1. کتاب نگاهی به شهر خلاق مجموعه مقاله ها و گفتگوها دفتر اول غلامرضا اعوانی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات شهرداری اصفهان تألیف غلامرضا اعوانی و دیگران
 2. کتاب ارزیابی مشارکتی روستایی PRA هادی ویسی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر هادی ویسی - دکتر احمد رضوانفر
 3. کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری الکساندر کاتبرت حمیدرضا پارسی - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 481 انتشارات دانشگاه تهران تألیف الکساندر ر کاتبرت ترجمه حمیدرضا پارسی - آرزو افلاطونی
 4. کتاب مبانی نظری و تجارب به کار گیری ماتریس تحلیلی سوات SWOT در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف محمد حسین شریف زادگان - بهزاد ملک پور اصل
 5. کتاب مخاطرات محیطی شهر تهران - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تألیف عبدالرضا کرباسی و همکاران
 6. کتاب رویکردهای متاخر در مطالعات شهری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف بهزاد رسیده
 7. کتاب تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدباقر قالیباف
 8. کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بهینه سازی زیرساخت ها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه مهدی منتظرالحجه - مجتبی شریف نژاد
 9. کتاب منظر شهری تاریخی مدیریت میراث در قرن شهری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانچسکو باندرین - رون ون اوئرز ترجمه پویا دولابی و همکاران
 10. کتاب مسائل نظریه های مکان یابی پیام نور - کاملا نو

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات پیام نور تألیف دکتر ساناز لیتکوهی و همکاران
 11. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات سمت تألیف دکتر حسین فرهادی
 12. کتاب دست دوم مبانی جغرافیای شهری پیام نور - در حد نو

  11,500تومان

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسین شکویی - دکتر سیدمهدی موسی کاظمی
 13. کتاب مجموعه آمار در شهرسازی - کاملا نو

  50,000تومان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 14. کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری دکتری شهرسازی عصر کنکاش - کاملا نو

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات عصر کنکاش تألیف مهدیه نورانی
 15. کتاب مجموعه تست های زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی - کاملا نو

  50,000تومان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 16. کتاب روش ها و فتوت در برنامه ریزی شهری - کاملا نو

  21,000تومان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات خانه شهرسازان تألیف محمد صالحی - مهدی گلشنی
 17. کتاب مجموعه تست های مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - کاملا نو

  40,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات خانه شهرسازان تألیف آرمین حسینی
 18. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 19. کتاب عدالت اجتماعی و شهر - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تألیف دیوید هاروی ترجمه محمدرضا حائری
 20. کتاب دست دوم باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدمنصور فلامکی
 21. کتاب دست دوم نظریه های توسعه روستایی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدحسین پاپلی یزدی - محمدامیر ابراهیمی
 22. کتاب دست دوم نظریه های شهر و پیرامون

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدحسین پاپلی یزدی - حسین رجبی سناجردی
 23. کتاب دست دوم شهر انسانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات علم معمار تألیف یان گل ترجمه دکتر علی غفاری - لیلا غفاری
 24. کتاب چکیده منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 409 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 25. کتاب دست دوم مجموعه نکات و پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کاردانی به کارشناسی شهرسازی

  9,500تومان

  6,650 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات آذر تألیف مهندس علی یالپانیان