1. کتاب دست دوم 7تیک حقوق مدنی 1 تا 8 - تالیف مصطفی مدرسی چهار طاقی - درحد نو

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 794انتشارات مجد تالیف مصطفی مدرسی طاقی
 2. کتاب دست دوم حقوق تجارت به روش ساده - تالیف رضا رشیدی نسب - دوجلدی - درحد نو

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 790 انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف رضا رشیدی نسب
 3. کتاب دست دوم اصول فقه به روش ساده - تالیف سمیرا سید محمدی - دوجلدی - درحد نو

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحات 808انتشارات مشاهیر دادآفرین تالیف سمیرا سید محمدی
 4. کتاب دست دوم شرح جامع حقوق جزای عمومی - تالیف دکتر بهزاد ستاری - درحد نو

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحات 422انتشارات ارشد تالیف دکتر بهزاد ستاری
 5. کتاب دست دوم آموزش جامع آیین دادرسی مدنی - تالیف دکتر محمد مهدی توکلی - درحد نو

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 828انتشارات مکتوب آخر تالیف دکتر مهدی توکلی
 6. کتاب دست دوم درسنامه جامع حقوق تجارت - تالیف دکتر جواد معتمدی - درحد نو

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 490انتشارات ارشد تالیف دکتر جواد معتمدی
 7. کتاب دست دوم حقوق مدنی بیات شرح جامع قانون مدنی - تالیف دکتر فرهاد بیات - شیرین بیات - درحد نو

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحات 870 انتشارات ارشد تالیف دکتر فرهاد بیات - شیرین بیات
 8. کتاب دست دوم آموزش جامع حقوق مدنی - تالیف دکتر محمد مهدی توکلی - دوجلدی - درحد نو

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحات 1077انتشارات مکتوب آخر تالیف دکتر محمد مهدی توکلی
 9. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی جلد اول -نویسنده دکتر بهرام بهرامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات نگاه بینه تالیف دکتر بهرام بهرامی
 10. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی جلددوم-نویسنده دکتربهرام بهرامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف دکتربهرام بهرامی انتشارات نگاه بینه
 11. کتاب دست دوم جرایم ومجازاتهای نیروهای مسلح-نویسنده محمد رضوی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات400 تالیف محمد رضوی انتشارات دانشگاه علوم انتظامی
 12. کتاب دست دوم متون فقه2-نویسنده دکترعباس زراعت

  15,000 تومان

  تعداد صفحات232 تالیف دکترعباس زراعت ودیگران انتشارات خط سوم
 13. کتاب دست دوم اصول فقه1-نویسنده مرجان آزرم

  8,000 تومان

  تعداد صفحات151 تالیف مرجان آزرم انتشارات سرافراز
 14. کتاب دست دوم حقوق مدنی 3-نویسنده میثم دارایی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات72 تالیف میثم دارایی انتشارات سرافراز
 15. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی2-نویسنده زهرا قدسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات85 تالیف زهرا قدسی انتشارات سرافراز
 16. کتاب دست دوم حقوق تجارت3-نویسنده فاطمه اصغرزاده

  8,000 تومان

  تعداد صفحات134 تالیف فاطمه اصغرزاده انتشارات سرافراز
 17. کتاب دست دوم حقوق تجارت4-نویسنده معصومه تکلو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات134 تالیف معصومه تکلو انتشارات سرافراز
 18. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی 3-نویسنده محمدجواد رضازاده

  18,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف محمدجواد رضازاده انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 19. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی2-نویسنده الهام خادمی ممان

  23,000 تومان

  تعداد صفحات104 تالیف الهام خادمی ممان انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 20. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی3-نویسنده موسی حسینوند

  22,000 تومان

  تعداد صفحات120 تالیف موسی حسینوند انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 21. کتاب دست دوم حقوق تجارت3-نویسنده میلاد رضوان فرد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات168 تالیف میلاد رضوان فرد انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 22. کتاب دست دوم حقوق کار- نویسنده لیلاهاشمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات160 تالیف لیلاهاشمی انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 23. کتاب دست دوم حقوق مدنی 8-نویسنده حمیدرضا تاج پور

  38,000 تومان

  تعداد صفحات88 تالیف حمیدرضا تاج پور انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 24. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 3 -نویسنده مرتضی قدسی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات168 تالیف مرتضی قدسی انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
 25. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی2-نویسنده محمد همتی پور

  18,000 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف محمد همتی پور انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه وزیری
 26. کتاب دست دوم حقوق تجارت 1 و 2 -نویسنده سمیرا صمد زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 296 انتشارات راه تالیف سمیرا صمد زاده
 27. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی-نویسنده رضا قرهی قهی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 144 انتشارات پیام دانشگاهی تالیف رضا قرهی قهی - امیر یعقوبی
 28. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی 3 -نویسنده امیر یعقوبی

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 204 انتشارات پیام دانشگاهی تالیف امیر یعقوبی
 29. کتاب دست دوم حقوق و تجارت 1 -نویسنده سید هادی پرسا

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 132 انتشارات قربانی تالیف سید هادی پرسا - میثم معتمدی
 30. کتاب دست دوم مسئولیت مدنی-نویسنده دکتر ابراهیم تقی زاده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 289 انتشارات پیام نور تالیف دکتر ابراهیم تقی زاده -دکتر سید احمد علی هاشمی
 31. کتاب دست دوم حقوق مدنی 6 -نویسنده دکتر مهدی شهیدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 32. کتاب دست دوم دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم -نویسنده دکتر سید حسین صفایی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات میزان تالیف دکتر سید حسین صفایی
 33. کتاب دست دوم حقوق مدنی 6 -نویسنده رضا بنیادی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات پیام دانشگاهی تالیف رضا بنیادی
 34. کتاب دست دوم متون حقوقی 1 به زبان خارجی -نویسنده ابوذر مومنی زاده

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات خردمندان تالیف بوذر مومنی زاده
 35. کتاب دست دوم اصول فقه 1 -نویسنده دکتر یدالله نصیریان

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 233 انتشارات پیام نور تالیف دکتر یدالله نصیریان
 36. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی -نویسنده محسن قربان نیا

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات راه تالیف محسن قربان نیا
 37. کتاب دست دوم اصول فقه 2 -نویسنده راحیل اکبریان راد

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 104 انتشارات راه تالیف راحیل اکبریان راد
 38. کتاب دست دوم اصول فقه1 -نویسنده معصومه محمدی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات راه تالیف معصومه محمدی
 39. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری 2 -نویسنده ناصر باقری

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات راه تالیف ناصر باقری
 40. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری -نویسنده معصومه محمدی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 112 انتشارات راه تالیف معصومه محمدی
  0