1. کتاب دست دوم جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات مدیریت مالی (1) -نویسنده سعید محمود زاده باغبانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات راه تالیف سعید محمود زاده باغبانی- امین بلوری
 2. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1)-نویسنده علی نجفی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خردمندان تالیف علی نجفی مقدم- شهرام هاشم نیا
 3. کتاب دست دوم (کتاب چند منظوره و چند کاربردی) تحلیلی اصول حسابداری (1)-نویسنده یوسف قنبری

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات راه تالیف یوسف قنبری- ابراهیم سهرابی فرد
 4. کتاب دست دوم نکات کلیدی و بانک آزمون حقوق مدنی 2-نویسنده ساناز محمدی کلاسرلو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات83 انتشارات سرافراز تالیف ساناز محمدی کلاسرلو
 5. کتاب دست دوم فن قرائت و روش حفظ قران کریم-نویسنده دکتر علیرضا پارسا

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر علیرضا پارسا- ولی اله مهدوی فر
 6. کتاب دست دوم اندیشه اسلامی 1-نویسنده آیت الله جعفر سبحانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف آیت الله جعفر سبحانی- دکتر محمد محمد رضایی
 7. کتاب دست دوم زبان تخصصی -نویسنده دکتر محسن افتاده

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر محسن افتاده
 8. کتاب دست دوم درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران -نویسنده محمد رحیم عیوضی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف محمد رحیم عیوضی- محمد جوادهراتی
 9. کتاب دست دوم فقه مقارن-نویسنده محمد جواد مغنیه - ترجمه حسن مبینی سوچلمائی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف محمد جواد مغنیه
 10. کتاب دست دوم راهنمای تحصیلی و شغلی-نویسنده دکتر عبدالله شفیع آبادی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر عبدالله شفیع آبادی
 11. کتاب دست دوم اخلاق اسلامی -نویسنده اکرم حسین زاده

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف اکرم حسین زاده- محمد احسان تقی زاده
 12. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی معدنی (1)-نویسنده رقیه قدیم خانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف رقیه قدیم خانی- دکتر لطفعلی سقط فروش
 13. کتاب روانشناسی تربیتی-نویسنده دکتر علی اکبر سیف

  37,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف علی اکبر سیف
 14. کتاب توان بخشی گروه های خاص-نویسنده دکتر علی اصغر کاکو جویباری

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر علی اصغر کاکو جویباری-اعظم شریفی
 15. کتاب آسیب شناسی روانی(1)-نویسنده دکتر غلامحسین جوانمرد

  26,000 تومان

  تعداد صفحات 203انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر غلامحسین جوانمرد
 16. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی1-نویسنده اصغر وحدت مودب

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف اصغر وحدت مودب
 17. کتاب دست دوم طلایی مالیه عمومی-نویسنده محمود یحیایی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات96انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمود یحیایی
 18. کتاب دست دوم طلایی حقوق جزای عمومی1-نویسنده محمد همتی پور-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمد همتی پور
 19. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی4-نویسنده آتنا فضلی-در حد نو

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 144انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف آتنا فضلی
 20. کتاب دست دوم طلایی حقوق بین الملل خصوصی2-نویسنده محمد علی طالبی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمد علی طالبی
 21. کتاب دست دوم طلایی حقوق سازمان های بین الملل-نویسنده مریم صفرپور

  24,500 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 22. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی3-نویسنده مریم صفرپور-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 23. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی5-نویسنده مریم صفرپور

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 152انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 24. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی3-نویسنده فاطمه السادات هاشمی دمنه

  41,000 تومان

  تعداد صفحات 240انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی دمنه
 25. کتاب دست دوم طلایی حقوق تجارت2-نویسنده سامان کتابی صف سری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف جمشید اسکندری
 26. کتاب دست دوم حقوق تجارت1-نویسنده فاطمه السادات هاشمی-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 208انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 27. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی2-نویسنده فاطمه السادات هاشمی

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 28. کتاب دست دوم طلایی متون فقه 3-نویسنده احمد احسانی فر

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف احمد احسانی فر
 29. کتاب دست دوم طلایی حقوق تجارت3-نویسنده فاطمه السادات هاشمی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 264انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 30. کتاب نظریه شخصیت-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات ریشه
 31. کتاب روانشناسی رشد پیشرفته چاپ 1398-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-نویسنده زهرا راجی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 193 انتشارات ریشه تالیف زهرا راجی
 32. کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان چاپ 1398-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-نویسنده مریم باقری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 93 انتشارات ریشه تالیف مریم باقری
 33. کتاب بررسی رفتار مصرف کننده-نویسنده دکتر جمشید سالار

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 307 انتشارات پیام نور تالیف جمشید سالار
 34. کتاب دست دوم الکترونیک 1- نویسنده مهندس هوشنگ نحوی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات400 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مهندس هوشنگ نحوی
 35. کتاب دست دوم حل مسایل مدارهای الکتریکی 11 - نویسنده سید احمد امیری

  8,000 تومان

  تعداد صفحات336 انتشارات پیام دانشگاهی تالیف سید احمد امیری و دیگران
 36. کتاب دست دوم زبان تخصصی کامپیوتر-نویسنده آیدا پور نسب

  25,000 تومان

  تعداد صفحات283 انتشارات پویندگان دانشگاه تالیف آیدا پور نسب
 37. کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی-جلد اول-نویسنده دکتر خسرو باقری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 275 انتشارات مدرسه تالیف دکتر خسرو باقری
 38. کتاب دست دوم پیام نور مدیریت توسعه نرم افزار-تالیف دکتر امیر هوشنگ تاج فر-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 385 انتشارات پیام نور تالیف دکتر امیر هوشنگ تاج فر
  0