1. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 2. کتاب آزمون های کنکور ارشد پزشکی پرستاری- تالیف حمید حجتی

  79,200 تومان

  تعدادصفحه 798-انتشارات جامعه نگر-تالیف حمید حجتی
 3. کتاب خلاصه جامع دروس پرستاری داخلی-جراحی - تالیف برونر -ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 953-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف برونر-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 4. کتاب خلاصه دروس پرستاری بهداشت جامعه لانکستر ترجمه علی دهقانی و همکاران - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات حکیم هیدجی تألیف علی دهقانی و همکاران
 5. کتاب عدم سازش کاری پرستاران با خانواده و تاثیر بر سلامت ام البنین اکبری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف ام البنین اکبری - شکوفه مقربی استاد کلایه
 6. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات حیدری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران
 7. کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل لیلا ساداتی - در حد نو

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی - احسان گلچینی
 8. کتاب راهنمای کاربردی پزشکی بالینی راهنمای جامع معاینه فیزیکی و آموزش بالینی ترجمه سپیده نصراله - در حد نو

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات جامعه نگر ترجمه سپیده نصراله - طاهره نصرآبادی
 9. کتاب فرهنگ جامع و مصور پرستاری گلبان(انگلیسی-فارسی)-تالیف کیارش آرامش

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 806-انتشارات گلبان-تالیف کیارش آرامش
 10. کتاب اصطلاحات رایج و کاربردی در پرستاری- تالیف محمد عباسی

  11,520 تومان

  تعداد صفحه 347-انتشارات حیدری- تالیف محمد عباسی
 11. کتاب رهبری و مدیریت در بخش-تالیف جنی توماس-ترجمه فاطمه پاشایی ثابت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 456-انتشارات جامعه نگر-تالیف جنی توماس-ترجمه فاطمه پاشایی ثابت
 12. کتاب پرکاربرد ترین واژه های پرستاری داخلی-جراحی-تالیف دکتراسماعیل مقصودی

  27,920 تومان

  تعداد صفحه 340-انتشارات جامعه نگر-تالیف دکتراسماعیل مقصودی
 13. کتاب راهنمای بالینی پرستاری- تالیف و ترجمه فلورا رحیم آقایی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 360-انتشارات جامعه نگر-تالیف و ترجمه فلورا رحیم آقایی
 14. کتاب راهنمای سریع پرستار رادیولوژی-تالیف والری جی ا گارسمن-ترجمه فاطمه جعفر آقایی

  18,320 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات جامعه نگر-تالیف والری جی ا گارسمن-ترجمه فاطمه جعفر آقایی
 15. کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی-جراحی-تالیف شانون راف درکسن-ترجمه دکتر محمد علی چراغی

  47,920 تومان

  تعداد صفحه 736-انتشارات جامعه نگر-تالیف شانون راف درکسن-ترجمه دکتر محمد علی چراغی
 16. کتابچه بالینی پرستاری-تالیف شادی عبداله زرگر

  14,320 تومان

  تعداد صفحه 180-انتشارات جامعه نگر-تالیف شادی عبداله زرگر
 17. کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث-تالیف جنیس ال هینکل-ترجمه صدیقه سالمی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 918-انتشارات جامعه نگر-تالیف جنیس ال هینکل-ترجمه صدیقه سالمی
 18. کتاب مبانی پرستاری مراقبت ویژه-تالیف ماریان چولای-ترجمه دکتر احمد علی اسدی نوقابی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240-انتشارات جامعه نگر-تالیف ماریان چولای-ترجمه دکتر احمد علی اسدی نوقابی
 19. کتاب اصول و تکنیک های پایه پرستاری و بررسی و ضعیت سلامت-تالیف حجی محمد نوروزی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 640-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف حجی محمد نوروزی
 20. کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی برای دانشجویان اتاق عمل-تالیف دکتر جواد محمدنژاد

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 190-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر جواد محمدنژاد
 21. کتاب بهداشت روانی برای دانشجویان رشته اتاق عمل-تالیف سعید واقعی

  9,700 تومان

  تعداد صفحه 180-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سعید واقعی
 22. کتاب تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب(جلد اول)-تالیف صدیقه حنانی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف صدیقه حنانی
 23. کتاب تکنیک های ضدعفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی-تالیف کوین فری-ترجمه دکتر افسون صدیقی

  4,355 تومان

  تعداد صفحه 108-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کوین فری-ترجمه دکتر افسون صدیقی
 24. کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل-تالیف رویا اکبر زاده

  21,800 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف رویا اکبر زاده
 25. کتاب اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل-تالیف مصطفی روشن زاده

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 156-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 26. کتاب اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل-تالیف مصطفی روشن زاده

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 27. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری- تناسلی-تالیف مصطفی روشن زاده

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 28. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی-تالیف مصطفی روشن زاده

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 214-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 29. کتاب تکنولوژی جراحی زنان-تالیف سارا فریادیان

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 254-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 30. کتاب تکنولوژی جراحی چشم-تالیف سارا فریادیان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 234-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 31. کتاب تکنولوژی جراحی عمومی-تالیف سارا فریادیان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 100-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 32. کتاب پرستاری سلامت جامعه،فرد،خانواده،محیط-تالیف فائزه صحبایی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 527-انتشارات حیدری-تالیف فائزه صحبایی
 33. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری-تالیف فاطمه بهرام نژاد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات حیدری-تالیف فاطمه بهرام نژاد
 34. کتاب پرستاری بهداشت روان2-تالیف دکتر فاطمه نوغانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 247-انتشارات حیدری-تالیف دکتر فاطمه نوغانی
 35. کتاب کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری-تالیف ربابه معماریان

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 398-انتشارات حیدری-تالیف ربابه معماریان
 36. کتاب اخلاق حرفه ای در پرستاری-تالیف کبری رشیدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 246-انتشارات حیدری-تالیف کبری رشیدی
 37. کتاب اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای-تالیف ایمانه باقری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 80-انتشارات حیدری-تالیف ایمانه باقری
  0