1. کتاب دست دوم مرجع کامل تالیف مهندس سیاوش سیاح مقدم

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 445 انتشارات قدیس تالیف مهندس سیاوش سیاح مقدم
 2. کتاب دست دوم اصول بهداشت,ایمنی و محیط زیست در کار تالیف الن جان هولت

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 410 انتشارات فن آوران تالیف الن جان هولت
 3. کتاب دست دوم مهندسی حریق تالیف دکتر رستم گلمحمدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 313 انتشارات فن آوران تالیف دکتر رستم گلمحمدی
 4. کتاب دست دوم روش های نمونه برداری و تجزیه الاینده های هوا تالیف دکتر عبدالرحمن بهرامی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 263 انتشارات فن آوران تالیف دکتر عبدالرحمن بهرامی
0