1. کتاب دست دوم کلیات پرستاری بهداشت جامعه تالیف سادات سید باقر مداح و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 386 مولف سادات سید باقر مداح و دیگران انتشارات سنجش
 2. کتاب دست دوم پرستاری کودکان کودک بیمار 2 تالیف ژیلا میر لاشاری

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 330 مولف ژیلا میر لاشاری انتشارات اندیشه رفیع
 3. کتاب دست دوم کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری تالیف ربابه معماریان-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف ربابه معماریان انتشارات حیدری
 4. کتاب دست دوم کتاب کلیدی مفاهیم و تئوری های پرستاری تالیف حمید حجتی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف حمید حجتی انتشارات حکیم هیدجی
 5. کتاب دست دوم فلسفه ،دانش و نظریه های پرستاری تالیف مهوش صلصالی و همکاران-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 178 مولف مهوش صلصالی و همکاران انتشارات بشری
 6. کتاب دست دوم اصول و فنون پرستاری پوتروپری تالیف پاتریشیا ای پوتر ترجمه گروه مترجمین-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 1376 مولف پاتریشیا ای پوتر مترجم گروه مترجمین انتشارات اندیشه رفیع
 7. کتاب دست دوم 2500 آزمون دکتری پرستاری تالیف یدالله جنتی -نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مترجم یدالله جنتی انتشارات جامعه نگر
 8. کتاب دست دوم اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری-نویسنده اشرف الملوک معماری

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 324 تالیف اشرف الملوک معماری-مرضیه شبان-خدیجه خسروی انتشارات اندیشه رفیع
 9. کتاب دست دوم مراقبت های ویژه در ICU-نویسنده ملاحت نیکروان مفرد

  70,000 تومان

  تعداد صفحات282 تالیف ملاحت نیکروان مفرد-حسین شیری انتشارات نور دانش
 10. کتاب دست دوم بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران-نویسنده شکوه ورعی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100 تالیف شکوه ورعی-شیوا سادات بظام پور انتشارات اندیشه رفیع
 11. کتاب دست دوم اورژانس های کارنت-نویسنده سی کیت استون-ترجمه علیرضا منجمی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف سی کیت استون-راجر هامپریس ترجمه علیرضا منجمی انتشارات تیمورزاده-طبیب
 12. کتاب دست دوم الفبای درمان وریدی-نویسنده رندال دبلیو بنر-ترجمه عبدالرضا محمودی راد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف رندال دبلیو بنر-رجیمز دبلیو دریک ترجمه عبدالرضا محمودی راد انتشارات جامعه نگر
 13. کتاب دست دوم پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث-درد شوک آب و الکترولیت-مولف سوزان س اسملتزر-ترجمه فاطمه جلالی نیا

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 185 تالیف سوزان س اسملتزر و دیگران ترجمه فاطمه جلالی نیا-ناهید دهقان نیری انتشارات بشری
 14. کتاب دست دوم پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث-ترجمه فریبا نصیری زیبا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ ترجمه فریبا نصیری زیبا-صدیقه سالمی انتشارات سالمی
 15. کتاب دست دوم درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3-نویسنده اسحاق ایلدرآبادی

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 576 تالیف اسحاق ایلدرآبادی انتشارات جامعه نگر
 16. کتاب دست دوم اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران-مولف میر محمد حسینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 280 نویسنده میر محمد حسینی انتشارات بشری وزن 320 سال 1385 چاپ اول
 17. کتاب پرستاری نوزادان و مراقبت های ویژه ی نوزادان ترجمه صالحه تجلی و دیگران

  19,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مترجم صالحه تجلی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 18. کتاب روان شناسی اجتماعی برای پرستاران تالیف جبار حیدری-یدالله جنتی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 276 مولف جبار حیدری-یدالله جنتی انتشارات جامعه نگر
 19. کتاب زخم فشاری (پیشگیری،درمان و مراقبت های پرستاری) تالیف مصطفی شوکتی احمد آباد

  11,000 تومان

  تعداد صفحات 36 مولف مصطفی شوکتی احمد آباد انتشارات جامعه نگر
 20. کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی ترجمه فرهاد رمضانی بدر و دیگران

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 736 مترجم فرهاد رمضانی بدر و دیگران انتشارات جامعه نگر
 21. کتاب رهبری و مدیریت در بخش تالیف جنی توماس ترجمه فاطمه پاشایی ثابت و دیگران

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف جنی توماس مترجم فاطمه پاشایی ثابت و دیگران انتشارات جامعه نگر
 22. کتاب پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی-جراحی تالیف منصور عزیزی

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف منصور عزیزی انتشارات جامعه نگر
 23. کتاب کتابچه بالینی پرستاری تالیف شادی عبداله زرگر و دیگران

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف شادی عبداله زرگر و دیگران انتشارات جامعه نگر
 24. کتاب راهنمای سریع پرستار رادیولوژی ترجمه فاطمه جعفرآقایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 295 مترجم فاطمه جعفرآقایی انتشارات جامعه نگر
 25. کتاب اصطلاحات رایج و کاربردی در پرستاری تالیف محمد عباسی و دیگران

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 347 مولف محمد عباسی و دیگران انتشارات حیدری
 26. کتاب راهنمای کامل کارآموزی تالیف منیژه نصیری زاده

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف منیژه نصیری زاده انتشارات حیدری
 27. کتاب جیبی مبانی پرستاری مراقبتهای ویژه AACN تالیف ماریان چولای ترجمه مهدی اجری خامسلو و دیگران

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف ماریان چولای مترجم مهدی اجری خامسلو و دیگران انتشارات جامعه نگر
 28. کتاب روش تحقیق پرستاری ارزیابی،ترکیب و تولید شواهد تالیف سوزان گرو و دیگران ترجمه ناهید دهقان نیری

  232,000 تومان

  تعداد صفحات 956 مولف سوزان گرو و دیگران مترجم ناهید دهقان نیری انتشارات اندیشه رفیع
 29. کتاب پرستاری کودکان کودک سالم 1 تالیف ژیلا میر لاشاری

  96,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف ژیلا میر لاشاری انتشارات اندیشه رفیع
 30. کتاب پرستاری کودکان کودک بیمار 2 تالیف ژیلا میر لاشاری

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 330 مولف ژیلا میر لاشاری انتشارات اندیشه رفیع
 31. کتاب طرح های مراقبتی روان پرستاری تالیف کاترین م.فورتیناش ترجمه محمد آقاجانی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 616 مولف کاترین م.فورتیناش مترجم محمد آقاجانی انتشارات اندیشه رفیع
 32. کتاب اصول و فنون پرستاری -نظری و علمی تالیف فرشته جواهری طهرانی و دیگران

  138,000 تومان

  تعداد صفحات 374 مولف فرشته جواهری طهرانی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 33. کتاب پرستاری سلامت جامعه 1 تالیف میمنت حسینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 348 مولف میمنت حسینی انتشارات اندیشه رفیع
 34. کتاب روان پرستاری کودک و نوجوان تالیف سعید واقعی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف سعید واقعی انتشارات اندیشه رفیع
 35. کتاب تئوری ها و تئوری پردازان پرستاری تالیف هادی کوشیار

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف هادی کوشیار انتشارات اندیشه رفیع
 36. کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده 2 تالیف میمنت حسینی

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 278 مولف میمنت حسینی انتشارات اندیشه رفیع
  0