1. کتاب مهندسی راه وترافیک-نویسنده نیکلاس جی گاریر-مترجم امیرامین شکروی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات496 تالیف نیکلاس جی گاریرودیگران ترجمه امیرامین شکروی ودیگران انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 2. کتاب راهنمای مدل کسب وکار-نویسنده الیورگاسمن-مترجم دکترمرتضی اکبری

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات536 تالیف الیورگاسمن ودیگران ترجمه دکترمرتضی اکبری ودیگران انتشارات جهاددانشگاهی تهران
 3. کتاب کسب وکارهای کوچک کارآفرینانه-نویسنده دین شفرد-مترجم دکترکامبیزطالبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات283 تالیف دین شفرد ودیگران ترجمه کامبیزطالبی ودیگران انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 4. کتاب اعتماد مصرف کننده درتجارت الکترونیک-نویسنده حسین ناهید تیتکانلو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات188 تالیف حسین ناهید تیتکانلو ودیگران انتشارات جهاد دانشگاهی
 5. کتاب تیم سازی راهبردهای اثربخش دربهبود عملکرد-نویسنده دبلیو گیب دایر-مترجم محمدعزیزی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات262 تالیف دبلیو گیب دایرو دیگران ترجمه محمدعزیزی و دیگران انتشارات جهاد دانشگاهی
 6. کتاب فنون مذاکره و میان جی گری در مدیریت منابع طبیعی -نویسنده آنتونیا انگل -مترجم مهدی قربانی

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف آنتونیا انگل - بندیکت کورف ترجمه مهدی قربانی و دیگران
 7. کتاب مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی -نویسنده لوکاس سینکیویچ -مترجم دکتر جواد پور کریمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 419 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف لوکاس سین کیویچ ترجمه دکتر جواد پور کریمی -محمد فرزانه
 8. کتاب تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان -نویسنده فریبا عدلی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 351 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف فریبا عدلی
 9. کتاب اصول بازاریابی در بخش سلامت-نویسنده اریک ان-مترجم محمد عرب

  75,000 تومان

  تعداد صفحات372 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف اریک ان و دیگران مترجم محمد عرب و دیگران
 10. کتاب روش تحقیق پیشرفته-نویسنده دکترمحمدباقرنوبخت

  50,000 تومان

  تعداد صفحات502 انتشارات جهاددانشگاهی تالیف دکترمحمدباقرنوبخت
 11. کتاب رسانه-توسعه و سیاستگذاری رسانه ای-نویسنده عبدالحسین کلانتری

  15,000 تومان

  تعداد صفحات253 انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران تالیف نویسنده عبدالحسین کلانتری ودیگران
 12. کتاب اصول و فنون تبلیغات-نویسنده علی فروزفر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات176انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران تالیف علی فروزفر
 13. کتاب مدیریت محیط کسب وکار-نویسنده گروه ای لرن-مترجم دکترمحمدعزیزی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات168 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکترمحمدعزیزی و دیگران
 14. کتاب طراحی محصول روشهای عملی برای توسعه نظام مند طراحی محصولات جدید-نویسنده مایک بکستر-مترجم محمدرضا میگون پوری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات284 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف مایک بکستر ترجمه محمدرضا میگون پوری و دیگران
 15. کتاب مبانی مدیریت منابع آب-نویسنده امید بزرگ حداد

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 406 انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران تالیف امید بزرگ حداد و دیگران
 16. کتاب مقدمه ای برمدیریت رودخانه-نویسنده اسدالله قاضی مرادی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات118 انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران تالیف اسدالله قاضی مرادی
 17. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعات مدیریت - نویسنده ریموند مک لوید - مترجم مهدی جمشیدیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه اصفهان تالیف ریموند مک لوید مترجم مهدی جمشیدیان
 18. کتاب دست دوم سیستمهای اطلاعات مدیریت نگرش راهبردی-نویسنده دکتر اصغر صرافی زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 488انتشارات ترمه تالیف دکتر اصغر صرافی زاده
 19. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت-نویسنده دکتر شمس السادات زاهدی

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 544انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف دکتر شمس السادات زاهدی
 20. کتاب دست دوم مدیریت سازمانهای ورزشی-نویسنده دکتر سید نصرالله سجادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 283انتشارات سمت تالیف دکتر سید نصرالله سجادی
 21. کتاب دست دوم دستنامه برنامه ریزی استراتژیک-نویسنده دکتر سید محمد اعرابی-مترجم

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 196انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی نویسنده دکتر سید محمد اعرابی
 22. کتاب دست دوم اصول و نکات کلیدی -نویسنده دکتر مرتضی حاج بابائی

  35,000تومان

  26,250 تومان

  تعداد صفحات162انتشارات ماو شما تالیف دکتر مرتضی حاج بابائی
 23. کتاب دست دوم فرمول یک بازار یابی شبکه ای-نویسنده اریک وور_ مترجم زهره شیشه چی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات داریوش تالیف اریک وور ترجمه زهره شیشه چی
 24. کتاب دست دوم بازار یابی شبکه ای چگونه زندگی تان را تغییر می دهد-نویسنده رابرت کیوساکی_ مترجم هما حسین زاده

  7,000 تومان

  تعداد صفحات162 انتشارات بهار سبز تالیف رابرت کیوساکی ترجمه هما حسین زاده
 25. کتاب دست دوم اسرار ذهن ثروتمند برای نتورکرها-نویسنده رابرت کیوساکی_ مترجم سمیرا دامغانی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات120 انتشارات بهار سبز تالیف رابرت کیوساکی _جوفابریگاس_تی هارواکر ترجمه سمیرا دامغانی_یوسف محسنی
 26. کتاب دست دوم هفت مهارت برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای-نویسنده اریک وور_مترجم امیر حسین رضایی

  7,000 تومان

  تعداد صفحات188 انتشارات مهرگان قلم تالیف اریک وور ترجمه امیر حسین رضایی
 27. کتاب دست دوم برنامه ریزی خطی -نویسنده مختار اس بازارا _مترجم دکتر اسماعیل خرم

  38,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحات328 انتشارات کتاب دانشگاهی تالیف مختار اس بازارا _جان جی جارویس_حنیف دی شرالی ترجمه دکتر اسماعیل خرم
 28. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد 1- نویسنده ریموند پی نوو_ مترجم دکتر علی جهانخانی

  26,000تومان

  20,800 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات سمت تالیف ریموند پی نوو -ترجمه دکتر علی جهانخانی_دکتر علی پارسائیان
 29. کتاب رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترول های داخلی توسط مدیریت -نویسنده رضا صبری

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحات 195 انتشارات بورس تالیف رضا صبری
 30. کتاب بود جه و بودجه بندی در هتل ها-نویسنده حمید بهاگیر

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات132 انتشارات مهکامه تالیف حمید بها گیر _ الهام کزازی
 31. کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی-نویسنده دکتر سید محمد مقیمی

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات 374 انتشارات سمت تالیف محمد مقیمی
 32. کتاب نظریه سازمان نگاههای فرانظری-نویسنده هریدیموس سوکاس-مترجم سید حسین کاظمی

  11,000تومان

  9,900 تومان

  تعداد صفحات 224انتشارات سمت تالیف هریدیموس سوکاس ترجمه سید حسین کاظمی -حسن دانائی فرد
 33. کتاب بازارها و نهادهای مالی -نویسنده دکتر محمد شبانی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحات 441 انتشارات سمت تالیف محمد شبانی
 34. کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران-نویسنده دکتر حسن دانائی فرد

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحات 286 انتشارات سمت تالیف حسن دانائی فرد
 35. کتاب عصر چهارم بازاریابی-از سنتی تا دیجیتال-نویسنده فیلیپ کاتلر-مترجم دکتر عبدالحمید ابراهیمی

  11,000تومان

  9,900 تومان

  تعداد صفحات 191 انتشارات سمت تالیف فیلیپ کاتلر-هرماوان کارتاجایا-ایوان ستیاوان ترجمه عبدالحمید ابراهیمی-هرمز مهرانی-علی اسدی
 36. کتاب برنامه ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان-نویسنده دکتر عادل آذر

  21,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحات 354 انتشارات سمت تالیف عادل آذر-مجتبی فرخ
 37. کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت-جلد دوم-نویسنده دکتر عادل آذر

  41,000تومان

  36,900 تومان

  تعداد صفحات 465 انتشارات سمت تالیف عادل آذر-منصور مومنی
 38. کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت-جلد اول-نویسنده دکتر عادل آذر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات سمت تالیف عادل آذر-منصور مومنی
 39. کتاب پول ارز و بانکداری -نویسنده فردریک میشکین-مترجم دکتر علی جهانخانی

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحات 319انتشارات سمت تالیف علی جهانخانی-علی پارسائیان
 40. کتاب تجزیه و تحلیل طراحی سیستم -نویسنده دکتر علی رضائیان

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 426انتشارات سمت تالیف علی رضائیان
  0