1. کتاب دست دوم فقه تطبیقی وصیت ارث پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید مسجد سرایی
 2. کتاب اصول فقه را آسان بیاموزیم - کاملا نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات راه نوین تألیف سید محمد مرتضوی لنگرودی
 3. کتاب حقوق شهروندی همراه - کاملا نو

  36,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات پیدار تألیف زهره قربانخانی
 4. کتاب آیین دادرسی مدنی همراه - کاملا نو

  45,800تومان

  32,060 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 5. کتاب زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی همراه - کاملا نو

  56,000تومان

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پیدار تألیف اعظم مشهدی
 6. کتاب فقه استدلالی 1 همراه زهرا قدسی - کاملا نو

  57,000تومان

  39,900 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 7. کتاب آیین دادرسی کیفری همراه - کاملا نو

  63,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 8. کتاب حقوق مدنی 1 همراه - کاملا نو

  49,600تومان

  34,720 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 9. کتاب دست دوم مجموعه نکته و تست حقوق بین الملل خصوصی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات میزان تألیف هادی مزدارانی
 10. کتاب جامعه شناسی حقوق شهرداد رحمانی فرد - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دنیای سبز تألیف دکتر شهرداد رحمانی فرد
 11. کتاب دست دوم حقوق مدنی 1 و 2 اشخاص، اموال و مالکیت - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات میزان تألیف دکتر مرتضی یوسف زاده
 12. کتاب حقوق بین الملل میثم رحیمی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف میثم رحیمی
 13. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی کودک

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال ترجمه دکتر بهمن نجاریان
 14. کتاب دست دوم حقوق بیمه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات سمت تألیف دکتر ایرج بابائی
 15. کتاب دست دوم کودکان محروم از آزادی حقوق و واقعیت ها - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات وفاق تألیف گرت کپ لاره ترجمه یاسمن منو
 16. کتاب دست دوم حقوق تجارت حسینقلی کاتبی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات گنج دانش تألیف دکتر حسینقلی کاتبی
 17. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات میزان تألیف دکتر محمود سلجوقی
 18. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد دوم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات میزان تألیف دکتر حسن حسنی
 19. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات میزان تألیف دکتر علی عباس حیاتی
 20. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 21. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد اول مقدمات و کلیات اموال و حقوق مالی وقف

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پایدار تألیف دکتر سید جلال الدین مدنی
 22. کتاب دست دوم مبانی حقوق عمومی در ایران کهن - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات سمرقند تألیف محمد رسولی
 23. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف گرهارد فن گلان ترجمه دکتر سید داود آقایی
 24. کتاب دست دوم فقه 2 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانش پذیر ترجمه دکتر عباس زراعت
 25. کتاب دست دوم رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی اصول فقه 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 26. کتاب دست دوم قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات مجد تألیف دکتر محمدرضا الهی منش
 27. کتاب دست دوم بنیاد استدلال در حقوق اسلامی ، اصول فقه 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 28. کتاب دست دوم الموجز فی اصول الفقه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دارالفکر تألیف آیت الله جعفر سبحانی ترجمه استاد محسن غرویان
 29. کتاب دست دوم اصول فقه عیسی ولایی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دارالفکر تألیف دکتر عیسی ولایی
 30. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف مصطفی دانش پژوه
 31. کتاب دست دوم اصول و روابط بین الملل الف و ب - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات میزان تألیف دکتر سید حسین سیف زاده
 32. کتاب دست دوم بایسته های حقوق بین الملل خصوصی 1 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جنگل تألیف دکتر حسین آل کجباف
 33. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی حقوق تجارت علمی کاربردی به زبان ساده - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات شهر آشوب تألیف دکتر منوچهر جفره
 34. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین الملل - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات چاپ و نشر بازرگانی تألیف مسعود طارم سری
 35. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین المللی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات یادواره اسدی تألیف دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری
 36. کتاب دست دوم حقوق کار 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عزت الله عراقی
 37. کتاب دست دوم آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات سمت تألیف خلیل قبله ای خویی
 38. کتاب دست دوم حقوق اداری 1 و 2 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات فرس تألیف دکتر جواد علیزاده - تهمینه رحمانی
 39. کتاب دست دوم جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات خط سوم تألیف علیرضا مصلایی