1. کتاب بررسی تخلفات انتظامی قضات تألیف دکتر علی رزمان - کاملا نو

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات قانون یار تالیف دکتر علی رزمان
 2. کتاب دست دوم حقوق مدنی(8-1)

  20,000 تومان

  تعداد صفحات160انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
 3. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -نویسنده یوسف براری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات262انتشارات کمالان تالیف یوسف براری و دیگران
 4. کتاب دست دوم دفتر مدیریت و برنامه ریزی آزمون وکالت-نویسنده سجاده ستوده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 216 انتشارات طرح نوین اندیشه تالیف سجاده ستوده و دیگران
 5. کتاب دست دوم دکتری دولتی حقوقی خصوصی-نویسنده صیاد خاکزاد عرب لو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات305 انتشارات ساد تالیف صیاد خاکزاد عرب لو ودیگران
 6. کتاب دست دوم گام آخر آیین دادرسی مدنی و کیفری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم
 7. کتاب حقوق بازرگانی اسناد تالیف دکتر محمد صفری - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر محمد صفری
 8. کتاب حقوق دعاوی 3 تحلیل منتخب تالیف دکتر عبدالله خدابخشی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر عبدالله خدابخشی
 9. کتاب حقوق دعاوی 3 تحلیل و نقد رویه قضایی تالیف دکتر عبدالله خدابخشی - کاملا نو

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر عبدالله خدابخشی
 10. کتاب رحم اجاره ای از دیدگاه حقوقی تالیف ملیحه سادات حسینی حجه آبادی - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات سخنوران تالیف ملیحه سادات حسینی حجه آبادی
 11. کتاب جرایم نوظهور سایبری و روش های پیشگیری از آن تالیف رضا قیاسی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین تالیف رضا قیاسی
 12. کتاب حق آزادی کار و محدودیت های آن در قانون اساسی تالیف رضیه محمدحسنی جور - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات راز نهان تالیف رضیه محمد حسنی جور
 13. کتاب حقوق مدنی 3 تعهدات تالیف دکتر مهدی شهیدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 14. کتاب رویه های پیشگیری از جرم تالیف دکتر اکبر سلیمی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین تالیف دکتر اکبر سلیمی
 15. کتاب بکارگیری سلاح تالیف سید ابراهیم حسینی علیکلایه - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف سید ابراهیم حسینی علیکلایه
 16. کتاب آیین دادرسی کیفری اصول حاکم بر فرآیند تعقیب تالیف ایمان سلمانی کویخی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات سنجش و دانش تالیف ایمان سلمانی کویخی
 17. کتاب اعتراض به عوارض شهرداری ها تالیف مهدی رسول زاده - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جنگل جاودانه تالیف مهدی رسول زاده
 18. کتاب قوانین و مقررات اوقافی تالیف مجید حدادی منش - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات اوقاف و امور خیریه تالیف مجید حدادی منش
 19. کتاب آیین دادرسی مدنی تالیف دکتر فریدون نهرینی - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر فریدون نهرینی
 20. کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات تالیف دکتر مهدی شهیدی - کاملا نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 21. کتاب آموزش حقوق بشر تالیف دکتر رضا اسلامی - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف دکتر رضا اسلامی
 22. کتاب نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت تالیف منصور اباذری فومشی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات خرسندی تالیف منصور اباذری فومشی
 23. کتاب عقد اجاره و عقد جعاله تالیف کاظم زرین - کاملا نو

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات کلک زرین تالیف کاظم زرین
 24. کتاب آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر علی خالقی - کاملا نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات شهر دانش تالیف دکتر علی خالقی
 25. کتاب حقوق و تکالیف دانشجو معلمان تالیف کرمعلی مجتبی توکل - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات مجد تالیف کرمعلی مجتبی توکل
 26. کتاب قوانین و مقررات کاربردی ثبتی تالیف شیما هاشم پور وزوانی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دور اندیشان تالیف شیما هاشم پور وزوانی
 27. کتاب بررسی حقوق اتباع خارجی در قوانین ایران تالیف علی زاهدی نیا - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات بیژن یورد تالیف علی زاهدی نیا
 28. کتاب بررسی فقهی حقوقی سلب حق تالیف مرتضی رحمتی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات بیژن یورد تالیف مرتضی رحمتی
 29. کتاب معاوضه تالیف شهرام باقری زمردی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات بیژن یورد تالیف شهرام باقری زمردی
 30. کتاب وکالت ایرانی تالیف حسن سبحانی - کاملا نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 1112 انتشارات مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تالیف حسن سبحان
 31. کتاب وکالت ایرانی تالیف حسن سبحانی - کاملا نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 1165 انتشارات مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تالیف حسن سبحانی
 32. کتاب شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته تالیف دکتر سید علی اکبر تقویان - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 774 انتشارات کتاب آوا تالیف دکتر سید علی اکبر تقویان
  0