1. کتاب دست دوم تبلیغات خلاق- تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 118-انتشارات سیته-تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم
 2. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی- تالیف اسفندیار سعادت

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 350-انتشارات سمت-تالیف اسفندیار سعادت
 3. کتاب دست دوم جامع بازرگانی بین الملل- تالیف هاشم آقازاده و احسان سلطانی فر

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 782-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف هاشم آقازاده و احسان سلطانی فر
 4. کتاب دست دوم مدیریت تولید- تالیف مهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 620-انتشارات به نشر-تالیف مهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی
 5. کتاب دست دوم مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت- تالیف خلیل طارق- ترجمه محمد اعرابی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 760-انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی-تالیف خلیل طارق- ترجمه محمد اعرابی
 6. کتاب دست دوم استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم؟-تألیف جان کیم دبلیو، رنه مابورنیا

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 322-انتشارات آسیا-تألیف جان کیم دبلیو، رنه مابورنیا- ترجمه علیرضا پور ممتاز
 7. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات- تالیف پیتر گوشتالک

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات آتی نگر-تالیف پیتر گوشتالک
 8. کتاب دست دوم اصول مدیریت- تالیف دکتر علی رضائیان

  17,400 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات سمت-تالیف علی رضائیان
 9. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعات مدیریت- پیشرفته- تالیف هوشنگ مومنی

  13,200 تومان

  تعداد صفحه 787-انتشارات ستاره سپهر-تالیف هوشنگ مومنی
 10. کتاب دست دوم تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)- تالیف داور ونوس

  10,600 تومان

  تعداد صفحه 354-انتشارات سمت-تالیف داور ونوس
 11. کتاب دست دوم سازمان و مدیریت- تالیف رضا نجف بیگی

  44,600 تومان

  تعداد صفحه 392-انتشارات ترمه-تالیف رضا نجف بیگی
 12. کتاب دست دوم مبانی رفتار سازمانی- تالیف استیفن رابینز- ترجمه علی پارسائیان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 400-انتشارات دفتر نشر پژوهش های فرهنگی-تالیف علی پارسائیان
 13. کتاب دست دوم بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها- تالیف شهنام طاهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 354-انتشارات زمستان-تالیف شهنام طاهری
 14. کتاب مدیریت راهبردی و استراتژیک رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات سنجش و دانش تألیف رضا سورانی یانچشمه
 15. کتاب منابع انسانی و مدیریت آن رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات سنجش و دانش تألیف رضا سورانی یانچشمه
 16. کتاب ارتقاء بهره وری بر مبنای یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی اسماعیل طاهری سودجانی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گروه آموزشی مدرس تألیف اسماعیل طاهری سودجانی
 17. کتاب آموزه هایی مفید در حوزه مدیریت ناصر بهزاد - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات دیانت تألیف ناصر بهزاد
 18. کتاب اصول بنیادی در تولید مدرن مواد، فرایندها و سیستم ها جلد اول مایکل پ گروور دکتر داود جهانی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات دانشگاه بناب تألیف مایکل پ گروور ترجمه دکتر داود جهانی - مهندس سامان صابر
 19. کتاب بهینه سازی چند هدفه دکتر احمد ماکویی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر احمد ماکویی و همکاران
 20. کتاب خط مشی عمومی رضا سورانی یانچشمه - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات راه دکتری تألیف رضا سورانی یانچشمه
 21. کتاب شوق آفرینی پایدار در سازمان دکتر ایرج سلطانی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ارکان دانش تألیف دکتر ایرج سلطانی - دکتر حمید دوازده امامی
 22. کتاب مباحثی در سرپرستی سازمان رضا عامری سیاهویی - کاملا نو

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کاشف علم تألیف رضا عامری سیاهویی و همکاران
 23. کتاب ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها مهندس علی بابایی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آریا دانش تألیف مهندس علی بابایی
 24. کتاب بازی وار سازی به کارگیری عناصر بازی در زمینه های جدی استفان استیگلیتز میر سامان پیشوایی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین تألیف استفان استیگلیتز و همکاران ترجمه میر سامان پیشوایی و همکاران
 25. کتاب مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری زهرا حیدرنیا - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات راه دکتری تألیف زهرا حیدرنیا
 26. کتاب نظام نگهداری منابع انسانی در نیروهای مسلح دکتر مهران شمس احمر - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تألیف دکتر مهران شمس احمر
 27. کتاب مباحث نوین در کارآفرینی محسن ملک محمدی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات نصیبی تألیف محسن ملک محمدی و همکاران
 28. کتاب کارآفرینی در تئوری و تاریخ یوسف کاسیس - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات علیم نور تألیف یوسف کاسیس - یوئانا پپلازی
 29. کتاب اصول مدیریت در سازمان ژیلا محمدی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات فرهوش تألیف ژیلا محمدی - احسان حسینی
  0