1. کتاب کلیات مهندسی بهداشت مبارزه با ناقلین، بهداشت پرتوها، صدا - کاملا نو

  28,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات خانیران تألیف دکتر محمدرضا خانی
 2. کتاب داخلی 22 نورولوژی آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  64,000تومان

  38,400 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر محمد بیگلری - دکتر زهره مقسومی
 3. کتاب داخلی 28 خون 2 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  62,000تومان

  37,200 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زینب نادرپور
 4. کتاب داخلی 12 کلیه 1 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  53,000تومان

  31,800 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر مرتضی حسن زاده
 5. کتاب پوست 12 ژنودرماتوزها قسمت دوم آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  59,900تومان

  35,940 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 6. کتاب پوست 10 بیماری های متابولیک و سیستمیک آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  52,100تومان

  31,260 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 7. کتاب پوست 15 عفونت و گزش 1 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  58,600تومان

  35,160 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 8. کتاب پوست 16 عفونت و گزش 2 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  55,400تومان

  33,240 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 9. کتاب اطفال 25 نوزادان 3 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  62,000تومان

  37,200 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
 10. کتاب اطفال 12 کودک بد حال آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  74,000تومان

  44,400 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر نازنین فرح بخش - دکتر معصومه قاسم پور علمداری
 11. کتاب داخلی 24 غدد 2 آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  63,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهره مقسومی
 12. کتاب بیهوشی 24 مراقبت های کلینیکی در مناطق دورافتاده، NORA آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  41,000تومان

  24,600 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر متین هاشمی شادمهدی
 13. کتاب بیهوشی 23 بیهوشی در تروما، بحران، جنگ های شیمیایی و بیولوژیک آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  30,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر حامد عبدالهی
 14. کتاب بیهوشی 25 بیهوشی در کودکان آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  42,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر رضا فرهمند راد - دکتر مهسا قنبری
 15. کتاب بیهوشی 22 بیهوشی در پیوند، مامایی، ارتوپدی، سنین بالا آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  57,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر بهاره دلیر
 16. کتاب پوست 14 ناخن، مو و مخاطات آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  65,100تومان

  39,060 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 17. کتاب پوست 13 اختلالات پیگمانتاری آمادگی آزمون بورد تخصصی 97 - کاملا نو

  76,900تومان

  46,140 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر زهرا شادلو
 18. کتاب نظام سلامت موسسه معین - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات علوم و فنون معین
 19. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع روماتولوژی 200 نکته و 200 تست روماتولوژی - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 69 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهرداد رزم خواه
 20. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع ریه 200 نکته و 200 تست ریه - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهرداد رزم خواه
 21. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع گوارش 200 نکته و 200 تست گوارش - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهرداد رزم خواه
 22. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع غدد 200 نکته و 200 تست غدد - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 57 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهرداد رزم خواه
 23. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع زنان و زایمان 200 نکته و 200 تست - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر فرحناز مرادزاده
 24. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع آمار، اپیدمیولوژی و اخلاق 200 نکته و 200 تست - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهران غلامی لنگوری
 25. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع ارتوپدی 200 نکته و 200 تست ارتوپدی - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 121 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر فرزانه نوروزی
 26. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع نورولوژی 200 نکته و 200 تست نورولوژی - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مصطفی الماسی دوغائی
 27. کتاب جمع بندی و مرور فوق سریع نفرولوژی 200 نکته و 200 تست نفرولوژی - کاملا نو

  49,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 58 انتشارات ایده ماندگار تألیف دکتر مهرداد رزم خواه
 28. کتاب مجموعه اکسیر بیهوشی 7 آمادگی آزمون بورد 97 - کاملا نو

  100,000تومان

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات رهپویان شریف
 29. کتاب مجموعه اکسیر اطفال 4 آمادگی آزمون بورد 97 - کاملا نو

  59,000تومان

  41,300 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات رهپویان شریف
 30. کتاب آزمون های کشوری ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 96-97 سنا - کاملا نو

  116,700تومان

  70,020 تومان

  تعداد صفحه 349 انتشارات سنا تألیف هادی طغیانی
 31. کتاب آزمون های کشوری ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 96-97 سنا - کاملا نو

  44,700تومان

  31,290 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات سنا تألیف منیره ملکی
 32. کتاب آزمون های کشوری ارشد HSE 96-97 سنا - کاملا نو

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سنا تألیف منیره ملکی
 33. کتاب ترجمه و تلخیص ارولوژی کمپل 2016 جلد 3 - کاملا نو

  90,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر عباس والی - دکتر علی زارع هروکی
 34. کتاب مجموعه سوالات ارولوژی کمپل 2016 جلد 13 - کاملا نو

  38,000تومان

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 56 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر علی زارع هروکی - دکتر عباس والی
 35. کتاب مجموعه سوالات ارولوژی کمپل 2016 جلد 12 - کاملا نو

  10,500تومان

  7,350 تومان

  تعداد صفحه 26 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر علی زارع هروکی - دکتر عباس والی
 36. کتاب مجموعه سوالات ارولوژی کمپل 2016 جلد 14 - کاملا نو

  59,000تومان

  41,300 تومان

  تعداد صفحه 73 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر علی زارع هروکی - دکتر عباس والی
 37. کتاب مجموعه سوالات ارولوژی کمپل 2016 جلد 15 - کاملا نو

  38,000تومان

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 51 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر علی زارع هروکی - دکتر عباس والی
 38. کتاب مجموعه سوالات ارولوژی کمپل 2016 جلد 11 - کاملا نو

  22,000تومان

  15,400 تومان

  تعداد صفحه 40 انتشارات گزینه پارسیان طب تألیف دکتر علی زارع هروکی - دکتر عباس والی
 39. کتاب ترجمه جامع یومنز 2017 جلد 22 فصول 44 الی 53 سکشن Basic - کاملا نو

  85,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات گزینه پارسیان طب ترجمه دکتر کیوان رضوانی
 40. کتاب ترجمه جامع یومنز 2017 جلد 20 فصول 244 الی 260 اعصاب محیطی - کاملا نو

  100,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات گزینه پارسیان طب ترجمه دکتر حسام راحتلو