1. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی پایگاه داده ها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات خردمندان تألیف مهسا محمدی - ابراهیم علایی
 2. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی هوا و اقلیم شناسی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خردمندان تألیف مهدی قنواتی - ثریا کریمی
 3. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی اقتصاد مدیریت - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات خردمندان تألیف محمد فلسفی نژاد - دکتر بابک صفاری
 4. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی بهداشت روانی - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات خردمندان تألیف سوسن بردباری
 5. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات خردمندان تألیف روح اله مزرعتی
 6. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی رفتار سازمانی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات خردمندان تألیف محمد فلسفی نژاد - مسعود شفیعیه
 7. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی اخلاق خانواده - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات خردمندان تألیف علیرضا مزرعتی
 8. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیقات بازاریابی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات خردمندان تألیف فاطمه آقازاده ابری
 9. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی پول، ارز و بانکداری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات خردمندان تألیف بهنام مرادی
 10. کتاب دست دوم کتاب راهنما بازاریابی و مدیریت بازار - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف ناصر جعفری - شهرام هاشم نیا
 11. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی روان شناسی جنایی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات خردمندان تألیف زینب رضایی
 12. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات استادی تألیف علی نجفی مقدم - شهرام هاشم نیا
 13. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی فرهنگ و تمدن اسلامی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات استادی تألیف میرصمد موسوی
 14. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی کلیات فلسفه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات استادی تألیف طاهره ابراهیمی
 15. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت استراتژیک پیشرفته - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات خردمندان تألیف هلن جعفری
 16. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول و مبانی آموزش و پرورش

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات خردمندان تألیف حمیرا برزیده
 17. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات خردمندان تألیف بهنام مرادی - ابوالفضل عسگری نیا
 18. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی تحقیق در عملیات 1 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات استادی تألیف کریم احمدی صومعه - حسن اسفندیاری فر
 19. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول حسابداری 3 - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات استادی تألیف سید مهدی محمد حسینی
 20. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی واژه شناسی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات خردمندان تألیف احمد نصر اصفهانی
 21. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مباحث جاری در حسابداری - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات استادی تألیف سید مهدی محمد حسینی
 22. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات استادی تألیف سید مهدی محمد حسینی
 23. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی زبان تخصصی ادبیات 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات راه تألیف اکبر درویشی
 24. کتاب دست دوم کتاب چند منظوره و چند کاربردی مجموعه دروس حسابداری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات راه تألیف شیروان براری
 25. کتاب دست دوم ترجمه و راهنما زبان تخصصی 2 رشته تاریخ - در حد نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات پیام دانشگاهی ترجمه حسن جهانبان اسفهلان
 26. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد - در حد نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات راه تألیف بتول محمدی
 27. کتاب دست دوم ترجمه و راهنما زبان تخصصی 1 رشته ادبیات فارسی - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات پیام دانشگاهی ترجمه حسن جهانبان اسفهلان
 28. کتاب دست دوم ترجمه و راهنما زبان تخصصی 1 رشته علوم اجتماعی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات پیام دانشگاهی ترجمه حسن جهانبان اسفهلان
 29. کتاب دست دوم آزمون تحلیلی اقتصاد خرد - در حد نو

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات راه تألیف پروانه بهرامی زنور
 30. کتاب دست دوم روان شناسی تربیتی مجموعه کتاب های بانک آزمون سیمیا - در حد نو

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات سیمیا تألیف اعظم صالحی
 31. کتاب دست دوم کتاب طلایی بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف مریم السادات اسماعیلی - محمد معصوم
 32. کتاب دست دوم کتاب راهنما مبانی رفتار سازمانی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات راه تألیف ناصر عسگری
 33. کتاب دست دوم کتاب طلایی آیین زندگی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف محمد مهاجرپور
 34. کتاب دست دوم کتاب طلایی شیوه های تغییر رفتار - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف زهرا فتحی - ثمین گل میرزایی
 35. کتاب دست دوم کتاب طلایی ریاضیات پایه - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف سولماز میرزایی
 36. کتاب دست دوم کتاب طلایی شیمی عمومی 1 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف سپیده امجد
 37. کتاب دست دوم کتاب طلایی پویندگان دانشگاه مقدمات مدیریت آموزشی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پویندگان دانشگاه تألیف امیر سلطانی
 38. کتاب دست دوم درس و مجموعه سوال طبقه بندی شده موضوعی فارسی عمومی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات راه تألیف علی اکبر ابراهیمی - سعید نظری
 39. کتاب دست دوم حل مسائل مبانی مهندسی برق - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محمدرضا رفیع منزلت - عباس جانی قربان
 40. کتاب دست دوم کتاب راهنما ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات راه تألیف مهدی مهدی پور