1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-نوشته دارد

  67,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم نظریه انتخاب تالیف ویلیام گلاسر ترجمه مهرداد فیروزبخت-کاملا نو

  119,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف ویلیام گلاسر مترجم مهرداد فیروزبخت انتشارات خدمات فرهنگی رسا
 3. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 851 انتشارات آموخته نویسنده فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 4. کتاب دست دوم روان شناسی شناختی رابرت استرنبرگ ویراست چهارم ترجمه دکتر سید کمال خرازی - درحد نو

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 800 انتشارات سمت رابرت استرنبرگ ترجمه دکتر سید کمال خرازی
 5. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 6. کتاب متن کامل زمینه ی روانشناسی هیلگارد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه محمد نقی براهنی

  550,000تومان

  522,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی
 7. کتاب دست دوم بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران تالیف وحید قبادیان-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 406 مولف وحید قبادیان انتشارات دانشگاه تهران
 8. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف علیرضا علی احمدی و دیگران -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 466 مولف علیرضا علی احمدی و دیگران انتشارات تولید دانش
 9. کتاب دست دوم اقتصاد مدیریت تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 280 تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان انتشارات تابان
 10. کتاب دست دوم متون روانشناسی -دکتر کیانوش هاشمیان

  180,000 تومان

  تعداد صفحات507 وزن770 تالیف کیانوش هاشمیان انتشارات سمت سال1398 چاپ نوزدهم
 11. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم-نویسنده علی رضائیان

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 380انتشارات نامعلوم تایف علی رضائیان
 12. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  290,000 تومان

  تالیف رابرت بارون تعداد صفحات 924 انتشارات روان
 13. کتاب دست دوم آموزش اسکیس طراحی معماری جلد چهارم تالیف مرتضی صدیق-در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف مرتضی صدیق انتشارات کتابکده کسری
 14. کتاب عناصر و جزئیات ساختمان تالیف مهدی پرنا

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 376 مولف مهدی پرنا انتشارات صبورا
 15. کتاب دست دوم مفاهیم پایه در معماری تالیف ادوارد وایت ترجمه محمد احمدی نژاد

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف ادوارد وایت مترجم محمد احمدی نژاد انتشارات خاک
 16. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق ویژه دکتری جلد اول-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 162انتشارات گروه آموزشی کیهان
 17. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 18. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  500,000تومان

  425,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 19. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 20. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور

  300,000تومان

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 21. کتاب دست دوم حقوق مدنی مجید قربانی لاچوانی

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 1225انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی لاچوانی
 22. کتاب دست دوم اندیشه اسلامی 1 تالیف آیت الله جعفر سبحانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف آیت الله جعفر سبحانی انتشارات نشر معارف
 23. کتاب دست دوم تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روشها تالیف علی اکبر سیف-در حد نو

  154,000 تومان

  تعداد صفحات 445 انتشارات دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 24. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی چتر دانش-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 25. کتاب دست دوم معماری فرم مهندس محمد پیرداوری -در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 509 مولف مهندس محمد پیرداوری
 26. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 475 وزن 570 مترجم دکتراحمد روستا انتشارات سمت سال 1394
 27. کتاب دست دوم رفتار سازمانی مفاهیم,نظریه ها و کاربردها-نویسنده استیفن پی.رابینز-مترجم علی پارسائیان جلد دوم-نوشته دارد

  280,000 تومان

  تعداد صفحات852انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف استیفن پی.رابینز ترجمه علی پارسائیان و دیگران
 28. کتاب دست دوم مبانی مدیریت رفتارسازمانی-نویسنده عل رضائیان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 495 انتشارات سمت تالیف علی رضائیان
 29. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
  0