1. کتاب اصول مخابرات بی سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی دکتر سعید علیائی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تألیف دکتر سعید علیائی - مهندس فرزانه ابراهیمی
 2. کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی اسماعیل کاشیکچی شاهرخ شجاعیان - کاملا نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات نوآور تألیف اسماعیل کاشیکچی ترجمه شاهرخ شجاعیان - مهندس پوریا ساسانفر
 3. کتاب حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلد دوم طاهر طهماسبی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات سروش دانش تألیف طاهر طهماسبی
 4. کتاب کنترل دیجیتال کاربردی مبتنی بر میکروکنترلر دوگان ابراهیم فرهاد کربلایی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات کانون نشر علوم تألیف دوگان ابراهیم ترجمه فرهاد کربلایی
 5. کتاب ماشین های مخصوص الکتریکی ک ونکاتراتنام دکتر حمید لسانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات قائم تألیف ک ونکاتراتنام ترجمه دکتر حمید لسانی
 6. کتاب اصول جریان های جند فازی کریستوفر ارلز برنن مهندس سمانه امینی آحور - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات اطهران تألیف کریستوفر ارلز برنن ترجمه مهندس سمانه امینی آحور
 7. کتاب بینایی ماشین با PYTHON ، OPENCV جوزف هاوس مهندس نیما حیدرزاده - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات سها دانش تألیف جوزف هاوس ترجمه مهندس نیما حیدرزاده و همکاران
 8. کتاب مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت تعمیرکار تلفن همراه توحید زرزا - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات طنین تألیف توحید زرزا و همکاران
 9. کتاب ارزیابی حفاظت و امنیت در سیستم های RFID شهلا موسوی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات راه دکتری تألیف شهلا موسوی
 10. کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PID Control در صنعت مهندس احمد فرجی - کاملا نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات نگارنده دانش تألیف مهندس احمد فرجی
 11. کتاب راهنمای استفاده سریع از سرو سری ASDA-B2 مصطفی رحمنی - کاملا نو

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات قدیس تالیف مصطفی رحمنی
 12. کتاب حفاظت کاربردی سیستم های الکتریکی سجاد دادفر - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات نهاد دانش تالیف سجاد دادفر
 13. کتاب مدیریت ضایعات الکترونیک مرضیه سلیمیان ریزی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات علم گستران تالیف دکتر سید سامان حسینی رضوانی
 14. کتاب حفاظت دیستانس پیشرفته تالیف مهندس حسن میار نعیمی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف مهندس حسن میارنعیمی
 15. کتاب راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC تالیف مهندس سید مهیار مهدی زاده مقدم - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات قدیس تالیف مهندس سید مهیار مهدی زاده مقدم
 16. کتاب راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC تالیف مهندس سید مهیار مهدی زاده مقدم - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات قدیس تالیف مهندس سید مهیار مهدی زاده مقدم
 17. کتاب بهره وری انرژی در پیل های سوختی تالیف نوید مسائلی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات کتاب ریرا تالیف نوید مسائلی
 18. کتاب مرجع منحصر به فرد روباتیک(طراحی و ساخت) تالیف فرشاد عسگری - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات سهادانش تالیف فرشاد عسگری
 19. کتاب برق برای برق کارها تالیف پاول رزنبرگ - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات یزدا تالیف پاول رزنبرگ
 20. کتاب پمپ های گریز از مرکز تالیف دکتر شهرام درخشان هوره - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکتر شهرام درخشان هوره
 21. کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته تالیف ند موهان - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف ند موهان
 22. کتاب تاثیر امواج موبایل بر سلامت انسان تالیف عبدالعزیز کلته - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 65 انتشارات دانشگاه آزاد تالیف عبدالعزیز کلته
 23. کتاب تحلیل و طراحی آنتن های آرایه انتقالی تالیف احمد عبدالرحمان - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 203 انتشارات دانشگاه سمنان تالیف احمد عبدالرحمان
 24. کتاب معرفی سیستم های قدرت الکتریکی به زبان ساده تالیف استیون دبلیو بلوم - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سهادانش تالیف استیون دبلیو بلوم
 25. کتاب اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی تالیف مهندس فریدون افتخاری - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات ادبستان تالیف مهندس فریدون افتخاری
 26. کتاب کلیدهای فشار ضعیف تالیف رضا ضیائی کیا - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات سهادانش تالیف رضا ضیائی کیا
 27. کتاب میکروکنترلرهای AVR تالیف سیده زهرا موسوی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات ارشدان تالیف سیده زهرا موسوی
 28. کتاب الکترونیک 3 تالیف دکتر محمد حسن نشاطی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات نص تالیف دکتر محمد حسن نشاطی
 29. کتاب بهینه سازی انرژی باد و توسعه نیروگاه های بادی تالیف الهه حسین پور - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات الماس رهگشا تألیف الهه حسین پور
 30. کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حسین عسکریان ابیانه
 31. کتاب آموزش میکروکنترلرها تالیف مهندس عبدالرضا دهقان - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات کتاب ریرا تألیف مهندس عبدالرضا دهقان
 32. کتاب عایق ها و فشارقوی تالیف دکتر فرامرز فقیهی - کاملا نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات سها دانش تألیف دکتر فرامرز فقیهی
 33. کتاب مسابقات روباتیک تالیف کریستوفر فارست - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات به نشر تألیف کریستوفر فارست
 34. کتاب مبدل های سیگما - دلتای CMOS راهنمای طراحی کاربردی خوزه م دلا رزا خلیل منفردی - کاملا نو

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تألیف خوزه م دلا رزا ترجمه دکتر خلیل منفردی
 35. کتاب طراحی و ساخت صفحه نمایش رو به مقابل برای کاربردهای پزشکی و ناوبری حسام علی نیا زارع - کاملا نو

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف حسام علی نیا زارع و همکاران
  0