1. کتاب بافت شناسی ویراست هفتم تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 352 ترجمه دکتر سیمین فاضلی پور انتشارات گلبان
 2. کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا تالیف آنتونی ال.مشر ترجمه دکتر سیمین فاضلی پور

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف آنتونی ال.مشر مترجم دکتر سیمین فاضلی پور انتشارات ابن سینا
 3. کتاب مهندسی بافت پوست تالیف دکتر علیرضا رضاپور

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف دکتر علیرضا رضاپور انتشارات جامعه نگر
 4. کتاب اطلس رنگی بافت شناسی پزشکی تالیف دکتر باقر مینایی

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف دکترباقر مینایی انتشارات حیدری
 5. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 2018 ویرایش پانزدهم تالیف آنتونی ال.مشر ترجمه دکتر ملیحه نوبخت

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 712 مولف آنتونی ال.مشر مترجم دکتر ملیحه نوبخت انتشارات آرتین طب
 6. کتاب مبانی بافت شناسی تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
 7. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسانی ویرایش سوم تالیف دکتر مجید ملک زاده شفارودی

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف دکتر مجید ملک زاده شفارودی انتشارات ابن سینا
 8. کتاب خلاصه بافت شناسی 2018 جان کوئیرا ترجمه دکتر ملیحه نوبخت

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 302 ترجمه دکتر سیمین فاضلی پور انتشارات آرتین طب
 9. کتاب بافت شناسی عملی (کتاب کار) تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
 10. کتاب بافت شناسی مقایسه ای تالیف دکترایرج پوستی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 458 مولف دکتر ایرج پوستی انتشارات دانشگاه تهران
  0