1. کتاب تابلوخوانی کاربردی بورس (جامع و ساده) تالیف نعیم(آراد) پورکار جدید

  139,500تومان

  125,550 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات گپ نویسنده نعیم(آراد) پورکار جدید
 2. کتاب دست دوم بی اجازه با جورج تالیف رابرت اسلاتر ترجمه کامیار فراهانی فرد-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف رابرت اسلاتر مترجم کامیار فراهانی فرد انتشارات آراد کتاب
 3. کتاب حسابرسی چرخه ی اعتباری بانک ها تالیف دکتر اصغر پورمتین

  42,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحات 160 تالیف دکتر اصغر پورمتین
 4. کتاب راهکارهای مناسب تصمیم گیری اعتباری تالیف دکتر اصغر پورمتین

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحات 157تالیف دکتر اصغر پورمتین
 5. کتاب ضمانت نامه های بانکی چالش ها و راهکارها تالیف دکتر اصغر پورمتین

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات 184تالیف دکتر اصغر پورمتین
 6. کتاب اشتباهات پرتکرار در تخصیص منابع بانکی تالیف دکتر اصغر پورمتین

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات 176 تالیف دکتر اصغر پورمتین
 7. کتاب چگونه رئیس شعبه موفقی شویم تالیف دکتر اصغر پورمتین

  69,500تومان

  62,550 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف دکتر اصغر پورمتین
 8. کتاب روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها تالیف دکتر اصغر پورمتین

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات 182 تالیف دکتر اصغر پورمتین
 9. کتاب ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی و 99قضیه اعتباری تالیف دکتر اصغر پورمتین

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 214تالیف دکتر اصغر پورمتین
 10. کتاب نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا تالیف دکتر اصغر پورمتین

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات 144 تالیف دکتر اصغر پورمتین
 11. کتاب بانکداری خرد 2 ترجمه دکتر محمد ضیایی بیگدلی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 528 ترجمه دکتر محمد ضیایی بیگدلی
 12. کتاب بانکداری خرد 1 ترجمه دکتر محمد ضیایی بیگدلی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 448 ترجمه دکتر محمد ضیایی بیگدلی
 13. کتاب درس نامه علوم بانکی تالیف علی اصغر علیزاده

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 750 تالیف علی اصغر علیزاده
 14. کتاب دست دوم پیشرفت های اقتصادی و مالی اسلامی-نویسنده منور اقبال

  30,000 تومان

  تعداد صفحات679انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف منور اقبال و دیگران
 15. کتاب دست دوم تحلیل های اقتصادی پیشرفته-نویسنده پیام عباس زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نگاه دانش تالیف پیام عباس زاده و دیگران
 16. کتاب دست دوم سیراندیشه ی اقتصادی متفکران مسلمانان-نویسنده محمدرضا یوسفی شیخ رباط

  30,000 تومان

  تعداد صفحات509انتشارات نامعلوم تالیف محمدرضا یوسفی شیخ رباط
 17. کتاب دست دوم پول و بانکداری نوین-نویسنده علی حسن زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات441انتشارات جنگل تالیف علی حسن زاده و دیگران
 18. کتاب دست دوم اقتصادخرد-نویسنده علی دهقانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 268انتشارات ترمه تالیف علی دهقانی
 19. کتاب دست دوم اقتصاد بین الملل جلداول-نویسنده دنیس آر.اپلییارد-مترجم عبداله رحیم لوب بنیس

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف دنیس آر.اپلییارد و دیگران ترجمه عبداله رحیم لوی بنیس
 20. کتاب دست دوم اقتصاد مدیریت :نظریه ها,مدل ها و فنون-نویسنده محمدرضا حمیدی زاده

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات حامی تالیف محمدرضا حمیدی زاده
 21. کتاب دست دوم سازمان های پولی و مالی بین المللی- نویسنده سعیدشیرکوند

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کویرتالیف سعیدشیرکوند
 22. کتاب دست دوم توسعه اقتصادی-نویسنده محمود متوسلی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف محمود متوسلی
 23. کتاب دست دوم نظریه ی اقتصاد خردجلددوم-نویسنده فرگوسن-مترجم محمود روزبهان

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف فرگوسن ترجمه محمود روزبهان
 24. کتاب دست دوم پول,ارز و بانکداری-نویسنده مولود احمد

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نور علم تالیف مولود احمد
 25. کتاب دست دوم اقتصاد مهندسی-نویسنده میلاد رستمی قادی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 296انتشارات آتی نگرتالیف میلاد رستمی قادی و دیگران
 26. کتاب دست دوم پول,ارز و بانکداری-نویسنده فردریک میشکین-مترجم علی جهانخانی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف فردریک میشکین ترجمه علی جهانخانی
 27. کتاب دست دوم اقتصاد شبکه های انرژی-نویسنده حسین صادقی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات226انتشارات نور علم تالیف حسین صادقی و دیگران
 28. کتاب دست دوم اصول و مبانی علم اقتصاد-نویسنده میثم موسایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات305انتشارات نور علم تالیف میثم موسایی
 29. کتاب دست دوم مدیریت بودجه ریزی دولتی درایران-نویسنده حسن الماسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات261انتشارات سپاهان تالیف حسن الماسی
 30. کتاب دست دوم درس ها و آموزه های اقتصادکلان-نویسنده شیرکوند

  22,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کویرتالیف سعید شیر کوند
 31. کتاب دست دوم بانکداری داخلی-1 تجهیز منابع پولی-نویسنده محمود بهمنی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تالیف محمود بهمنی و دیگران
 32. کتاب دست دوم نگاهی نو به جهانی شدن-نویسنده جوزف ای.استیگلتز-مترجم مسعود کر باسیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات415انتشارات نامعلوم تالیف جوزف ای.استیگلیتز ترجمه مسعودکرباسیان
 33. کتاب دست دوم اقتصادخرد2-نویسنده رابرت اس.پندیک-مترجم احمد ذیحجه زاده

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف رابرت اس. پندیک و دیگران ترجمه احمدذیحجه زاده
 34. کتاب دست دوم اقتصاد مهندسی-نویسنده محمدمهدی اسکونژاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرتالیف محمدمهدی اسکونژاد
 35. کتاب دست دوم مبانی اقتصاد کلان-نویسنده حمید کردبچه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نور علم تالیف حمیدکردبچه
 36. کتاب دست دوم اقتصاد رشد و توسعه1-نویسنده مرتضی قره باغیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نشرنی تالیف مرتضی قره باغیان
 37. کتاب دست دوم قتصاد کلان پیشرفته-نویسنده دیوید رومر-مترجم مهدی تقوی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تالیف دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی
 38. کتاب دست دوم فرآیند بودجه:تنظیم,تصویب,اجرا و کنترل-نویسنده علیرضا ثابتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کتاب مهربان نشرتالیف علیرضا ثابتی و دیگران
  0