1. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم درسی اخلاق حرفه ای دوازدهم-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 3. کتاب دست دوم خوش خطی 1 اول دبستان خیلی سبز تالیف منیره بحر گرد نیکو

  9,000 تومان

  تعداد صفحات 78 مولف منیره بحر گرد نیکو انتشارات خیلی سبز
 4. کتاب دست دوم زبان آموزی پیش دبستانی گاج تالیف پرستو محمود عربی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف پرستو محمود عربی انتشارات بین الملل گاج
 5. کتاب دست دوم مفاهیم پیش از دبستان تالیف اعظم فعال

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف اعظم فعال انتشارات فعال
 6. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه نهم دوره اول متوسطه -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم فیزیک دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 117 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم زیست شناسی دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم کتاب کار کار و فناوری ششم دبستان-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 95 مولف ویدا ممتحنی و دیگران انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم علوم دوره پیش دبستانی گاج تالیف پرستو محمود عربی-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف پرستو محمود عربی انتشارات بین الملل گاج
 13. کتاب دست دوم جامع پیش دبستانی دوره پیش دبستانی گاج تالیف زلیخا جوکار-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف زلیخا جوکار انتشارات بین الملل گاج
 14. کتاب دست دوم مشاغل دوره پیش دبستانی گاج تالیف پرستو محمود عربی-در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 36 مولف پرستو محمود عربی انتشارات بین الملل گاج
 15. کتاب دست دوم زبان آموزی دوره پیش دبستانی گاج تالیف پرستو محمود عربی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف پرستو محمود عربی انتشارات بین الملل گاج
 16. کتاب دست دوم دفتر شطرنجی اول دبستان تالیف هتاو مرادی - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 32 مولف هتاو مرادی انتشارات خیلی سبز
 17. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک : حیوانات تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 18. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک : مخالف ها تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 19. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک : اعداد تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 20. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک : اعداد نقطه به نقطه تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 21. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک :الفبا تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 22. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک :الفباء نقطه به نقطه تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 23. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک :مهارت های دبستانی تالیف وحیده نوروزی قلعه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 24. کتاب دست دوم 15 کتاب کودک :نقطه به نقطه جدول ها و بازی ها تالیف وحیده نوروزی قلعه-در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 59 مولف وحیده نوروزی قلعه انتشارات نشر مهاجر
 25. کتاب دست دوم آرایشگر،با تکنیک سایه و روشن تالیف نرگس حسینی زاد-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 196 مولف نرگس حسینی زاد انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 26. کتاب دست دوم میکروبیولوژی براک جلد سوم ویرایش سیزدهم 2012 تالیف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی- در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 500 مولف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی انتشارات خانه زیست شناسی
 27. کتاب دست دوم گزیده ی بیولوژی سولومون (جلد سوم) تالیف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی- در حد نو

  90,000 تومان

  مولف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی انتشارات خانه زیست شناسی
 28. کتاب دست دوم ارزشیابی مستمر زیست شناسی و آزمایشگاه 1 تالیف طیبه گنجی واحد و دیگران- در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف طیبه گنجی واحد و دیگران انتشارات خانه زیست شناسی
 29. کتاب دست دوم مبانی تصویر سازی فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (رشته گرافیک)

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 132 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 30. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 2 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) -نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 231 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 31. کتاب دست دوم صفحه گسترده EXCEL 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 304 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم کاربر Corel Draw شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم بانک اطلاعاتی ACCESS 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم اطلاعات و ارتباطات شاخه کاردانش -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 35. کتاب دست دوم مفاهیم پایه فناوری اطلاعات شاخه کاردانش -در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 224 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 36. کتاب دست دوم جغرافیا 3(کاربردی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0