1. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 2. کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-نو

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 3. کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-نو

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات544 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 4. کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری-نو

  275,000تومان

  247,500 تومان

  تعداد صفحات 728 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 5. کتاب قانون یار قوانین خاص حقوقی-جزایی صادق صیادی ( سه جلدی)-کاملا نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 850-812-512انتشارات چتر دانش تالیف صادق صیادی
 6. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی 1397 چتر دانش-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 7. کتاب دست دوم قانون یار حقوق مدنی عبدالله رضازاده پاشا-در حد نو

  87,000 تومان

  تعداد صفحات 665انتشارات چتردانش تالیف رضازاده پاشا
 8. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
 9. کتاب دست دوم قانون یار اصول فقه چتر دانش نویسنده وحید عظیمی تهرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 367انتشارات چتر دانش نویسنده وحید عظیمی
 10. کتاب دست دوم اصول فقه نویسنده سیدعلی بنی صدر-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات چتر دانش تالیف سید علی بنی صدر
 11. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت 97 نویسنده وحید امینی چتر دانش -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 12. کتاب حقوق جزا اختصاصی ویراست جدید تالیف دکترشادی عظیم زاده -علی حدادی زاده

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 800,انتشارات دور اندیشان,تالیف شادی عظیم زاده-علی حدادی
 13. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری 98 چتردانش

  115,000 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 14. کتاب دست دوم ایستگاه آپارتمان نشینی

  30,000 تومان

  تعداد صحات200انتشارات استاندارد
 15. کتاب دست دوم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-نویسنده محمد جواد صفار

  45,000 تومان

  تعداد صفحات136انتشارات استادی نوشته محمد جواد صفار
 16. کتاب دست دوم حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری_نویسنده دکتر ربیعا اسکینی

  55,000 تومان

  تعداد صفحات209 نویسنده دکتر ربیعا اسکینی انتشارات سمت
 17. کتاب دست دوم بایسته های حقوق اساسی_نویسنده دکتر سید ابوالفضل قاضی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات336 نویسنده دکتر سید ابوالفضل قاضی انتشارات میزان
 18. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی _نویسنده دکتر محمد حسین شهبازی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات736 نویسنده دکتر محمد حسین شهبازی انتشارات میزان
 19. کتاب دست دوم بایسته های آیین دادرسی کیفری_نویسنده دکتر جواد طهماسبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات536 نویسنده دکتر جواد طهماسبی انتشارات میزان
 20. کتاب دست دوم حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص _نویسنده دکتر حسین آقایی نیا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات304 نویسنده دکتر حسین آقایی نیا انتشارات میزان
 21. کتاب دست دوم حقوق کیفری جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی _نویسنده دکتر حسین میرمحمد صادقی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات496 نویسنده دکتر حسین میرمحمد صادقی انتشارات میزان
 22. کتاب دست دوم جرایم علیه اموال و مالکیت_نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات592 نویسنده دکتر حسین میر محمد صادقی انتشارات میزان
 23. کتاب دست دوم جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص _نویسنده دکتر حسین میرمحمد صادقی

  98,000 تومان

  تعداد صفحات512 نویسنده دکتر حسین میرمحمد صادقی انتشارات میزان
 24. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی _نویسنده امیر کمالوند

  112,000 تومان

  تعداد صفحات744 نویسنده امیر کمالوند انتشارات دادآفرین
 25. کتاب دست دوم متون فقه لمعه دمشقیه_نویسنده شهید اول_مترجم دکتر علی شیروانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات336 نویسنده شهید اول مترجم دکتر علی شیروانی انتشارات دارالفکر
 26. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات _نویسنده مجتبی جرعه نوش

  66,000 تومان

  تعداد صفحات576 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات دادآفرین
 27. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت_نویسنده اسماعیل ساولانی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات653 نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 28. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری جلد اول_نویسنده اسماعیل ساولانی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 29. کتاب دست دوم قوانین خاص جزایی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات296نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 30. کتاب دست دوم سنجش برتر2 آیین دادرسی مدنی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات216نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیردادآفرین
 31. کتاب دست دوم سنجش برتر2 آیین دادرسی مدنی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات216نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیردادآفرین
 32. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات696 نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات دادآفرین
 33. کتاب دست دوم مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت_نویسنده مجتبی جرعه نوش

  45,000 تومان

  تعداد صفحات416 نویسنده مجتبی جرعه نوش انتشارات وطن آرا
 34. کتاب دست دوم اصول فقه به روش ساده جلد اول_نویسنده سمیرا سید محمدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات200 نویسنده سمیرا سید محمدی انتشارات وطن آرا
 35. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی_نویسنده اسماعیل ساولانی

  77,000 تومان

  تعداد صفحات592 نویسنده اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 36. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی_نویسنده سمیرا سید محمدی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات516 نویسنده سمیرا سید محمدی انتشارات دادآفرین
 37. کتاب دست دوم حقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری جلد اول_نویسنده رضا رشیدی نسب

  92,000 تومان

  تعداد صفحات200نویسنده رضا رشیدی نسب انتشارات دادآفرین
 38. کتاب دست دوم مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی_نویسنده مجتبی جرعه نوش

  91,000 تومان

  تعداد صفحات530 انتشارات وطن آرا نویسنده مجتبی جرعه نوش
  0