1. کتاب دست دوم اقتصاد پول و بانکداری تالیف حمید بهمن پور

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 334 مولف حمید بهمن پور انتشارات نشر نی
 2. کتاب دست دوم تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان مورفی ترجمه کامیار فراهانی

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 438 انتشارات چالش نویسنده جان مورفی ترجمه کامیار فراهانی
 3. کتاب دست دوم تئوری و مسائل اقتصاد خرد تالیف دومینیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانی

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 541 مولف دومینیک سالواتوره مترجم حسن سبحانی انتشارات نشر نی
 4. کتاب دست دوم آشنایی با اقتصاد ایران تالیف ابراهیم رزاقی-نوشته دارد

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف ابراهیم رزاقی انتشارات نشر نی
 5. کتاب دست دوم اقتصاد کلان (جلد دوم) تالیف تیمور رحمانی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 263 مولف تیمور رحمانی انتشارات برادران
 6. کتاب دست دوم کلیات علم اقتصاد نویسنده دکتر یوسف فرجی-درحد نو

  410,000 تومان

  تعداد صفحه 599 انتشارات بازرگانی - علی اکبر واحدی آملی
 7. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل اقتصاد مهندسی -درحد نو نویسنده مهندس حمید کنعانی

  77,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات پرسون- نویسنده مهندس حمید کنعانی
 8. کتاب دست دوم مالیه عمومی و اقتصاد دولت نویسنده دکتر یداله دادگر-نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مبتکران تألیف بیژن شمس - نویسنده دکتر یداله دادگر
 9. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اقتصاد خرد تالیف مهران علیپور-نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف مهران علیپور انتشارات راه
 10. کتاب دست دوم تحلیل هزینه و منفعت نویسنده غلامرضا بداقی -نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 161انتشارات نشر دانشگاهی- نویسنده غلامرضا بداقی
 11. کتاب دست دوم درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد تالیف یداله دادگر-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 335 مولف یداله دادگر انتشارات نشرنی
 12. کتاب دست دوم پول ارز و بانکداری تالیف یوسف فرجی-نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 482 مولف یوسف فرجی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 13. کتاب دست دوم نوسازی و توسعه :در جستجوی قالبهای فکری بدیل تالیف اس.سی. دیوب ترجمه احمد موثقی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 193 مولفاس.سی. دیوب مترجم احمد موثقی انتشارات قومس
 14. کتاب دست دوم اقتصاد مهندسی تالیف محمد مهدی اسکونژاد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 628 مولف محمد مهدی اسکونژاد انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 15. کتاب دست دوم سرمایه داری و حیات 1800-1400 تالیف فرنان برودل ترجمه بهزاد باشی

  750,000 تومان

  تعداد صفحات 622 مولف فرنان برودل مترجم بهزاد باشی انتشارات نشر نی
 16. کتاب دست دوم جوانی یک علم تاریخ تکوینی اقتصاد سیاسی تالیف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی چاپ 1358

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 487 مولف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی انتشارات تیرنگ
 17. کتاب دست دوم سوسیالیسم بازار تالیف دیوید شوایکارت ترجمه شهریار خواجیان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 284 مولف دیوید شوایکارت مترجم شهریار خواجیان انتشارات بازتاب نگار
 18. کتاب دست دوم مقدمه ای بر اقتصاد مارکسیستی تالیف ارنست مندل ترجمه ر. اخگر چاپ 1358

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف ارنست ماندل مترجم ر.اخگر انتشارات پژواک
 19. کتاب دست دوم آنچه با پول نمیتوان خرید :مرزهای اخلاقی بازار تالیف مایکل سندل ترجمه حسن افشار-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف مایکل سندل مترجم حسن افشار انتشارات نشر مرکز
 20. کتاب دست دوم دیالکتیک جدید و سرمایه تالیف کریستوفر جی.آرتور ترجمه فروغ اسدپور-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف کریستوفر جی.آرتور مترجم فروغ اسدپور انتشارات پژواک
 21. کتاب دست دوم علم اقتصاد تالیف ارنست ماندل ترجمه هوشنگ وزیری چاپ 1359

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 780 مولف ارنست ماندل مترجم هوشنگ وزیری انتشارات خوارزمی
 22. کتاب دست دوم بحث برنر تالیف تی .اچ.آستون و همکاران ترجمه حسن مرتضوی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف تی .اچ.آستون و همکاران مترجم حسن مرتضوی انتشارات ثالث
 23. کتاب دست دوم اقتصاد بخش عمومی :مجموعه علوم اقتصادی ماهان تالیف یونس برومند-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 142 مولف یونس برومند انتشارات صعود ماهان
 24. کتاب دست دوم تجارت بین الملل :مجموعه علوم اقتصادی ماهان تالیف پویا ثابت فر-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 159 مولف پویا ثابت فر انتشارات صعود ماهان
 25. کتاب دست دوم پول و بانکداری:مجموعه علوم اقتصادی ماهان تالیف پویا ثابت فر-در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 132 مولف پویا ثابت فر انتشارات صعود ماهان
 26. کتاب دست دوم مالیه بین الملل :مجموعه علوم اقتصادی ماهان تالیف وجیهه افضلی ابرقویی-در حد نو

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 113 مولف وجیهه افضلی ابرقویی انتشارات صعود ماهان
 27. کتاب دست دوم اقتصاد اسلامی :مجموعه علوم اقتصادی ماهان تالیف علی شفیعی-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 161 مولف علی شفیعی انتشارات صعود ماهان
 28. کتاب دست دوم تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) تالیف جیمز م.هندرسن ترجمه مرتضی قره باغیان-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 666 مولف جیمز م.هندرسن مترجم مرتضی قره باغیان انتشارات خدمات فرهنگی رسا
 29. کتاب دست دوم Economics in one lesson by Henry Hazlitt

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف Henry Hazlitt انتشارات نامعلوم
 30. کتاب دست دوم مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی 2 مالکیت نویسنده استاد محمد واعظ زاده خراسانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی - نویسنده استاد محمد واعظ زاده خراسانی
 31. کتاب دست دوم در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان مروری بر رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نویسنده ستاد توسعه فرهنگ علم,فناوری و اقتصاد دانش بنیان

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ریاست جمهوری ,معاونت علمی و فناوری -نویسنده ستاد توسعه فرهنگ علم,فناوری و اقتصاد دانش بنیان
 32. کتاب دست دوم مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی 2 عدالت اجتماعی و توسعه نویسنده استاد محمد واعظ زاده خراسانی

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی -نویسنده استاد محمد واعظ زاده خراسانی
 33. کتاب دست دوم مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی جلد اول تالیف کریس بروکز ترجمه احمد بدری-در حد نو

  100,000 تومان

  عداد صفحات 400 مولف کریس بروکز مترجم احمد بدری انتشارات نص
 34. کتاب دست دوم اقتصاد جلد اول نویسنده پل ساموئلسن ترجمه دکتر حسین پیرنیا

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 630 انتشاراتبنگاه ترجمه و نشر کتاب - نویسنده پل ساموئلسن ترجمه دکتر حسین پیرنیا
 35. کتاب دست دوم تحلیل سری های زمانی همگرایی و همگرایی یکسان نویسنده دکتر احمد توکلی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 170انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی- نویسنده دکتر احمد توکلی
  0