1. کتاب دست دوم اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نور دانش تألیف دکتر پرویز پاکزاد
 2. کتاب دست دوم میکروب شناسی پزشکی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات نور دانش تألیف دکتر پرویز ادیب فر
 3. کتاب دست دوم تاریخ روانپزشکی در گستره طب ایرانی - در حد نو

  45,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات پژواک البرز تألیف دکتر غلامرضا باطنی و همکاران
 4. کتاب دست دوم فیزیولوژی پیشرفته غدد فوق کلیه و غده پانکراس - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر نقی شهابی مجد
 5. کتاب دست دوم پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات حکیم هیدجی تألیف دکتر میترا ذوالفقاری - دکتر احمدعلی اسدی نوقابی
 6. کتاب دست دوم کاربرد بالینی بالون پمپ داخل آئورت - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ورای دانش تألیف دکتر سید حمید میرخانی و همکاران
 7. کتاب دست دوم راهنمای جامع پزشکی در مسافرت های بین المللی جلد چهارم کشورهای اروپایی و آمریکایی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تألیف دکتر مرتضی ایزدی
 8. کتاب دست دوم میکروب شناسی کاربردی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات آییژ تألیف دکتر صدیقه مهرابیان
 9. کتاب دست دوم اطلس بافت شناسی - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات ابن سینا تألیف دکتر سیمین فاضلی پور - دکتر عباس شکور
 10. کتاب دست دوم اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی - دکتر بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
 11. کتاب دست دوم علل و درمان دردهای ستون فقرات درد گردن کمر درد دیسک سیاتیک و ... - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات فر دانش پژوهان تألیف دکتر مجید ظهرابی
 12. کتاب دست دوم 100 پرسش و پاسخ درباره خواب و اختلالات خواب - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر سودانسو چوکروورتی ترجمه دکتر میرفرهاد قلعه بندی
 13. کتاب دست دوم آسیب شناسی پایه عمومی رابینز همراه با اطلس رنگی 2007 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر معصومه عباس نژاد و همکاران
 14. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 13 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات گزینه پارسیان طب
 15. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 3 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات گزینه پارسیان طب
 16. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 12 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات گزینه پارسیان طب
 17. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 7 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات گزینه پارسیان طب
 18. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 7 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات گزینه پارسیان طب
 19. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 6 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات گزینه پارسیان طب
 20. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 1 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات گزینه پارسیان طب
 21. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 2 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات گزینه پارسیان طب
 22. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 20 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات گزینه پارسیان طب
 23. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 19 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات گزینه پارسیان طب
 24. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 18 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات گزینه پارسیان طب
 25. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 16 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات گزینه پارسیان طب
 26. کتاب دست دوم درسنامه پلاس 15 رادیولوژی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 96 - در حد نو

  70,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات گزینه پارسیان طب
 27. کتاب دست دوم سوالات بورد 95 رادیولوژی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر یاور شاه ولی
 28. کتاب دست دوم مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی و طبقه بندی شده بورد و ارتقاء 6 دانشگاه شهریور 91 - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر اعظم علمداری و همکاران
 29. کتاب دست دوم مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی و طبقه بندی شده بورد و ارتقاء 6 دانشگاه شهریور 90 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر مژگان میر عبدالحق و همکاران
 30. کتاب دست دوم بانک آزمون ارتقاء و بورد بیماری های داخلی 1380-1390 غدد - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر اعظم علمداری - دکتر بتول احمدی - دکتر فرهاد شاهی
 31. کتاب دست دوم اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های غدد و متابولیسم - در حد نو

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دن لونگو و همکاران ترجمه دکتر انسیه کتابچی - مرتضی رفیعی
 32. کتاب دست دوم سونوگرافی تشخیصی رومک جلد 4

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات رودگون تألیف کارول ام رولک ترجمه دکتر ابوالفضل شیروی خوزانی و همکاران
 33. کتاب دست دوم بیماری های زنان و مامایی دنفورث 2008

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات آثار سبحان ترجمه دکتر سید جمال موسوی
 34. کتاب دست دوم آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد سوم سر و گردن - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات آرتین طب تألیف ریچارد درک - وین وگل - آدام میچل ترجمه گروه مترجمین
 35. کتاب دست دوم آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد دوم اندام - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات آرتین طب تألیف ریچارد درک - وین وگل - آدام میچل ترجمه گروه مترجمین
 36. کتاب دست دوم آناتومی گری 2015 برای دانشجویان جلد اول تنه - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات آرتین طب تألیف ریچارد درک - وین وگل - آدام میچل ترجمه گروه مترجمین