1. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 2. کتاب کشت سلول، بافت و اندام گیاهی جلد اول اصول و مبانی - کاملا نو

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف داود صمصام پور و همکاران
 3. کتاب زراعت گیاهان صنعتی و علوفه ای پیام نور - کاملا نو

  11,000تومان

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمیدرضا مبصر - دکتر عیسی پیری
 4. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN شبیه سازی جریان و انتقال املاح در آب زیرزمینی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 5. کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS شبیه سازی حرکت آب، املاح، حرارت، جذب آب توسط ریشه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 6. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای EPANET طراحی و تحلیل شبکه های آبرسانی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 7. کتاب فیزیک خاک امین علیزاده - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دکتر امین علیزاده
 8. کتاب کاربرد نرم افزار SAS در تجزیه های آماری برای رشته های کشاورزی - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر افشین سلطانی
 9. کتاب فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تسطیح و قطعه بندی اراضی کشاورزی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 10. کتاب ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی نشریه شماره 348 - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 11. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 12. کتاب دست دوم روش تحقیف در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
 13. کتاب دست دوم فناوری پرورش قارچ های خوراکی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه آزاد یزد تألیف منصور کلانتر - محسن یوسفی
 14. کتاب آموزش تصویری مدل SWAP - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 15. کتاب سیستمهای هیدرولیکی اصول و عیب یابی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات فنی ایران تألیف ملوین ای لانگ ترجمه محسن محبوبی فرد
 16. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات سمت تألیف دکتر بهروز عزبدفتری و همکاران
 17. کتاب دست دوم کراپ وات، آموزش نرم افزار نیاز آبی و برنامه آبیاری گیاهان - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محدثه بیدآبادی