1. کتاب دست دوم خلاصه زمینه ی روانشناسی هیلگارد ملکه مشهدی فراهانی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات511 انتشارات وانیا تالیف ملکه مشهدی فراهانی
 2. کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان روان شناسی مرضی کودک فرح لطفی کاشانی-نو

  62,000تومان

  55,800 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات ارسباران نویسنده فرح لطفی کاشانی
 3. کتاب علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی محمدباقر گجباف-نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات روان تالیف محمدباقر گجباف
 4. کتاب متون روان شناسی به زبان انگلیسی یحیی سیدمحمدی -نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات204 انتشارات روان تالیف یحیی سیدمحمدی
 5. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور-نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات ارسباران نویسنده جرج ا.فرگوسن ترجمه علی دلاور
 6. کتاب دست دوم مقدمه ای بر آمار اس پی اس در روان شناسی تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی+سی دی

  115,000 تومان

  تعداد صفحات180 انتشارات آیدین تالیف اندرو مایرز ترجمه دکتر اکبر رضایی
 7. کتاب دست دوم روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی تالیف مایکل ام.هاردمن ترجمه حمید علیزاده

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 248 انتشارات دانژه نویسنده مایکل ام.هاردمن ترجمه حمید علیزاده
 8. کتاب مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی تالیف دکتر جواد خلعتبری

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 334 انتشارات ساد تالیف دکتر جواد خلعتبری
 9. کتاب دست دوم مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری

  38,500 تومان

  تعداد صفحات 490انتشارات مانیا هنر تالیف یان پ.البری مترجم محدثه کاکوجویباری
 10. کتاب دست دوم انگیزش و هیجان جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات704 انتشارات ویرایش تالیف جان مارشال ریو ترجمه یحیی سیدمحمدی
 11. کتاب دست دوم روشهای آماری در علوم رفتاری تالیف دکتر حسن پاشاشریفی

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 574انتشارات سخن تالیف دکتر حسن پاشاشریفی
 12. کتاب دست دوم نظریه های شخصیت دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 694 انتشارات ویرایش تالیف دوان پی.شولتز ترجمه یحیی سیدمحمدی
 13. کتاب اصول و فنون مصاحبه بالینی تالیف جان سامرز فلنگن ترجمه دکتر محسن جدیدی

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحات 816 انتشارات ابن سینا تالیف جان سامرز
 14. کتاب کاپلان و سادوک سالمندان بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات ابن سینا تالیف بنجامین سادوک ترجمه دکتر فائزه غلامیان
 15. کتاب بهداشت روانی تالیف دکتر حمزه گنجی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 362 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر حمزه گنجی
 16. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی

  129,000تومان

  109,650 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات گپ نویسنده هیلگارد و اتکینسون ترجمه محمود ساعتچی
 17. کتاب آسیب شناسی روانی ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 664 انتشارات روان نویسنده ریچارد پی.هالجین ترجمه یحیی سید محمدی
 18. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد اول ترجمه یحیی سید محمدی

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 776 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی
 19. کتاب روان شناسی رشد لورا برک نوجوانی تا پایان عمر جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 552 انتشارات ارسباران نویسنده لورا برک ترجمه یحیی یحیی سید محمدی
 20. کتاب تکنیک های شناختی-رفتاری تالیف رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان-همراه سی دی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحات 560 انتشارات ابن سینا نویسنده رابرت لیهی ترجمه سمیرا معصومیان
 21. کتاب روان شناسی عمومی جلد اول تالیف جیمز کالات

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 428 انتشارات روان نویسنده جیمز کالات
 22. کتاب سنجش و یادگیری در روان شناسی،مشاوره و علوم تربیتی تالیف دکتر علی دلاور

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر علی دلاور
 23. کتاب حافظه و یادگیری با رویکردی شناختی تالیف دکتر رضا کرمی نوری

  39,000 تومان

  تعداد صفحات 341 انتشارات سمت نویسنده دکتر رضا کرمی نوری
 24. کتاب مشاوره و تحول شغلی نظریه ها و کاربست تالیف استوین دی.براون ترجمه مجتبی تمدنی

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 248 انتشارات دانژه نویسنده استوین دی.براون ترجمه مجتبی تمدنی
 25. کتاب فنون مشاوره و روان درمانی تالیف مجتبی تمدنی

  72,000تومان

  64,800 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات دانژه نویسنده مجتبی تمدنی
 26. کتاب روانشناسی بالینی تالیف دکترسعید شاملو

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات رشد نویسنده دکترسعید شاملو
 27. کتاب آسیب شناسی روانی جلد 2 تالیف جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 736 انتشارات ارسباران نویسنده جیمز باچر ترجمه یحیی سیدمحمدی
 28. کتاب علم النفس روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان تالیف دکتر محمد عثمان نجاتی ترجمه سعید بهشتی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 320 انتشارات رشد نویسنده دکترمحمد عثمان نجاتی ترجمه سعید بهشتی
 29. کتاب روان شناسی تربیتی تالیف دکتر یوسف کریمی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 296 انتشارات ارسباران نویسنده دکتر یوسف کریمی
 30. کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی درک مدیریت مسائل اجتماعی تالیف لیندا استگ ترجمه پرستو حسن زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 396 انتشارات ارسباران نویسنده لیندا استگ ترجمه پرستو حسن زاده
 31. کتاب روان شناسی سالمندی سلامت روان تالیف دنیل ال.سگال ترجمه فریبا بشردوست تجلی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 570 انتشارات ویرایش نویسنده دنیل ال.سگال
 32. کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی آبراهام پی،بونک ترجمه دکتر مجید صفاری نیا

  42,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات ویرایش نویسنده دکتر مجید صفاری نیا
 33. کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش تالیف دکتر علی علاقه بند

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات226 انتشارات روان نویسنده دکتر علی علاقه بند
 34. کتاب نظریه های روان درمانی و مشاوره تالیف کارول شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 826 انتشارات ویرایش نویسنده شاو آستاد ترجمه مهرداد فیروزبخت
 35. کتاب روان شناسی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تالیف تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات ارسباران نویسنده تام ای.سی.اسمیت ترجمه دکتر حمید علیزاده
 36. کتاب راهنمای متون روان شناسی ترجمه مهدی گنجی ویراستار حمزه گنجی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ساوالان نویسنده مهدی گنجی
 37. کتاب روان شناسی عمومی تالیف یحیی سید محمدی

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 242 انتشارات ارسباران نویسنده یحیی سید محمدی
 38. کتاب روان شناسی شخصیت تالیف دکتر یوسف کریمی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات ویرایش نویسنده دکتر یوسف کریمی
 39. کتاب اختلال های یادگیری تالیف دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده

  132,000تومان

  118,800 تومان

  تعداد صفحات 708 انتشارات ارسباران نویسنده دانیل پی.هالاهان ترجمه دکتر حمید علیزاده
 40. کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 1 اهداف تربیت از دیدگاه اسلام

  19,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحات 217 انتشارات سمت نویسنده
  0