1. کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ویراست15-ترجمه دکتر محمود ساعتچی

  79,500 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات گپ تالیف سوزان نولن هوکسما ترجمه دکتر محمود ساعتچی
 2. کتاب دست دوم دانش خانواده و جمعیت- مجموعه اخلاق اسلامی1- تالیف زهرا آیت اللهی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 219-انتشارات معارف-تألیف زهرا آیت اللهی، ایمر حسین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی و شیما سادت حسینی
 3. کتاب دست دوم تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده)- تالیف محسن قرائتی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات معارف-تالیف محسن قرائتی
 4. کتاب دست دوم دانش خانواده و جمعیت- گروه مولفان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 248-انتشارات معارف-گروه مولفان
 5. کتاب دست دوم فرهنگ و تمدن اسلامی- تالیف علی اکبرولایتی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات معارف-تالیف علی اکبرولایتی
 6. کتاب دست دوم اندیشه اسلامی 2، ویراست دوم-تالیف آیت الله جعفر سبحان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 298-انتشارات معارف-تالیف آیت الله جعفر سبحان
 7. کتاب دست دوم اندیشه اسلامی1، ویراست دوم-آیت الله جعفر سبحان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 297-انتشارات معارف-تالیف آیت الله جعفر سبحان
 8. کتاب دست دوم تاریخ تحلیلی صدر اسلام، ویراست دوم- محمد نصیری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات معارف-تالیف محمد نصیری
 9. کتاب دست دوم آیین زندگی (اخلاق کاربردی)-احمد حسین شریفی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات معارف-تالیف احمد حسین شریفی
 10. کتاب دست دوم آیین زندگی اخلاق کاربردی شریفی ویراست دوم -در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات نشر معارف تالیف احمد حسین شریفی
 11. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی ویراست جدید - کاملا نو

  230,000تومان

  218,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رشد تالیف اتکینسون ترجمه محمد نقی براهنی
 12. کتاب رشد و شخصیت کودک پاول هنری ماسن مهشید یاسایی - کاملا نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحه 816 انتشارات نشر مرکز تالیف -پاول هنری ماسن
 13. کتاب فرهنگ نامه حقوقی شکیبا-نویسنده مرتضی شکیبا زیده

  60,000 تومان

  تعداد صفحات816 تالیف مرتضی شکیبا زیده انتشارات بروج
 14. کتاب حقوق مدنی-جلد اول-نویسنده دکتر سید حسن امامی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف دکتر سید حسین امامی انتشارات اسلامیه
 15. کتاب جرم شناسی-نویسنده دکتراسمعیل رحیمی نژاد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات240 تالیف دکتراسمعیل رحیمی نژاد انتشارات فروزش
 16. کتاب حقوق اساسی وساختارهای سیاسی-نویسنده دکترسیدمحمدهاشمی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات تالیف دکترسیدمحمدهاشمی انتشارات نشرمیزان
 17. کتاب قانون آیین دادرسی مدنی به زبان عامه-نویسنده دکترسیدعلی اکبرتقویان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات1132 وزن1358 تالیف دکترسیدعلی اکبرتقویان انتشارات کتاب آوا
 18. کتاب حقوق تجارت بین الملل-نویسنده دکترعبدالحسین شیروی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 546 تالیف دکترعبدالحسین شیروی انتشارات مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
 19. کتاب حقوق جزای عمومی ایران-نویسنده دکترایرج گلدوزیان

  50,000 تومان

  تعداد صفحات640 تالیف دکترایرج گلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران
 20. کتاب مبانی جرم شناسی-جلد اول-نویسنده دکترمهدی کی نیا

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف دکترمهدی کی نیا انتشارات دانشگاه تهران
 21. کتاب قواعد فقه2-نویسنده سیدمحمد کاظم مصطفوی-مترجم دکترعزیزالله فهیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات240 تالیف سیدمحمدکاظم مصطفوی ترجمه دکترعزیزالله فهیمی انتشارات نشرمیزان
 22. کتاب قواعد فقه1-یکصد قاعده فقهی نویسنده- آیت الله سیدکاظم مصطفوی-مترجم دکترعزیزالله فهیمی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات352 تالیف آیت الله سیدکاظم مصطفوی ترجمه دکترعزیزالله فهیمی انتشارات نشرمیزان
 23. کتاب مبانی استنباط احکام اسلامی اصول فقه-نویسنده دکترمحمد حسین شهبازی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات272 تالیف دکترمحمد حسین شهبازی انتشارات نشرمیزان
 24. کتاب حقوق جزای اختصاصی-نویسنده دکترایرج گلدوزیان

  60,000 تومان

  تعداد صفحات761 تالیف ایرج گلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران
 25. کتاب حقوق مالی ومالیه عمومی-نویسنده دکترابوالفضل رنجبری

  68,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف دکترابوالفضل رنجبری ودیگران انتشارات مجد
 26. کتاب کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی-نویسنده سیده روشنا روحانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات337 تالیف سیده روشنا روحانی انتشارات کتاب آوا
 27. کتاب ترجمه و شرح کامل تحریرالروضه فی شرح اللمعه متون فقه3-نویسنده سید محمد صدری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات210 تالیف سید محمد صدری انتشارات اندیشه های حقیقی
 28. کتاب ترجمه و شرح کامل تحریرالروضه فی شرح اللمعه-فقه4-نویسنده سید محمد صدری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 468 تالیف سید محمد صدری انتشارات اندیشه های حقوقی
 29. کتاب اصول فقه1-نویسنده آیت الله جعفرسبحانی-مترجم دکترعباس زراعت

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 264 تالیف آیت الله جعفرسبحانی ترجمه دکترعباس زراعت انتشارات دانش پذیر
 30. کتاب اصول فقه2 - نویسنده آیت الله جعفرسبحانی - مترجم دکترعباس زراعت

  40,000 تومان

  تعدادصفحات184 تالیف آیت الله جعفرسبحانی ترجمه دکترعباس زراعت انتشارات هنری دانش پذیر
 31. کتاب قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاگید بر نگارش پایان نامه و مقاله-نویسنده دکتر ابوالفضل فراهانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 305 انتشارات اندیشه های حقوقی تالیف دکتر ابوالفضل فراهانی-دکتر کیوان شعبانی مقدم
 32. کتاب پدیداری و پایداری فقه هزار و چهارصد ساله-نویسنده دکتر سید محمد صدری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 376 انتشارات خردنگار تالیف دکتر سید محمد صدری
 33. کتاب آیین دادرسی مدنی-نویسنده دکتر عباس زراعت

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 384 انتشارات دانش پذیر تالیف دکتر عباس زراعت-مونا استادی-فاطمه فلاح نژاد
 34. کتاب مبادی فقه و اصول-نویسنده دکتر سید محمد صدری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات دانش پذیر تالیف دکتر سید محمد صدری
 35. کتاب متون فقه2-نویسنده دکتر سید محمد صدری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 349 انتشارات خردنگار تالیف دکتر سید محمد صدری
 36. کتاب متون فقه1-نویسنده دکتر سید محمد صدری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 352 انتشارات خردنگار تالیف دکتر سید محمد صدری
 37. کتاب مختصر آیین دادرسی کیفری-نویسنده بابک فرهی

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 327 انتشارات طرح نوین اندیشه تالیف بابک فرهی
  0