1. کتاب ده هزار لغت روسی انگلیسی فارسی از سطح A1 تا B2 نیما شعبانی - کاملا نو

  49,000تومان

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات زبان مهر تألیف نیما شعبانی
 2. کتاب فرهنگ توصیفی - کاربردی آموزش - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات شاپورخواست تألیف نادر آزادبخت - مریم منصوری
 3. کتاب Letter Writing مکاتبات - کاملا نو

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف خسرو اژدری مفرد
 4. کتاب Semantic Description of Four Confusing Words in English Language: Small, Little, BigT Large - کاملا نو

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اردبیل تألیف ملاحت شعبانی میناباد
 5. کتاب متون اسلامی به زبان فرانسه - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف سید حامد رضیئی - ژیلبرت فاطمی قمی
 6. کتاب انواع شعر فرانسه از آغاز تا شکوفایی شعر نو سمت - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات سمت تألیف دکتر شهناز شاهین - دکتر مهوش قویمی
 7. کتاب واژه شناسی موضوعی فرانسه سمت - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات سمت تألیف دکتر ناهید جلیلی مرند
 8. کتاب النقد الادبی و نطوره فی الادب العربی سمت - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات سمت تألیف دکتر علی صابری
 9. کتاب Crack IELTS in a Flash Writing Task 2 - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات ایده درخشان تألیف محمدصادق باقری و همکاران
 10. کتاب ترجمه پیشرفته 1 ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و علاقمندان - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات پیام نو تألیف عبدالرزاق موسی نتاج
 11. کتاب گرامر زبان انگلیسی برای همه - کاملا نو

  62,000تومان

  49,600 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات شبنما تألیف مهسا پیشه ورز
 12. کتاب تاریخ ادبیات فرانسه جلد اول قرون وسطی و قرن شانزدهم سمت - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات سمت تألیف دکتر ابراهیم شکورزاده
 13. کتاب بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه سمت - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات سمت تألیف دکتر سید بابک فرزانه
 14. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 2 سمت - کاملا نو

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسن تحریریان - فرشته مهرابی
 15. کتاب تمرینات گرامر پایه انگلیسی جلد دوم - کاملا نو

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نوروزی تألیف دکتر بهمن امینی
 16. کتاب خواندن متون ساده به زبان فرانسه سمت - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات سمت تألیف دکتر زهره جوزدانی - نازیتا عظیمی میبدی
 17. کتاب فنون و صناعات ادبی سمت - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دکتر جلال سخنور
 18. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی سمت - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران
 19. کتاب ترجمه متون ادبی سمت - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات سمت تألیف دکتر علی خزاعی فر
 20. کتاب علوم البلاغه مع تمارین قرآنیه سمت - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات سمت تألیف دکتر قاسم فائز
 21. کتاب زبان انگلیسی آمادگی برای آزمون های استخدامی - کاملا نو

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات امید انقلاب تألیف سلماز مرادزاد و همکاران
 22. کتاب نکته پلاس زبان انگلیسی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشور - کاملا نو

  13,000تومان

  11,050 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آئین طب تألیف علی ذبیحی و همکاران
 23. کتاب انگلیسی برای دانشجویان کلیه رشته ها زبان پیش - کاملا نو

  24,000تومان

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات ندای آریانا تألیف عصمت قندی
 24. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی غذایی سمت - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات سمت تألیف دکتر محسن کریمیان عظیمی
 25. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی سمت - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سمت تألیف دکتر ابوالقاسم جزایری
 26. کتاب خواندن و ترجمه متون اسلامی از صنایع مختلف سمت (زبان فرانسه) - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات سمت تألیف دکتر افضل وثوقی - دکتر محمود جوان
 27. کتاب تست زبان پیش دانشگاهی برای دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته - کاملا نو

  16,400 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات یاررس تألیف دکتر محمدرضا مزین - آناهیتا خسروی
 28. کتاب گرامر زبان انگلیسی - کاملا نو

  34,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات ندای آریانا تألیف دکتر مهری بسناس
 29. کتاب تمرین تجزیه و ترکیب متون عربی در ادبیات فارسی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات راز نهان تألیف دکتر خورشید نوروزی و همکاران
 30. کتاب واژه نامه تصویری کودکان و نوجوانان فارسی انگلیسی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات فرزان روز تألیف کالین کلارک ترجمه سعید حاجی پور - بابک مفیدپور
 31. کتاب Readings & Grammar for EAP - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات مولف تألیف حسین ساعدی
 32. کتاب تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان سمت - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دکتر حمیدرضا شعیری
 33. کتاب بیان شفاهی داستان 1 سمت - کاملا نو

  10,000تومان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات سمت تألیف دکتر عباسعلی رضائی
 34. کتاب الادب المقارن دراسات نظریه و تطبیقیه سمت - کاملا نو

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات سمت تألیف دکتر خلیل پروینی
 35. کتاب دست دوم ACTIVE SKILLS FOR READING 2 Third Edition

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات زبان نصیر تألیف Neil J Anderson
 36. کتاب Crack IELTS in a Flash Academic Reading - کاملا نو

  56,000تومان

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات ایده درخشان تألیف محمدصادق باقری - محمد جواد ریاستی
 37. کتاب Reading Comprehension av advanced course based on techniques & strategies - کاملا نو

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات رهنام تألیف اسماعیل اریب
 38. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی سمت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات سمت تألیف دکتر سیامک نجاریان و همکاران
 39. کتاب زبان تخصصی مهندسی پزشکی جهاد دانشگاهی - کاملا نو

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف حامد آقاپناه رودسری - سید رضا آل نبی