1. کتاب زیست پالایی و گیاه پالایی کاربردی آچای سینگ دکتر اکبر قویدل - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی تألیف آچای سینگ - اوئن پی وارد ترجمه دکتر اکبر قویدل - دکتر سمیه ناجی راد
 2. کتاب بذر: فیزیولوژی نمو، جوانه زنی و خواب دریک بیولی دکتر علی عباسی سورکی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دانشگاه شهرکرد تألیف دریک بیولی و همکاران ترجمه دکتر علی عباسی سورکی
 3. کتاب مباحثی در چرخه سلولی گیاهی دنیس فرانسیس اسد معصومی اصل - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه یاسوج تألیف دنیس فرانسیس ترجمه اسد معصومی اصل
 4. کتاب دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها معرفی، پرورش و تکثیر معصومه استکی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات مرز دانش تألیف معصومه استکی و همکاران
 5. کتاب اصول طراحی و اجرای ژئوسیستم ها آ بزوین دکتر سهیل قره - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مرندیز تألیف دکتر سهیل قره
 6. کتاب ارزیابی خواص مهندسی محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی رسول خدابخشیان کارگر - در حد نو

  33,000تومان

  28,050 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی تألیف دکتر رسول خدابخشیان کارگر - دکتر محمودرضا گلزاریان
 7. کتاب فیزیولوژی بذر - کاملا نو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی درک بیولی و همکاران ترجمه رضا توکل افشاری - علی شایان فر
 8. کتاب زیست شناسی کشاورزی - در حد نو

  50,000تومان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات مولف تألیف علی حسنی - مریم حسنی
 9. کتاب کشت سلول، بافت و اندام گیاهی جلد اول اصول و مبانی - کاملا نو

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف داود صمصام پور و همکاران
 10. کتاب زراعت گیاهان صنعتی و علوفه ای پیام نور - کاملا نو

  11,000تومان

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمیدرضا مبصر - دکتر عیسی پیری
 11. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN شبیه سازی جریان و انتقال املاح در آب زیرزمینی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 12. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای EPANET طراحی و تحلیل شبکه های آبرسانی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 13. کتاب فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تسطیح و قطعه بندی اراضی کشاورزی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 14. کتاب ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی نشریه شماره 348 - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 15. کتاب دست دوم روش تحقیف در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
 16. کتاب دست دوم فناوری پرورش قارچ های خوراکی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه آزاد یزد تألیف منصور کلانتر - محسن یوسفی
 17. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 18. کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS شبیه سازی حرکت آب، املاح، حرارت، جذب آب توسط ریشه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 19. کتاب آموزش تصویری مدل SWAP - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 20. کتاب فیزیک خاک امین علیزاده - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دکتر امین علیزاده
 21. کتاب کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری برای رشته های کشاورزی - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر افشین سلطانی
 22. کتاب سیستمهای هیدرولیکی اصول و عیب یابی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات فنی ایران تألیف ملوین ای لانگ ترجمه محسن محبوبی فرد
 23. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات سمت تألیف دکتر بهروز عزبدفتری و همکاران
 24. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 25. کتاب دست دوم کراپ وات، آموزش نرم افزار نیاز آبی و برنامه آبیاری گیاهان - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محدثه بیدآبادی
  0