1. کتاب دست دوم فقه تطبیقی وصیت ارث پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید مسجد سرایی
 2. کتاب اراده و آگاهی و نقش آن در جرایم عمدی لاله جاویدان - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات مجد تألیف لاله جاویدان - مرضیه کریمی وانانی انتشارات مجد
 3. کتاب حقوق نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی مجید خسروی - کاملا نو

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ادبستان تألیف مجید خسروی - میلاد خسروی
 4. کتاب تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد زهره سرائی - در حد نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات شهر دانش ترجمه زهره سرائی - امیرحسین محبعلی
 5. کتاب ترجمه و تبیین المنطق الشیخ محمدرضا المظفر همراه با متن عربی حرکت گذاری شده - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات حقوق اسلامی ترجمه عبدالرحمن نجفی عمران
 6. کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی 2010 بهروز اخلاقی - کاملا نو

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 874 انتشارات شهر دانش ترجمه دکتر بهروز اخلاقی - فرهاد امام
 7. کتاب حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقی مریم بلوچیان طرقی - کاملا نو

  15,200 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی تألیف مریم بلوچیان طرقی
 8. کتاب بررسی احکام غصب در فقه و حقوق مدنی هدایت حسین زاده - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات دانوش تألیف هدایت حسین زاده
 9. کتاب حقوق سازمان های بین الملل همراه - در حد نو

  52,000تومان

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پیدار تألیف مرجان آزرم
 10. کتاب دست دوم حقوق اساسی رشته مدیریت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات خرسندی تألیف دکتر حسن خسروی
 11. کتاب 11 دوره پرسش های حقوق تجارت - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات راه آرمانی تألیف هانیه سادات موسویان
 12. کتاب 11 دوره پرسش های آیین دادرسی مدنی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات راه آرمانی تألیف هانیه سادات موسویان
 13. کتاب اصول فقه کاربردی مباحث الفاظ جلد اول - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات سمت تألیف حسین قافی - دکتر سعید شریعتی
 14. کتاب حقوق مدنی 1 مژگان قزلباش - کاملا نو

  9,200تومان

  8,280 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات پیدار تألیف مژگان قزلباش
 15. کتاب حقوق مدنی 5 همراه - کاملا نو

  10,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات پیدار تألیف شهرزاد اردلان
 16. کتاب حقوق اساسی 2 همراه - کاملا نو

  10,400تومان

  9,360 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات پیدار تألیف سمیه محبی
 17. کتاب متون فقه 3 همراه - کاملا نو

  10,850تومان

  9,765 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 18. کتاب حقوق مدنی 6 همراه - کاملا نو

  9,200تومان

  8,280 تومان

  تعداد صفحه 67 انتشارات پیدار تألیف شهرزاد اردلان
 19. کتاب خودآموز آیین دادرسی کیفری یک - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جنگل تألیف احمدرضا ونکی - منصوره حسینی
 20. کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد سوم - کاملا نو

  17,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشکده بیمه تألیف ادوارد ای گریوز - برک ای کریستنسن ترجمه سید محمدرضا حسینی
 21. کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد اول - کاملا نو

  20,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشکده بیمه تألیف ادوارد ای گریوز - برک ای کریستنسن ترجمه سید محمدرضا حسینی
 22. کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر جلد دوم - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشکده بیمه تألیف ادوارد ای گریوز - برک ای کریستنسن ترجمه سید محمدرضا حسینی
 23. کتاب حقوق اساسی جلد اول کلیات و مبانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات موج اندیشه تألیف عبدالحسین محمودی
 24. کتاب قانون فتانه آهسته خیابانی - کاملا نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات راستین تألیف فتانه آهسته خیابانی
 25. کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه جد اول سمت - کاملا نو

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات سمت تألیف دکتر سیدمصطفی محقق داماد و همکاران
 26. کتاب فقه 3 همراه - کاملا نو

  21,500تومان

  17,200 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات پیدار تألیف زهرا قدسی
 27. کتاب اختیارات متولی در مدیریت موقوفه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات سنجش و دانش تألیف محمد جواد امیله
 28. کتاب آزمون های آزمایشی حقوق جزا - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات چتر دانش
 29. کتاب حقوق اساسی 1 همراه - کاملا نو

  21,500تومان

  15,050 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات پیدار تألیف میثم دارایی
 30. کتاب اطلاعات لازم جهات انجام معاملات غیرمنقول ملکی جلد اول - کاملا نو

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات ادبستان تألیف مصطفی قلی خسروی - مجید خسروی
 31. کتاب حقوق بین الملل خصوصی - در حد نو

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات چتر دانش تألیف شاهین مظاهری جبلی - میلاد خلیلی
 32. کتاب حقوق مدنی 4 همراه - کاملا نو

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 97 انتشارات پیدار تألیف مژگان قزلباش
 33. کتاب منتخب قوانین خاص مدنی - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات اندیشه ارشد تألیف سید احمد حسینی
 34. کتاب اموال مشاع در حقوق ایران با تامل در قانون ثبت - کاملا نو

  25,000تومان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات سنجش و دانش تألیف اشکان حسین زاده
 35. کتاب فقه العقود والیقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی - در حد نو

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 36. کتاب متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام جلد نخست - کاملا نو

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 37. کتاب فقه الاسره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی - کاملا نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی
 38. کتاب ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام - کاملا نو

  80,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 597 انتشارات چتر دانش ترجمه مهدی رحیمی