1. کتاب مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست ویرایش چهارم تالیف دکتر رستم گل محمدی

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 557 انتشارات دانشجو مولف دکتر رستم گل محمدی
 2. کتاب دست دوم استخدامی بهداشت حرفه ای تالیف دکتر رضا صدیقی و حسن ترابی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 519 انتشارات آزاد اندیشان تالیف دکتر رضا صدیقی و حسن ترابی
 3. کتاب دست دوم ایمنی در صنعت تالیف دکتر مهندس غلامحسین حلوانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 143 انتشارات آثار سبحان تالیف دکتر مهندس غلامحسین حلوانی
 4. کتاب دست دوم مهندسی ایمنی تالیف دکتر ایرج محمد فام

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 140 انتشارات فن آوران تالیف دکتر ایرج محمد فام
 5. کتاب دست دوم ایمنی و بهداشت برای مهندسین (ایمنی در صنعت) تالیف راجر ال برور ترجمه مهندس غلام حسین حلوانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 296انتشارات آثار سبحان تالیف راجر ال برور ترجمه مهندس غلام حسین حلوانی
 6. کتاب دست دوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تالیف راضیه جانی زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 350 انتشارات علم و دانش تالیف راضیه جانی زاده
0