1. کتاب دست دوم حقوق تجارت جلد دوم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات میزان تألیف دکتر حسن حسنی
 2. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات میزان تألیف دکتر علی عباس حیاتی
 3. کتاب دست دوم مبانی استنباط حقوق اسلامی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر ابوالحسن محمدی
 4. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد اول مقدمات و کلیات اموال و حقوق مالی وقف

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات پایدار تألیف دکتر سید جلال الدین مدنی
 5. کتاب دست دوم مبانی حقوق عمومی در ایران کهن - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات سمرقند تألیف محمد رسولی
 6. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد اول

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف گرهارد فن گلان ترجمه دکتر سید داود آقایی
 7. کتاب دست دوم فقه 2 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانش پذیر ترجمه دکتر عباس زراعت
 8. کتاب دست دوم رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی اصول فقه 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 9. کتاب دست دوم قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات مجد تألیف دکتر محمدرضا الهی منش
 10. کتاب دست دوم بنیاد استدلال در حقوق اسلامی ، اصول فقه 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 11. کتاب دست دوم الموجز فی اصول الفقه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دارالفکر تألیف آیت الله جعفر سبحانی ترجمه استاد محسن غرویان
 12. کتاب دست دوم اصول فقه عیسی ولایی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دارالفکر تألیف دکتر عیسی ولایی
 13. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف مصطفی دانش پژوه
 14. کتاب دست دوم اصول و روابط بین الملل الف و ب - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات میزان تألیف دکتر سید حسین سیف زاده
 15. کتاب دست دوم بایسته های حقوق بین الملل خصوصی 1 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جنگل تألیف دکتر حسین آل کجباف
 16. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی حقوق تجارت علمی کاربردی به زبان ساده - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات شهر آشوب تألیف دکتر منوچهر جفره
 17. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین الملل - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات چاپ و نشر بازرگانی تألیف مسعود طارم سری
 18. کتاب دست دوم حقوق بازرگانی بین المللی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات یادواره اسدی تألیف دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری
 19. کتاب دست دوم حقوق کار 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عزت الله عراقی
 20. کتاب دست دوم جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات خط سوم تألیف علیرضا مصلایی
 21. کتاب دست دوم منشور سازمان ملل متحد انگلیسی به فارسی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات کمالان ترجمه سید مهدی کمالان
 22. کتاب دست دوم اعتبارات اسنادی بازرگانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات ترمه تألیف مجتبی زمانی فراهانی
 23. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی کتاب دوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات میزان تألیف دکتر قدرت الله واحدی
 24. کتاب دست دوم دادرسی در ترجمه لمعه - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات اندیشه های حقوقی تألیف دکتر سید محمد صدری
 25. کتاب دست دوم حقوق تطبیقی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات سمت تألیف دکتر عبدالحسین شیروی
 26. کتاب دست دوم حقوق اداری 2-1 کلیات و ایران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات میزان تألیف دکتر رضا موسی زاده
 27. کتاب دست دوم حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات شهر دانش تألیف پروفسور دیتر فلک ترجمه دکتر سیدقاسم زمانی - دکتر نادر ساعد
 28. کتاب دست دوم مختصر حقوق خانواده - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات میزان تألیف دکتر سیدحسین صفایی - دکتر اسدالله امامی
 29. کتاب دست دوم دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات میزان تألیف دکتر تاج زمان دانش
 30. کتاب دست دوم مجموعه قوانین مالیاتی 1395 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات کیومرث تألیف عباس وفادار - فرزاد شهداد فرد
 31. کتاب دست دوم اصول بیمه - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات اقتصاد فردا تألیف دکتر لطفعلی بخشی
 32. کتاب دست دوم مبانی علمی و نظری بیمه های اموال

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات بیمه مرکزی ایران تألیف آیت کریمی
 33. کتاب دست دوم طلب ممتاز - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات شرکت سهامی انتشار تألیف دکتر عباس میرشکاری
 34. کتاب دست دوم اشخاص و حمایت های حقوقی آنان - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مجد تألیف علی رضا باریکلو
 35. کتاب دست دوم جامعه شناسی حقوق - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات میزان تألیف هانری لوی برول ترجمه دکتر سیدابوالفضل قاضی
 36. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 531 انتشارات چتر دانش
 37. کتاب دست دوم مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شهر دانش تألیف دکتر مهدی مومنی
 38. کتاب دست دوم اشغال عراق اهداف راهبردی و استنادات حقوقی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات میزان تألیف سهراب صلاحی
 39. کتاب دست دوم مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات سمت تألیف دکتر احمد توکلی