1. کتاب مهندسی تصمیم در صنعت بانکداری واکاوی ابزارهای تحلیل سعید کریمی پور - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات گپ تألیف سعید کریمی پور - نوید مکوندی
 2. کتاب مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت شراره دعایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف شراره دعایی
 3. کتاب ساختار بودجه دولتی بودجه شهرداری ها اکبر عطایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات شمیسا تألیف اکبر عطایی
 4. کتاب بازار مالی و توزیع درآمد سعید شهریاری - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات امین آتنا تألیف سعید شهریاری
 5. کتاب امنیت اقتصادی بعد فراموش شده امنیت ملی شیلا آر رونیس دکتر حسین روزبه - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات دانشگاه جامع امام حسین تألیف شیلا آر رونیس
 6. کتاب مقالاتی در امنیت اقتصادی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تألیف -
 7. کتاب سرمایه فکری و مزیت رقابتی بانکها دکتر حمیدرضا حسن زاده کریم آباد - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات سیمین تألیف علی اکبر روددهقان
 8. کتاب ارتقاء فرهنگ مالیاتی دکتر مهران مولوی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات رامان سخن تألیف دکتر مهران مولوی
 9. کتاب فین تک و آینده خدمات مالی علیرضا خداکرمی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 209 انتشارات فرهنگ شناسی تألیف علیرضا خداکرمی
 10. کتاب تامین مالی و چرخه عمر شرکت های تولیدی سید حسن هوشمند سجادی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف سید حسن هوشمند سجادی
 11. کتاب اقتصاد خرد همراه با سوالات چهار گزینه ای هیوا شیوه - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پندار پارس تألیف هیوا شیوه
 12. کتاب آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول محمد نوفرستی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات رسا تألیف محمد نوفرستی
 13. کتاب اقتصاد و فرهنگ افسر افشاری نادری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات ساکو تألیف افسر افشاری نادری
 14. کتاب بانکداری آینده سوهلا تواینر منوچهر زمانی فریزهندی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آتی نگر تالیف سوهلا تواینر
 15. کتاب واردات و صادرات For Dummies جان جی کاپلا کامبیز طاهری کوزه کنانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آوند دانش تألیف جان جی کاپلا
 16. کتاب صکوک ابزار مالی در اقتصاد اسلامی دکتر علیرضا مدانلو جویباری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات مهربان نیکا تالیف دکتر علیرضا مدانلو جویباری
 17. کتاب پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار الهام رحیمی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف الهام رحیمی
 18. کتاب موفقیت شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی محمدعلی نژادیان - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات موفقیت شناسی تألیف محمدعلی نژادیان
 19. کتاب یارانه نقدی و نقش آن در مدیریت مالی خانواده مروارید خان محمدی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات فر قلم تألیف مروارید خان محمدی
 20. کتاب چالش های خصوصی سازی اقتصادی در ایران حمید لطفی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات آوای ویانا تالیف حمید لطفی
 21. کتاب وصول مطالبات بانکی امین دعائی - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات راز نهان تألیف امین دعائی
 22. کتاب بحران مالی با رویکردی بر بحران سال 2008 میلادی حمیده رامتین - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات ارشدان تألیف حمیده رامتین
 23. کتاب فاکتورهای کلیدی سنجش عملکرد در نظام پرداخت رضا فرزان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات راه دکتری تالیف رضا فرزان
 24. کتاب انتخاب سبد سهام با روش کارایی متقاطع محسن خامه گر - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات ترآوا تألیف محسن خامه گر
  0