1. کتاب ارزیابی خواص مهندسی محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی رسول خدابخشیان کارگر - در حد نو

  33,000تومان

  28,050 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی تألیف دکتر رسول خدابخشیان کارگر - دکتر محمودرضا گلزاریان
 2. کتاب فیزیولوژی بذر - کاملا نو

  58,000تومان

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات دانشگاه تهران تألیف جی درک بیولی و همکاران ترجمه رضا توکل افشاری - علی شایان فر
 3. کتاب زیست شناسی کشاورزی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات مولف تألیف علی حسنی - مریم حسنی
 4. کتاب کشت سلول، بافت و اندام گیاهی جلد اول اصول و مبانی - کاملا نو

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 355 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف داود صمصام پور و همکاران
 5. کتاب زراعت گیاهان صنعتی و علوفه ای پیام نور - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمیدرضا مبصر - دکتر عیسی پیری
 6. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN شبیه سازی جریان و انتقال املاح در آب زیرزمینی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 7. کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS شبیه سازی حرکت آب، املاح، حرارت، جذب آب توسط ریشه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 8. کتاب آموزش تصویری و ترفندهای EPANET طراحی و تحلیل شبکه های آبرسانی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کلک زرین تألیف مهندس محسن احمدی
 9. کتاب ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی نشریه شماره 348 - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 10. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران ، کشاورزی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 11. کتاب دست دوم روش تحقیف در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
 12. کتاب دست دوم فناوری پرورش قارچ های خوراکی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه آزاد یزد تألیف منصور کلانتر - محسن یوسفی
 13. کتاب کنترل و گواهی بذر - کاملا نو

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر فرشید قادری فر - دکتر افشین سلطانی
 14. کتاب آموزش تصویری مدل SWAP - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات کلک زرین تألیف دکتر علی شهیدی - مهندس محسن احمدی
 15. کتاب فیزیک خاک امین علیزاده - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دکتر امین علیزاده
 16. کتاب سیستمهای هیدرولیکی اصول و عیب یابی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات فنی ایران تألیف ملوین ای لانگ ترجمه محسن محبوبی فرد
 17. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات سمت تألیف دکتر بهروز عزبدفتری و همکاران
 18. کتاب دست دوم کراپ وات، آموزش نرم افزار نیاز آبی و برنامه آبیاری گیاهان - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محدثه بیدآبادی
  0