1. کتابEnglish for the students of Urban planning-نویسنده حسین فرهادی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات210 تالیف حسین فرهادی
 2. کتاب breakthrough -نویسنده معصومه امینی کاشانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 588 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف معصومه امینی کاشانی
 3. کتاب نظام جمله در زبان عربی-نویسنده دکتر مصطفی حمیده-مترجم دکتر عدنان طهماسبی

  13,000 تومان

  تعداد صفحات 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر مصطفی حمیده ترجمه دکتر عدنان طهماسبی-دکتر جواد اصغری-سعدالله همایونی
 4. کتاب درآمدی بر معناشناسی عربی-نویسنده محمود فتحی عکاشه-مترجم جواد اصغری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 234 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف محمود فتحی عکاشه ترجمه جواد اصغری-عدنان طهماسبی-جعفر قمری
 5. کتاب دست دوم holiday-نویسنده ریچارد رابینسون

  5,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف ریچارد رابینسون
 6. کتاب دست دوم travellers Tales

  5,000 تومان

  تعداد صفحات200
 7. کتاب دست دوم کریستمس کارول-چارلس دیکنس

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نامعلوم تالیف چارلس دیکنس
 8. کتاب دست دوم A BASIC COURS IN READING ENGLISH

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات ادب
 9. کتاب دست دومSPECIAL ENGLISH FOR THE STUDENTS OF COMPUTER-نویسنده منوچهر حقانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 233انتشارات سمت تالیف منوچهر حقانی
 10. کتاب انگلیسی عمومی برای دانشجویان علمی و کاربردی-مقطع کاردانی-نویسنده جمال الدین جلالی پور

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات سمت تالیف جمال الدین جلالی پور-دکتر عباس قاسم زاده اقدام
 11. کتاب دست دوم fondue and tabletop cooking

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 70انتشارات نامعلوم نویسنده -
 12. کتاب Attitudes Through Idioms - نویسنده THOMAS W.ADAMS

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 114 نامعلوم SUSAN R.KUDER و THOMAS W.ADAMS تالیف
 13. کتاب دست دوم the picture of dorian gray-نویسندهoscar wilde-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 72انتشارات نامعلوم تالیفoscar wilde
 14. کتاب دست دوم who was marco polo؟-نویسندهjoan holub-مترجم-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 105انتشارات نامعلوم نویسنده joan holub
 15. کتاب دست دوم Sense and Sensibility -نویسندهJANE AUSTEN -مترجم-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات زبان مهر نویسنده JANE AUSTEN
 16. کتاب دست دوم Spannende Tour im Schwarzwald-نویسنده Andrea Maria Wagner-مترجم

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 32انتشارات نامعلوم نویسنده Andrea Maria Wagner
 17. کتاب Jane Eyre-نویسنده CHARLOTTE BRONTE-مترجم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات تکریم نویسنده CHARLOTTE BRONTE
 18. کتاب-نویسنده English Vocabulary Organiser Chris Gough

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات جنگل،جاودانه تالیف Chris Gough
 19. کتاب دست دوم Essential of Writngنویسنده- William E.Messenger

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات زبانکده تالیف William E.Messenger
 20. کتاب دست دوم آموزش درک مطلب-نویسنده سعید میرتهامی

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحات312 انتشارات ایران باستان تالیف سعید میرتهامی_سعید قاسمی
 21. کتاب اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه-نویسنده غفار تجلی

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 168انتشارات سمت تالیف غفار تجلی
 22. کتاب المجانی من النصوص العرفانیه -نویسنده عباس اقبالی

  5,500تومان

  4,950 تومان

  تعداد صفحات 238 انتشارات سمت تالیف عباس اقبالی -رضا میراحمدی
 23. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران -نویسنده محمد عزمی

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات سمت تالیف محمد عزمی
 24. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری -نویسنده حسن رستگار پور

  11,000تومان

  9,900 تومان

  تعداد صفحات 228 انتشارات سمت تالیف حسن رستگار پور
 25. کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد -نویسنده رحیم اصلان زاده

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحات 209 انتشارات سمت تالیف رحیم اصلان زاده
 26. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی -نویسنده منصور کوشا

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحات 177 انتشارات سمت تالیف منصور کوشا
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت-نویسنده سید محمدرضا ناصرزاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 568 انتشارات نگاه دانش نوین تالیف سید محمدرضا ناصرزاده-یاشار دهدشتی
 28. کتاب واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران -نویسنده امور نظام فنی و اجرایی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 366 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تالیف امور نظام فنی و اجرایی_سازمان مدیرت بحران کشورودیگران
 29. THE LITTLE BOOK OF THE Environmentکتاب-oxford ADVNCED LEARNERS Dictionary

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 20 انتشارات آکسفورد
 30. کتابEhementary vocabulary_تالیف B j THOMAS

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات قلمستان هنر تالیف B j THOMAS
 31. کتابIntermediate vocabulary_تالیفB j THOMAS

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات قلمستان هنر تالیفB j THOMAS
 32. کتابactive skills for raeding Intro _تالیف Neil j _anderson

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات زبان کتاب تالیف Neil j _anderson
 33. English vocabuiary organiserکتاب_chris gough تالیف

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات جنگل جاودانه chris gough تالیف
 34. کتاب Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات رهنما
 35. کتاب دست دوم سوئدی به زبان ساده A-نویسنده آرش عبدالله زاده ثانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات البرز فردانش تالیف آرش عبدالله زاده ثانی
 36. کتاب نامه نگاری بازرگانی آکسفورد - مترجم علیرضا فرح بخش

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 470 انتشارات رهنما ترجمه علیرضا فرح بخش-سعیده حیدری مقدم
  0