1. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم درسی اخلاق حرفه ای دوازدهم-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 3. کتاب نهضت سواد آموزی دو - چاپ سیاه و سفید - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات سازمان نهضت سوادآموزی تألیف گروه مولفان
 4. کتاب نهضت سواد آموزی یک - چاپ سیاه و سفید - کاملا نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات سازمان نهضت سوادآموزی تألیف گروه مولفان
 5. کتاب دست دوم هندسه ترسیمی فنی و حرفه ای (رشته ی نقشه کشی عمومی)

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم میکروبیولوژی براک جلد سوم ویرایش سیزدهم 2012 تالیف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی- در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 500 مولف مادیگان و همکاران ترجمه غلامرضا زرینی انتشارات خانه زیست شناسی
 7. کتاب دست دوم گزیده ی بیولوژی سولومون (جلد سوم) تالیف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی- در حد نو

  90,000 تومان

  مولف الدرا سولومون و همکاران ترجمه خانه ی زیست شناسی انتشارات خانه زیست شناسی
 8. کتاب دست دوم ارزشیابی مستمر زیست شناسی و آزمایشگاه 1 تالیف طیبه گنجی واحد و دیگران- در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف طیبه گنجی واحد و دیگران انتشارات خانه زیست شناسی
 9. کتاب دست مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت دوم نازک دوز زنانه درجه 2 تالیف معصومه محمدی القار-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف معصومه محمدی القار انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 10. کتاب دست دوم مبانی تصویر سازی فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (رشته گرافیک)

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 132 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 11. کتاب دست دوم طراحی 1 فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی هنر)(کلیه رشته ها) -نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 252 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 12. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 2 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) -نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 231 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 13. کتاب دست دوم صفحه گسترده EXCEL 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 304 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم کاربر Corel Draw شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم واژه پرداز Word 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  118,000 تومان

  تعداد صفحات 308 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم بانک اطلاعاتی ACCESS 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 17. کتاب دست دوم اطلاعات و ارتباطات شاخه کاردانش -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب دست دوم مفاهیم پایه فناوری اطلاعات شاخه کاردانش -در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 224 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم جغرافیا 3(کاربردی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 20. کتاب دست دوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 21. کتاب دست دوم تفکر و سبک زندگی دختران پایه هفتم دوره اول متوسطه

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 24 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 157 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب دست دوم فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 25. کتاب دست دوم انگلیسی 1 پایه هفتم دوره اول متوسطه (کتاب کار)-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 66 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 26. کتاب دست دوم انگلیسی 3 پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (کتاب دانش آموز)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 27. کتاب دست دوم انگلیسی 3 پایه نهم دوره اول متوسطه (کتاب دانش آموز)-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 28. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 104 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 29. کتاب دست دوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم پیام های آسمان پایه نهم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 پایه یازدهم دوره دوم متوسطه (علوم تجربی ریاضی و فیزیک)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0