1. کتاب دست دوم علف های هرز مزارع شمال و کنترل آنها تالیف دانش وکیلی- درحد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف دانش وکیلی انتشارات شادمان
 2. کتاب دست دوم آفات و بیماری های گندم راهنمای تشخیص مزرعه ای تالیف جی .ام . پرسکت و همکاران ترجمه محمد رضا حسین زاده و دیگران- درحد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 110 مولف جی .ام . پرسکت و همکاران مترجم محمد رضا حسین زاده و دیگران انتشارات پژوهش توس
 3. کتاب دست دوم زراعت گیاهان صنعتی چغندر قند تالیف فرشاد قوشچی- درحد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 106 تالیف فرشاد قوشچی انتشارات پلک
 4. کتاب دست دوم صنایع لبنی 2 عبدالرضا آقاجانی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی تالیف عبدالرضا آقاجانی
 5. کتاب دست دوم رابطه آب و خاک و گیاه امین علیزاده-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات180 انتشارات امام رضا تالیف امین علیزاده
 6. کتاب دست دوم خاک شناسی تالیف دکتر خسرو الیاس آذر-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 404 تالیف دکتر خسرو الیاس آذر
 7. کتاب دست دوم بوم شناسی کشاورزی جی.تایوی ترجمه عوض کوچکی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 366 تالیف جی.تایوی ترجمه عوض کوچکی
 8. کتاب دست دوم زراعت غلات تالیف دکترمهدی تاجبخش-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 312 تالیف دکترمهدی تاجبخش
 9. کتاب دست دوم زراعت چغندر قند د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی
 10. کتاب دست دوم زراعت غلات تالیف دکتر یحیی امام-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 173تالیف دکتر یحیی امام
 11. کتاب دست دوم گیاهان اقتصادی جهان پترشورت ترجمه دکترمسعود پور صالح-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف پترشورت ترجمه دکترمسعود پور صالح
 12. کتاب دست دوم اصول و مبانی کشاورزی نوین پی.پروست ترجمه دکترداریوش مظاهری -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 394 تالیف پی.پروست ترجمه دکترداریوش مظاهری
 13. کتاب دست دوم زراعت غلات نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل
 14. کتاب دست دوم راهنمای بیماری های گندم م.و.وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 400 تالیف م.و.وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی
 15. کتاب دست دوم کشاورزی آب و هوا ج-ه-چنگ ترجمه دکتر عوض کوچکی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف ج-ه-چنگ ترجمه دکتر عوض کوچکی
 16. کتاب دست دوم غلات سردسیری تالیف دکترمحمد رضا بهنیا -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 615 تالیف دکتر محمد رضا بهنیا
 17. کتاب دست دوم گندم تالیف دکترهادی کریمی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 600 تالیف دکتر هادی کریمی
 18. کتاب دست دوم شالوده ی بوم شناسی یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 808 مولف یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد
 19. کتاب دست دوم غلات تالیف دکترناصر خدابنده -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 537 تالیف دکتر ناصر خدابنده
 20. کتاب دست دوم جغرافیای کشاورزی جاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 659 مولف دجاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان
 21. کتاب دست دوم بیماری های غلات تالیف دکتر سید محمود اخوت -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 481 مولف دکتر سید محمود اخوت
 22. کتاب دست دوم اگرواکولوژی استفن آرگلیسمن ترجمه مهدی نصیری محلاتی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 453 مولف استفن آرگلیسمن ترجمه مهدی نصیری محلاتی
 23. کتاب دست دوم اصول بوم شناسی کشاورزی ال.ای پاورز .ار ترجمه علیرضا کوچکی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف ال.ای پاورز .ار ترجمه علیرضا کوچکی
 24. کتاب دست دوم گیاهان صنعتی تالیف محمد رضا خواجه پور-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف محمد رضا خواجه پور
 25. کتاب دست دوم گیاهان زراعی تالیف دکتر هادی کریمی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 714 مولف دکتر هادی کریمی
 26. کتاب مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی تالیف محمد حاصله

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 363 مولف محمد حاصله انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 27. کتاب میکوریزی :کشاورزی و جنگل کاری پایدارتالیف زکی انور سیدیکویی ترجمه دکتر حسینعلی علیخانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 360 مولف زکی انور سیدیکویی ترجمه دکتر حسینعلی علیخانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران سال 1391
 28. کتاب چوب :بهینه سازی بیومکانیکی در درختان تالیف کلوس متهک ترجمه دکتر کامبیز پورطهماسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات 184مولف کلوس متهک ترجمه دکتر کامبیز پورطهماسی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 29. کتاب اصول ارزیابی سرزمین برای چرای گسترده تالیف فایو ترجمه دکترحسین ارزانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف فایو ترجمه دکترحسین ارزانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 30. کتاب کشاورزی پایدار تالیف سید محمود حسینی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف سید محمود حسینی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 31. کتاب حاصلخیزی بیولوژیک خاک تالیف لینت ک.ابوت ترجمه دکترغلامرضا ثواقبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 328 مولف لینت ک.ابوت ترجمه دکتر غلامرضا ثواقبی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 32. کتاب مدل سازی خواب بذر تالیف دکتر نبی خلیلی اقدم

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 128 مولف دکتر نبی خلیلی اقدم انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  0