1. کتاب بررسی تخلفات انتظامی قضات تألیف دکتر علی رزمان - کاملا نو

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات قانون یار تالیف دکتر علی رزمان
 2. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد 3- تالیف عبدالله شمس

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 231-انتشارات دراک-تالیف عبدالله شمس
 3. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد 2- تالیف عبدالله شمس

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 250-انتشارات دراک-تالیف عبدالله شمس
 4. کتاب مختصر حقوق جزای عمومی تالیف سید محمد حسینی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 276انتشارات علوم دانشگاهی تالیف سید محمد حسینی
 5. کتاب کمک حافظه متون حقوقی تالیف امین رضا کوهستانی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 832انتشارات دور اندیشان تالیف امین رضا کوهستانی
 6. کتاب شرحی ایین دادرسی کیفری تالیف دکتر بابک فرهی

  32,500تومان

  29,250 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر بابک فرهی
 7. کتاب بیمه های مسئولیت شاراد شریواستوا دکتر علی دهقانی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات پژوهشکده بیمه تالیف شاراد شریواستوا
 8. کتاب شرحی ایین دادرسی کیفری تالیف دکتر بابک فرهی

  32,500تومان

  29,250 تومان

  تعداد صفحه 439انتشارات چتر دانش تالیف دکتر بابک فرهی
 9. کتاب لمعه دمشقیه شهید اول جلد اول تالیف دکتر اسدالله لطفی

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 296انتشارات خرستدی تالیف دکتر اسدالله لطفی
 10. کتاب 1100واژه متون حقوقی تالیف رمضانی

  26,000تومان

  23,400 تومان

  تعداد صفحه 340انتشارات -تالیف
 11. کتاب تعارض قوانین تالیف نجاد علی الماسی

  26,000تومان

  23,400 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات سمت تالیف نجاد علی الماسی
 12. کتاب حقوق بین الملل اقتصادی تالیف دکتر سید قاسم زمانی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 416انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 13. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده (موضوعی) حقوق بین الملل خصوصی تالیف ارمین طلعت

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 244انتشارات مجد تالیف ارمین طلعت
 14. کتاب متون فقه 1 تالیف دکترعباس زراعت -دکتر حمید مسجد سرایی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 345انتشارات خط سوم تالیف دکتر حمید مسجد سرایی
 15. کتاب رویه قضائی ویرایش 95 تالیف دکترسید جلال الدین مدنی

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات پایدار تالیف دکترسید جلال الدین مدنی
 16. کتاب مبانی حقوق عمومی تالیف دکتر بیژن عباسی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 324انتشارات دادگستر تالیف دکتر بیژن عباسی
 17. کتاب حقوق بین الملل دریاها تالیف دکتر فرهاد طلایی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 364انتشارات جنگل - جاودانه تالیف دکتر فرهاد طلایی
 18. کتاب مبادی العربیه (قسم الصرف ) تالیف حمید محمدی

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 410انتشارات مولاناتالیف حمید محمدی
 19. کتاب بایسته های حقوق مدنی تالیف دکتر میترا ضرابی - سلیمان اکبری

  105,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحه 640انتشارات نوین اندیشه تالیف دکتر میترا ضرابی
 20. کتاب ایین دادرسی کیفری جلد اول با اخرین اصلاحات سال 1397 تالیف محمد اشوری

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 506انتشارات سمت تالیف محمد اشوری
 21. کتاب حقوق اداری جلد دوم تالیف محمد امامی

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 400انتشارات میزان تالیف محمد امامی
 22. کتاب قانون ایین دادرسی مدنی تالیف امیر کمالوند

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 353انتشارات داد افرین تالیف امیر کمالوند
 23. کتاب وصیت در حقوق مدنی در ایران تالیف دکتر ناصر کاتوزیان

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 526انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 24. کتاب حقوق بین الملل عمومی تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 600انتشارات گنج دانش تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
 25. کتاب مبانی جرم شناسی جلد اول تالیف دکتر مهدی کی نیا

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 546انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مهدی کی نیا
 26. کتاب شرح ازمونی قانون مجازات اسلامی تالیف احمد غفوری

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 600انتشارات اریاداد تالیف احمد غفوری
 27. کتاب فقه استدلالی ترجمه فی شرح اللمعه جلد اول تالیف سید مهدی دادمرزی - ویراسته سید محمد صفوی

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات کتاب طه تالیف سید محمد صفوی
 28. کتاب فقه استدلالی ترجمه فی شرح اللمعه جلد دوم تالیف سید مهدی دادمرزی - ویراسته سید محمد صفوی

  26,000تومان

  23,400 تومان

  تعداد صفحه 412انتشارات کتاب طه تالیف سید مهدی داد مرزی
 29. کتاب اموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی) تالیف حسین بشیریه

  58,000تومان

  52,200 تومان

  تعداد صفحه 477انتشارات نگاه معاصر تالیف حسین بشیریه
 30. کتاب جرم شناسی تالیف دکتر علی نجفی توانا

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات انتشارات آموزش و سنجش تالیف دکتر علی نجفی توانا
 31. کتاب ایین دادرسی مدنی جلد دوم تالیف دکتر محمد اشوری

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 443انتشارات سمت تالیف دکتر محمد اشوری
 32. کتاب حقوق مدنی 3 تهدات ویرایش جدید تالیف دکتر مهدی شهیدی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 256انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 33. کتاب حقوق مدنی وصیت ارث شفعه تالیف دکترسید حسین صفایی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 432انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر سید حسین صفایی
 34. کتاب جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی (حقوق کیفری اختصاصی 3) تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 496انتشارات میزان تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی
 35. کتاب قانون ایین دادرسی کیفری ویرایش 4 تالیف حامد رضا خانی گیاشی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 602انتشارات - تالیف حامد رضا خانی گیاشی
 36. کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه تالیف دکتر اسدالله لطفی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 602انتشارات علوم اسلامی تالیفدکتر اسد الله لطفی
 37. کتاب قواعد فقه (بخش مدنی مالکیت مسولیت) ویرایش4 تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 392انتشارات علوم اسلامی تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد
 38. کتاب قانون مجازات اسلامی تالیف اسماعیل ساولانی انتشارات داد افرین

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 568انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 39. کتاب نکاتی از حقوق جزای اختصاصی 2 تالیف اسماعیل ساولانی

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 360انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 40. کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرار داد - ایقاع تالیف دکتر ناصر کاتوزیان

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
  0