1. کتاب دست دوم فقه تطبیقی وصیت ارث پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید مسجد سرایی
 2. کتاب حقوق اساسی 1 همراه - کاملا نو

  21,500تومان

  15,050 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات پیدار تألیف میثم دارایی
 3. کتاب اطلاعات لازم جهات انجام معاملات غیرمنقول ملکی جلد اول - کاملا نو

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات ادبستان تألیف مصطفی قلی خسروی - مجید خسروی
 4. کتاب حقوق مدنی 4 همراه - کاملا نو

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات پیدار تألیف مژگان قزلباش
 5. کتاب منتخب قوانین خاص مدنی - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات اندیشه ارشد تألیف سید احمد حسینی
 6. کتاب اموال مشاع در حقوق ایران با تامل در قانون ثبت - کاملا نو

  25,000تومان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات سنجش و دانش تألیف اشکان حسین زاده
 7. کتاب فقه العقود والیقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی - در حد نو

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 8. کتاب متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام جلد نخست - کاملا نو

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 9. کتاب فقه الاسره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی - کاملا نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 10. کتاب ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام - کاملا نو

  80,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 597 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 11. کتاب آموزش دوره حقوق مدنی 1-8 نموداری - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات مجد تألیف دکتر سعید کریمی
 12. کتاب خلاصه شرح لمعه جلد 1 - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات آثار دانشوران تألیف استاد علی اکبر میرزایی
 13. کتاب تلخیص شرح لمعه جلد 3 به صورت پرسش و پاسخ - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آثار دانشوران تألیف بهرام حسینی
 14. کتاب گنجینه آزمون وکالت 97 فراهدف - کاملا نو

  15,000تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 56 انتشارات فراهدف تألیف علی اصغر شاهرخ آبادی
 15. کتاب متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام جلد دوم - کاملا نو

  90,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 16. کتاب اصول فقه را آسان بیاموزیم - کاملا نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات راه نوین تألیف سید محمد مرتضوی لنگرودی
 17. کتاب حقوق شهروندی همراه - کاملا نو

  36,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات پیدار تألیف زهره قربانخانی
 18. کتاب آیین دادرسی مدنی همراه - کاملا نو

  45,800تومان

  32,060 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 19. کتاب زبان خارجی فقه و مبانی حقوق اسلامی همراه - کاملا نو

  56,000تومان

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پیدار تألیف اعظم مشهدی
 20. کتاب فقه استدلالی 1 همراه زهرا قدسی - کاملا نو

  57,000تومان

  39,900 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 21. کتاب آیین دادرسی کیفری همراه - کاملا نو

  63,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 22. کتاب حقوق مدنی 1 همراه - کاملا نو

  49,600تومان

  34,720 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 23. کتاب جامعه شناسی حقوق شهرداد رحمانی فرد - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دنیای سبز تألیف دکتر شهرداد رحمانی فرد
 24. کتاب دست دوم حقوق مدنی 1 و 2 اشخاص، اموال و مالکیت - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات میزان تألیف دکتر مرتضی یوسف زاده
 25. کتاب حقوق بین الملل میثم رحیمی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف میثم رحیمی
 26. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی کودک

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال ترجمه دکتر بهمن نجاریان
 27. کتاب دست دوم حقوق بیمه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات سمت تألیف دکتر ایرج بابائی
 28. کتاب دست دوم کودکان محروم از آزادی حقوق و واقعیت ها - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات وفاق تألیف گرت کپ لاره ترجمه یاسمن منو
 29. کتاب دست دوم حقوق تجارت حسینقلی کاتبی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات گنج دانش تألیف دکتر حسینقلی کاتبی
 30. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات میزان تألیف دکتر محمود سلجوقی
 31. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد دوم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات میزان تألیف دکتر حسن حسنی
 32. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات میزان تألیف دکتر علی عباس حیاتی
 33. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 34. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد اول مقدمات و کلیات اموال و حقوق مالی وقف

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پایدار تألیف دکتر سید جلال الدین مدنی
 35. کتاب دست دوم مبانی حقوق عمومی در ایران کهن - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات سمرقند تألیف محمد رسولی
 36. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف گرهارد فن گلان ترجمه دکتر سید داود آقایی
 37. کتاب دست دوم فقه 2 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانش پذیر ترجمه دکتر عباس زراعت
 38. کتاب دست دوم رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی اصول فقه 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 39. کتاب دست دوم قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات مجد تألیف دکتر محمدرضا الهی منش