1. کتاب نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا ویراست سوم اصغر پورمتین - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات گپ تألیف اصغر پورمتین - علی اصغر علیزاده
 2. کتاب مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی دکتر میر فیض فلاح شمس و همکاران - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات گپ تألیف دکتر میر فیض فلاح شمس و همکاران
 3. کتاب مهندسی تصمیم در صنعت بانکداری واکاوی ابزارهای تحلیل سعید کریمی پور - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات گپ تألیف سعید کریمی پور - نوید مکوندی
 4. کتاب بانکداری و مدیریت نقدینگی یوسف حسینی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات گپ تألیف یوسف حسینی - کاوه ایوبی
 5. کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد اول تالیف دکتر حمید ابریشمی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حمید ابریشمی
 6. کتاب برنامه و بودجه در روابط عمومی محمد طاهری - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات اندیشه تابان تألیف محمد طاهری
 7. کتاب مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت شراره دعایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف شراره دعایی
 8. کتاب ساختار بودجه دولتی بودجه شهرداری ها اکبر عطایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات شمیسا تألیف اکبر عطایی
 9. کتاب بازار مالی و توزیع درآمد سعید شهریاری - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات امین آتنا تألیف سعید شهریاری
 10. کتاب رابطه قیمت به سود با نرخ رشد و ریسک علی اصغر نیکوزاد - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 87 انتشارات راه دکتری تألیف علی اصغر نیکوزاد
 11. کتاب امنیت اقتصادی بعد فراموش شده امنیت ملی شیلا آر رونیس دکتر حسین روزبه - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات دانشگاه جامع امام حسین تألیف شیلا آر رونیس
 12. کتاب مقالاتی در امنیت اقتصادی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تألیف -
 13. کتاب سرمایه فکری و مزیت رقابتی بانکها دکتر حمیدرضا حسن زاده کریم آباد - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات سیمین تألیف علی اکبر روددهقان
 14. کتاب ارتقاء فرهنگ مالیاتی دکتر مهران مولوی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات رامان سخن تألیف دکتر مهران مولوی
 15. کتاب فین تک و آینده خدمات مالی علیرضا خداکرمی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات فرهنگ شناسی تألیف علیرضا خداکرمی
 16. کتاب تامین مالی و چرخه عمر شرکت های تولیدی سید حسن هوشمند سجادی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف سید حسن هوشمند سجادی
 17. کتاب اقتصاد خرد همراه با سوالات چهار گزینه ای هیوا شیوه - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پندار پارس تألیف هیوا شیوه
 18. کتاب آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول محمد نوفرستی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات رسا تألیف محمد نوفرستی
 19. کتاب سودآوری در بحران های مالی آدام خو جواد ثابت نژاد - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات آراد کتاب تالیف آدام خو
 20. کتاب اقتصاد و فرهنگ افسر افشاری نادری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات ساکو تألیف افسر افشاری نادری
 21. کتاب بانکداری آینده سوهلا تواینر منوچهر زمانی فریزهندی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آتی نگر تالیف سوهلا تواینر
 22. کتاب بانکداری آینده سوهلا تواینر منوچهر زمانی فریزهندی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آتی نگر تالیف سوهلا تواینر
 23. کتاب واردات و صادرات For Dummies جان جی کاپلا کامبیز طاهری کوزه کنانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آوند دانش تألیف جان جی کاپلا
  0