1. کتاب دست دوم اصول مدیریت - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تألیف هارولد کونتز و همکاران ترجمه محمد هادی چمران
 2. کتاب دست دوم راهبری شرکتی مفاهیم و مورد کاوی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات بورس تألیف دکتر بیتا مشایخی - مهین شاکری
 3. کتاب دست دوم ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 698 انتشارات هستان تألیف دکتر جمشید صالحی صدقیانی - مهندس ایرج ابراهیمی
 4. کتاب دست دوم اصول تحقیقات بازاریابی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 626 انتشارات سخنوران تألیف جوزف اف هیر ترجمه دکتر فرشید نمامیان - شهرام درویش پناه
 5. کتاب دست دوم تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات ترمه تألیف مورل جی شیلدز ترجمه دکتر علی پارسائیان
 6. کتاب دست دوم تصمیم گیری چند معیاره فازی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات سیمای دانش ترجمه مهدی روانشادنیا - مهندس محمد عادل بزرگمهر
 7. کتاب دست دوم بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات فوژان تألیف غلامرضا خاکی
 8. کتاب دست دوم رقص تغییر، چالش های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات آسیا تألیف پیتر سنگه ترجمه حسین اکبری - مسعود سلطانی
 9. کتاب دست دوم اصول مدیریت و تئوری سازمان ، معلومات عمومی و تجربیات مدیریتی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نگاه دانش تألیف حسین جلیلیان
 10. کتاب دست دوم استراتژی عملیات استراتژی تولید و خدمات - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 858 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف ان اسلک - ام لوئیس ترجمه دکتر سید محمد معطر حسینی
 11. کتاب دست دوم آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد سوم - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر یونس وکیل الرعایا - حسین اسلامی مفیدآبادی
 12. کتاب دست دوم کارآفرینی - در حد نو

  15,000تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات مبنای خرد تألیف فرزانه اشکانی
 13. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمان های آموزشی - در حد نو

  25,000تومان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رصد علم تألیف دکتر مرتضی عسگرانی - دکتر مجید قبادی
 14. کتاب دست دوم مدیریت برند و تبلیغات - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سایه سار تألیف عبدالله نعامی - شهرام امین زاده
 15. کتاب دست دوم مدیریت بهره برداری و نگهداری و تعمیرات ایمن فرایند - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات جهاد دانشگاهی ترجمه وحید ابراهیمی پور و همکاران
 16. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت تألیف دکتر سیدحسین ابطحی
 17. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت و نکات مهم کاربردی برای مدیران - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات فارسیران تألیف حسن مرادی
 18. کتاب دست دوم روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات صفار تألیف کرم اله دانش فرد
 19. کتاب دست دوم مدیریت خوشنامی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف کیومرث فلاحی
 20. کتاب دست دوم کنترل کیفیت نمایش داده ها و تحلیل کنترل نموداری - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه تهران تألیف زیگموند هالپن ترجمه دکتر قنبر ابراهیمی
 21. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی مبانی سازمان و مدیریت - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات راه تألیف مهدی قلی زاده
 22. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعاتی استراتژیک - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات نگاه دانش تألیف بهنام عبدی - الهه سلطانی امید
 23. کتاب دست دوم اصول سرپرستی و مدیریت در سازمان ها - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات جهان جام جم تألیف دکتر محمد خدابخشی
 24. کتاب دست دوم سازمان استراتژی محور - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 559 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف رابرت اس کاپلان ترجمه پرویز بختیاری
 25. کتاب دست دوم مدیریت کمی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف برنارد دبلیو تیلور ترجمه دکتر علی خاتمی فیروزآبادی
 26. کتاب دست دوم ارزیابی تأثیر پروژه - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات اختران تألیف کریس روچ ترجمه حسن چاوشیان
 27. کتاب دست دوم رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات بازرگانی تألیف دکتر اکبر عالم تبریز - مهندس علیرضا محمد رحیمی
 28. کتاب دست دوم کاربرد ریاضیات در مدیریت - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات تجسم خلاق تألیف تهمینه حسینیان
 29. کتاب دست دوم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مبانی نظری ، طرح ، توسعه و اجرا - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سمت تألیف دبلیو اس جوادکار ترجمه دکتر احمد سرداری
 30. کتاب دست دوم مدیریت تطبیقی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تألیف راگو نات ترجمه عباس منوریان
 31. کتاب دست دوم مدیریت تحول استراتژی ها، کاربرد و الگوهای نوین - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف دکتر اصغر زمردیان
 32. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات مشکوه دانش تألیف محسن عربی
 33. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی ویژه دانشجویان مدیریت - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات شهر آشوب تألیف دکتر عبدالله کولوبندی
 34. کتاب دست دوم مدیریت دانش تجربه آسیا - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات لوح نگار ترجمه شاهین طیار - محمد وفائی یگانه
 35. کتاب دست دوم آموزش اصول سرپرستی مقدماتی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تورنگ تألیف رضا خوش دامن و همکاران
 36. کتاب دست دوم سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 301 انتشارات مولوی تألیف دکتر علیمحمد اقتداری
 37. کتاب دست دوم مدیریت تولید - در حد نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات به نشر تألیف دکتر سید مهدی الوانی - مهندس نصرالله میرشفیعی
 38. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات علوم رایانه تألیف اینج هنسکی ترجمه مهندس میثم محمدپور
 39. کتاب دست دوم پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 409 انتشارات سالکان تألیف محمدرضا مهرگان
 40. کتاب دست دوم آموزش اصول سرپرستی مقدماتی - تکمیلی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات تورنگ تألیف رضا خوش دامن و همکاران