1. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 2. کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-نو

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 3. کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری-نو

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات600 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 4. کتاب قانون یار قوانین خاص حقوقی-جزایی صادق صیادی ( سه جلدی)-کاملا نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 850-812-512انتشارات چتر دانش تالیف صادق صیادی
 5. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی 1397 چتر دانش-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 6. کتاب دست دوم قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضازاده پاشا-در حد نو

  87,000 تومان

  تعداد صفحات 665انتشارات چتردانش تالیف رضازاده پاشا
 7. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
 8. کتاب دست دوم قانون یار اصول فقه چتر دانش نویسنده وحید عظیمی تهرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 367انتشارات چتر دانش نویسنده وحید عظیمی
 9. کتاب دست دوم اصول فقه نویسنده سیدعلی بنی صدر-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات چتر دانش تالیف سید علی بنی صدر
 10. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت 97 نویسنده وحید امینی چتر دانش -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 11. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری 98 چتردانش

  115,000 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 12. کتاب دست دوم حقوق تجارت نویسنده مجید قربانی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 828 انتشارات چتر دانش -تالیف مجید قربانی
 13. کتاب دست دوم حقوق مدنی قربانی لاچوانی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1192 انتشارات چتر دانش -تالیف مجید قربانی
 14. کتاب جامع تریت کتاب قانون رفاه و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری تالیف غلامحسین محمدی عالیبری -کاملا نو

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 552 مولف غلامحسین محمدی عالیبری انتشارات دانش پذیر
 15. کتاب جامع ترین کتاب قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی کار تالیف غلامحسین محمدی عالیبری -کاملا نو

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 687 مولف غلامحسین محمدی عالیبری انتشارات دانش پذیر
 16. کتاب دست دوم قانون تجارت تالیف جهانگیر منصور- در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 326 مولف جهانگیر منصور انتشارات دیدار
 17. کتاب دست دوم حقوق اساسی جلد اول تالیف جعفر بوشهری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 315 مولف جعفر بوشهری انتشارات دانشگاه تهران
 18. کتاب دست دوم تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام تالیف علیرضا فیض چاپ 1365

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 295 مولف علیرضا فیض انتشارات امیرکبیر
 19. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد چهارم تالیف حسن ستوده تهرانی چاپ 1350

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 295 مولف حسن ستوده تهرانی انتشارات دهخدا
 20. کتاب دست دوم حقوق سازمانهای بین المللی جلد اول تالیف جعفر نیاکی چاپ 1354

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 572 مولف جعفر نیاکی انتشارات دانشگاه ملی ایران
 21. کتاب دست دوم حدود و قصص و دیات تالیف شیخ محمد باقر مجلسی ترجمه علی فاضل

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 167 مولف شیخ محمد باقر مجلسی مترجم علی فاضل انتشارات نشر آثاراسلامی
 22. کتاب دست دوم واقعیت و حقوق جلد اول فلسفه حقوق تالیف ن.آر.پولانزاس ترجمه نجادعلی الماسی چاپ 1354

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف ن.آر.پولانزاس مترجم نجادعلی الماسی انتشارات دانشگاه ملی ایران
 23. کتاب دست دوم کار و حقوق کارگر تالیف شریف قریشی ترجمه ادیب لاری چاپ 1352

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف شریف قریشی مترجم ادیب لاری انتشارات دارالکتب السلامیه
 24. کتاب دست دوم مباحثی از : اصول فقه دفتر دوم : منابع فقه تالیف مصطفی محقق داماد - چاپ 1363

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 195 مولف مصطفی محقق داماد انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی
 25. کتاب دست دوم قانون اجرای احکام مدنی تحریری تالیف گلریزمهردار قائم مقامی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 114 مولف گلریزمهردار قائم مقامی انتشارات چتر دانش
 26. کتاب دست دوم حقوق معاهدات بین المللی تالیف محمدرضا ضیائی بیگدلی-نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 388 مولف محمدرضا ضیائی بیگدلی انتشارات گنج دانش
 27. کتاب دست دومOxford Dictionary Law تالیف الیزابت ا. مارتین -کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 552 مولف الیزابت ا. مارتین انتشارات دیدار
 28. کتاب دست دوم حقوق بین الملل دریاها تالیف رابین چرچیل و آلن لو ترجمه بهمن آقایی-در حد نو

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 734 مولف رابین چرچیل و آلن لو مترجم بهمن آقایی انتشارات کتابخانه گنج دانش
 29. کتاب دست دوم سلوک بین المللی دولت اسلامی تالیف محمد حمیدالله ترجمه مصطفی محقق داماد-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 440 مولف حمد حمیدالله مترجم مصطفی محقق داماد انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی
 30. کتاب دست دوم بایسته های حقوق بین الملل عمومی 2-1تالیف رضا موسی زاده-کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 440 مولف محمد رضا صفاری انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 31. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی تالیف محمد نصیری-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف محمد نصیری انتشارات آگه
 32. کتاب دست دوم ادله اثبات دعوا تالیف عباس کریمی-نوشته دارد

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف عباس کریمی انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 33. کتاب دست دوم حقوق بیع بین المللی تالیف حسین صفایی-نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 460 مولف حسین صفایی انتشارات دانشگاه تهران
 34. کتاب دست دوم حقوق مدنی 3 تعهدات دکتر مهدی شهیدی-در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مجد تالیف مهدی شهیدی
  0