1. کتاب تست بیماریهای عفونی 2 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 2. کتاب درسنامه داخلی دکتر کرمی دوره 7 جلدی

  677,000تومان

  643,150 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 3. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه - کاملا نو

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 4. کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی - کاملا نو

  280,000تومان

  224,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 5. کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی دوره 2 جلدی

  598,000تومان

  496,340 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 6. کتاب راهنمای جامع نسخه نویسی برای پزشکان دکتر چناری - نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 7. کتاب درسنامه ارتوپدی دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 8. کتاب درسنامه ی جامع دستیار کنار دندانپزشک تالیف سولماز میرزایی- کاملا نو

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف گروه نویسندگان
 9. کتاب دست دوم کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS سهیل سروش نیا(همراه سیدی)-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات نگارنده دانش تالیف سهیل سروش نیا
 10. کتاب مرور ساختارمند و متا آنالیز تالیف دکتر علی اکبر حق دوست

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 280 تالیف دکتر علی اکبر حق دوست
 11. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی
 12. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 13. کتاب کلیات بهداشت عمومی دکتر علی صادقی حسن آبادی

  53,000 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف دکتر علی صادقی حسن آبادی
 14. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 512 تالیف گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان
 15. کتاب روش شناسی در پژوهش تالیف دکتر علی اکبر حقدوست

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 158 تالیف د دکتر علی اکبر حقدوست
 16. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه ترجمه دکتر کوروش هلاکویی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 198ترجمه دکتر کوروش هلاکویی
 17. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 18. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 19. کتاب کارآزمایی های بالینی ترجمه دکتر علی احمدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 456 ترجمه دکتر علی احمدی
 20. کتاب حل مسائلی برگرفته از کتاب انتقال حرارت هدایتی تالیف ودات.اس.آرپاچی ترجمه توحید نژاد غفار بهانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 196مولف ودات.اس.آرپاچی ترجمه توحید نژاد غفار بهانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 21. کتاب سقط مکرر در بارداری تالیف آشر بشیری ترجمه دکتر حمیده پاک نیت

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 366 مولف آشر بشیری ترجمه دکتر حمیده پاک نیت انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 22. کتاب پویایی دستگاه گوارش در حیوانات اهلی ویرایش دوم :دکتر اوینگ ترجمه دکتر مهدی بهگر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف دکتر اوینگ ترجمه دکتر مهدی بهگر انتشارات جهاد دانشگاهی تهران سال 1397
 23. کتاب مدیریت تولید و اقتصاد پرورش آبزیان تالیف دکتر رضا فیض بخش

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف دکتر رضا فیض بخش انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 24. کتاب کاربرد کامسول در پدیده های انتقال سیستم های زیستی تالیف دکتر فاطمه یزدیان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 161 وزن 550 مولف دکتر فاطمه یزدیان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 25. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 3تالیف دکتر سید محمد فقیهی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 455 مولف دکتر سید محمد فقیهی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 26. کتاب نشخوار کنندگان و چربی ها تالیف مهدی گنج خانلو

  47,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف گنج خانلو انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 27. کتاب سازگاری های قلبی -عروقی تالیف دکتر رضا نوری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف سید محمود حسینی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 28. کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست -پزشکی تالیف فاطمه یزدیان

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 239 وزن 280 مولف دکتر فاطمه یزدیان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 29. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 728 وزن 870 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 30. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 388 وزن 460 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 31. کتاب دست دوم ریخت شناسی و تشریح گیاهی دکتر فیروزه چلبیان-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 446 وزن 530 مولف دکتر فیروزه چلبیان انتشارات تهران آییژ
 32. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 736 وزن 850 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 33. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 1460 وزن 1700 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 34. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد اول ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 562 وزن 650 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
  0