1. کتاب دست دوم 302 مدار - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات علوم روز ترجمه رضا خوش کیش
 2. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 637 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ارنست کوه - چارلز دسور ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 3. کتاب دست دوم مرجع جامع مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی مهندسی برق - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانیال دامون تألیف هوشنگ کاظم زاده - اصغر اسدی
 4. کتاب دست دوم مبانی الکترومغناطیس - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 385 انتشارات شیخ بهایی تألیف دکتر احمد صفایی
 5. کتاب دست دوم درس و کنکور سریع مدار منطقی دیجیتال کاردانی به کارشناسی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف مهندس حسن شادکام انور
 6. کتاب دست دوم درس و کنکور سریع مدارهای الکتریکی کاردانی به کارشناسی جلد اول - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف مهندس حسن شادکام انور
 7. کتاب دست دوم درس و کنکور مدارهای الکتریکی کاردانی به کارشناسی جلد دوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گسترش علوم پایه تألیف مهندس حسن شادکام انور
 8. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک 1 - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات فدک ایساتیس تألیف حمید شبستری - بهزاد بهنام
 9. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک 2 - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات فدک ایساتیس تألیف حمید شبستری - بهزاد بهنام
 10. کتاب دست دوم آزمون تحلیلی معاملات الکترونیک مبانی، ماهیت مشروعیت

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات راه تألیف ندا سمیعی پنجی
 11. کتاب دست دوم طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات صانعی شهمیرزادی تألیف حسام طاوسی
 12. کتاب دست دوم کامل ترین مرجع تخصصی تاسیسات الکتریکی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات نبض دانش تألیف علیرضا کشاورز باحقیقت
 13. کتاب دست دوم مدارهای میکرو الکترونیک 1 - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات نص ترجمه محمود دیانی
 14. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات مصباح یزد تألیف دیوید بل ترجمه محمود دیانی
 15. کتاب دست دوم از مبانی برق تا مدارهای الکتریکی ایروین - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 992 انتشارات دیباگران تهران تألیف جان دیوید اروین ترجمه دکتر مسعود دوستی
 16. کتاب دست دوم مبانی ماشینهای الکتریکی جلد اول و دوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف Pericles Emanuel ترجمه دکتر مهرداد عابدی
 17. کتاب دست دوم الکترومغناطیس مهندسی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات جهش تألیف دکتر محمود محمد طاهری
 18. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی آنتن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 913 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف وارن ال استتزمن ترجمه دکتر همایون عریضی
 19. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف پل آر گری - رابرت جی میر ترجمه دکتر محمد قوامی
 20. کتاب دست دوم مبانی بررسی سیستمهای قدرت 2 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف جان جی گرینجر ترجمه مهندس محمدرضا موسوی - مهندس امیر قلعه نوی
 21. کتاب دست دوم دینامیک های سیستم قدرت الکتریکی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مهرجرد تألیف یائو نان یو ترجمه دکتر مصطفی صدیقی زاده
 22. کتاب دست دوم دینامیک و پایداری سیستم های قدرت جلد اول - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 23. کتاب دست دوم سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف احد کاظمی
 24. کتاب دست دوم فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات سازمان بهره وری انرژی ایران تألیف هادی مدقق و همکاران
 25. کتاب دست دوم رله و حفاظت سیستم ها - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 447 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مسعود سلطانی
 26. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل مبانی ماشین های الکتریکی چاپمن - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات فن آذر تألیف مهندس گیو مکریانی - مهندس حسن میراب
 27. کتاب دست دوم راهنمای مسائل مبانی بررسی سیستم های قدرت - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 115 انتشارات خراسان ترجمه مهندس محمدرضا موسوی تقی آبادی
 28. کتاب دست دوم پایداری و کنترل سیستمهای قدرت جلد دوم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف دکتر پرابها شاندار کندور ترجمه دکتر حسین سیفی - دکتر علی خاکی صدیق
 29. کتاب دست دوم پایداری و کنترل سیستمهای قدرت جلد اول - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف دکتر پرابها شاندار کندور ترجمه دکتر حسین سیفی - دکتر علی خاکی صدیق
 30. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی جلد اول - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات سایه گستر تألیف تورج کریمی مهرآبادی
 31. کتاب دست دوم بررسی سیستم های قدرت - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات تایماز تألیف Syed A Nasar ترجمه محمد جواد سنجری - مقداد آشتیانی
 32. کتاب دست دوم ماشین های الکتریکی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات تایماز تألیف Syed A Nasar ترجمه محمد جواد سنجری - مقداد آشتیانی
 33. کتاب دست دوم مبانی الکترونیک جلد اول - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات شیخ بهایی تألیف دکتر سیدعلی میرعشقی
 34. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات فدک ایساتیس تألیف حمید شبستری - بهزاد بهنام
 35. کتاب دست دوم مبانی مهندسی برق برای رشته های مهندسی و علوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات رز تألیف جلیل راشد محصل - اسحق ثابت مرزوقی
 36. کتاب دست دوم ماشین های الکتریکی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات نما تألیف فیتز جرالد ترجمه دکتر علیرضا صداقتی
 37. کتاب دست دوم Signals & Systems - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات نامعلوم تألیف Alan V Oppenheim
 38. کتاب دست دوم کنترل خطی، 500 سوال چهار گزینه ای تالیفی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف دکتر هومن سجادیان
 39. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد دوم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ارنست کوه ترجمه دکتر پرویز جبهه دار مارالانی
 40. کتاب دست دوم رهیافت حل مسئله در مدار 1 - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات نص تألیف محمود دیانی