1. کتاب دست دوم برنامه درسی و آموزش مفهوم محور رویکردی به پرورش تفکر-نویسنده اچ لین.اریکسون-مترجم علی نوری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات249انتشارات مدرسه تالیف اچ لین.اریکسون ترجمه علی نوری و دیگران
 2. کتاب دست دوم طراحی توسعه فناوری اطلاعات مبتنی بر رویکرد معماری-نویسنده علی شریفی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات508انتشارات نامعلوم تالیف علی شریفی و دیگران
 3. کتاب دست دوم الکترونیک قدرت-نویسنده دنیل هارت-مترجم سید مرتضی سقائیان نژاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات601انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف دنیل هارت ترجمه سید مرتضی سقائیان نژاد
 4. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل مبانی میکروالکترونیک رضوی جلددوم-نویسنده هادی قسمتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات اطهران تالیف هادی قسمتی و دیگران
 5. کتاب دست دوم راهنمای تشریحی مبانی الکترونیک جلددوم-نویسنده یدالله نیاقلزم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات پارتیان تالیف یدالله نیاقلزم
 6. کتاب دست دوم مبانی میکروپروسسورها و مدارهای واسطه-نویسنده سید محمد احدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 380انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف سید محمد احدی
 7. کتاب دست دوم تکنولوژی انتقال قدرت -نویسنده مهدی محمودی کلیبر

  30,000 تومان

  تعداد صفحات204انتشارات ساد تالیف مهدی محمودی کلیبر و دیگران
 8. کتاب دست دوم الکترونیک تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه کنکوری-نویسنده علیرضا باغستانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 376انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف علیرضا باغستانی
 9. کتاب دست دوم تشریح مسایل ماشینهای الکتریکی پی.سی.سن-نویسنده شاهین فیلی زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات144انتشارات نوپردازان تالیف شاهین فیلی زاده و دیگران
 10. کتاب دست دوم ماشینهای الکتریکی تئوری ,عملکرد و کاربردها جلد2-نویسنده بیم بهارا-مترجم جعفر سلطانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات قائم تالیف بیم بهاراترجمه جعفرسلطانی و دیگران
 11. کتاب دست دوم هندبوک تاسیسات برق جلد2- نویسنده gunter G.seip-مترجم مسعود سعیدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات طراح تالیفgunter g.seip ترجمه مسعود سعیدی و دیگران
 12. کتاب دست دوم مبانی نیمه هادی-نویسنده رابرت پیرت-مترجم محمدکاظم مروج فرشی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تالیف رابرت پیت ترجمه محمدکاظم مروج فرشی
 13. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مسایل سیگنالها و سیستم ها-نویسنده رضا کرمی شاهنده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات770انتشارات فدک ایساتیس تالیف رضا کرمی شاهنده
 14. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل مبانی الکترونیک1-نویسنده اصغر غلامیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات314انتشارات دانش پرور تالیف اصغر غلامیان و دیگران
 15. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل سیگنالها و سیستمها-نویسنده مجید کریمیان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات768انتشارات فروزش تالیف مجید کریمیان
 16. کتاب دست دومMillimeter-wave circuits for5g and rader-نویسندهgernot hueber

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف gernot hueber
 17. کتاب دست دوم سیگنالها و سیستم ها جلداول-نویسنده آلن وی اوپنهایم-مترجم پرویز جبه دارمارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن وی اوپنهایم و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 18. کتاب دست دوم analysis and design of analog integrated circuits-نویسنده paul r.gray

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف paul r.gray
 19. کتاب دست دوم سیگنالها و سیستم ها-نویسنده آلن اپنهایم-چاپ بیستم-مترجم محمود دیانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 860انتشارات نص تالیف آلن اپنهام و دیگران ترجمه محمود دیانی
 20. کتاب دست دوم حل جامع مسائل سیگنالها و سیستم ها-نویسنده سعید مطیعیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات460انتشارات نص تالیف سعید مطیعیان و دیگران
 21. کتاب دست دوم سیگنالها و سیستم ها-نویسنده محمود دیانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات608 انتشارات نص تالیف محمود دیانی
 22. کتاب دست دوم آنلیز مسایل سیستم های قدرت-نویسنده بابک واثقی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات292انتشارات ارگان دانش تالیف بابک واثقی و دیگران
 23. کتاب دست دوم سیگنال ها و سیستم ها جلداول-نویسنده آلن اس.ویلسکی-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن اس.ویلسکی و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 24. کتاب دست دوم سیگنال ها و سیستم ها جلددوم-نویسنده آلن وی.اوپنهایم-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات1071انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلن وی اوپنهایم و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 25. کتاب دست دوم مبانی الکترونیک جلددوم-نویسنده علی میر عشقی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات شیخ بهایی تالیف علی میر عشقی و دیگران
 26. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول-نویسنده پرویز جبه دار مارالانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه تهران تالیف پرویز جبه دار مارالانی و دیگران
 27. کتاب دست دوم الکترومغناطیس مهندسی ویرایش هفتم-نویسنده ویلیام اچ .هیت- مترجم مرتضی تقوی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات536انتشارات نما تالیف ویلیام اچ.هیت ترجمه مرتضی تقوی
 28. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل تکنیک پالس معتمدی-نویسنده شهره ربیعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات296انتشارات گسترش علوم پایه تالیف شهره ربیعی
 29. کتاب دست دوم تحلیل مهندسی مدار جلد1-نویسنده ویلیام اچ.هیت-مترجم احسان جلایری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات800انتشارات نما تالیف ویلیام اچ.هیت و دیگران ترجمه احسان جلایری و دیگران
 30. کتاب دست دوم ایمنی و حفاظت فنی-نویسنده فرامرز شعبان زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات340انتشارات کیومرث تالیف فرانرز شعبان زاده
 31. کتاب دست دوم مهندسی تاسیسات الکترولیک-نویسنده حسن گلهر

  30,000 تومان

  تعداد صفحات232انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف حسن گلهر
 32. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال مدار منطقی-نویسنده وحید علم بیگی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات683انتشارات دانشگاه کیان تالیف وحید علم بیگی
 33. کتاب دست دوم پاسخ به مسائل الکتومغناطیس میدان و موج-نویسنده آریاز برادرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات331انتشارات آزاده تالیف آریاز برادرانی
 34. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها2-نویسنده آیدین سخاوتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات528انتشارات علمیران تالیف آیدین سخاوتی و دیگران
 35. کتاب دست دوم نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلددوم-نویسنده چارلز دسور-مترجم پرویز جبه دار مارالانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز دسور و دیگران ترجمه پرویز جبه دار مارالانی
 36. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج-نویسنده رحیم حیدری نظر

  30,000 تومان

  تعداد صفحات292انتشارات سها دانش تالیف رحیم حیدری نطر و دیگران
 37. کتاب دست دوم تئوری ارتعاشات و کاربرد های آن-نویسنده ویلیام تی تامسون-مترجم اردشیر کرمی محمدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات340انتشارات نوپردازان تالیف ویلیام تی تامسون و دیگران ترجمه اردشیر کرمی محمدی
  0