1. کتاب دست دوم حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی-نوشته دارد

  67,000 تومان

  تعداد صفحات243 انتشارات سمت نویسنده دکتر ربیعا اسکینی
 2. کتاب دست دوم تست حقوق مدنی قربانی دوره 2 جلدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 1800 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر مجید قربانی لاچوانی
 3. کتاب دست دوم حقوق مدنی مجید قربانی لاچوانی

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 1225انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی لاچوانی
 4. کتاب دست دوم قانون یار مجازات اسلامی چتر دانش-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 826انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 5. کتاب دست دوم قانون آیین دادرسی کیفری نموداری-قانون جیبی تالیف رضا بولاغی

  65,000تومان

  32,500 تومان

  تعداد صفحات 415 انتشارات چتر دانش تالیف رضا بولاغی
 6. کتاب دست دوم قانون یار آیین دادرسی مدنی دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری سال 98

  250,000 تومان

  تعداد صفحات657 انتشارات چتر دانش تالیف دکتر صابر خلیل نژاد کیاسری
 7. کتاب دست دوم قانون یارحقوق تجارت نویسنده وحید امینی چتر دانش -در حد نو

  340,000 تومان

  تعداد صفحات 869 انتشارات چتر دانش تالیف وحید امینی
 8. کتاب دست دوم قانون یارآیین دادرسی کیفری چتردانش

  275,000 تومان

  تعداد صفحات751 انتشارات چتر دانش تالیف گروه مولفین
 9. کتاب دست دوم حقوق تجارت نویسنده مجید قربانی

  310,000 تومان

  تعداد صفحات 828 انتشارات چتر دانش تالیف مجید قربانی
 10. کتاب دست دوم نگرشی بر : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف خلیل خلیلیان چاپ 1358

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 211 مولف مصطفی رحیمی انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 11. کتاب دست دوم قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی تالیف مصطفی رحیمی چاپ 1357

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف مصطفی رحیمی انتشارات امیر کبیر
 12. کتاب دست دوم مدیریت خرید : راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید تالیف ایرج زینال زاده

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 341 مولف ایرج زینال زاده انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 13. کتاب دست دوم فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن تالیف ایرج زینال زاده-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 439 مولف ایرج زینال زاده انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 14. کتاب دست دوم حقوق شبه جرم ترجمه علی صفاری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مترجم علی صفاری انتشارات جنگل
 15. کتاب دست دوم اینکوترمز 2010 ترجمه مسعود طارم سری-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 254 مترجم مسعود طارم سری انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 16. کتاب دست دوم ترمینولوژی حقوق تالیف محمد جعفر جعفری لنگرودی-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 791 مولف محمد جعفر جعفری لنگرودی انتشارات گنج دانش
 17. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی تالیف عباس زراعت

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 384 مولف عباس زراعت انتشارات دانش پذیر
 18. کتاب دست دوم آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 172 مولف - انتشارات نامعلوم
 19. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل جلد دوم تالیف کلایو ام.اشمیتوف ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 688 مولف کلایو ام.اشمیتوف مترجم بهروز اخلاقی و دیگران انتشارات سمت
 20. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل جلد اول تالیف کلایو ام.اشمیتوف ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 578 مولف کلایو ام.اشمیتوف مترجم بهروز اخلاقی و دیگران انتشارات سمت
 21. کتاب دست دوم حقوق تجارت بین الملل تالیف اولیویه کاشار ترجمه رسول رضایی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 524 مولف اولیویه کاشار مترجم رسول رضایی انتشارات مهر و ماه نو
 22. کتاب دست دوم حقوق خانواده جلد دوم تالیف یدالله بازگیر-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 683 مولف یدالله بازگیر انتشارات فردوسی
 23. کتاب دست دوم زمینه ی حقوق جزای عمومی تالیف رضا نوربها-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 574 مولف رضا نوربها انتشارات گنج دانش
 24. کتاب دست دوم تاثیر اراده در حقوق مدنی تالیف محمد جعفر جعفری لنگرودی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 273 مولف محمد جعفر جعفری لنگرودی انتشارات گنج دانش
 25. کتاب دست دوم تحقیقات حقوقی آزاد :فصلنامه دانشکده حقوق شماره چهارم-1387-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 178 مولف - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 26. کتاب دست دوم ماهیت و آثار فسخ قرار داد در حقوق ایران تالیف فریدون نهرینی

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف فریدون نهرینی انتشارات گنج دانش
 27. کتاب دست دوم قاعده لاضرر تالیف رضا حق پرست- در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 138 مولف رضا حق پرست انتشارات آراء سبز
 28. کتاب دست دوم حقوق مدنی 5 تالیف حسن امامی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 358 مولف حسن امامی انتشارات اسلامیه
 29. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی جلد سوم تالیف عبدالله شمس -نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 632 مولف عبدالله شمس انتشارات دراک
 30. کتاب دست دوم حقوق مدنی 2 درسهایی از عقود معین تالیف ناصر کاتوزیان-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف ناصر کاتوزیان انتشارات گنج دانش
 31. کتاب دست دوم فرهنگ نوین عربی-فارسی تالیف مصطفی طباطبائی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 865 مولف مصطفی طباطبائی انتشارات اسلامیه
 32. کتاب دست دوم قواعد فقه 2 تالیف کاظم مصطفوی ترجمه عزیز الله فهیمی- در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف کاظم مصطفوی مترجم عزیز الله فهیمی انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 33. کتاب دست دوم قواعد فقه 1 تالیف کاظم مصطفوی ترجمه عزیز الله فهیمی- در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف کاظم مصطفوی مترجم عزیز الله فهیمی انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 34. کتاب دست دوم قواعد فقه تالیف ابوالحسن محمدی- در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 304 مولف ابوالحسن محمدی انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 35. کتاب دست دوم قواعد فقهیه جلد اول تالیف محمد موسوی بجنوردی- در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 303 مولف محمد موسوی بجنوردی انتشارات مجد
 36. کتاب دست دوم قواعد فقهیه جلد دوم تالیف محمد موسوی بجنوردی- در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 438 مولف محمد موسوی بجنوردی انتشارات مجد
 37. کتاب دست دوم قواعد فقه 4:بخش جزایی تالیف مصطفی محقق داماد- در حد نو

  90,000 تومان

  مولف مصطفی محقق داماد تعداد صفحات 338 انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی
 38. کتاب دست دوم قواعد فقه :بخش مدنی 2 تالیف مصطفی محقق داماد

  88,000 تومان

  مولف مصطفی محقق داماد تعداد صفحات 330 انتشارات سمت
 39. کتاب دست دوم قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تالیف ناصر کاتوزیان-نوشته دارد

  160,000 تومان

  مولف ناصر کاتوزیان تعداد صفحات 860 انتشارات دادگستر
  0