1. کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی - نوشته دارد

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات نی تالیف دکتر سید مهدی الوانی
 2. کتاب دست دوم اخلاق کارگزاران تالیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتشارات نامعلوم
 3. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان تالیف ابوالفضل کاظمی و دیگران-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 280 مولف ابوالفضل کاظمی و دیگران انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 4. کتاب دست دوم نگاهی نو به مبانی مدیریت صنعتی تالیف وحید حدادی اصل -در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 288 تالیف وحید حدادی اصل انتشارات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
 5. کتاب دست دوم ساماندهی محیط کار و منزل بر اساس سیستم 5S تالیف ناصر صادقی فرد-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف ناصر صادقی فرد انتشارات مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 6. کتاب دست دوم مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید تالیف ژوزف فایرستون و همکاران ترجمه احمد جعفر نژاد و دیگران-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات326 تالیف ژوزف فایرستون و همکاران مترجم احمد جعفر نژاد و دیگران انتشارات مهربان نشر
 7. کتاب دست دوم تدوین و پیاده سازی استراتژی تالیف حنان عموزاد مهدیرجی-نوشته دارد

  70,000 تومان

  تعداد صفحات310 تالیف حنان عموزاد مهدیرجی انتشارات تدبیرگر صانعی
 8. کتاب دست دوم مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف رضا سیدجوادین-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 464 تالیف رضا سیدجوادین انتشارات دانشگاه تهران
 9. کتاب دست دوم مدیریت رفتار سازمانی تالیف جان آر.شرمر هورن و همکاران ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات416 مولف جان آر.شرمر هورن و همکاران مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
 10. کتاب دست دوم راهنمای پیاده سازی مدیریت ریسک تالیف پویان امین موید-در حد نو

  15,000 تومان

  عداد صفحات 112 تالیف پویان امین موید انتشارات اشاره
 11. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی و شبکه تالیف و.ل. وینستون ترجمه علی میرحسینی و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحات636 تالیف و.ل. وینستون مترجم علی میرحسینی و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
 12. کتاب دست دوم مدیریت و کنترل پروژه (رویکرد صنعتی)تالیف محمود فیروزیان و دیگران-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 264 مولف محمود فیروزیان و دیگران انتشارات فرزین
 13. کتاب دست دوم مبانی مدیریت و کنترل پروژه تالیف علیرضا آل آقا و دیگران -در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 288 مولف علیرضا آل آقا و دیگران انتشارات اتحاد
 14. کتاب دست دوم ارزیابی کار و زمان (همراه با مثالها و مسائل) تالیف نصرالله مرعشی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 448 مولف نصرالله مرعشی انتشارات کارآفرینان بصیر
 15. کتاب دست دوم هشت خوان تحول تالیف جان کاتر و همکاران ترجمه محمد ابراهیم محجوب-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 265 مولف جان کاتر و همکاران ترجمه محمد ابراهیم محجوب انتشارات فرا
 16. کتاب دست دوم برنامه ریزی پویا با کاربرد مدیریت و مهندسی صنایع تالیف میر مهدی سیداصفهانی و دیگران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 290 مولف میر مهدی سیداصفهانی و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 17. کتاب دست دوم هوش تجاری: داده کاوی و بهینه سازی برای تصمیم گیری تالیف کارول ورچلیس ترجمه عباس احمدی و دیگران -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات372 مولف کارول ورچلیس مترجم عباس احمدی و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 18. کتاب دست دوم سناریو نویسی در مدیریت بحرانهای طبیعی تالیف مهدی هاشمی و دیگران -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف مهدی هاشمی و دیگران انتشارات علم آفرین
 19. کتاب دست دوم مفاهیم اساسی در تحقیقات مدیریتی تالیف آلن برکلی توماس ترجمه محمود محمدی و دیگران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 152 مولف آلن برکلی توماس مترجم محمود محمدی و دیگران انتشارات انستیتو ایز ایران
 20. کتاب دست دوم مدیریت هدفگرا و زمانمند تالیف کنت بلانچارد ترجمه ناصر سیف اللهی و دیگران-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 168 مولف کنت بلانچارد مترجم ناصر سیف اللهی و دیگران انتشارات آراد کتاب
 21. کتاب دست دوم حل خلاقانه مسایل تالیف والکر بوگدال ترجمه فرهنگ هاشمی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 166 مولف والکر بوگدال مترجم فرهنگ هاشمی انتشارات طراح
 22. کتاب دست دوم صد کتاب مدیریت در یک کتاب ترجمه غلامحسین خانقایی-در حد نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 414 مولف غلامحسین خانقایی انتشارات فرا
 23. کتاب دست دوم روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علیرضا علی احمدی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 344 مولف علیرضا علی احمدی و دیگران انتشارات تولید دانش
 24. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک تالیف فرد آر.دیوید ترجمه علی پارسائیان

  250,000 تومان

  مولف فرد آر.دیوید مترجم علی پارسائیان انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 25. کتاب دست دوم پیکره دانش مدیریت عملیات APICD(OMBOK) ترجمه اسماعیل مهدی زاده-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 203 مترجم اسماعیل مهدی زاده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 26. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف علیرضا علی احمدی و دیگران -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 466 مولف علیرضا علی احمدی و دیگران انتشارات تولید دانش
 27. کتاب دست دوم مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان تالیف جمال الدین طبیبی و دیگران-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 392 مولف جمال الدین طبیبی و دیگران انتشارات نامعلوم
 28. کتاب دست دوم نگاهی به راه طی شده در تولید و صنعت خاطرات محمد عبدالصمدی- در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 844 مولف محمد عبدالصمدی انتشارات آرمان رشد
 29. کتاب دست دوم اقتصاد مدیریت تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 280 تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان انتشارات تابان
 30. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان تالیف رضا سید جوادین-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 701 مولف رضا سید جوادین انتشارات نگاه دانش
 31. کتاب دست دوم مدیریت رفتار سازمانی (در عصر جهانی شدن) تالیف مهدی ایران نژاد پاریزی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 617 مولف مهدی ایران نژاد پاریزی انتشارات مدیران
 32. کتاب دست دوم بازاریابی صنعتی تالیف کریشنا ک.هاوالدار ترجمه محمد علی عبدالوند-در حد نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 378 مولف کریشنا ک.هاوالدار ترجمه محمد علی عبدالوند انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 33. کتاب دست دوم تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده تالیف راسل بلک و همکاران ترجمه کامبیز حیدرزاده و دیگران -هایلایت شده

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 317 مولف راسل بلک و همکاران مترجم کامبیز حیدرزاده و دیگران انتشارات نشر علم
 34. کتاب دست دوم جزوه جامع بازاریابی و فروش گسترش تیم تالیف مهدی خمان-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 215 مولف مهدی خمان انتشارات نامعلوم
  0