1. کتاب دست دوم چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول دکتر احسان طایفه-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 478مولف دکتر احسان طایفه انتشارات علم معمار
 2. کتاب دست دوم معماری فرم مهندس محمد پیرداوری -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 509 مولف مهندس محمد پیرداوری
 3. کتاب دست دوم درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران دکتر اکبر زرگر-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 276 مولف دکتر اکبر زرگر انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 4. کتاب دست دوم تاریخ هنر مدرن ه.ه.آنارسون ترجمه مصطفی اسلامیه

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 637 انتشارات آگه ه.ه.آنارسون ترجمه مصطفی اسلامیه
 5. کتاب دست دوم اطلاعات معماری نویفرت 2014 ترجمه حسین مظفری ترشیزی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات آزاده ترجمه حسین مظفری ترشیزی
 6. کتاب دست دوم مبانی و مفاهیم در معماری غرب تالیف دکتر وحید قبادیان

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی نویسنده دکتر وحید قبادیان
 7. کتاب دست دوم آشنایی با معماری جهان تالیف دکتر محمد ابراهیم زارعی

  59,000 تومان

  تعداد صفحات 496 انتشارات فن آوران نویسنده دکتر محمد ابراهیم زارعی
 8. کتاب دست دوم سبک شناسی معماری ایرانی تالیف دکتر محمد کریم پیرنیا

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 359 انتشارات سروش دانش نویسنده دکتر محمد کریم پیرنیا
 9. کتاب دست دوم آموزش راندو-نویسنده مرتضی صدیق

  70,000 تومان

  تعداد صفحات360انتشارات کسری تالیف مرتضی صدیق
 10. کتاب دو جلدی آموزش جامع REVIT 2020 تألیف محمد پاک نظر

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 1145 انتشارات مهرگان دانش تألیف محمد پاک نظر - مریم محمودی خواه
 11. کتاب دست دوم مصالح شناسی کباری - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانش و فن تألیف سیاوش کباری
 12. کتاب دست دوم ریشه ها و مفاهیم معماری غرب تالیف امیر بانی مسعود

  180,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات هنر معماری قرن تألیف امیر بانی مسعود
 13. کتاب دست دوم زیبایی شناسی در معماری - در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یورگ کورت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد - مهندس عبدالرضا همایون
 14. کتاب دست دوم از زمان و معماری منوچهر مزینی-در حد نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات شهیدی تألیف منوچهر مزینی
 15. کتاب دست دوم آموزش اسکیس و راندو آرتور امید آذری-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات156 انتشارات یساولی نویسنده آرتور امید آذری
 16. کتاب دست دوم آموزش کروکی 2 مرتضی صدیق-در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحات280 انتشارات کلهر نویسنده مرتضی صدیق
 17. کتاب دست دوم رهیافتی به روح فضا فریدون فراهانی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات160 انتشارات دانش پژوهان برین نویسنده فریدون فراهانی
 18. کتاب دست دوم طراحی داخلی ترجمه مجتبی دولتخواه-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات334 انتشارات مهراد تالیف ترجمه مجتبی دولتخواه
 19. کتاب دست دوم ماهیت معماری راجر اچ.کلارک ترجمه محمد احمدی نژاد-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات320 انتشارات خاک تالیف راجر اچ.کلارک ترجمه محمد احمدی نژاد
 20. کتاب دست دوم آموزش راندو معماری مهندس مجید یوسفی نوید-در حد نو

  119,000 تومان

  تعداد صفحات 132 انتشارات همام نویسنده مجید یوسفی نوید
 21. کتاب دست دوم سقاتالارهای مازندران،منطقه بابل معصومه رحیم زاده-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات324 انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور نویسنده معصومه رحیم زاده
 22. کتاب فلسفه،هندسه و معماری حسن بلخاری قهی-نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسن بلخاری قهی
 23. کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران حسین سلطان زاده-نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات240 انتشارات پژوهش های فرهنگی نویسنده حسین سلطان زاده
 24. کتاب مصالح در ساختمان و معماری محسن سرتیپی پور-نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف محسن سرتیپی پور
 25. کتاب سیر اندیشه های معماری محمدجواد مهدوی نژاد-نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات جهاد دانشگاهی نویسنده محمدجواد مهدوی نژاد
 26. کتاب دست دوم درآمدی بر روش تحقیق در معماری شاهین حیدری -در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحات376 انتشارات فکر نو نویسنده شاهین حیدری
 27. کتاب دست دوم لوکور بوزیه جان لوئیس کان ترجمه زهرا رضوی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات هنر معماری قرن نویسنده زهرا رضوی
 28. کتاب دست دوم سانتیاگو کالاتراوا فیلیپ جودیدیو-در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات هنر معماری قرن نویسنده فیلیپ جودیدیو
 29. کتاب دست دوم آنتونی گائودی ماریا آنتونیتا کریپا-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات هنر معماری قرن نویسنده ماریا آنتونیتا کریپا
 30. کتاب دست دوم لویی کان جوزف رزا ترجمه زهرا رضوی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات گنج هنر تالیف جوزف رزا ترجمه زهرا رضوی
 31. کتاب دست دوم معماری چیست؟ پاول شپارد ترجمه فرشید حسینی-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 130 انتشارات فن آوران نویسنده پاول شپارد ترجمه فرشید حسینی
 32. کتاب دست دوم پیتر آیزنمن (اظهارات) سیلیو کاسارا ترجمه سیامک پناهی-در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحات196 انتشارات گنج هنر تالیف سیلیو کاسارا ترجمه سیامک پناهی
 33. کتاب دست دوم آشنایی با تارخ معماری لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 245 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نویسنده لئوناردو بنه ولو ترجمه علی محمدسادات افسری
 34. کتاب دست دوم نورمن فاستر آلدو بندتی ترجمه میر سعید موسوی-در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحات352 انتشارات خاک تالیف میر سعید موسوی
 35. کتاب دست دوم فرم بیانگر رهیافتی مفهومی به معماری رایانه ای کستاس ترزیدیس ترجمه کاوه بذرافکن-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات360 انتشارات کتابکده کسری نویسنده کستاس ترزیدیس ترجمه کاوه بذرافکن
 36. کتاب تنها دویدن نادر خلیلی-نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات نشرچشمه -نادر خلیلی
 37. کتاب دست دوم روش های طراحی (معماری) تالیف کاری یورماکا ترجمه کاوه بذرافکن

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 121مولف کاری یورماکا ترجمه کاوه بذرافکن
 38. کتاب دست دوم رنزو پیانو تالیف امیلیو پیتسی ترجمه میر سعید موسوی

  19,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف امیلیو پیتسی ترجمه میر سعید موسوی
 39. کتاب دست دوم معماری معاصر بیونیک تالیف محمد حسین احمدی شلمانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف محمد حسین احمدی شلمانی
  0