1. کتاب حقوق تجارت به زبان ساده تالیف دکتر محمود عرفانی

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 386انتشارات میزان تالیف دکتر محمود عرفانی
 2. کتاب حقوق اداری جلد دوم تالیف دکتر محمد امامی

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 400انتشارات میزان تالیف دکتر محمد امامی
 3. کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از (شفعه وصیت ارث ) تالیف دکتر ناصر کاتوزیان

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 352انتشارات میزان تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 4. کتاب حقوق هوایی (از منظر حقوق داخلی و بین الملل) تالیف دکتر منصور جباری

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 454انتشارات شهر دانش تالیف دکتر دکتر منصور جباری
 5. کتاب ساده ساز حقوق جزای عمومی تالیف نور محمد صبری

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 480انتشارات میزان تالیف نور محمد صبری
 6. کتاب مختصر ایین دادرسی کیفری تالیف احسان حبیبی دهکردی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه424انتشارات مکتوب اخر تالیف احسان حبیبی دهکردی
 7. کتاب حقوق بین الملل خصوصی تالیف دکتر سید نصر الله ابراهیمی

  21,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه439انتشارات سمت تالیف دکتر سید نصر الله ابراهیمی
 8. کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری (با اصلاحات) تالیف دکتر ستار زر کلام

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات سمت تالیف دکتر ستار زر کلام
 9. کتاب مقدمه علم حقوق (با رویکرد به حقوق ایران و اسلام ) تالیف مصطفی دانش پژوه

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 10. کتاب شرکت های تجاری ویراست دوم تالیف دکتر محمد رضا پاسبان

  42,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشاراتسمت تالیف دکتر محمد رضا پاسبان
 11. کتاب قانون ایین دادرسی کیفری تالیف اسماعیل ساولانی انتشارات داد افرین

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات داد افرین تالیف اسماعیل ساولانی
 12. کتاب مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت تالیف مجتبی جرعه نوش انتشارات داد افرین

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات دا افرین ترجمه مجتبی جرعه نوش
 13. کتاب کمک حافظه حقوق مدنی جلد اول تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 14. کتاب کمک حافظه ایین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی جلد دوم تالیف دکتر علی فلاح

  67,000تومان

  60,300 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات سمت تالیف دکتر علی فتاح
 15. کتاب حقوق تجارت (ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و بازرگانی) تالیف دکتر ربیعا اسکینی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات سمت تالیف دکتر ربیعا اسکینی
 16. کتاب کمک حافظه اصول فقه تالیف دکتر امیر مرادی

  43,000تومان

  38,700 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشاراتدور اندیشان تالیف دکتر امیر مرادی
 17. کتاب اصول فقه (ویژه ازمون وکالت) تالیف محمد فرامرزی

  105,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات مهر کلام تالیف محمد فرامرزی
 18. کتاب کلیات حقوق اساسی تالیف دکتر محمد رضا ویژه

  28,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه324 انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 19. کتاب حقوق کار تالیف دکتر سید محمد هاشمی

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 20. کتاب کمک حافظه حقوق تجاری در نظم تطبیقی (ویراست جدید) تالیف دکتر علی فلاح

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر علی فلاح
 21. کتاب تاریخ تئوری ها حقوق اسلامی تالیف وائل بن حلاق -مترجم محمد راسخ

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات نی نگار تالیف وائل بن حلاق -مترجم محمد راسخ
 22. کتاب تاریخ فقه و فقها تالیف دکترابوالقاسم گرجی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات سمت تالیف دکتر ابوالقاسم گرجی
 23. کتاب حقوق اداری ویراست 4 تالیف دکترمنوچهر طباطبائی موتمنی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات سمت تالیف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
 24. کتاب حقوق قرار دادها انعقاد اثار و انحلال تالیف دکتر عبدالحسین شیروی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 332انتشارات سمت تالیف دکتر عبداحسین شیروی
 25. کتاب مجموعه ازمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی تالیف محمد حسین شهبازی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 26. کتاب درس هایی از اصول فقه تالیف محمد حسین شهبازی

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات میزان تالیف محمد حسین شهبازی
 27. کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم (ویراست جدید ) تالیف دکترشادی عظیم زاده

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 404انتشارات دور اندیشان تالیف دکترشادی عظیم زاده
 28. کتاب کمک حافظه حقوق مدنی 3 قواعد عمومی قرار داد ها و سقوط تعهدات (ویراست جدید) تالیف دکترمهدی فلاح خاریکی

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی
 29. کتاب حقوق بیمه ویراست سوم تالیف دکترایرج بابائی

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 272انتشارات سمت تالیف دکتر ایرج بابائی
 30. کتاب مختصر ایین دادرسی مدنی ویرایش سوم تالیف دکتر محمد مهدی توکلی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 493انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر محمد مهدی توکلی
 31. کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تالیف دکتر شادی عظیم زاده

  56,000تومان

  50,400 تومان

  تعداد صفحه 280انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر شادی عظیم زاده
 32. کتاب کمک حافظه حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت ویراست جدید تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه126انتشارات دور اندیشان تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی
 33. کتاب کمک حافظه حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین ویراست جدید تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 96انتشارات دوراندیشان تالیف دکتر مهدی فلاح خاریکی
 34. کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوق مسولیت مدنی تالیف دکتر ناصر کاتوزیان

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 35. کتاب اقتصاد بخش عمومی جلد اول تالیف ژوزف ای . استیگلیتز مترجم دکتر محمد مهدی عسکری

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 530انتشارات سمت تالیف ژوزف ای . استیگلیتز مترجم دکتر محمد مهدی عسکری
 36. کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد - ایقاع تالیف دکتر ناصر کاتوزیان

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 512انتشارات گنج دانش تالیف دکتر ناصر کاتوزیان
 37. کتاب شرح ازمونی ایین دادرسی کیفری تالیف احمد غفوری

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه326انتشارات اریا داد تالیف احمد غفوری
 38. کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه 1 ویراست جدید (1397) تالیف علیرضا امینی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 263انتشارات سمت تالیف علیرضا امینی
 39. کتاب پلیس علمی (جرایم علمی کشف ) ویراست 3 تالیف مهدی نجابتی

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 311 انتشارات سمت تالیف مهدی نجابتی
  0