1. کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی-نویسنده علی رضائیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 495 انتشارات سمت تالیف علی رضائیان
 2. کتاب بازرگانی بین الملل-نظریه ها و کاربردها-نویسنده دکتر محمد حقیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد حقیقی
 3. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی-نویسنده دکتر احمد روستا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 475 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد روستا-دکتر داور ونوس-دکتر عبدالحمید ابراهیمی
 4. کتاب اتیکت جادوی جذابیت 101 نکته درباره آداب معاشرت که شاید ندانیم-تالیف آرمان ولیان

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات گپ تالیف آرمان ولیان
 5. کتاب سرمایه های روانشناختی و ابعاد سازمان یادگیری -سیده سیما نجاتی شهری

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 84انتشارات بجنورد بیژن یورد تالیف سیده سیما نجاتی شهری
 6. کتاب سیستم های توصیه گر مبتنی بر کاربرد - سیده الهه محسنی پور

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 63انتشارات بجنورد بیژن یورد تالیف سیده الهه محسنی پور
 7. کتاب دست دوم روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی-ویرایش ششم- تالیف دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات ارسباران-تالیف دکتر عزت الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی
 8. کتاب دست دوم فرهنگ بازرگانی-تالیف محمد راسترو-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 620انتشارات امیر کبیرتالیف محمد راسترو
 9. کتاب دست دوم تبلیغات خلاق- تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 118-انتشارات سیته-تالیف سالیوان لوک- ترجمه فرزاد مقدم
 10. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی- تالیف اسفندیار سعادت

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 350-انتشارات سمت-تالیف اسفندیار سعادت
 11. کتاب دست دوم مدیریت تولید- تالیف مهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 620-انتشارات به نشر-تالیف مهدی الوانی، نصرالله میرشفیعی
 12. کتاب دست دوم تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی- تالیف استیفن رابینز- ترجمه سید مهدی الوانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 504-انتشارات صفار-تالیف استیفن رابینز- ترجمه سید مهدی الوانی
 13. کتاب دست دوم مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت- تالیف خلیل طارق- ترجمه محمد اعرابی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 760-انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی-تالیف خلیل طارق- ترجمه محمد اعرابی
 14. کتاب دست دوم استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم؟-تألیف جان کیم دبلیو، رنه مابورنیا

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 322-انتشارات آسیا-تألیف جان کیم دبلیو، رنه مابورنیا- ترجمه علیرضا پور ممتاز
 15. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات- تالیف پیتر گوشتالک

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات آتی نگر-تالیف پیتر گوشتالک
 16. کتاب دست دوم اصول مدیریت- تالیف دکتر علی رضائیان

  17,400 تومان

  تعداد صفحه 296-انتشارات سمت-تالیف علی رضائیان
 17. کتاب دست دوم مدیریت عمومی- تالیف دکتر مهدی الوانی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 511-انتشارات نی-تالیف مهدی الوانی
 18. کتاب دست دوم تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)- تالیف داور ونوس

  10,600 تومان

  تعداد صفحه 354-انتشارات سمت-تالیف داور ونوس
 19. کتاب دست دوم سازمان و مدیریت- تالیف رضا نجف بیگی

  44,600 تومان

  تعداد صفحه 392-انتشارات ترمه-تالیف رضا نجف بیگی
 20. کتاب دست دوم مبانی رفتار سازمانی- تالیف استیفن رابینز- ترجمه علی پارسائیان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 400-انتشارات دفتر نشر پژوهش های فرهنگی-تالیف علی پارسائیان
 21. کتاب ارتقاء بهره وری بر مبنای یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی اسماعیل طاهری سودجانی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گروه آموزشی مدرس تألیف اسماعیل طاهری سودجانی
 22. کتاب آموزه هایی مفید در حوزه مدیریت ناصر بهزاد - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات دیانت تألیف ناصر بهزاد
 23. کتاب اصول بنیادی در تولید مدرن مواد، فرایندها و سیستم ها جلد اول مایکل پ گروور دکتر داود جهانی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات دانشگاه بناب تألیف مایکل پ گروور ترجمه دکتر داود جهانی - مهندس سامان صابر
 24. کتاب شوق آفرینی پایدار در سازمان دکتر ایرج سلطانی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ارکان دانش تألیف دکتر ایرج سلطانی - دکتر حمید دوازده امامی
 25. کتاب مباحثی در سرپرستی سازمان رضا عامری سیاهویی - کاملا نو

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کاشف علم تألیف رضا عامری سیاهویی و همکاران
 26. کتاب ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها مهندس علی بابایی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آریا دانش تألیف مهندس علی بابایی
 27. کتاب مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری زهرا حیدرنیا - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات راه دکتری تألیف زهرا حیدرنیا
 28. کتاب نظام نگهداری منابع انسانی در نیروهای مسلح دکتر مهران شمس احمر - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تألیف دکتر مهران شمس احمر
 29. کتاب مباحث نوین در کارآفرینی محسن ملک محمدی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات نصیبی تألیف محسن ملک محمدی و همکاران
 30. کتاب کارآفرینی در تئوری و تاریخ یوسف کاسیس - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات علیم نور تألیف یوسف کاسیس - یوئانا پپلازی
  0