1. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم درسی اخلاق حرفه ای دوازدهم-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 3. کتاب دست دوم ریاضی نوبت دوم ،پایه نهم تالیف کریم کرمی -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 56 مولف کریم کرمی انتشارات جویا مجد
 4. کتاب دست دوم برنامه سازی پاسکال 1 فنی حرفه ای (گروه تحصیلی کامپیوتر) (رشته کامپیوتر) پایه ی دهم-دوره متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف مجید کربلایی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم علوم دوم دبستان خیلی سبز (کتاب کار) تالیف گلزار فرهادی -نوشته دارد

  61,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف گلزار فرهادی انتشارات خیلی سبز
 6. کتاب دست دوم آموزش قرآن دوم دبستان -نوشته دارد

  25,000 تومان

  مولف گروه مولفین تعداد صفحات 124 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دوم دبستان -نوشته دارد

  20,000 تومان

  مولف گروه مولفین تعداد صفحات 95 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم دیکته شب شیپورک پایه اول تالیف زکیه حسینی -نوشته دارد

  25,000 تومان

  مولف زکیه حسینی تعداد صفحات 136 انتشارات سرمشق
 9. کتاب دست دوم زیست شناسی گیاهی تالیف فیروزه چلبیان- در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف فیروزه چلبیان انتشارات آییژ
 10. کتاب دست دوم زیست شناسی مولکولی ویور جلد سوم تالیف رابرت ویور ترجمه مصطفی مطلبی و دیگران-در حد نو

  168,000 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف رابرت ویور مترجم مصطفی مطلبی و دیگران انتشارات خانه زیست شناسی
 11. کتاب دست دوم ریاضیات ششم ابتدایی تالیف حسین فتحی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 430 تالیف حسین فتحی انتشارات مولف
 12. کتاب دست دوم درسی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 165 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم درسی هندسه1 دهم ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 96 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم درسی هندسه 2 یازدهم ریاضی فیزیک

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 80 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم درسی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک -در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 88 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 130 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 17. کتاب دست دوم درسی تاریخ 2از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب دست دوم درسی تاریخ 1 ایران و جهان باستان یازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 155 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم درسی مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه پسران) دوازدهم کلیه رشته ها-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 142 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 20. کتاب دست دوم درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم کلیه رشته ها-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 183 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 21. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 پایه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب دست دوم درسی اقتصاد پایه دهم و یازدهم انسانی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 144 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب دست دوم رنگ شناسی تخصصی لباس تالیف نادر موسوی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف نادر موسوی انتشارات کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم سیستم انتقال قدرت- کاردانش تالیف محمدتقی معینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 150 مولف محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 25. کتاب دست دوم سوخت رسانی و سیستم جرقه موتور بنزینی- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 162 مولف محمد محمدی بوساری-محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 26. کتاب دست دوم سیستم ترمز تعلیق و فرمان- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 156مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 27. کتاب دست دوم کارگاه انتقال قدرت- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 121 مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 28. کتاب دست دوم کارگاه شاسی و بدنه- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 134مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 29. کتاب دست دوم کارگاه مکانیک عمومی- فنی و حرفه ای تالیف محمد خواجه حسینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 174 مولف محمد خواجه حسینی-حسین رشیدزاد-منوچهر رضوی و دیگران انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم کارگاه مقدماتی مکانیک - فنی و حرفه ای تالیف بهروز نصیری زنوزی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 147 تالیف بهروز نصیری زنوزی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم تکنولوژی موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 66 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم کارگاه موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 72 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم کارگاه مولد قدرت 2 - فنی و حرفه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 108 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم مکانیک (ماده-نیرو-حرکت-کار) تالیف اسفندیار معتمدی -نوشته دارد

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف اسفندیار معتمدی انتشارات مدرسه
 35. کتاب دست دوم انرژی و منابع آن تالیف اسفندیار معتمدی -نوشته دارد

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 92 مولف اسفندیار معتمدی انتشارات مدرسه
 36. کتاب دست دوم املای چهارم دبستان تالیف محمد رضا سنگری

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف محمد رضا سنگری انتشارات ابوعطا
 37. کتاب دست دوم تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی -نوشته دارد

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 133 انتشارات ادره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی
 38. کتاب دست دوم علوم چهارم ابتدایی (تیزهوشان)تالیف مهناز غفاری-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف محمود مراد خانی انتشارات واله
 39. کتاب دست دوم ریاضی پایه اول متوسطه (هفتم) تالیف محمود مراد خانی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف محمود مراد خانی انتشارات کانون گسترش علوم
  0