1. کتاب دست دوم راهنمای فضای شهری در ایران دکتر جهانشاه پاکزاد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 870 انتشارات شهیدی تالیف دکتر جهانشاه پاکزاد
 2. کتاب دست دوم افرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و باز آفرینی-نویسنده سای پامیر-مترجم مصطفی بهزادفر-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات386انتشارات پیام نور تالیف سای پامیر ترجمه مصطفی بهزاد فر و دیگران
 3. کتاب دست دوم سیراندیشه ها در شهرسازی 2 ازکمیت تا کیفیت-نویسنده جهانشاه پاکزاد -در حد نو

  88,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تالیف جهانشاه پاکزاد
 4. کتاب دست دوم وزارت مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید-نویسنده جهانشاه پاکزاد -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تالیف جهانشاه پاکزاد
 5. کتاب دست دوم کندوکاوی در تعریف طراحی شهری-نویسنده کورش گلکار -در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات82انتشارات موسسه فرهنگی هنری ثمین تالیف کورش گلکار
 6. کتاب دست دوم the dictionary of urbanism-نویسنده robert cowan - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات468انتشارات آذرخش تالیفrobert cowan
 7. کتاب دست دوم شهر دربستر تاریخ-نویسنده لوئیز ممفورد-مترجم احمدعظیمی بلوریان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات896انتشارات رسا تالیف لوئیز ممفورد ترجمه احمدعظیمی بلوریان
 8. کتاب دست دوم تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی تالیف جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده

  228,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات449 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده
 9. کتاب دست دوم مکان های عمومی فضاهای شهری تالیف میتو کارمونا ترجمه دکتر فریبا قرائی

  58,000 تومان

  تعداد صفحات609 انتشارات دانشگاه هنر نویسنده میتو کارمونا ترجمه دکتر فریبا قرائی
 10. کتاب دست دوم کارگاه برنامه ریزی دکتر اسماعیل شیعه

  83,000 تومان

  تعداد صفحات309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده دکتر اسماعیل شیعه
 11. کتاب دست دوم شهرسازی تخیلات و واقعیات فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 458 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده فرانسواز شوای ترجمه دکتر سیدمحسن حبیبی
 12. کتاب دست دوم شهرسازی معاصر واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف واتسلاف اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی
 13. کتاب دست دوم از شار تا شهر تالیف دکتر سید محسن حبیبی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات 252 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر سید محسن حبیبی
 14. کتاب دست دوم سیمای شهر کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 331 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر منوچهر مزینی
 15. کتاب دست دوم جامعه شناسی شهر فریده ممتاز

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات شرکت سهامی انتشار نویسنده فریده ممتاز
 16. کتاب دست دوم محیط های پاسخده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر

  77,000 تومان

  تعداد صفحات439 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزاد فر
 17. کتاب دست دوم شهرشاد چارلز مونت گمری ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد

  61,000 تومان

  تعداد صفحات336 انتشارات آراد کتاب نویسنده مونت گمری ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد
 18. کتاب بوم شناسی فرهنگی و معماری پایدار تالیف سید رامتین حسنی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات سنجش و دانش تالیف سید رامتین حسنی
 19. کتاب شیراز در قاب معماری غرب تالیف مجید یزدان پرست - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات رخشید تالیف مجید یزدان پرست
 20. کتاب کاربرد کامپیوتر در معماری تالیف آرش حسینی علمداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات علمی تالیف آرش حسینی علمداری
 21. کتاب اصول طراحی بیمارستان های روانی تالیف مهندس غزاله معنوی آذر - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ساکو تالیف مهندس غزاله معنوی آذر
 22. کتاب کلید واژه آزمون معماری اجرا تالیف محمد حسین علیزاده - کاملا نو

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نوآور تالیف محمد حسین علیزاده
 23. کتاب طراحی روستایی تالیف دکتر مهدی پورطاهری - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تالیف دکتر مهدی پورطاهری
 24. کتاب معماری ایران و جهان تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی - کاملا نو

  44,500 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات مهکامه تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی
 25. کتاب اندیشه منظر تالیف آگوستین برک - کاملا نو

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات کتابکده کسری تالیف آگوستین برک
 26. کتاب دگرگونی های بافت فرسوده در گذر زمان تالیف علیرضا رضایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات گلچین ادب تالیف علیرضا رضایی
 27. کتاب معماری اماکن تفریحی تالیف دکتر سید علی نوری - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات رایان تالیف دکتر سید علی نوری
 28. کتاب مقدمه ای بر زیست پذیری شهری تالیف دکتر حسین حاتمی نژاد - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات آراد کتاب تالیف دکتر حسین حاتمی نژاد
 29. کتاب برنامه ریزی حمل و نقل عمومی شهری تالیف حمیدرضا جودکی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات نویسنده تالیف حمیدرضا جودکی
 30. کتاب تاب آوری شهری تالیف اکبر چاروسایی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات آکادمیک تالیف اکبر چاروسایی
 31. کتاب کلانشهرها و کیفیت زندگی شهری تالیف سجاد آقاجانی شهرستانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات سنجش و دانش تالیف سجاد آقاجانی شهرستانی
 32. کتاب بهینه سازی مصرف انرژی درشهرهای جدید تالیف دکتر غزال راهب - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی تالیف دکتر غزال راهب
 33. کتاب شهرهای بیوفیلیک تالیف تیموتی بیتلی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اول و آخر تالیف تیموتی بیتلی
 34. کتاب مروری بر مدل های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی تالیف نغمه محمدپورلیما - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات سیمای دانش تالیف نغمه محمدپورلیما
 35. کتاب ادغام و الحاق شهرهای اقماری در کلانشهر تهران تالیف شهناز ثابتی کهنمویی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تالیف شهناز ثابتی کهنمویی
 36. کتاب بازرسی ایمنی معابر درون شهری تالیف حمید گنج خانلو - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات نیکان کتاب تالیف حمید گنج خانلو
  0