1. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی جلد یک و دوم نویسنده پرفسور آرتور گایتون مترجم دکتر فرخ شادان-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 814 انتشارات چهر - نویسنده پرفسور آرتور گایتون مترجم دکتر فرخ شادان
 2. کتاب دست دوم فیزیولوژی ورزشی مولکولی و سلولی جلد دوم تالیف فرانک س.مورن ترجمه بختیار ترتیبیان و دیگران-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 416 مولف فرانک س.مورن مترجم بختیار ترتیبیان و دیگران انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی
 3. کتاب دست دوم سیب سبز فیزیولوژی 2 ویرایش 98 تالیف امین ناصح-نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف امین ناصح انتشارات طبیبانه
 4. کتاب دست دوم سیب سبز فیزیولوژی 1 ویرایش 98 تالیف امین ناصح-نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 108 مولف امین ناصح انتشارات طبیبانه
 5. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016 جلد دوم تالیف جان ادوارد هال ترجمه حوری سپهری و دیگران

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 671 مولف جان ادوارد هال مترجم حوری سپهری انتشارات اندیشه رفیع
 6. کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 تالیف و ترجمه شهاب الدین صدر و دیگران

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف شهاب الدین صدر و دیگران انتشارات ابن سینا
 7. کتاب دست دوم اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول تالیف کوشا پایداری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 382 مولف کوشا پایداری انتشارات دانش پژوهان جوان
 8. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 ویرایش چهاردهم جلد دوم تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر اصغر قاسمی

  255,000 تومان

  تعداد صفحات 755 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر اصغر قاسمی انتشارات اطمینان راد-حیدری-خسروی
 9. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 ویرایش چهاردهم جلد اول تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر اصغر قاسمی

  350,000تومان

  297,500 تومان

  تعداد صفحات 815 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر اصغر قاسمی انتشارات اطمینان راد-حیدری-خسروی
 10. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2020 ویراست چهاردهم جلد 3 تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی انتشارات تیمورزاده
 11. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 ویراست چهاردهم جلد 4 تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 324 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی انتشارات تیمورزاده
 12. کتاب فیزیولوژی تالیف اشرف نظری برون (اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

  9,900 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف اشرف نظری برون انتشارات جامعه نگر
 13. کتاب فیزیولوژی بالینی جلد اول تالیف دکتر مجید خزاعی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف دکتر مجید خزاعی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 14. کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول تالیف کوشا پایداری

  54,000 تومان

  تعداد صفحات 317 مولف کوشا پایداری انتشارات دانش پژوهان جوان
 15. کتاب دست دوم ریخت شناسی و تشریح گیاهی دکتر فیروزه چلبیان-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 446 وزن 530 مولف دکتر فیروزه چلبیان انتشارات تهران آییژ
 16. کتاب دست دوم فیزیولوژی انسانی پیام نور تالیف عباسعلی گائینی-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 182 مولف عباسعلی گائینی انتشارات پیام نور
 17. کتاب دست دوم بانک آزمون فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2016 تالیف جان ادوارد هال ترجمه حوری سپهری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 260 مولف جان ادوارد هال مترجم حوری سپهری انتشارات اندیشه رفیع
 18. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 ویرایش چهاردهم جلد دوم تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر هوشنگ نجفی

  350,000تومان

  297,500 تومان

  تعداد صفحات 776 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر هوشنگ نجفی انتشارات ابن سینا
 19. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2021 ویرایش چهاردهم جلد اول تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر هوشنگ نجفی

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 791 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر هوشنگ نجفی انتشارات ابن سینا
 20. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2016 ویراست سیزدهم جلد دوم تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر مهری کدخدایی

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 784 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر مهری کدخدایی انتشارات چهر
 21. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2016 ویراست سیزدهم جلد اول تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر مهری کدخدایی

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 784 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر مهری کدخدایی انتشارات چهر
 22. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2016 ویراست سیزدهم جلد اول تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر علی پورمتعبد

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 765 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر علی پورمتعبد انتشارات ابن سینا
 23. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2020 ویراست چهاردهم جلد 1 تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی انتشارات تیمورزاده
 24. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2020 ویراست چهاردهم جلد 2 تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی انتشارات تیمورزاده
 25. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 ویراست چهاردهم جلد 5 تالیف جان ادوارد هال ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف جان ادوارد هال مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی انتشارات تیمورزاده
 26. کتاب رویکرد فیزیولوژیک بر موارد بالینی تالیف دکتر سارا شاهمرادی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 214 مولف دکتر سارا شاهمرادی انتشارات اندیشه رفیع
 27. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 728 وزن 870 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 28. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 388 وزن 460 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 29. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد اول دکتر سید علی حائری روحانی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 1352 وزن 800 مولف جان ای هال ترجمه دکتر سید علی حائری روحانی انتشارات اندیشه رفیع
 30. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد دوم دکتر سید علی حائری روحانی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 1352 وزن 700 مولف جان ای هال ترجمه دکتر سید علی حائری روحانی انتشارات اندیشه رفیع
 31. کتاب دست دوم فیزیولوژی برن و لوی ترجمه دکتر روحانی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات920 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر روحانی
  0