1. کتاب مجموعه تست های مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - کاملا نو

  40,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات خانه شهرسازان تألیف آرمین حسینی
 2. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 3. کتاب عدالت اجتماعی و شهر - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تألیف دیوید هاروی ترجمه محمدرضا حائری
 4. کتاب دست دوم باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدمنصور فلامکی
 5. کتاب دست دوم نظریه های توسعه روستایی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدحسین پاپلی یزدی - محمدامیر ابراهیمی
 6. کتاب دست دوم نظریه های شهر و پیرامون

  4,450 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدحسین پاپلی یزدی - حسین رجبی سناجردی
 7. کتاب دست دوم شهر انسانی

  17,500تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات علم معمار تألیف یان گل ترجمه دکتر علی غفاری - لیلا غفاری
 8. کتاب دست دوم مجموعه نکات و پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کاردانی به کارشناسی شهرسازی

  9,500تومان

  6,650 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات آذر تألیف مهندس علی یالپانیان