1. کتاب مدیریت راهبردی و استراتژیک رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات سنجش و دانش تألیف رضا سورانی یانچشمه
 2. کتاب منابع انسانی و مدیریت آن رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات سنجش و دانش تألیف رضا سورانی یانچشمه
 3. کتاب ارتقاء بهره وری بر مبنای یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی اسماعیل طاهری سودجانی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گروه آموزشی مدرس تألیف اسماعیل طاهری سودجانی
 4. کتاب آموزه هایی مفید در حوزه مدیریت ناصر بهزاد - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات دیانت تألیف ناصر بهزاد
 5. کتاب اصول بنیادی در تولید مدرن مواد، فرایندها و سیستم ها جلد اول مایکل پ گروور دکتر داود جهانی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات دانشگاه بناب تألیف مایکل پ گروور ترجمه دکتر داود جهانی - مهندس سامان صابر
 6. کتاب بهینه سازی چند هدفه دکتر احمد ماکویی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر احمد ماکویی و همکاران
 7. کتاب خط مشی عمومی رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات راه دکتری تألیف رضا سورانی یانچشمه
 8. کتاب شوق آفرینی پایدار در سازمان دکتر ایرج سلطانی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ارکان دانش تألیف دکتر ایرج سلطانی - دکتر حمید دوازده امامی
 9. کتاب مباحثی در سرپرستی سازمان رضا عامری سیاهویی - کاملا نو

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کاشف علم تألیف رضا عامری سیاهویی و همکاران
 10. کتاب ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها مهندس علی بابایی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آریا دانش تألیف مهندس علی بابایی
 11. کتاب بازی وار سازی به کارگیری عناصر بازی در زمینه های جدی استفان استیگلیتز میر سامان پیشوایی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین تألیف استفان استیگلیتز و همکاران ترجمه میر سامان پیشوایی و همکاران
 12. کتاب مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری زهرا حیدرنیا - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات راه دکتری تألیف زهرا حیدرنیا
 13. کتاب نظام نگهداری منابع انسانی در نیروهای مسلح دکتر مهران شمس احمر - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تألیف دکتر مهران شمس احمر
 14. کتاب مباحث نوین در کارآفرینی محسن ملک محمدی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات نصیبی تألیف محسن ملک محمدی و همکاران
 15. کتاب کنترل و مدیریت یکپارچه ی پروژه ابتدا تئوری و سپس کاربرد ماریو ونهوک روح الله قادری - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات روزنه تألیف ماریو ونهوک ترجمه روح الله قادری
 16. کتاب کارآفرینی در تئوری و تاریخ یوسف کاسیس - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات علیم نور تألیف یوسف کاسیس - یوئانا پپلازی
 17. کتاب اصول مدیریت در سازمان ژیلا محمدی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات فرهوش تألیف ژیلا محمدی - احسان حسینی
 18. کتاب هوش رقابتی مدیران مرضیه یزدان پناه شاه آبادی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 87 انتشارات سنجش و دانش تألیف مرضیه یزدان پناه شاه آبادی
 19. کتاب نقش فناوری در پویاسازی مدیریت راهبردی احمد جعفرنژاد - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تألیف احمد جعفرنژاد
 20. کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع دکتر سید حمید خداداد حسینی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات صفار تألیف دکتر سید حمید خداداد حسینی - دکتر شهریار عزیزی
 21. کتاب دست دوم اصول برنامه ریزی اموزشی - دکتر فروزان ضرابیان - در حد نو

  20,800 تومان

  295 صفحه انتشارات پیام نوردکتر فروزان ضرابیان
 22. کتاب دست دوم مبانی مدیریت اسلامی - رضا نجاری - در حد نو

  24,050 تومان

  410 صفحه انتشارات پیام نور رضا نجاری
 23. کتاب 202 نکته در 202 پرسش مقررات متحد شکل 600 گری کولیر سعید قهرمان پور - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات گپ تألیف گری کولیر ترجمه سعید قهرمان پور
 24. کتاب مبانی تطبیق دبی تروکلس علی مهرپور - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات گپ تألیف دبی تروکلس و همکاران ترجمه علی مهرپور
 25. کتاب چگونه رئیس شعبه موفقی شویم اصغر پورمتین - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات گپ تألیف اصغر پورمتین
 26. کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها ویرایش جدید تالیف دکتر علی حاج شیر محمدی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 480انتشارات ارکان دانش تالیف دکتر علی دلاور
 27. کتاب اصول بازاریابی با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی تالیف سید محمد میر محمدی- محمد مهدی ایزد خواه

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات علامه طباطبائی تالیف سید محمد میر محمدی- محمد مهدی ایزد خواه
 28. کتاب تحلیل های اماری تالیف دکتر منصور مومنی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات تهران تالیف دکتر منصور مومنی
 29. کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ویرایش چهارم تالیف مجتبی گلشنی

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 652انتشارات زمان تالیف مجتبی گلشنی
 30. کتاب مدل مدیریت تاب اوری (مدلی کامل برای مدیریت عملیاتی تاب اوری ) تالیف محمد رضا سعدی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 711انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تالیف محمد رضا سعدی
 31. کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی ویرایش جدید تالیف استیفن رابینز-مترجم دکتر سید مهدی الوانی

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات صفار تالیف استیفن رابینز-مترجم دکتر سید مهدی الوانی
 32. کتاب پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی و کاربرد های ان) ویراست 4 تالیف محمد رضا مهرگان

  58,000تومان

  52,200 تومان

  تعداد صفحه 536انتشارات کتاب دانشگاهی تالیف محمد رضا مهرگان
 33. کتاب هوشمندی کسب و کار تالیف دکتر محمد رضا تقوا

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 392انتشارات علامه طباطبایی تالیف دکتر محمد رضا تقوا
  0