1. کتاب مشاوره خانواده کیانوش زهراکار-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات ارسباران نویسنده کیانوش زهراکار
 2. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق ویژه دکتری جلد اول-در حد نو

  83,000 تومان

  تعداد صفحات 162انتشارات گروه آموزشی کیهان
 3. کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور-نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات298 انتشارات ویرایش تالیف علی دلاور
 4. کتاب روان شناسی فیزیولوژیک جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی-نو

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحات736 انتشارات روان تالیف جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی
 5. کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان روان شناسی مرضی کودک فرح لطفی کاشانی-نو

  62,000تومان

  55,800 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات ارسباران نویسنده فرح لطفی کاشانی
 6. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 7. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 8. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 9. کتاب دست دوم نظریه های شخصیت دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 694 انتشارات ویرایش تالیف دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی
 10. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 11. کتاب مقدمه ای برزمینه روان شناسی بالینی کودک جفری پی.کرامر ترجمه مهرداد فیروزبخت

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 740 انتشارات ارسباران نویسنده جفری پی.کرامر ترجمه مهرداد فیروزبخت
 12. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 13. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 14. کتاب تکنیک های شناختی-رفتاری تالیف رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان-همراه سی دی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحات 560 انتشارات ابن سینا نویسنده رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان
 15. کتاب روان شناسی عمومی جلد اول تالیف جیمز کالات

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحات 428 انتشارات روان نویسنده جیمز کالات
 16. کتاب سنجش و یادگیری در روان شناسی،مشاوره و علوم تربیتی تالیف دکتر علی دلاور

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر علی دلاور
 17. کتاب مشاوره و تحول شغلی نظریه ها و کاربست تالیف استوین دی.براون ترجمه مجتبی تمدنی

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 248 انتشارات دانژه نویسنده استوین دی.براون ترجمه مجتبی تمدنی
 18. کتاب فنون مشاوره و روان درمانی تالیف مجتبی تمدنی

  72,000تومان

  64,800 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات دانژه نویسنده مجتبی تمدنی
 19. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی تالیف دکترسعید شاملو

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات رشد نویسنده دکترسعید شاملو
 20. کتاب آسیب شناسی روانی جلد 2 تالیف جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 736 انتشارات ارسباران نویسنده جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی
 21. کتاب روان شناسی تربیتی تالیف دکتر یوسف کریمی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 296 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر یوسف کریمی
 22. کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی درک مدیریت مسائل اجتماعی تالیف لیندا استگ ترجمه پرستو حسن زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 396 انتشارات ارسباران نویسنده لیندا استگ ترجمه پرستو حسن زاده
 23. کتاب روان شناسی سالمندی سلامت روان تالیف دنیل ال.سگال ترجمه فریبا بشردوست تجلی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 570 انتشارات ویرایش نویسنده دنیل ال.سگال
 24. کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تالیف دکتر علی علاقه بند

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات226 انتشارات روان نویسنده دکتر علی علاقه بند
 25. کتاب مبانی راهنمایی و مشاوره تالیف دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 466 انتشارات سمت نویسنده دکتر شکوه نوابی نژاد و همکاران
 26. کتاب نظریه های روان درمانی و مشاوره تالیف کارول شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 826 انتشارات ویرایش نویسنده شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت
 27. کتاب روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تالیف تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات ارسباران نویسنده تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده
 28. کتاب راهنمای متون روان شناسی ترجمه مهدی گنجی ویراستار حمزه گنجی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ساوالان نویسنده مهدی گنجی
 29. کتاب روان شناسی عمومی تالیف یحیی سید محمدی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 242 انتشارات ارسباران نویسنده یحیی سید محمدی
 30. کتاب روان شناسی شخصیت تالیف دکتر یوسف کریمی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات ویرایش نویسنده دکتر یوسف کریمی
 31. کتاب اختلال های یادگیری تالیف دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده

  210,000تومان

  178,500 تومان

  تعداد صفحات 708 انتشارات ارسباران نویسنده دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده
 32. کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روش ها تالیف دکتر علی اکبر سیف

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 454 انتشارات دوران نویسنده دکتر علی اکبر سیف
 33. کتاب روانشناسی رشد دکتر عبدالحسن فرهنگی

  234,000تومان

  210,600 تومان

  تعداد صفحات 507 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 34. کتاب فنون و مهارت های اساسی مشاوره آزمایی تالیف جرارد اگن

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 728 انتشارات دانژه نویسنده جرارد اگن
 35. کتاب اصول روان سنجی و روان آزمایی تالیف دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 624 انتشارات رشد نویسنده دکتر حسن پاشا شریفی-دکتر نسترن شریفی
 36. کتاب روان شناسی اجتماعی تالیف دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحات 924انتشارات روان نویسنده دکتر رابرت بارون ترجمه دکتر یوسف کریمی
 37. کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی تالیف دکتر علی دلاور

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات رشد نویسنده دکتر علی دلاور
 38. کتاب نظریه های شخیت تالیف جس فیست ترجمه یحیی سیدمحمدی

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 880 انتشارات روان نویسنده جس فیست ترجمه یحیی سیدمحمدی
  0