1. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 2. کتاب آزمون های کنکور ارشد پزشکی پرستاری- تالیف حمید حجتی

  149,900تومان

  127,415 تومان

  تعدادصفحه 798-انتشارات جامعه نگر-تالیف حمید حجتی
 3. کتاب خلاصه جامع دروس پرستاری داخلی-جراحی - تالیف برونر -ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 953-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف برونر-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 4. کتاب مبانی مراقبت های پرستاری-نویسنده پاتریشیا ام نوجنت- مترجم زینب خدایاری مطلق

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 694 انتشارات جامعه نگر تالیف پاتریشیا ام نوجنت- باربارا ای ویتال ترجمه زینب خدایاری و دیگران
 5. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 مفاهیم فرآیندها اقدامات جلدپنجم-نویسنده آدری برمان

  198,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات حیدری تالیف آدری برمان، شرلی نیدر،کرالین فراندسن
 6. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 مفاهیم فرآیندها اقدامات جلدپنجم-نویسنده آدری برمان

  198,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات حیدری تالیف آدری برمان، شرلی نیدر،کرالین فراندسن
 7. کتاب دست دوم الفبای درمان وریدی -نویسنده رندال دبلیو بنر-مترجم سید عبد الرضا محمودی راد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات208 انتشارات جامعه نگر تالیف رندال دبلیوبنر-رجیمز دبلیو دریک ترجمه سید عبد الرضا محمودی راد
 8. کتاب دست دوم معاینه بالینی وگرفتن شرح حال باربارابیتز -نویسنده لین س .بیکلی-مترجم دکتر رامین رفیعی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 960 انتشارات نسل فردا تالیف لین س .بیکلی -پیتر ج. سیلاجی
 9. کتاب دست دوم درسنامه پرستاری بهداشت جامعه-نویسنده اسحاق ایلداری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات جامعه نگر تالیف اسحاق ایلداری
 10. کتاب دست دوم برسی و معاینات بالینی برای پرستاران-نویسنده شیواسادات بصام پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات اندیشه رفیع تالیف شیواسادات بصام پور-شکوه ورعی
 11. کتاب دست دوم فارماکولوژی برای پرستاران -نویسنده جودیت هایفردگلین-مترجم جهانگیررضایی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 185انتشارات سالمی تالیف جودیت هایفردگلین-آپریل هازارد والراند
 12. کتاب دست دوم تشخیص ودرمان اورژانس های کارنت-نویسنده سی .کیت استون-مترجم علیرضامنجمی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات تیمور زاده تالیف c.keith stone - roger L.Humphries
 13. کتاب دست دوم مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU ,CCU ودیالیز -نویسنده معصومه ذاکری مقدم

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تالیف معصومه ذاکری مقدم-منصوره علی اصغرپور
 14. کتاب دست دوم مراقبت های ویژه در ICU -نویسنده حسین شیری

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات نوردانش تالیف حسین شیری - ملاحت نیک روان مفرد
 15. کتاب دست دوم پرستاری بهداشت مادران و نوزادان-نویسنده ربابه ضیغمی کاشانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات جامعه نگر تالیف ربابه ضیغمی کاشانی
 16. کتاب دست دوم اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری -نویسنده اشرف الملوک معماری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تالیف اشرف الملوک معماری-مرضیه شبان -خدیجه خسروی
 17. کتاب دست دوم فرهنگ اختصارات پزشکی-نویسنده دکترابراهیم سعدی پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 640انتشارات یادواره کتاب نویسنده دکترابراهیم سعدی پور
 18. کتاب آزمون استخدامی پرستاری,مامایی,هوشبری,علوم آزمایشگاهی

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحات 175 انتشارات گپ تالیف -
 19. کتاب خلاصه دروس پرستاری بهداشت جامعه لانکستر ترجمه علی دهقانی و همکاران - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات حکیم هیدجی تألیف علی دهقانی و همکاران
 20. کتاب عدم سازش کاری پرستاران با خانواده و تاثیر بر سلامت ام البنین اکبری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تألیف ام البنین اکبری - شکوفه مقربی استاد کلایه
 21. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات حیدری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران
 22. کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل لیلا ساداتی - در حد نو

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی - احسان گلچینی
 23. کتاب راهنمای کاربردی پزشکی بالینی راهنمای جامع معاینه فیزیکی و آموزش بالینی ترجمه سپیده نصراله - در حد نو

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات جامعه نگر ترجمه سپیده نصراله - طاهره نصرآبادی
 24. کتاب فرهنگ جامع و مصور پرستاری گلبان(انگلیسی-فارسی)-تالیف کیارش آرامش

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 806-انتشارات گلبان-تالیف کیارش آرامش
 25. کتاب رهبری و مدیریت در بخش-تالیف جنی توماس-ترجمه فاطمه پاشایی ثابت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 456-انتشارات جامعه نگر-تالیف جنی توماس-ترجمه فاطمه پاشایی ثابت
 26. کتاب پرکاربرد ترین واژه های پرستاری داخلی-جراحی-تالیف دکتراسماعیل مقصودی

  27,920 تومان

  تعداد صفحه 340-انتشارات جامعه نگر-تالیف دکتراسماعیل مقصودی
 27. کتاب راهنمای بالینی پرستاری- تالیف و ترجمه فلورا رحیم آقایی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 360-انتشارات جامعه نگر-تالیف و ترجمه فلورا رحیم آقایی
 28. کتاب راهنمای سریع پرستار رادیولوژی-تالیف والری جی ا گارسمن-ترجمه فاطمه جعفر آقایی

  18,320 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات جامعه نگر-تالیف والری جی ا گارسمن-ترجمه فاطمه جعفر آقایی
 29. کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی-جراحی-تالیف شانون راف درکسن-ترجمه دکتر محمد علی چراغی

  47,920 تومان

  تعداد صفحه 736-انتشارات جامعه نگر-تالیف شانون راف درکسن-ترجمه دکتر محمد علی چراغی
 30. کتابچه بالینی پرستاری-تالیف شادی عبداله زرگر

  14,320 تومان

  تعداد صفحه 180-انتشارات جامعه نگر-تالیف شادی عبداله زرگر
 31. کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث-تالیف جنیس ال هینکل-ترجمه صدیقه سالمی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 918-انتشارات جامعه نگر-تالیف جنیس ال هینکل-ترجمه صدیقه سالمی
  0