1. کتاب دست دوم اصول و مبانی زراعت تالیف محمدرضا خواجه پور

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 386 مولف محمدرضا خواجه پور انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
 2. کتاب دست دوم اصول و مبانی زراعت تالیف محمدرضا خواجه پور

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 386 مولف محمدرضا خواجه پور انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
 3. کتاب دست دوم باغهای آبی : طراحی و ایجاد برکه ها تالیف جان داوز

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 160 تالیف جان داوز انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 4. کتاب آبخیزداری مشارکتی تالیف حبیب اله مهدوی وفا

  93,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف حبیب اله مهدوی وفا انتشارات دانش پذیر
 5. کتاب آبخیزداری شهری با تاکید بر مدل های کاربردی تالیف حبیب اله مهدوی وفا

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف حبیب اله مهدوی وفا انتشارات دانش پذیر
 6. کتاب دست دوم زراعت گیاهان صنعتی چغندر قند تالیف فرشاد قوشچی- درحد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 106 تالیف فرشاد قوشچی انتشارات پلک
 7. کتاب دست دوم زراعت چغندر قند د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف د.ا.کوکگ ترجمه دکتر عوض کوچکی
 8. کتاب دست دوم زراعت غلات نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل -در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف نیل سی.استاسکوف ترجمه دکتر محمد حسن راشد محصل
 9. کتاب دست دوم غلات سردسیری تالیف دکترمحمد رضا بهنیا -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 615 تالیف دکتر محمد رضا بهنیا
 10. کتاب دست دوم گندم تالیف دکترهادی کریمی -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 600 تالیف دکتر هادی کریمی
 11. کتاب دست دوم شالوده ی بوم شناسی یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 808 مولف یوجین پ. اودوم ترجمه دکتر محمد جواد میمندی نژاد
 12. کتاب دست دوم جغرافیای کشاورزی جاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 659 مولف دجاسبرسینگ ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان
 13. کتاب دست دوم گیاهان صنعتی تالیف محمد رضا خواجه پور-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف محمد رضا خواجه پور
 14. کتاب مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی تالیف محمد حاصله

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 363 مولف محمد حاصله انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 15. کتاب زیست شناسی کشاورزی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات مولف تألیف علی حسنی - مریم حسنی
 16. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN شبیه سازی جریان و انتقال املاح در آب زیرزمینی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 17. کتاب دست دوم فناوری پرورش قارچ های خوراکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه آزاد یزد تألیف منصور کلانتر - محسن یوسفی
 18. کتاب ارزیابی خواص مهندسی محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی رسول خدابخشیان کارگر - در حد نو

  33,000تومان

  28,050 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی تألیف دکتر رسول خدابخشیان کارگر - دکتر محمودرضا گلزاریان
 19. کتاب فیزیولوژی بذر - کاملا نو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی درک بیولی و همکاران ترجمه رضا توکل افشاری - علی شایان فر
 20. کتاب کشت سلول، بافت و اندام گیاهی جلد اول اصول و مبانی - کاملا نو

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف داود صمصام پور و همکاران
 21. کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS شبیه سازی حرکت آب، املاح، حرارت، جذب آب توسط ریشه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 22. کتاب کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری برای رشته های کشاورزی - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر افشین سلطانی
 23. کتاب ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی نشریه شماره 348 - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 24. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 25. کتاب دست دوم روش تحقیف در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
 26. کتاب دست دوم فیزیولوژی بذر تالیف جان ا. بریانت ترجمه حمید رحیمیان- درحد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مولف جان ا. بریانت مترجم حمید رحیمیان انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 27. کتاب دست دوم آفات و بیماری های گندم راهنمای تشخیص مزرعه ای تالیف جی .ام . پرسکت و همکاران ترجمه محمد رضا حسین زاده و دیگران- درحد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 110 مولف جی .ام . پرسکت و همکاران مترجم محمد رضا حسین زاده و دیگران انتشارات پژوهش توس
 28. کتاب دست دوم صنایع لبنی 2 عبدالرضا آقاجانی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی تالیف عبدالرضا آقاجانی
  0