1. کتاب دست دوم فقه تطبیقی وصیت ارث پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید مسجد سرایی
 2. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی کودک

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال ترجمه دکتر بهمن نجاریان
 3. کتاب دست دوم حقوق بیمه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات سمت تألیف دکتر ایرج بابائی
 4. کتاب دست دوم کودکان محروم از آزادی حقوق و واقعیت ها - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات وفاق تألیف گرت کپ لاره ترجمه یاسمن منو
 5. کتاب دست دوم حقوق تجارت حسینقلی کاتبی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات گنج دانش تألیف دکتر حسینقلی کاتبی
 6. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات میزان تألیف دکتر محمود سلجوقی
 7. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد دوم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات میزان تألیف دکتر حسن حسنی
 8. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات میزان تألیف دکتر علی عباس حیاتی
 9. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 10. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد اول مقدمات و کلیات اموال و حقوق مالی وقف

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پایدار تألیف دکتر سید جلال الدین مدنی
 11. کتاب دست دوم مبانی حقوق عمومی در ایران کهن - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات سمرقند تألیف محمد رسولی
 12. کتاب دست دوم کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های مشاوران حقوقی وکلا - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دادستان تألیف موسسه میثاق عدالت
 13. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف گرهارد فن گلان ترجمه دکتر سید داود آقایی
 14. کتاب دست دوم فقه 2 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانش پذیر ترجمه دکتر عباس زراعت
 15. کتاب دست دوم رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی اصول فقه 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 16. کتاب دست دوم مبانی حقوق اساسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات جنگل تألیف دکتر بیژن عباسی
 17. کتاب دست دوم پرسش و پاسخ جامع بیمه ای کتاب دوم جلد اول - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات پژوهشکده بیمه تألیف آیت کریمی
 18. کتاب دست دوم قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات مجد تألیف دکتر محمدرضا الهی منش
 19. کتاب دست دوم بنیاد استدلال در حقوق اسلامی ، اصول فقه 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 20. کتاب دست دوم الوسیط فی اصول الفقه اصول فقه در سطح متوسط جلد اول - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات جنگل تألیف آیت الله جعفر سبحانی ترجمه دکتر عباس زراعت
 21. کتاب دست دوم آموزش فقه 75 درس احکام - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات الهادی تألیف محمد حسین فلاح زاده
 22. کتاب دست دوم الموجز فی اصول الفقه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دارالفکر تألیف آیت الله جعفر سبحانی ترجمه استاد محسن غرویان
 23. کتاب دست دوم اصول فقه عیسی ولایی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دارالفکر تألیف دکتر عیسی ولایی
 24. کتاب دست دوم مسائل حقوقی آپارتمان ها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات پرتو خورشید تألیف زهرا تقی لو
 25. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف مصطفی دانش پژوه
 26. کتاب دست دوم اصول و روابط بین الملل الف و ب - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات میزان تألیف دکتر سید حسین سیف زاده
 27. کتاب دست دوم بایسته های حقوق بین الملل خصوصی 1 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جنگل تألیف دکتر حسین آل کجباف
 28. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی حقوق تجارت علمی کاربردی به زبان ساده - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات شهر آشوب تألیف دکتر منوچهر جفره
 29. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین الملل - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات چاپ و نشر بازرگانی تألیف مسعود طارم سری
 30. کتاب دست دوم پلیس علمی کشف علمی جرایم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات سمت تألیف مهدی نجابتی
 31. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین المللی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات یادواره اسدی تألیف دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری
 32. کتاب دست دوم حقوق کار 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عزت الله عراقی
 33. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دور اندیشان تألیف دکتر علی اصغر مهابادی
 34. کتاب دست دوم آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات سمت تألیف خلیل قبله ای خویی
 35. کتاب دست دوم حقوق اداری 1 و 2 - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات فرس تألیف دکتر جواد علیزاده - تهمینه رحمانی
 36. کتاب دست دوم جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات خط سوم تألیف علیرضا مصلایی
 37. کتاب دست دوم قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات دوران تألیف جهانگیر منصور
 38. کتاب دست دوم منشور سازمان ملل متحد انگلیسی به فارسی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات کمالان ترجمه سید مهدی کمالان
 39. کتاب دست دوم اعتبارات اسنادی بازرگانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات ترمه تألیف مجتبی زمانی فراهانی