1. کتاب دست دوم راهنمای فضای شهری در ایران دکتر جهانشاه پاکزاد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 870 انتشارات شهیدی تالیف دکتر جهانشاه پاکزاد
 2. کتاب دست دوم جامعه شناسی شهری مایک ساوج ترجمه ابوالقاسم پوررضا-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات305 انتشارات سمت نویسنده مایک ساوج ترجمه ابوالقاسم پوررضا
 3. کتاب پویائی نظام شهری ایران اصغر نظریان-نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 214 انتشارات مبتکران نویسنده اصغر نظریان
 4. کتاب دست دوم معیارهای اکولوژیکی مکان یابی شهرهای جدید دکتر حسین کلانتری خلیل آباد-در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه57 انتشارات هاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
 5. کتاب دست دوم بازار در شهر اسلامی طراحی،فرهنگ و تاریخ محمد قاری پور-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات304 انتشارات مانا تالیف محمد قاری پور
 6. کتاب دست دوم تحلیلی بر بازار تبریز حسن ذوالفقاری-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات270 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی نویسنده حسن ذوالفقاری
 7. کتاب دست دوم افرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و باز آفرینی-نویسنده سای پامیر-مترجم مصطفی بهزادفر-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات386انتشارات پیام نور تالیف سای پامیر ترجمه مصطفی بهزاد فر و دیگران
 8. کتاب دست دوم سیراندیشه ها در شهرسازی 2 ازکمیت تا کیفیت-نویسنده جهانشاه پاکزاد -در حد نو

  88,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تالیف جهانشاه پاکزاد
 9. کتاب دست دوم وزارت مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید-نویسنده جهانشاه پاکزاد -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تالیف جهانشاه پاکزاد
 10. کتاب دست دوم کندوکاوی در تعریف طراحی شهری-نویسنده کورش گلکار -در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات82انتشارات موسسه فرهنگی هنری ثمین تالیف کورش گلکار
 11. کتاب دست دوم the dictionary of urbanism-نویسنده robert cowan - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات468انتشارات آذرخش تالیفrobert cowan
 12. کتاب دست دوم شهر دربستر تاریخ-نویسنده لوئیز ممفورد-مترجم احمدعظیمی بلوریان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات896انتشارات رسا تالیف لوئیز ممفورد ترجمه احمدعظیمی بلوریان
 13. کتاب دست دوم تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی تالیف جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده

  228,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات449 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده
 14. کتاب دست دوم مکان های عمومی فضاهای شهری تالیف میتو کارمونا ترجمه دکتر فریبا قرائی

  58,000 تومان

  تعداد صفحات609 انتشارات دانشگاه هنر نویسنده میتو کارمونا ترجمه دکتر فریبا قرائی
 15. کتاب دست دوم کارگاه برنامه ریزی دکتر اسماعیل شیعه

  83,000 تومان

  تعداد صفحات309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده دکتر اسماعیل شیعه
 16. کتاب دست دوم شهرسازی تخیلات و واقعیات فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 458 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی
 17. کتاب دست دوم شهرسازی معاصر واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی
 18. کتاب دست دوم از شار تا شهر تالیف دکتر سید محسن حبیبی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات 252 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر سید محسن حبیبی
 19. کتاب دست دوم سیمای شهر کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 331 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر منوچهر مزینی
 20. کتاب دست دوم جامعه شناسی شهر فریده ممتاز

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات شرکت سهامی انتشار نویسنده فریده ممتاز
 21. کتاب دست دوم محیط های پاسخده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر

  77,000 تومان

  تعداد صفحات439 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر
 22. کتاب دست دوم شهرشاد چارلز مونت گمری ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد

  61,000 تومان

  تعداد صفحات336 انتشارات آراد کتاب نویسنده مونت گمری ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد
 23. کتاب ارزیابی حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی شهرستان اردبیل علی اکبر دست خوان - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سنجش و دانش تالیف علی اکبر دست خوان
 24. کتاب برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری رینه لاریجان دکتر حسین سالاری - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 393 انتشارات جوان پویا تالیف دکتر حسین سالاری
 25. کتاب مقدمه ای بر توسعه روستایی گری پائول گرین دکتر رضا خسروبیگی بزچلویی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری تالیف گری پائول گرین
 26. کتاب دست دوم برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور-در حد نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود جمعه پور
 27. کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بهینه سازی زیرساخت ها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه مهدی منتظرالحجه - مجتبی شریف نژاد
 28. کتاب مجموعه آمار در شهرسازی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 29. کتاب مجموعه تست های زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 30. کتاب باز آفرینی یک کتاب راهنما پیتر رابرتز ترجمه سعید ایزدی-نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پیتر رابرتز ترجمه دکتر محمد سعید ایزدی
 31. کتاب بررسی تطبیقی نظام های شهرسازی هلند، نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک فریدون قریب-نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر فریدون قریب
 32. کتاب برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل محمود شورچه - کاملا نو

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات پرهام نقش تالیف محمود شورچه
 33. کتاب اصول و روش های آینده نگاری نظام شهری دکتر سمیه قزلباش - کاملا نو

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات آذر کلک تالیف دکتر سمیه قزلباش
 34. کتاب دست دوم مبانی جغرافیای شهری پیام نور - در حد نو

  11,500تومان

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسین شکویی - دکتر سیدمهدی موسی کاظمی
 35. کتاب چکیده منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 409 انتشارات خانه شهرسازان تألیف علی یالپانیان
 36. کتاب دست دوم مجموعه نکات و پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کاردانی به کارشناسی شهرسازی

  9,500تومان

  6,650 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات آذر تألیف مهندس علی یالپانیان
  0