1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-نوشته دارد

  67,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 3. کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری-نو

  335,000تومان

  301,500 تومان

  تعداد صفحات 728 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 4. کتاب قانون یار قوانین خاص حقوقی-جزایی صادق صیادی ( سه جلدی)-کاملا نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 850-812-512انتشارات چتر دانش تالیف صادق صیادی
 5. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی 1397 چتر دانش-در حد نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 6. کتاب دست دوم قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضازاده پاشا-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 653انتشارات چتردانش تالیف رضازاده پاشا
 7. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
 8. کتاب دست دوم قانون یار آیین دادرسی مدنی دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری سال 98

  250,000 تومان

  تعداد صفحات657 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری
 9. کتاب دست دوم قانون یار اصول فقه چتر دانش نویسنده وحید عظیمی تهرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 367انتشارات چتر دانش نویسنده وحید عظیمی
 10. کتاب دست دوم اصول فقه نویسنده سیدعلی بنی صدر-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات چتر دانش تالیف سید علی بنی صدر
 11. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت نویسنده وحید امینی چتر دانش -در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 12. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری 99 چتردانش

  230,000 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 13. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی نویسنده دکتر رحمان عمروانی

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 597 انتشارات چتر دانش نویسنده دکتر رحمان عمروانی
 14. کتاب دست دوم حقوق تجارت نویسنده مجید قربانی

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 828 انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی
 15. کتاب دست دوم حقوق مدنی سقوط تعهدات مهدی شهیدی جلد پنجم-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات مجد تالیف دکتر مهدی شهیدی
 16. کتاب دست دوم قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن تالیف حسین لطفیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف حسین لطفیان انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 17. کتاب دست دوم مجموعه اطلاعات حقوقی و تجاری تالیف ایرج زینال زاده -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف ایرج زینال زاده انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 18. کتاب دست دوم گنجینه ی طلایی حقوق جزای اختصاصی 3 تالیف امیر یعقوبی-درحد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف امیر یعقوبی انتشارات پیام دانشگاهی
 19. کتاب دست دوم گنجینه ی طلایی حقوق جزای عمومی 3 تالیف امیر یعقوبی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف امیر یعقوبی انتشارات پیام دانشگاهی
 20. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف محمد علی عبادی چاپ 1368

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف محمد علی عبادی انتشارات گنج دانش
 21. کتاب دست دوم دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها تالیف حسین صفایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 328 تألیف دکتر سید حسین صفایی انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 22. کتاب دست دوم درآمدی بر حقوق اساسی تالیف محمد جلالی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف محمد جلالی انتشارات میزان
 23. کتاب دست دوم حقوق تجارت تالیف ابراهیم عبدی پور فرد- نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف ابراهیم عبدی پور فرد انتشارات مجد
 24. کتاب دست دوم ایستگاه آپارتمان نشینی

  30,000 تومان

  تعداد صحات200انتشارات استاندارد
 25. کتاب دست دوم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-نویسنده محمد جواد صفار

  22,000 تومان

  تعداد صفحات136انتشارات استادی نوشته محمد جواد صفار
 26. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی _نویسنده دکتر محمد حسین شهبازی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات736 نویسنده دکتر محمد حسین شهبازی انتشارات میزان
 27. کتاب دست دوم جرایم علیه اموال و مالکیت_نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات592 نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی انتشارات میزان
 28. کتاب دست دوم متون فقه لمعه دمشقیه_نویسنده شهید اول_مترجم دکتر علی شیروانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات336 نویسنده شهید اول مترجم دکتر علی شیروانی انتشارات دارالفکر
 29. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات _نویسنده مجتبی جرعه نوش

  66,000 تومان

  تعداد صفحات576 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات دادآفرین
 30. کتاب دست دوم قوانین خاص جزایی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات296نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 31. کتاب دست دوم سنجش برتر2 آیین دادرسی مدنی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات216نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیردادآفرین
 32. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات696 نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 33. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت_نویسنده مجتبی جرعه نوش

  45,000 تومان

  تعداد صفحات416 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات وطن آرا
 34. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی_نویسنده سمیرا سید محمدی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات516 نویسنده سمیرا سید محمدی انتشارات دادآفرین
 35. کتاب دست دوم متون فقه لمعه دمشقیه_نویسنده شهید اول_مترجم دکتر علی شیروانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات392 نویسنده شهید اول مترجم دکتر علی شیروانی انتشارات دارالفکر
 36. کتاب دست دوم تحریر الروضه فی شرح اللمعة جلد اول _نویسنده علیرضا امینی

  70,000 تومان

  200تعداد صفحات نویسنده علیرضا امینی انتشارات طه
  0