1. کتاب متن کامل زمینه ی روانشناسی هیلگارد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه محمد نقی براهنی

  600,000تومان

  570,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات رشد تألیف ریتا ال اتکینسون و دیگران ترجمه دکتر محمد نقی براهنی
 2. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی تالیف عادل مخبری-در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 574 مولف عادل مخبری انتشارات پوران پژوهش
 3. کتاب دست دوم بانک تست ارشد و دکتری روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی-در حد نو

  490,000 تومان

  تعداد صفحات 821 مولف عادل مخبری انتشارات پوران پژوهش
 4. کتاب دست دوم بانک تست ارشد و دکتری روانشناسی بالینی-در حد نو

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 702 مولف عادل مخبری انتشارات پوران پژوهش
 5. کتاب دست دوم نوروسایکولوژی دکتر مرتضی پیری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 6. کتاب دست دوم نکته و تست ارشد روانشناسی بالینی-در حد نو

  263,000 تومان

  تعداد صفحات 506 مولف رویا نعمتی ارده‌ها انتشارات اندیشه ارشد
 7. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی عمومی 85 تا 1400-در حد نو

  488,000 تومان

  تعداد صفحات 788 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 8. کتاب دست دوم آروانشناسی بالینی فیرس-در حد نو

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 732 مولف تیموتی جِی. ترال, میچل جِی. پرینستِین مترجم مهرداد فیروزبخت انتشارات رشد
 9. کتاب دست دوم آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی) دکتر پیری-در حد نو

  340,000 تومان

  تعداد صفحات 657 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 10. کتاب دست دوم جامع ارشد روانشناسی عمومی-در حد نو

  410,000 تومان

  تعداد صفحات 648 مولف گروه مولفین انتشارات آراه
 11. کتاب دست دوم جامع ارشد روانشناسی بالینی-در حد نو

  442,000 تومان

  تعداد صفحات 630 مولف گروه مولفین انتشارات آراه
 12. کتاب دست دوم جامع دکتری روانشناسی دوره دو جلدی-در حد نو

  590,000 تومان

  تعداد صفحات 896 مولف گروه مولفین انتشارات آراه
 13. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی تربیتی 85 تا 1402-در حد نو

  452,000 تومان

  تعداد صفحات 738 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 14. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی بالینی 90 تا 1402-در حد نو

  555,000 تومان

  تعداد صفحات 789 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 15. کتاب دست دوم بانک سوالات دکتری روانشناسی آزمونهای 90 تا 1402-در حد نو

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 295 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 16. کتاب دست دوم روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1 و 2)-در حد نو

  595,000 تومان

  تعداد صفحات 1408 مولف لورا برک مترجم یحیی سید محمدی انتشارات ارسباران
 17. کتاب دست دوم متون روانشناسی -دکتر کیانوش هاشمیان

  180,000 تومان

  تعداد صفحات507 وزن770 تالیف کیانوش هاشمیان انتشارات سمت سال1398 چاپ نوزدهم
 18. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  320,000 تومان

  تالیف رابرت بارون تعداد صفحات 924 انتشارات روان
 19. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق ویژه دکتری جلد اول-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 162انتشارات گروه آموزشی کیهان
 20. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 21. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  500,000تومان

  425,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 22. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 23. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور

  360,000تومان

  324,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 24. کتاب دست دوم تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روشها تالیف علی اکبر سیف-در حد نو

  154,000 تومان

  تعداد صفحات 445 انتشارات دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 25. کتاب دست دوم مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات302 انتشارات مانیا هنر تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری
 26. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 27. کتاب دست دوم بهداشت روانی تالیف دکتر حمزه گنجی -نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 362 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر حمزه گنجی
 28. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  390,000تومان

  331,500 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 29. کتاب تکنیک های شناختی-رفتاری تالیف رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان-همراه سی دی

  290,000تومان

  246,500 تومان

  تعداد صفحات 560 انتشارات ابن سینا نویسنده رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان
 30. کتاب روان شناسی عمومی جلد اول تالیف جیمز کالات

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 428 انتشارات روان نویسنده جیمز کالات
 31. کتاب سنجش و یادگیری در روان شناسی،مشاوره و علوم تربیتی تالیف دکتر علی دلاور

  140,000تومان

  133,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر علی دلاور
 32. کتاب فنون مشاوره و روان درمانی تالیف مجتبی تمدنی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات دانژه نویسنده مجتبی تمدنی
 33. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی تالیف دکترسعید شاملو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات رشد نویسنده دکترسعید شاملو
 34. کتاب روان شناسی تربیتی تالیف دکتر یوسف کریمی

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 296 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر یوسف کریمی
 35. کتاب نظریه های روان درمانی و مشاوره تالیف کارول شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات 826 انتشارات ویرایش نویسنده شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت
 36. کتاب روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تالیف تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده

  380,000تومان

  342,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات ارسباران نویسنده تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده
 37. کتاب اصول روان سنجی و روان آزمایی تالیف دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی

  350,000تومان

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 624 انتشارات رشد نویسنده دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی
 38. کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی تالیف دکتر علی دلاور

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات رشد نویسنده دکتر علی دلاور
  0