1. کتاب دست دوم فقه تطبیقی وصیت ارث پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید مسجد سرایی
 2. کتاب دست دوم دادرسی در ترجمه لمعه - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 3. کتاب دست دوم حقوق تطبیقی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 4. کتاب دست دوم حقوق اداری 2-1 کلیات و ایران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات میزان تألیف دکتر رضا موسی زاده
 5. کتاب دست دوم حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات شهر دانش تألیف پروفسور دیتر فلک ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی - دکتر نادر ساعد
 6. کتاب دست دوم مختصر حقوق خانواده - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف دکتر سیدحسین صفایی - دکتر اسدالله امامی
 7. کتاب دست دوم دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات میزان تألیف دکتر تاج زمان دانش
 8. کتاب دست دوم مجموعه قوانین مالیاتی 1395 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات کیومرث تألیف عباس وفادار - فرزاد شهداد فرد
 9. کتاب دست دوم اصول بیمه - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات اقتصاد فردا تألیف دکتر لطفعلی بخشی
 10. کتاب دست دوم مبانی علمی و نظری بیمه های اموال

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات بیمه مرکزی ایران تألیف آیت کریمی
 11. کتاب دست دوم طلب ممتاز - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات شرکت سهامی انتشار تألیف دکتر عباس میرشکاری
 12. کتاب دست دوم اشخاص و حمایت های حقوقی آنان - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مجد تألیف علی رضا باریکلو
 13. کتاب دست دوم جامعه شناسی حقوق - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات میزان تألیف هانری لوی برول ترجمه دکتر سیدابوالفضل قاضی
 14. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 531 انتشارات چتر دانش
 15. کتاب دست دوم مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شهر دانش تألیف دکتر مهدی مومنی
 16. کتاب دست دوم حقوق اساسی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات میزان تألیف دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
 17. کتاب دست دوم اشغال عراق اهداف راهبردی و استنادات حقوقی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات میزان تألیف سهراب صلاحی
 18. کتاب دست دوم مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات سمت تألیف دکتر احمد توکلی
 19. کتاب دست دوم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانش پذیر تألیف دکتر عباس زراعت - حمیدرضا حاجی زاده
 20. کتاب دست دوم کلیات حقوق بازرگانی تجارت - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دریچه تألیف ناصر رسائی نیا
 21. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات شرکت سهامی انتشار تألیف دکتر ناصر کاتوزیان
 22. کتاب دست دوم مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات سمت تألیف دکتر احمد توکلی
 23. کتاب دست دوم Essential Contract Law - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات چراغ دانش تألیف Geoff Monahan
 24. کتاب دست دوم محشی مجموعه قوانین رفاه و تامین اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات بهنامی تألیف علیرضا میرزایی
 25. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات میزان تألیف دکتر علی عباس حیاتی
 26. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی ایران جلد اول - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ایرج گلدوزیان
 27. کتاب دست دوم کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه جلد اول - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات حقوق اسلامی تألیف علامه محمدرضا مظفر ترجمه دکتر عباس زراعت - دکتر حمید مسجد سرایی
 28. کتاب دست دوم کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه جلد سوم - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات حقوق اسلامی تألیف علامه محمدرضا مظفر ترجمه دکتر عباس زراعت - دکتر حمید مسجد سرایی
 29. کتاب دست دوم کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات حقوق اسلامی تألیف علامه محمدرضا مظفر ترجمه دکتر عباس زراعت - دکتر حمید مسجد سرایی
 30. کتاب دست دوم لمعه دمشقیه شهید اول جلد دوم

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دارالفکر ترجمه علی شیروانی
 31. کتاب دست دوم فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره هفتم - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 32. کتاب دست دوم فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره چهارم - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 33. کتاب دست دوم فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره هجدهم - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 34. کتاب دست دوم فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره هشتم - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 35. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ تشریحی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مجد تألیف دکتر ابراهیم تقی زاده
 36. کتاب دست دوم ترجمه و تبیین شرح اللمعه شهید ثانی جلد پنجم - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دارالعلم ترجمه دکتر علی شیروانی - محمد مسعود عباسی
 37. کتاب دست دوم مجموعه قوانین و مقررات صنایع - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات نامعلوم