1. کتاب نظریه پردازی: مبانی و روش شناسیها - کاملا نو

  28,000تومان

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن دانایی فرد
 2. کتاب دست دوم سازمان های شاد و موفق - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات فریور تألیف الکساندر کژرالف ترجمه دکتر دامون نوذری
 3. کتاب آموزش سازمانی با نگرشی بر سازمان های یادگیرنده - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گپ تألیف کاظم عسگری
 4. کتاب دست دوم بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات ترانه تألیف دکتر امیر محمد فکور ثقیه
 5. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی سید حسین ابطحی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت تألیف سید حسین ابطحی
 6. کتاب دست دوم تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات یکان تألیف دکتر حسن گیوریان - دکتر محمدرضا ربیعی مندجین
 7. کتاب دست دوم تحلیلی بر رفتار سازمانی انگلیسی فارسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نویسنده تألیف محمد طاهری روزبهانی - محمد جعفر مهدیان
 8. کتاب دست دوم اداره امور عمومی تطبیقی مدیریت تطبیقی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات اندیشه های گوهربار تألیف فرل هدی ترجمه سید مهدی الوانی - غلامرضا معمارزاده طهران
 9. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات آتی نگر ترجمه مهندس رامین مولاناپور و همکاران
 10. کتاب دست دوم دوره عمر سازمان پیدایش و مرگ سازمان ها - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات اشراقیه تألیف ایساک ادیزس ترجمه کاوه محمد سیروس
 11. کتاب کارآفرینی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات محراب قلم تألیف دکتر محمود احمدپور داریانی - دکتر محمد عزیزی و همکاران
 12. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر کنترل موجودی 1 مجموعه درس و تست - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات سروش دانش تألیف دکتر حسن خادمی زارع
 13. کتاب خودآموز تحقیق در عملیات با رویکرد مدیریت مالی، منابع انسانی و بازاریابی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تألیف دکتر منصور مومنی - بهمن حاجی پور
 14. کتاب آموزش تئوری صف - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تألیف ایو آدن ترجمه مهندس صادق عابدی - مهندس مسعود رفعتی زیر نطر دکتر ناصر حمیدی
 15. کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات آتی نگر تألیف محمد قلی پور و همکاران
 16. کتاب پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ترجمه دکتر ابراهیم تیموری و همکاران
 17. کتاب مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آدینه تألیف راو اف ساندرا ترجمه محسن ذکایی آشتیانی
 18. کتاب مدیریت فازی ایده های تطبیقی و عملی در کار کیت گرینت عادل آذر - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات علوم نوین تألیف کیت گرینت ترجمه عادل آذر - دکتر عادل شاهی
 19. کتاب کاربرد روش های آماری در مدیریت و حسابداری - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه شهید چمران تألیف آ جای اس گار ترجمه دکتر علی حسین حسین زاده
 20. کتاب مدیریت زیر ساختارها طرح جامع طراحی، ساخت، نگهداری، بازسازی و نوسازی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 461 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف رونالد هادسن ترجمه دکتر محمدتقی بانکی
 21. کتاب 30 آزمون زبان عمومی و تخصصی مدیریت - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف ناصر عسگری
 22. کتاب تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری عادل آذر - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات صفار تألیف دکتر عادل آذر و همکاران
 23. کتاب حل المسائل تحقیق در عملیات - کاملا نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات پیام رسان تألیف دکتر رسول ابراهیمی باران
 24. کتاب دست دوم مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 749 انتشارات رشد تألیف فیلیپ سی کندال تألیف ترنس آر میچل ترجمه دکتر حسین شکرکن
 25. کتاب دست دوم اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات بعثت تألیف لوول ا شوئر ترجمه دکتر حمزه گنجی
 26. کتاب دست دوم کارآفرینی عمومی ویژه دانشجویان تمامی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر سید علیرضا فیض بخش
 27. کتاب دست دوم بهتر از خوب - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات فرا تألیف جیم کالینز ترجمه مهندس فضل اله امینی
 28. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت با تاکید بر استراتژی های درک مطلب - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات نگاه دانش تألیف سید محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی
 29. کتاب دست دوم بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دکتر سید عباس کاظمی
 30. کتاب دست دوم مدیریت ایمنی استادیوم های ورزشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات شمال پایدار تألیف استیو فراسدیک - لین والی ترجمه دکتر سید محمد حسین رضوی - ابوالقاسم دباغان
 31. کتاب دست دوم مبانی رفتار سازمانی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 409 انتشارات سپاهان تألیف دکتر بهروز قاسمی
 32. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت و MBA - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف دکتر ناصر عسگری
 33. کتاب دست دوم اصول بازاریابی و خدمات - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات سمت تألیف کریستوفر لاولاک ترجمه دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین
 34. کتاب دست دوم اصول و مبانی کارآفرینی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات کیا تألیف مهندس مهدی سعیدی کیا
 35. کتاب دست دوم روانشناسی مدیریت - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات ویرایش تألیف دکتر محمود ساعتچی
 36. کتاب اصول مدیریت - کاملا نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات اتحاد تألیف علی حسین امامی
 37. کتاب دست دوم مدیریت کسب و کار و بهره وری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات آها تألیف مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده
 38. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات تایماز تألیف دکتر امیر هوشنگ تاج فر - دکتر محمد مهدی پرهیزگار