1. کتاب دست دوم خاک شناسی تالیف دکتر خسرو الیاس آذر-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 404 تالیف دکتر خسرو الیاس آذر
 2. کتاب دست دوم بوم شناسی کشاورزی جی.تایوی ترجمه عوض کوچکی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 366 تالیف جی.تایوی ترجمه عوض کوچکی
 3. کتاب دست دوم زراعت غلات تالیف دکترمهدی تاجبخش-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 312 تالیف دکترمهدی تاجبخش
 4. کتاب دست دوم زراعت چغندر قند د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی
 5. کتاب دست دوم زراعت غلات تالیف دکتر یحیی امام-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 173تالیف دکتر یحیی امام
 6. کتاب دست دوم گیاهان اقتصادی جهان پترشورت ترجمه دکترمسعود پور صالح-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف پترشورت ترجمه دکترمسعود پور صالح
 7. کتاب دست دوم اصول و مبانی کشاورزی نوین پی.پروست ترجمه دکترداریوش مظاهری -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 394 تالیف پی.پروست ترجمه دکترداریوش مظاهری
 8. کتاب دست دوم اکولوژی تالیف دکترمحمدرضا اردکانی -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دکتر محمدرضا اردکانی
 9. کتاب دست دوم زراعت غلات نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل
 10. کتاب دست دوم زراعت عمومی تالیف محمد علی رستگار

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 475 تالیف محمد علی رستگار
 11. کتاب دست دوم راهنمای بیماری های گندم م.و.وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 400 تالیف م.و.وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی
 12. کتاب دست دوم کشاورزی آب و هوا ج-ه-چنگ ترجمه دکتر عوض کوچکی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف ج-ه-چنگ ترجمه دکتر عوض کوچکی
 13. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی جلد دوم تایز و ایگر ترجمه دکتر محمد کافی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 379 ترجمه دکتر محمد کافی مولف تایز و ایگر
 14. کتاب دست دوم زراعت عمومی تالیف دکتر محمد علی رستگار-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 411 مولف دکتر محمد علی رستگار
 15. کتاب دست دوم مبانی زراعت عمومی تالیف دکتر داریوش مظاهری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف دکتر داریوش مظاهری
 16. کتاب دست دوم غلات سردسیری تالیف دکترمحمد رضا بهنیا -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 615 تالیف دکتر محمد رضا بهنیا
 17. کتاب دست دوم زندگی گیاه سبز گالستون ترجمه دکترمسعود مجتهدی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 587 تالیف گالستون ترجمه دکترمسعود مجتهدی
 18. کتاب دست دوم گندم تالیف دکترهادی کریمی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 600 تالیف دکتر هادی کریمی
 19. کتاب دست دوم شالوده ی بوم شناسی یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 808 مولف یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد
 20. کتاب دست دوم غلات تالیف دکترناصر خدابنده -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 537 تالیف دکتر ناصر خدابنده
 21. کتاب دست دوم جغرافیای کشاورزی جاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 659 مولف دجاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان
 22. کتاب دست دوم بیماری های غلات تالیف دکتر سید محمود اخوت -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 481 مولف دکتر سید محمود اخوت
 23. کتاب دست دوم اگرواکولوژی استفن آرگلیسمن ترجمه مهدی نصیری محلاتی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 453 مولف استفن آرگلیسمن ترجمه مهدی نصیری محلاتی
 24. کتاب دست دوم اصول بوم شناسی کشاورزی ال.ای پاورز .ار ترجمه علیرضا کوچکی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف ال.ای پاورز .ار ترجمه علیرضا کوچکی
 25. کتاب دست دوم گیاهان صنعتی تالیف محمد رضا خواجه پور-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف محمد رضا خواجه پور
 26. کتاب دست دوم گیاهان زراعی تالیف دکتر هادی کریمی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 714 مولف دکتر هادی کریمی
 27. کتاب مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی تالیف محمد حاصله

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 363 مولف محمد حاصله انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  0