1. کتاب آناتومی انسان چوراسیا با رویکرد بالینی جلد سوم: سر و گردن تالیف گارگ کریشنا ترجمه دکتر رضا شیرازی

    150,000تومان

    120,000 تومان

    تعداد صفحات 516 مولف گارگ کریشنا مترجم دکتر رضا شیرازی انتشارات اندیشه رفیع
  2. کتاب آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان تالیف دیوید دین ترجمه دکتر سید بهنام الدین جامعی

    25,000تومان

    20,000 تومان

    تعداد صفحات 340 مولف دیوید دین مترجم دکتر سید بهنام الدین جامعی انتشارات خسروی
  3. کتاب آناتومی سر و گردن برای دندانپزشکی نتر ویراست سوم 2017 تالیف نیل اس.نورتون ترجمه احسان گلچینی

    199,000تومان

    159,200 تومان

    تعداد صفحات 680 مولف نیل اس.نورتون ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
  4. کتاب مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر همراه با سی دی تالیف ماریوس لوکاس ترجمه احسان گلچینی

    119,000تومان

    95,200 تومان

    تعداد صفحات 356 مولف ماریوس لوکاس ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
  5. کتاب آناتومی بالینی نتر تالیف جانی تی هنسر ترجمه احسان گلچینی

    159,000تومان

    127,200 تومان

    تعداد صفحات 630 مولف جانی تی هنسر ترجمه احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
  6. کتاب آناتومی عمومی با نکات بالینی تالیف دکتر سکینه غفاریان

    120,000تومان

    96,000 تومان

    تعداد صفحات 580 مولف دکتر سکینه غفاریان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  7. کتاب آناتومی استخوان و مفاصل بااصطلاحات آناتومی تالیف دکتر فریدون نگهدار

    190,000تومان

    152,000 تومان

    تعداد صفحات 465 مولف دکتر فریدون نگهدار انتشارات حیدری
  8. کتاب آناتومی دستگاه عصبی تالیف دکتر محمد صمدیان

    22,000تومان

    17,600 تومان

    تعداد صفحات 248 مولف محمد صمدیان انتشارات جامعه نگر
  9. کتاب کالبد شناسی عمومی ویرایش سوم تالیف دکترسید فخرالدین مصباح اردکانی

    150,000تومان

    120,000 تومان

    تعداد صفحات 687 مولف دکترسید فخرالدین مصباح اردکانی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  10. کتاب مرور سریع آناتومی اندام تالیف مائده محمودی

    50,000تومان

    40,000 تومان

    تعداد صفحات 105 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
  11. کتاب آناتومی عمومی تالیف دکتر مهری میر حسینی

    80,000تومان

    64,000 تومان

    تعداد صفحات 272 مولف دکتر مهری میر حسینی انتشارات پرستش
  12. کتاب مرور سریع نوروآناتومی تالیف مائده محمودی

    35,000تومان

    28,000 تومان

    تعداد صفحات 83 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
  13. کتاب مرور سریع استخوان شناسی آناتومی سرو گردن تالیف مائده محمودی

    69,000تومان

    55,200 تومان

    تعداد صفحات 456 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
  14. کتاب مرور سریع آناتومی تنه تالیف مائده محمودی

    50,000تومان

    40,000 تومان

    تعداد صفحات 138 مولف مائده محمودی انتشارات تیمورزاده
  15. کتاب یادگیری آناتومی تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

    80,000تومان

    64,000 تومان

    تعداد صفحات 352 مولف دکترغلامرضا حسن زاده انتشارات گذر
  16. کتاب نورو آناتومی تالیف دکتر محمد اکبری

    80,000تومان

    64,000 تومان

    تعداد صفحات 216 مولف دکتر محمد اکبری انتشارات حیدری
  17. کتاب کالبد شناسی سر و گردن بالینی تالیف علیرضا محرری

    90,000تومان

    72,000 تومان

    تعداد صفحات 226 مولف علیرضا محرری انتشارات حیدری
  18. کتاب کالبد شناسی تنه بالینی تالیف علیرضا محرری

    110,000تومان

    88,000 تومان

    تعداد صفحات 265 مولف علیرضا محرری انتشارات حیدری
  19. کتاب آناتومی دستگاه عصبی مرکزی تالیف دکتر فریدون نگهدار

    140,000تومان

    112,000 تومان

    تعداد صفحات 264 مولف فریدون نگهدار انتشارات حیدری
  20. کتاب آناتومی بالینی اسنل :سرو گردن 2019 تالیف ریچارد اس.اسنل ترجمه دکتر فردین عمیدی

    130,000تومان

    104,000 تومان

    تعداد صفحات 350 مولف ریچارد اس.اسنل مترجم دکتر فردین عمیدی انتشارات حیدری
  21. کتاب آناتومی بالینی اسنل :اندام 2019 تالیف ریچارد اس.اسنل ترجمه دکتر فردین عمیدی

    90,000تومان

    72,000 تومان

    تعداد صفحات 314 مولف ریچارد اس.اسنل مترجم دکتر فردین عمیدی انتشارات حیدری
  22. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد سوم :سر و گردن ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

    100,000تومان

    80,000 تومان

    تعداد صفحات 192 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
  23. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد دوم :اندام ویرایش دهم 2019 تالیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر مظفر خزاعی

    150,000تومان

    120,000 تومان

    تعداد صفحات 232 مولف لورنس واینسکی مترجم دکتر مظفر خزاعی انتشارات گذر
  24. کتاب آناتومی پایه گری 2018 سر و گردن 3 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

    65,000تومان

    52,000 تومان

    تعداد صفحات 218 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
  25. کتاب آناتومی پایه گری 2018 اندام 2 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

    58,000تومان

    46,400 تومان

    تعداد صفحات 168 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی انتشارات جامعه نگر
  26. کتاب آناتومی عمومی براساس آناتومی گری ویرایش دوم تالیف دکتر فردین عمیدی

    42,000تومان

    33,600 تومان

    تعداد صفحات 260 مولف دکتر فردین عمیدی انتشارات خسروی
  27. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد چهارم :نوروآناتومی ویراست چهارم 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

    40,000تومان

    32,000 تومان

    تعداد صفحات 90 مولف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
  28. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم :اندام 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر علی والیانی

    90,000تومان

    72,000 تومان

    تعداد صفحات 319 مولف ریچارد درک مترجم دکتر علی والیانی انتشارات حیدری
  29. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم: سر و گردن ویراست چهارم 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

    130,000تومان

    104,000 تومان

    تعداد صفحات 332 مولف ریچارد درک مترجم دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
  30. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم: اندام ویراست چهارم 2020 تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

    120,000تومان

    96,000 تومان

    تعداد صفحات 323 مولف ریچارد درک مترجم دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
  31. کتاب آناتومی پایه گری جلد 1: تنه ویراست دوم 2018 تالیف ریچارد درک ترجمه احسان گلچینی

    149,000تومان

    119,200 تومان

    تعداد صفحات 300 مولف ریچارد درک مترجم احسان گلچینی وزن 380 انتشارات جامعه نگر
    0