1. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت-نویسنده سید محمدرضا ناصرزاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 568 انتشارات نگاه دانش نوین تالیف سید محمدرضا ناصرزاده-یاشار دهدشتی
 2. کتاب واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران -نویسنده امور نظام فنی و اجرایی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 366 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تالیف امور نظام فنی و اجرایی_سازمان مدیرت بحران کشورودیگران
 3. THE LITTLE BOOK OF THE Environmentکتاب-oxford ADVNCED LEARNERS Dictionary

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 20 انتشارات آکسفورد
 4. کتابEhementary vocabulary_تالیف B j THOMAS

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات قلمستان هنر تالیف B j THOMAS
 5. کتابIntermediate vocabulary_تالیفB j THOMAS

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات قلمستان هنر تالیفB j THOMAS
 6. کتابactive skills for raeding Intro _تالیف Neil j _anderson

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات زبان کتاب تالیف Neil j _anderson
 7. English vocabuiary organiserکتاب_chris gough تالیف

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات جنگل جاودانه chris gough تالیف
 8. کتاب Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات رهنما
 9. کتاب دست دوم سوئدی به زبان ساده A-نویسنده آرش عبدالله زاده ثانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات البرز فردانش تالیف آرش عبدالله زاده ثانی
 10. کتاب نامه نگاری بازرگانی آکسفورد - مترجم علیرضا فرح بخش

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 470 انتشارات رهنما ترجمه علیرضا فرح بخش-سعیده حیدری مقدم
 11. کتاب دست دومamerican english file3-تالیف clive oxenden-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات زبانکده تالیفclive oxenden
 12. کتاب دست دومinter change3-تالیف jack c.richards-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 96انتشارات جنگل تالیف jack c.richards
 13. کتاب دست دومimpact values-تالیف richard r.day-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 96انتشارات زبانکده تالیف richard r.day
 14. کتاب دست دوم دورهnew english file تالیف کلایو آکسندن-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160انتشارات رهنما تالیف کلایو آکسندن
 15. کتاب دست دومtactics for listening-تالیف jack c.richards-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 52انتشارات زبانکده تالیف jack c.richards
 16. کتاب دست دوم cademic writing from paragrah to essay-تالیف dorothy e zemach-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 137انتشارات رهنما تالیف dorothy e zemach
 17. کتاب دست دوم فرهنگ بازرگانی-تالیف محمد راسترو-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 620انتشارات امیر کبیرتالیف محمد راسترو
 18. کتاب دست دومbasic english grammar-تالیف betty s.azar-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 550انتشارات زبانکده تالیف betty s.azar
 19. کتاب دست دوم chambers synonyms and antonyms-تالیف martin h.manser-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 424انتشارات جنگل تالیف martin h.manser
 20. کتاب دست دوم ترجمه متون اقتصادی-تالیف دکتر پرویز بیرجندی-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 199انتشارات رهنما تالیف دکتر پرویز بیرجندی
 21. کتاب دست دوم cocio-cultural textsفرهنگی -اجتماعی -تالیف خسرو اژدری مفرد-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 170انتشارات گسترش علوم پایه تالیف خسرو اژدری مفرد
 22. کتاب 504 words متن کامل با ترجمه فارسی-murray bromberg

  110,000تومان

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 260انتشارات رابو تالیفmurray bromberg ترجمه مجتبی دولتخواه
 23. کتاب فرهنگ بزرگ پیشرو ایتالیایی - فارسی جلد دوم باقر آبروش - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جهان رایانه تألیف باقر آبروش
 24. کتاب 800 Essential Words For GRE همراه با معادل دقیق فارسی شهاب الدین صحرائیان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات جنگل تألیف شهاب الدین صحرائیان
 25. کتاب Oxford Word Skills Basic - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جنگل تألیف Ruth Gairns
 26. کتاب قواعد و متون عربی دکتر هدایت الله تقی زاده - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات دارالهدایه تألیف دکتر هدایت الله تقی زاده - دکتر ستاره مشایخی
 27. کتاب Business Financial Management قاسم اسماعیلی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات نظری تألیف قاسم اسماعیلی
 28. کتاب راهنمای علت و معلول پاتریشیا آکرت رضا دانشوری - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جنگل تألیف پاتریشیا آکرت ترجمه رضا دانشوری
 29. کتاب تجزیه و ترکیب حسین شیرافکن ریاست حسین - کاملا نو

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی تألیف حسین شیرافکن
 30. کتاب الهدایه فی النحو فی ثوبها الجدید حسین شیرافکن - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات نصایح تألیف حسین شیرافکن
 31. کتاب النحو الوظیفی 2 دکتر فاطمه ملایم - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه امام صادق تألیف دکتر فاطمه ملایم
 32. کتاب صرف و نحو عربی در کاربرد پژوهشی تطبیقی دکتر سعدالله همایونی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سعدالله همایونی
 33. کتاب مصطلحات الصحافه العربیه صیاد پناهی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات شمیسا تألیف صیاد پناهی
 34. کتاب النحو الوظیفی 3 دکتر فاطمه ملایم - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات دانشگاه امام صادق تألیف دکتر فاطمه ملایم
 35. کتاب طرائق التدریس اللغه الثانیه المدخل التواصلی فی تعلیم اللغه العربیه دکتر سهیلا محسنی نژاد - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات دانشگاه امام صادق تألیف دکتر سهیلا محسنی نژاد
 36. کتاب دست دوم Tha Balloon Race Jennifer Bassett

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 23 انتشارات وداد تألیف Jennifer Bassett
 37. کتاب دست دوم The Black Cat and Other Stories Edgar Allan Poe

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 46 انتشارات جنگل تألیف Edgar Allan Poe
 38. کتاب دست دوم The Horse Whisperer Nicholas Evans

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات معرفت تألیف Nicholas Evans
  0