1. کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ویراست15-ترجمه دکتر محمود ساعتچی

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات گپ تالیف سوزان نولن هوکسما ترجمه دکتر محمود ساعتچی
 2. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی ویراست جدید - کاملا نو

  240,000تومان

  228,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رشد تالیف اتکینسون ترجمه محمد نقی براهنی
 3. کتاب رشد و شخصیت کودک پاول هنری ماسن مهشید یاسایی - کاملا نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحه 816 انتشارات نشر مرکز تالیف -پاول هنری ماسن
 4. کتاب نقش تعامل والدین و فرزندان در خانواده - نویسنده فاطمه امیدی

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحات 140 انتشارات ابن سینا تالیف فاطمه امیدی
 5. کتاب دست دوم 11آزمون برای شناخت دیگران-نویسنده میشل و فرانسواز گوکلن-مترجم ساعد زمان

  10,000 تومان

  تعداد صفحات209 تالیف میشل و فرانسواز گوکلن ترجمه ساعد زمان انتشارات ققنوس
 6. کتاب دست دوم دفتر درون-نویسنده شیرین رحیمی

  5,000 تومان

  تعداد صفحات64 تالیف شیرین رحیمی انتشارات زایا
 7. کتاب دست دوم کاش قبل ازازدواج می دانستم-نویسنده گری چپمن-مترجم امین میکائیل زاده

  12,000 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف گری چپمن ترجمه امین میکائیل زاده انتشارات یادمان فلسفی
 8. کتاب دست دوم تحلیل رفتار-نویسنده منصوربهرامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف منصوربهرامی
 9. کتاب دست دوم تحلیل رفتار متقابل برای خردسالان و سایر شاهزادگان -نویسنده الوین م. فرید -مترجم منصوره شریفی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات فراروان تالیف الوین م. فرید ترجمه منصوره شریفی
 10. کتاب دست دوم مدیریت ارتباطات میان فردی -نویسنده هاشم فراشاه دهقان پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 320 انتشارات راهیان سبز تالیف هاشم فراشاه دهقان پور
 11. کتاب دست دوم صد راز برای شناخت مردان -نویسنده زویا حجتی

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات اندیشه عالم تالیف زویا حجتی
 12. کتاب دست دوم چهل کلید عاشق ماندن همسران -نویسنده م. عزتی خواه

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات هم پا تالیف م. عزتی خواه
 13. کتاب دست دوم چگونه از تنهایی لذت ببریم -نویسنده سارا میتلند-مترجم سارا قرایی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات هنوز تالیف سارا میتلند ترجمه سارا قرایی
 14. کتاب دست دوم روانشناسی رشد و تحول انسان تالیف دایان ای.پاپالیا - ترجمه عرب قهستانی - هایاماک آوادیس یانس - ویرایش نهم - در حد نو

  220,000تومان

  176,000 تومان

  تعداد صفحات 924انتشارات رشد تالیف دایان ای . پاپالیا ترجمه دائد عرب قهستانی - هامایاک آوادیس یانس
 15. کتاب دست دوم روان شناسی اخلاق-نویسنده دکترپروین کدیور-درحدنو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات آگه تالیف دکترپروین کدیور
 16. کتاب دست دوم مطالعاتی برروانشناسی فروید-نویسنده دکترزیگموند فروید-مترجم سعیدشجاع شفتی-درحد نو

  60,000 تومان

  تعدادصفحات281 انتشارات امیرکبیر تالیف دکترزیگموند فروید ودیگران ترجمه سعیدشجاع شفتی
 17. کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - نویسنده آر بی هرگنهان - ترجمه علی اکبر سیف - ویرایش دهم

  180,000 تومان

  تعداد صفحه 767 انتشارات دوران تالیف هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف
 18. کتاب کلیات زیباشناسی -نویسنده بند تو کروچه-مترجم فواد روحانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 387انتشارات علمی و فرهنگی تالیف بند تو کروچه ترجمه فواد روحانی
 19. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک-نویسنده دکترسید سعید پورنقاش تهرانی-درحدنو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات404 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکترسید سعید پورنقاش تهرانی
 20. کتاب دست دوم روان درمانی تحلیلی مبتنی برروابط ابژه ای-نویسنده آلن ج فرانکلند-مترجم سعید کیانپور-درحدنو

  15,000 تومان

  تعدادصفحات144انتشارات ارجمند تالیف آلن ج فرانکلند ترجمه سعید کیانپور
 21. کتاب دست دوم روان شناسی شناختی زبان وتفکر-نویسنده مایکل و آیزنک-مترجم دکترحسین زارع-درحدنو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات264 انتشارات ارجمند تالیف مایکل و آیزنک ودیگران ترجمه دکترحسین زارع ودیگران
 22. کتاب دست دوم روانشناسی دین-نویسنده برنارد اسپیلکا-ترجمه دکترمحمددهقانی-درحدنو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات976 انتشارات رشد تالیف برنارد اسپیلکا ودیگران ترجمه دکترمحمددهقانی
 23. کتاب دست دوم قلمرو تازه علوم شناختی-نویسنده جورج لیکاف-مترجم جهانشاه میرزابیگی-درحدنو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات آگاه تالیف جورج لیکاف ترجمه جهانشاه میرزابیگی
 24. کتاب دست دوم قلمرو تازه علوم شناختی کتاب یکم-نویسنده جورج لیکاف-مترجم جهانشاه میرزابیگی-درحدنو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات آگاه تالیف جورج لیکاف ترجمه جهانشاه میرزابیگی
 25. کتاب دست دوم فراسوی آزادی وشان-نویسنده دکتربی اف اسکینر-مترجم دکترعلی اکبرسیف-درحدنو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات دوران تالیف دکتربی اف اسکینر ترجمه دکترعلی اکبرسیف
 26. کتاب دست دوم اصول اساسی یادگیری وشرطی سازی-نویسنده مایکل دامیان-مترجم دکتررضا زمانی-درحدنو

  30,000 تومان

  تعدادصفحات240 انتشارات رشد تالیف مایکل دامیان ترجمه دکتررضا زمانی ودیگران
 27. کتاب دست دوم روان شناسی شناختی-نویسنده رابرت استرنبرگ-مترجم دکترسیدکمال خرازی-درحدنو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات800 انتشارات مرکزتحقیق وتوسعه علوم انسانی تالیف رابرت استرنبرگ ترجمه دکترسیدکمال خرازی ودیگران
 28. کتاب دست دوم رشدانسان روان شناسی رشدازتولد تا مرگ-نویسنده فیلیپ رایس-مترجم مهشیدفروغان - درحدنو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات608 انتشارات ارجمند تالیف فیلیپ رایس ترجمه مهشیدفروغان
 29. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی-جلددوم-نویسنده دکترحمیدشمسی پور-درحدنو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات546 انتشارات ارجمند تالیف دکترحمیدشمسی پور ودیگران
 30. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی-جلداول-نویسنده دیوید مایرز-مترجم دکترحمیدشمسی پور-درحدنو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات448 انتشارات ارجمند تالیف دیوید مایرز ترجمه دکترحمیدشمسی پور ودیگران
 31. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی کاربردی-نویسنده آبراهام پی بونک-مترجم دکترمجید صفاری نیا-درحد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات232 انتشارات نشرویرایش تالیف آبراهام پی بونک ودیگران ترجمه دکترمجید صفاری نیا ودیگران
 32. کتاب دست دوم روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان اسلامی-نویسنده دکترجواد اژه ای - درحد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات268 انتشارات فرهنگ اسلامی تالیف دکترجواد اژه ای
 33. کتاب دست دوم قدرت تصویر سازی ذهن-نویسنده تونی بوزان-مترجم شکوه آرونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات120 انتشارات بخشایش تالیف تونی بوزان ترجمه شکوه آرونی
 34. کتاب دست دوم نظریه های تحلیل روان 2 مقدمات روانشناسی یونگ -نویسنده کالوین اس هال-مترجم دکتر شهریار شهیدی_درحد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات آینده درخشان تالیف کالوین اس هال_ورنون جی نوردبی ترجمه دکتر شهریار شهیدی
 35. کتاب دست دوم تحلیل رفتار متقابل به همراه متن کامل بازی ها -نویسنده اریک برن -مترجم اسماعیل فصیح_ در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 422 انتشارات فرهنگ نشر نو تالیف اریک برن ترجمه اسماعیل فصیح
 36. کتاب دست دوم مجموعه علوم شناختی اندیشه و زبان -نویسنده ویگوتسکی -مترجم حبیب الله قاسم زاده_درحد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات276 انتشارات ارجمند تالیف ویگوتسکی ترجمه حبیب الله قاسم زاده
 37. کتاب دست دوم مجموعه علوم شناختی شگفتی های ذهن و حافظه-نویسنده الکساندر رومانوویچ لوریا-مترجم حبیب الله قاسم زاده_درحد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات164 انتشارات ارجمند تالیف الکساندر رومانوویچ لوریا ترجمه حبیب الله قاسم زاده_رامین مجتبایی
 38. کتاب دست دوم جهان گمشده و جهان بازیافته -نویسنده الکساندر مانوویچ لوریا-مترجم دکتر حبیب الله قاسم زاده-درحد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات ارجمند تالیف الکساندر مانوویچ لوریا -ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده_دکتر رامین مجتبایی
 39. کتاب دست دوم من و سازوکارهای دفاعی-نویسنده آنا فروید-مترجم محمد علی خواه-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات مرکز تالیف آنا فروید ترجمه محمد علی خواه
  0