1. کتاب دست دوم استعداد تحصیلی تالیف علیرضا مروج -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 569 انتشارات دکتر خلیلی تالیف علیرضا مروج
 2. کتاب تست بیماریهای عفونی 2 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 3. کتاب درمان شناسی دکتر غلامی دوره 2 جلدی

  998,000تومان

  898,200 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 4. کتاب رویکرد تشخیصی به بیماری های هماتولوژی تالیف محمد رفیعی و دیگران

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعدا صفحات 168 مولف محمد رفیعی و دیگران انتشارات گپ
 5. کتاب دست دوم خلاصه طلایی جراحی 5 (لارنس 2019) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 146 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 6. کتاب دست دوم خلاصه طلایی جراحی 4 (رفرنس جدید) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 84 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 7. کتاب دست دوم خلاصه طلایی جراحی 3 (رفرنس جدید) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 84 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 8. کتاب دست دوم خلاصه طلایی جراحی 2 (رفرنس جدید) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 86 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 9. کتاب دست دوم خلاصه طلایی جراحی 1 (رفرنس جدید) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 86 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 10. کتاب دست دوم خلاصه طلایی مامایی 2 (بکمن 2019)تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 81 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 11. کتاب دست دوم خلاصه طلایی مامایی 1 (بکمن 2019)تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 71 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 12. کتاب دست دوم خلاصه طلایی اطفال 1 تالیف امید پیر حاجی- در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 85 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 13. کتاب دست دوم خلاصه طلایی ژنیکولوژی 3(بکمن 2019) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 69 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 14. کتاب دست دوم خلاصه طلایی ژنیکولوژی 2(بکمن 2019) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 78 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 15. کتاب دست دوم خلاصه طلایی ژنیکولوژی 1(بکمن 2019) تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 68 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 16. کتاب دست دوم خلاصه طلایی ریه تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 17. کتاب دست دوم خلاصه طلایی روماتولوژی تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 118 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 18. کتاب دست دوم خلاصه طلایی خون تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 115 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 19. کتاب دست دوم خلاصه طلایی گوارش تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 116 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
 20. کتاب دست دوم خلاصه طلایی غدد تالیف امید پیر حاجی- نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 118 مولف امید پیر حاجی انتشارات طبیبانه
  0