1. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی1-نویسنده اصغر وحدت مودب

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف اصغر وحدت مودب
 2. کتاب دست دوم طلایی مالیه عمومی-نویسنده محمود یحیایی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات96انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمود یحیایی
 3. کتاب دست دوم طلایی حقوق جزای عمومی1-نویسنده محمد همتی پور-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمد همتی پور
 4. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی4-نویسنده آتنا فضلی-در حد نو

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 144انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف آتنا فضلی
 5. کتاب دست دوم طلایی حقوق بین الملل خصوصی2-نویسنده محمد علی طالبی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف محمد علی طالبی
 6. کتاب دست دوم طلایی حقوق سازمان های بین الملل-نویسنده مریم صفرپور

  24,500 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 7. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی3-نویسنده مریم صفرپور-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 8. کتاب دست دوم طلایی حقوق مدنی5-نویسنده مریم صفرپور

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 152انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف مریم صفرپور
 9. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی3-نویسنده فاطمه السادات هاشمی دمنه

  41,000 تومان

  تعداد صفحات 240انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی دمنه
 10. کتاب دست دوم طلایی حقوق تجارت2-نویسنده سامان کتابی صف سری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف جمشید اسکندری
 11. کتاب دست دوم حقوق تجارت1-نویسنده فاطمه السادات هاشمی-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 208انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 12. کتاب دست دوم طلایی آیین دادرسی مدنی2-نویسنده فاطمه السادات هاشمی

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 13. کتاب دست دوم طلایی متون فقه 3-نویسنده احمد احسانی فر

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف احمد احسانی فر
 14. کتاب دست دوم طلایی حقوق تجارت3-نویسنده فاطمه السادات هاشمی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 264انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف فاطمه السادات هاشمی
 15. کتاب دست دوم حل مسایل مدارهای الکتریکی 11 - نویسنده سید احمد امیری

  8,000 تومان

  تعداد صفحات336 انتشارات پیام دانشگاهی تالیف سید احمد امیری و دیگران
 16. کتاب دست دوم زبان تخصصی کامپیوتر-نویسنده آیدا پور نسب

  25,000 تومان

  تعداد صفحات283 انتشارات پویندگان دانشگاه تالیف آیدا پور نسب
 17. کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی-جلد اول-نویسنده دکتر خسرو باقری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 275 انتشارات مدرسه تالیف دکتر خسرو باقری
 18. کتاب راهنمای طلایی حقوق اساسی1 -نویسنده دکترحسن خسروی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات256انتشارات پویندگان دانشگاه تالیف مژگان خسرونژاد
 19. کتاب دست دوم سوالهای تشریحی و تستی روانشناسی فیزیولوژیک - نویسنده محمد علی احمدوند

  20,000 تومان

  440 تعداد صفحات انتشارات پیش اندیشه تالیف محمد علی احمدوند -ویدا علیخانی
 20. کتاب دست دوم راهنمای طلایی تفسیر موضوعی قرآن کریم - نویسنده آیت اله مکارم شیرازی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 168 انتشارات پویندگان دانشگاه تالیف آیت اله مکارم شیرازی
 21. کتاب دست دوم راهنمایی انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن -تالیف محمد بخشی کشتلی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات صنوبر نویسنده محمد بخشی کشتلی
 22. کتاب دست دوم راهنما تاریخ اسلام - نویسنده نادره جلالی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات استادی تألیف نادره جلالی
 23. کتاب دست دوم راهنما جمعیت و تنظیم خانواده -نویسنده نسرین سلطانی ملایعقوبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 168انتشارات استادی تالیف نسرین سلطانی ملایعقوبی
 24. کتاب دست دوم راهنما آموزش و پرورش تطبیقی-رشته علوم تربیتی-نویسنده حمیرا برزیده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 256 انتشارات استادی تالیف حمیرا برزیده
 25. کتاب دست دوم راهنما روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی -نویسنده زهره عظیمی -فاطمه رادان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات استادی تألیف زهره عظیمی -فاطمه رادان
 26. کتاب دست دوم مجموعه تستهای روانشناسی فیزیولوژیک -نویسنده شیوا سائقی ممقانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی راهبردهای سنجش اندیشه -رسا تألیف شیوا سائقی ممقانی
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی روانشناسی -نویسنده هاشم ونکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات پویندگان دانشگاه تألیف هاشم ونکی
 28. کتاب دست دوم راهنما زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی نویسنده و مترجم هاجر عمادی و مریم باغبان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 184 انتشارات استادی تألیف هاجر عمادی و مریم باغبان اصفهانی
 29. کتاب دست دوم راهنما روانشناسی عمومی -نویسنده زهرا عباسپور

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات استادی تالیف زهرا عباسپور
 30. کتاب دست دوم راهنمای روانشناسی رشد 1 -نویسنده منصور نبی الحسینی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 320 انتشارات استادی تألیف منصور نبی الحسینی
 31. کتاب دست دوم راهنما مقدمات راهنمایی و مشاوره -نویسنده اکرم خسروی یگانه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات استادی تالیفاکرم خسروی یگانه
 32. کتاب دست دوم راهنما اخلاق و تربیت اسلامی -نویسنده خدیجه بوترابی -محمود ساعی

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحات 176انتشارات استادی تالیف خدیجه بوترابی- محمود ساعی
 33. کتاب دست دوم طلایی آشنایی با دفاع مقدس-نویسنده زهرا شکاری

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحات 195انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف گروه مؤلفانزهرا شکاری
 34. کتاب دست دوم طلایی زبان تخصصی روانشناسی-نویسنده هاشم ونکی

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحات 290انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف هاشم ونکی
 35. کتاب دست دوم راهنما کلیات فلسفه -نویسنده طاهره ابراهیمی

  16,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات استادی تالیف طاهره ابراهیمی
 36. کتاب دست دوم بانک سوالات شیوه های تغییر رفتار-نویسنده نادر تاری برازین-مسعود عزتی

  10,000تومان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات فراگیر هگمتانه تالیف نادر تاری برازین-مسعود عزتی
 37. کتاب دست دوم راهنمای طلایی تربیت بدنی عمومی 1 و 2 -نویسنده آزاد معتمدیان-فاتح فرازیانی

  10,000تومان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف آزاد معتمدیان-فاتح فرازیانی
 38. کتاب دست دوم مجموعه جامع سوالات تربیت بدنی عمومی 1 و 2 -نویسنده دکتر ابوالفضل فراهانی

  10,000تومان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 155 اانتشارات عصر انتظار تالیف دکتر ابوالفضل فراهانی
 39. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اصول حسابداری 3 یوسف قنبری - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات راه تالیف یوسف قنبری
  0