1. کتاب دستیار دندانپزشک - کاملا نو

  69,000تومان

  65,550 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف گروه نویسندگان
 2. کتاب درمان بیماران بدون دندان پروتز کامل 1 دکتر اجلالی - کاملا نو

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مسعود اجلالی
 3. کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان دکتر بهناز - کاملا نو

  72,800تومان

  58,240 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسن بهناز - دکتر ایرج شفق
 4. درسنامه جامع مامایی گلبان 99 دکتر بهرام قاضی جهانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی - کاملا نو

  610,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان تألیف دکتر بهرام قاضی جهانی
 5. کتاب مرور سریع گزینه برتر داخلی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 6. کتاب گزینه برتر اورولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 7. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی روماتولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  71,000 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 8. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی غدد دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  71,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 9. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی گوارش دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 10. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی قلب دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 11. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی ریه دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 12. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی کلیه دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 13. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی خون و انکولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 14. کتاب دست دوم راهنمای پزشکی خانواده دایره المعارف پزشک خانواده ترجمه دکتر حسن کریمی یزدی - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 543 انتشارات آئینه دانش ترجمه دکتر حسن کریمی یزدی - دکتر پدرام مصطفایی
 15. کتاب قلب سالم رابرت اشیم محمد بیگلری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات مترجم تألیف رابرت اشیم ترجمه محمد بیگلری و همکاران
 16. کتاب تغذیه سالم نشریه نوین پزشکی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات نامعلوم
 17. کتاب بیماری های زنان برک و نواک 2020 جلد اول رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 18. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 19. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 20. کتاب مروری بر بیماری های زنان برک و نواک خلاصه نواک دو جلدی گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 21. کتاب بیماری های زنان برک و نواک 2020 جلد اول سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 22. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران - کاملا نو

  99,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 23. کتاب بانک سوالات مامایی از سال های 80-81 الی 97-98 دکتر مهرداد صلاحی - کاملا نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات حیدری تألیف دکتر مهرداد صلاحی
 24. کتاب خلاصه دروس درسنامه جامع مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 790 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده
 25. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 26. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 27. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 28. کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 665 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 29. کتاب تشخیص و درمان بارداری و زایمان کارنت جلد 1 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 30. کتاب تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 31. کتاب نوزادان نلسون 2015 ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی و همکاران
 32. کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 33. کتاب پرستاری مادران و نوزادان لیفر 2012 ترجمه دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 34. کتاب امتحان یار مامایی بیماریهای زنان برک و نواک دکتر بهرام قاضی جهانی 4 - کاملا نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 35. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات ابن سینا ترجمه غلامرضا حسن زاده و همکاران
 36. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2016 ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات اشراقیه ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده و همکاران
 37. کتاب مراقبت های ویژه در بیماری های نوزادان و کودکان دکتر احمد شاه فرصت - کاملا نو

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر احمد شاه فرصت و همکاران
 38. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی - دکتر شبنم بخشعلی زاده
 39. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم توماس دبلیو سادلر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان تالیف توماس دبلیو سادلر ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 40. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد سوم جین ای مارشال نسرین ابراهیمی - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای مارشال - مورین دی رینور ترجمه نسرین ابراهیمی - دکتر زیبا تقی زاده