1. کتاب دست دوم قواعد فقه -نویسنده ابوالحسن محمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات328انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالحسن محمدی
 2. کتاب دست دوم آیات الاحکام حقق مدنی و جزایی-نویسنده خلیل قبله ای خویی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 458انتشارات نامعلوم تالیف خلیل قبله ای خویی
 3. کتاب دست دوم حقوق اموال-نویسنده محمد جعفر جعفری لنگرودی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات414انتشارات گنج دانش تالیف محمدجعفرجعفری لنگرودی
 4. کتاب دست دوم فقه مدنی عقود تملیکی بیع-اجاره-نویسنده احمدباقری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات379انتشارات نامعلوم تالیف احمدباقری
 5. کتاب دست دوم برنامه درسی و آموزش مفهوم محور رویکردی به پرورش تفکر-نویسنده اچ لین.اریکسون-مترجم علی نوری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات249انتشارات مدرسه تالیف اچ لین.اریکسون ترجمه علی نوری و دیگران
 6. کتاب دست دوم بیوفیزیک-نویسنده سید محمدمسعود شوشتریان

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 342 تالیف سید محمدمسعود شوشتریان انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه-نویسنده محمد امیر شیخ نوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 191 تالیف محمد امیر شیخ نوری انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. کتاب دست دوم تاریخ بیزانس-نویسنده محمد امیر شیخ نوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 268 تالیف محمد امیر شیخ نوری انتشارات دانشگاه پیام نور
 9. کتاب دست دوم تاریخ عثمانی و خاورمیانه-نویسنده رسول عربخانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 255 تالیف رسول عربخانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 10. کتاب دست دوم اکولوژی پوششهای گیاهی-نویسنده یونس عصری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات209انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف یونس عصری
 11. کتاب دست دوم تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی-نویسنده کلیو آ.استیس- مترجم احمدرضا خسروی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات390انتشارات دانشگاه شیراز تالیف کلیو آ.استیس ترجمه احمدرضا خسروی
 12. کتاب دست دوم متابولیسم گیاهی-نویسنده مه لقا قربانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات279انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مه لقا قربانی و دیگران
 13. کتاب دست دوم آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول تالیف خدیجه جمشیدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 180 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف خدیجه جمشیدی
 14. کتاب دست دوم مدیریت مالی 1 تالیف مهدی تقوی-کاملا نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مهدی تقوی
 15. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت 2 تالیف ایوب انصاری-کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات راه تالیف ایوب انصاری
 16. کتاب دست دوم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام تالیف مهری کوگانی-کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات راه تالیف مهری کوگانی
 17. کتاب دست دوم اقتصاد کلان تالیف حمیده حسینی-کاملا نو

  99,000تومان

  66,330 تومان

  تعداد صفحات 304انتشارات راه تالیف حمیده حسینی
 18. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1 تالیف امین بلوری-کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 320انتشارات راه تالیف امین بلوری
 19. کتاب دست دوم مدیریت مالی 1 تالیف امین بلوری-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات272 انتشارات راه تالیف امین بلوری،سعید محمدزاده باغبانی
 20. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی-نویسنده دکتر حسن درویش-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 324انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر حسن درویش-دکتر محمد رسول الماسی فرد
 21. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق جزای اختصاصی(2)-نویسنده محمد رضا قرهی قهی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 156انتشارات پیام دانشگاهی تالیف محمد رضا قرهی قهی-امیر یعقوبی
 22. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی مدیریت مالی(2)-نویسنده امین بلوری-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 288انتشارات راه تالیف امین بلوری-نازنین جلیلی جهانی
 23. کتاب دست دوم حل مسائل آمار احتمال(1)-نویسنده داریوش کوهی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 240انتشارات پیام دانشگاهی تالیف داریوش کوهی-محمد اسدی
 24. کتاب دست دوم چند منظوره و چند کاربردی متون تخصصی فیزیک -نویسنده فائزه آذر کیا-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 384انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف فائزه آذر کیا
 25. کتاب دست دوم گنجینه طلایی روش تحقیق-نویسنده عباسعلی جمشیدی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 168انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف عباسعلی جمشیدی
 26. کتاب دست دوم ریاضیات پایه -نویسنده داریوش کوهی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200شارات دانشگاه پیام نور تالیف داریوش کوهی
 27. کتاب دست دوم اندیش اسلامی(2)-نویسنده محسن کریمی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 156انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف محسن کریمی
 28. کتاب دست دوم گنجینه طلایی جرم شناسی-نویسنده الهه حسن زاده فروشانی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 144انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف الهه حسن زاده فروشانی
 29. کتاب دست دوم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-نویسنده مهدی نظرپور-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 283انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مهدی نظرپور
 30. کتاب دست دوم تاریخ ادبیات3-نویسنده دکتر توفیق ه. سبحانی -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر توفیق ه. سبحانی
 31. کتاب دست دوم آمار و احتمال 2-نویسنده دکتر نرگس عباسی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 348انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر نرگس عباسی و دیگران
 32. کتاب دست دوم مبادی فقه-نویسنده سید محمد صدری-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 239انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف سید محمد صدری
 33. کتاب دست دوم فقه تطبیقی-نویسنده دکتر حسن مبینی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 164انتشارات پیام نور تالیف دکتر حسن مبینی
 34. کتاب دست دوم آزمایشگاه سیستم عامل-نویسنده جعفر تنها

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 121 تالیف جعفر تنها-داود کریم زادگان مقدم-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
 35. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی الگوریتم ها-نویسنده جعفر تنها

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 390 تالیف جعفر تنها-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
 36. کتاب دست دوم آزمایشگاه پایگاه داده ها-نویسنده احمد فراهی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 101 تالیف احمد فراهی-جعفر تنها انتشارات دانشگاه پیام نور
 37. کتاب دست دوم مدار منطقی-نویسنده داود کریم زادگان مقدم

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 322 تالیف داود کریم زادگان مقدم انتشارات دانشگاه پیام نور
 38. کتاب دست دوم فناوری اطلاعات در مدیریت-نویسنده افرایم توربان-مترجم حمیدرضا ریاحی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف افرایم توربان-دورتی لیدنر و دیگران ترجمه حمیدرضا ریاحی و دیگران انتشارات دانشگاه پیام نور
 39. کتاب دست دوم زبان تخصصی-رشته کامپیوتر-نویسنده مهدی یوسف خانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 263 تالیف مهدی یوسف خانی-سید ناصر آیت-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
  0