1. کتاب دست دوم بررسی تطبیقی نظام های شهرسازی-نویسنده دکترفریدون قریب

  5,000 تومان

  تعداد صفحات304 تالیف دکترفریدون قریب انتشارات دانشگاه تهران
 2. کتاب دست دوم برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران-نویسنده دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 3. کتاب دست دوم مبانی آب و هواشناسی-نویسنده دکتر محمد رضا کاویانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات سمت تالیف دکتر محمد رضا کاویانی_دکتر بهلول علیجانی
 4. کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی شهری-نویسنده دکترسید علی حسینی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات408 تالیف دکترسیدعلی حسینی انتشارات دریای دانش
 5. کتاب بازآفرینی شهری یک کتاب راهنما-نویسنده پیتر رابرتز-مترجم دکترمحمدسعید ایزدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات376 تالیف پیتررابرتزودیگران ترجمه دکترمحمدسعیدایزدی ودیگران انتشارات دانشگاه تهران
 6. کتاب پویایی نظام شهری ایران-نویسنده دکتراصغرنظریان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات312 تالیف دکتراصغرنظریان انتشارات مبتکران
 7. کتاب فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی-نویسنده دکتر محمدرضا رضوانی

  6,800 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر محمدرضا رضوانی-ولی اله نظری-محمد امین خراسانی
 8. کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها-اکولوژی اجتماعی شهر-نویسنده دکتر حسین شکوئی

  9,000 تومان

  تعداد صفحات 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر حسین شکوئی
 9. کتاب دست دوم باغ - تالیف دکتر لطیف ابوالقاسمی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 428-انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر-تالیف دکتر لطیف ابوالقاسمی
 10. کتاب بوم شناسی فرهنگی و معماری پایدار تالیف سید رامتین حسنی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات سنجش و دانش تالیف سید رامتین حسنی
 11. کتاب شیراز در قاب معماری غرب تالیف مجید یزدان پرست - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات رخشید تالیف مجید یزدان پرست
 12. کتاب کاربرد کامپیوتر در معماری تالیف آرش حسینی علمداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات علمی تالیف آرش حسینی علمداری
 13. کتاب اصول طراحی اسکان معلولین ایران - جهان تالیف سعیده گلابی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات طحان تالیف سعیده گلابی
 14. کتاب اصول طراحی بیمارستان های روانی تالیف مهندس غزاله معنوی آذر - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ساکو تالیف مهندس غزاله معنوی آذر
 15. کتاب کلید واژه آزمون معماری اجرا تالیف محمد حسین علیزاده - کاملا نو

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نوآور تالیف محمد حسین علیزاده
 16. کتاب طراحی روستایی تالیف دکتر مهدی پورطاهری - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تالیف دکتر مهدی پورطاهری
 17. کتاب معماری ایران و جهان تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی - کاملا نو

  44,500 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات مهکامه تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی
 18. کتاب فرم یابی در معماری: الگو برداری از سامانه و سازه های طبیعی ترجمه دکتر جمال الدین مهدی نژاد - کاملا نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکتر جمال الدین مهدی نژاد
 19. کتاب اندیشه منظر تالیف آگوستین برک - کاملا نو

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات کتابکده کسری تالیف آگوستین برک
 20. کتاب برنامه ریزی حمل و نقل عمومی شهری تالیف حمیدرضا جودکی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات نویسنده تالیف حمیدرضا جودکی
 21. کتاب بهینه سازی مصرف انرژی درشهرهای جدید تالیف دکتر غزال راهب - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی تالیف دکتر غزال راهب
 22. کتاب شهرهای بیوفیلیک تالیف تیموتی بیتلی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اول و آخر تالیف تیموتی بیتلی
 23. کتاب آمایش سرزمین حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست - نویسنده دکتر محمد پولاد دژ - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تالیف دکتر محمد پولاد دژ
 24. کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تالیف -
 25. کتاب دست دوم رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی مصطفی ازکیا

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات نی تألیف مصطفی ازکیا و همکاران
 26. کتاب برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری رینه لاریجان دکتر حسین سالاری - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 393 انتشارات جوان پویا تالیف دکتر حسین سالاری
 27. کتاب برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل محمود شورچه - کاملا نو

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات پرهام نقش تالیف محمود شورچه
 28. کتاب مقدمه ای بر توسعه روستایی گری پائول گرین دکتر رضا خسروبیگی بزچلویی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری تالیف گری پائول گرین
 29. کتاب مخاطرات محیطی شهر تهران - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تألیف عبدالرضا کرباسی و همکاران
 30. کتاب تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدباقر قالیباف
 31. کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بهینه سازی زیرساخت ها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه مهدی منتظرالحجه - مجتبی شریف نژاد
 32. کتاب منظر شهری تاریخی مدیریت میراث در قرن شهری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانچسکو باندرین - رون ون اوئرز ترجمه پویا دولابی و همکاران
 33. کتاب مجموعه آمار در شهرسازی - کاملا نو

  50,000تومان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 34. کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری دکتری شهرسازی عصر کنکاش - کاملا نو

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات عصر کنکاش تألیف مهدیه نورانی
  0