1. کتاب کشت گیاهان بیرون از خاک-کشت هیدرو پونیک-نویسنده پروفسور فیلیپ مورارد-مترجم دکتر علی روستائی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 424 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف پروفسور فیلیپ مورارد ترجمه دکتر علی روستائی
 2. کتاب اصول و مبانی درخت شناسی-نویسنده سید علی حسینی

  12,600 تومان

  تعداد صفحات212انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف سید علی حسینی و دیگران
 3. کتاب بیولوژی خاک با رویکرد جوامع واکوسیستم-نویسنده ریچارد بارگت-مترجم حسینعلی علیخانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات224 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف ریچارد بارگت ترجمه حسینعلی علیخانی و دیگران
 4. کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی-نویسنده دکتر علی روستایی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات521 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر علی روستایی
 5. کتاب بیوتکنولوژی تولید مواد موثره گیاهی-نویسنده صدیقه اسمعیل زاده بهابادی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات151 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف صدیقه اسمعیل زاده بهابادی و دیگران
 6. کتاب کاربرد قارچ های میکوریزا در کشاورزی پایدار و خاک های شور و خشک-نویسنده دکتر محمد جواد زارع

  15,000 تومان

  تعداد صفحات296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر محمد جواد زارع و دیگران
 7. کتاب اصول ارزیابی سرزمین برای چرای گسترده-نویسنده فائو-مترجم دکتر حسین ارزانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات224انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف فائو ترجمه دکتر حسین ارزانی و دیگران
 8. کتاب چوب بهینه سازی بیومکانیکی درختان-نویسنده کلوس متهک-مترجم دکتر کامبیز پور طهماسبی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف کلوس متهک و دیگران ترجمه کامبیز پور طهماسبی و دیگران
 9. کتاب میکوریزی کشاورزی و جنگل کاری پایدار-نویسنده زکی انور سیدیکویی-مترجم حسینعلی علیخانی و دیگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحات360 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف زاکی انور سیدیکویی مترجم حسینعلی علیخانی و دیگران
 10. کتاب سیچلاید ماهیان راهنمای تکثیر و پرورش انجل مهندس سجاد قاسمی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تحقیقات آموزشی کشاورزی تألیف مهندس سجاد قاسمی
 11. کتاب بیماری های مهم درختان میوه دکتر ابراهیم پیغامی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات آییژ تألیف دکتر ابراهیم پیغامی
 12. کتاب راهنمای صحرایی ارزیابی بصری خاک جلد دوم گندم ترجمه دکتر سعید حجتی - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران اصفهان ترجمه دکتر سعید حجتی
 13. کتاب مدیریت اجرایی علف های هرز در چمن و معرفی گیاهان پوششی مناسب سیده شهربانو موسوی - در حد نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات تحقیقات آموزشی کشاورزی تألیف مهندس سیده شهربانو موسوی - مهندس مهرداد باباربیع
 14. کتاب بیمارگرهای گیاهی خاکزاد بوم شناختی، زیست شناختی و مدیریت دکتر ضیاء الدین بنی هاشمی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر ضیاء الدین بنی هاشمی
 15. کتاب بذر: فیزیولوژی نمو، جوانه زنی و خواب دریک بیولی دکتر علی عباسی سورکی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دانشگاه شهرکرد تألیف دریک بیولی و همکاران ترجمه دکتر علی عباسی سورکی
 16. کتاب مباحثی در چرخه سلولی گیاهی دنیس فرانسیس اسد معصومی اصل - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه یاسوج تألیف دنیس فرانسیس ترجمه اسد معصومی اصل
 17. کتاب دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها معرفی، پرورش و تکثیر معصومه استکی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات مرز دانش تألیف معصومه استکی و همکاران
 18. کتاب اصول طراحی و اجرای ژئوسیستم ها آ بزوین دکتر سهیل قره - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مرندیز تألیف دکتر سهیل قره
 19. کتاب ارزیابی خواص مهندسی محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی رسول خدابخشیان کارگر - در حد نو

  33,000تومان

  28,050 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی تألیف دکتر رسول خدابخشیان کارگر - دکتر محمودرضا گلزاریان
 20. کتاب فیزیولوژی بذر - کاملا نو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی درک بیولی و همکاران ترجمه رضا توکل افشاری - علی شایان فر
 21. کتاب زیست شناسی کشاورزی - در حد نو

  50,000تومان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات مولف تألیف علی حسنی - مریم حسنی
 22. کتاب کشت سلول، بافت و اندام گیاهی جلد اول اصول و مبانی - کاملا نو

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف داود صمصام پور و همکاران
 23. کتاب زراعت گیاهان صنعتی و علوفه ای پیام نور - کاملا نو

  11,000تومان

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمیدرضا مبصر - دکتر عیسی پیری
 24. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN شبیه سازی جریان و انتقال املاح در آب زیرزمینی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 25. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای EPANET طراحی و تحلیل شبکه های آبرسانی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 26. کتاب فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تسطیح و قطعه بندی اراضی کشاورزی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 27. کتاب ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی نشریه شماره 348 - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 28. کتاب دست دوم فناوری پرورش قارچ های خوراکی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه آزاد یزد تألیف منصور کلانتر - محسن یوسفی
 29. کتاب زیست پالایی و گیاه پالایی کاربردی آچای سینگ دکتر اکبر قویدل - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی تألیف آچای سینگ - اوئن پی وارد ترجمه دکتر اکبر قویدل - دکتر سمیه ناجی راد
 30. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 31. کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS شبیه سازی حرکت آب، املاح، حرارت، جذب آب توسط ریشه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 32. کتاب آموزش تصویری مدل SWAP - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 33. کتاب فیزیک خاک امین علیزاده - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دکتر امین علیزاده
  0