1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 3. کتاب دست دوم شرح جامع حقوق مدنی فرهاد بیات

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 679 انتشارات ارشد تالیف بیات
 4. کتاب قانون یار قوانین خاص حقوقی-جزایی صادق صیادی ( سه جلدی)-کاملا نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 850-812-512انتشارات چتر دانش تالیف صادق صیادی
 5. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی 1397 چتر دانش-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 6. کتاب دست دوم قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضازاده پاشا-در حد نو

  87,000 تومان

  تعداد صفحات 665انتشارات چتردانش تالیف رضازاده پاشا
 7. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
 8. کتاب دست دوم قانون یار آیین دادرسی مدنی کتر صابر خلیل نژاد کیاسری سال 98

  85,000 تومان

  تعداد صفحات687 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری
 9. کتاب دست دوم قانون یار آیین دادرسی کیفری 99 -سمانه معصومی-کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 582 انتشارات چتر دانش نویسنده سمانه معصومی-شمسی حجتی
 10. کتاب دست دوم قانون یار اصول فقه چتر دانش نویسنده وحید عظیمی تهرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 367انتشارات چتر دانش نویسنده وحید عظیمی
 11. کتاب دست دوم اصول فقه نویسنده سیدعلی بنی صدر-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات چتر دانش تالیف سید علی بنی صدر
 12. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت 97 نویسنده وحید امینی چتر دانش -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 13. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری 98 چتردانش

  115,000 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 14. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی-نویسنده دکتر رحمان عمروانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 597 انتشارات چتر دانش نویسنده دکتر رحمان عمروانی
 15. کتاب دست دوم حقوق تجارت نویسنده مجید قربانی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 828 انتشارات چتر دانش -تالیف مجید قربانی
 16. کتاب دست دوم حقوق مدنی قربانی لاچوانی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1192 انتشارات چتر دانش -تالیف مجید قربانی
 17. کتاب دست دوم حقوق مدنی سقوط تعهدات مهدی شهیدی جلد پنجم-در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 18. کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات تالیف دکتر مهدی شهیدی - کاملا نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 19. کتاب حقوق مدنی مجید قربانی لاچوانی-کاملا نو

  275,000تومان

  247,500 تومان

  تعداد صفحات 1225انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی لاچوانی
 20. کتاب دست دوم اصول فقه به بیان ساده تالیف ابوالفضل باقری راد-در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات384 انتشارات مشاهیر دادآفرین نویسنده ابوالفضل باقری راد
 21. کتاب دست دوم حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد دوم دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحات300 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 22. کتاب دست دوم حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد اول دکتر ربیعا اسکینی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات300 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 23. کتاب دست دوم مختصر حقوق تجارت دکتر محمدمهدی توکلی-در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 467 انتشارات مکتوب آخر نویسنده دکتر محمدمهدی توکلی
 24. کتاب دست دوم چالش های حقو بشر- نویسنده ادوارد سعید-مترجم فروغ پوریاوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف ادوارد سعیدودیگران ترجمه فروغ پوریاوری
 25. کتاب دست دوم مکانیک شکست -نویسنده راس.ا.مگید-مترجم غلامحسین فرهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات457انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف راس.ا.مگید ترجمه غلامحسین فرحی
 26. کتاب دست دوم درسنامه جامعه شناسی حقوق-نویسنده امیدطاهرنژاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات209انتشارات شبنماتالیف امیدطاهرنژاد
 27. کتاب دست دوم نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد ودیعه و حواله-نویسنده منصور اباذری فومشی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات شهید داریوش نوراللهی تالیف منصور اباذری فومشی
  0