1. کتاب حقوق مدنی -نویسنده گروه سازمان سنجش آموزش کشور

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات160 انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور تالیف گروه سازمان سنجش آموزش کشور
 2. کتاب مجموعه حقوق سنجش طلایی -نویسنده واحد تولیدات علمی آموزشی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات244 انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی تالیف واحد تولیدات علمی آموزشی _شرکت تعاونی خدمات آموزشی ودیگران
 3. کتاب درسنامه جامع اصول و استنباط اسلامی- ویژه آزمون وکالت-نویسنده مهدی صیادی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات کمک آزمون تالیف مهدی صیادی-جواد عرب عامری-راحیل ایگانی
 4. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری-نویسنده اسماعیل ساولانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 496,انتشارات مشاهیر داد آفرین,تالیف اسماعیل ساولانی
 5. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی-نویسنده شادی عظیم زاده-علی حدادی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 696,انتشارات دور اندیشان,تالیف شادی عظیم زاده-علی حدادی
 6. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری-نویسنده دکتر شادی عظیم زاده-علی حدادی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 624,انتشارات دور اندیشان,تالیف دکتر شادی عظیم زاده-علی حدادی
 7. کتاب راهنمای طلایی حقوق اساسی1 -نویسنده دکترحسن خسروی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات256انتشارات پویندگان دانشگاه تالیف مژگان خسرونژاد
 8. کتاب آشنایی باهیات های حل اختلاف در ادارات ثبت احوال -علی زاهدی نیا

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 185انتشارات بجنورد بیژن یورد تالیف علی زاهدی نیا
 9. کتاب کمک حافظه اصول فقه تالیف دکتر امیر مرادی

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشاراتدور اندیشان تالیف دکتر امیر مرادی
 10. کتاب ایین دادرسی مدنی تالیف گروهی از مولفین

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 702انتشارات چتر دانش تالیف گروهی از مولفین
 11. کتاب مجازات اسلامی (قانون یار)تالیف گروهی از مولفین

  115,000تومان

  103,500 تومان

  تعداد صفحه 870انتشارات چتر دانش تالیف گروهی از مولفین
 12. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ایین دادرسی کیفری جلد اول تالیف اسماعیل ساولانی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 13. کتاب حقوق جزای عمومی تالیف اسماعیل ساولانی

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 688انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 14. کتاب ساده ساز حقوق تجارت تالیف دکتر فرشید فرحناکیان

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 1256انتشارات سمت تالیف دکتر فرشید فرحناکیان
 15. کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق (با تجدید نظر و اضافات) تالیف دکتر فرامرز گودرزی

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحه 480انتشارات سمت تالیف دکتر فرامرز گودرزی
 16. کتاب آیین دادرسی کیفری ویراست99 تالیف دکتر شادی عظیم زاده

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 286انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر شادی عظیم زاده
 17. کتاب حقوق تطبیقی ویراست دوم تالیف دکتر عبدالحسین شیروی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 286انتشارات سمت تالیف دکتر عبدالحسین شیروی
 18. تاب ایین دادرسی کیفری جلد اول (ویرایش جدید) تالیف اسماعیل ساولانی انتشار داد افرین

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 19. کتاب ایین دادرسی کیفری جلد دوم (ویرایش جدید) تالیف اسماعیل ساولانی انتشارات داد افرین

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحه 764 انتشارات ارسباران تالیف جفری پی . کرامر مترجم مهرداد فیروز بخت انتشارات داد افرین
 20. کتاب مجموعه کامل قانون و مقررات محشای غصب - وقف محمدرضا صفاری - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات مولف تألیف محمدرضا صفاری
 21. کتاب قاعده شناسی احکام تجارت در فقه شهیدین مهرداد رحمانیان کوشککی - کاملا نو

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات فلاح تألیف مهرداد رحمانیان کوشککی
 22. کتاب حقوق بازرگانی اسناد تالیف دکتر محمد صفری - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر محمد صفری
 23. کتاب حقوق دعاوی 3 تحلیل منتخب تالیف دکتر عبدالله خدابخشی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر عبدالله خدابخشی
 24. کتاب حقوق دعاوی 3 تحلیل و نقد رویه قضایی تالیف دکتر عبدالله خدابخشی - کاملا نو

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر عبدالله خدابخشی
 25. کتاب سیاست جنایی افتراقی جرایم نیروهای مسلح تالیف سهراب عمریه - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات صالحیه تالیف سهراب عمریه
 26. کتاب رحم اجاره ای از دیدگاه حقوقی تالیف ملیحه سادات حسینی حجه آبادی - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات سخنوران تالیف ملیحه سادات حسینی حجه آبادی
 27. کتاب جرایم نوظهور سایبری و روش های پیشگیری از آن تالیف رضا قیاسی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین تالیف رضا قیاسی
 28. کتاب حق آزادی کار و محدودیت های آن در قانون اساسی تالیف رضیه محمدحسنی جور - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات راز نهان تالیف رضیه محمد حسنی جور
 29. کتاب حقوق مدنی 3 تعهدات تالیف دکتر مهدی شهیدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 30. کتاب رویه های پیشگیری از جرم تالیف دکتر اکبر سلیمی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین تالیف دکتر اکبر سلیمی
 31. کتاب آیین دادرسی کیفری اصول حاکم بر فرآیند تعقیب تالیف ایمان سلمانی کویخی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات سنجش و دانش تالیف ایمان سلمانی کویخی
 32. کتاب اصول حاکم بر اعمال وظایف و اختیارات دادستان تالیف مهرداد سعیدی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات هزار رنگ تالیف مهرداد سعیدی
 33. کتاب اعتراض به عوارض شهرداری ها تالیف مهدی رسول زاده - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جنگل جاودانه تالیف مهدی رسول زاده
 34. کتاب قوانین و مقررات اوقافی تالیف مجید حدادی منش - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات اوقاف و امور خیریه تالیف مجید حدادی منش
 35. کتاب آیین دادرسی مدنی تالیف دکتر فریدون نهرینی - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر فریدون نهرینی
 36. کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات تالیف دکتر مهدی شهیدی - کاملا نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 37. کتاب آموزش حقوق بشر تالیف دکتر رضا اسلامی - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف دکتر رضا اسلامی
 38. کتاب نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت تالیف منصور اباذری فومشی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات خرسندی تالیف منصور اباذری فومشی
  0