1. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده-نوشته دارد

  450,000 تومان

  تعداد صفحات 851 انتشارات آموخته نویسنده فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 2. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف علیرضا علی احمدی و دیگران -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 466 مولف علیرضا علی احمدی و دیگران انتشارات تولید دانش
 3. کتاب دست دوم اقتصاد مدیریت تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 280 تألیف ابوالقاسم هاشمی محمود روزبهان انتشارات تابان
 4. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تالیف علی رضائیان

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 426 انتشارات سمت تالیف علی رضائیان
 5. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا-نوشته دارد

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 475 مترجم دکتراحمد روستا انتشارات سمت
 6. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک فرد آر.دیوید ترجمه دکتر علی پارساییان-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 712نویسنده فرد آر.دیوید مترجم دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 7. کتاب دست دوم کارآفرینی جلد اول ترجمه دکتر سید علیرضا فیض بخش

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 484 انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف مترجم علیرضا فیض بخش
 8. کتاب دست دوم رفتار سازمانی مفاهیم,نظریه ها و کاربردها-نویسنده استیفن پی.رابینز-مترجم علی پارسائیان جلد دوم-در حد نو

  255,000 تومان

  تعداد صفحات420 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف استیفن پی.رابینز ترجمه علی پارسائیان و دیگران
 9. کتاب دست دوم اصول مدیریت دکتر علی رضائیان سمت - نوشته دارد

  115,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات سمت تالیف دکتر علی رضائیان
 10. کتاب دست دوم مدیریت عمومی ویراست سوم تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 479 انتشارات نشرنی تالیف دکتر سید مهدی الوانی
 11. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت تالیف علی رضائیان-نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات سمت تألیف دکتر علی رضائیان
 12. کتاب دست دوم آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول - نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف دکتر عادل آذر - دکتر منصور مومنی
 13. کتاب دست دوم مبانی رفتار سازمانی -نوشته دارد

  245,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف استیفن پی رابینز ترجمه دکتر علی پارسائیان - دکتر سید محمد اعرابی
 14. کتاب دست دوم تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی -نوشته دارد

  190,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات صفار تألیف استیفن رابینز ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی - دکتر حسن دانایی فرد
 15. کتاب دست دوم مدیریت شهری پایدار تالیف حسین ایمانی جرجانی و دیگران

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 113 انتشارات سازمان شهرداریهای کشور مولف حسین ایمانی جرجانی و دیگران
 16. کتاب دست دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه تالیف امیر عباس شجاعی-در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 414 انتشارات ناقوس مولف امیر عباس شجاعی
 17. کتاب دست دوم رهبری بصیر تالیف برت نی نوس ترجمه محمد ازگلی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 392 مولف برت نی نوس مترجم محمد ازگلی انتشارات دانشگاه اما حسین
 18. کتاب دست دوم ابزارهای کنترل کیفیت آماری(نگرشی کاربردی) تالیف حسین حقیقی و دیگران

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 289 مولف حسین حقیقی و دیگران انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 19. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک نویسنده ملیسا شلینگ مترجم دکتر سید محمد اعرابی-نوشته دارد

  350,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات پژوهش های فرهنگی -نویسنده ملیسا شلینگ مترجم دکتر سید محمد اعرابی
 20. کتاب دست دوم مدیریت رفتار سازمانی نویسنده دکتر مسعود احمدی -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات پژوهش های فرهنگی - نویسنده دکتر مسعود احمدی
 21. کتاب دست دوم پرسش و پاسخ جامع بیمه ای نویسنده آیت کریمی-نوشته دارد

  265,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات پژوهشکده بیمه - نویسنده آیت کریمی
 22. کتاب دست دوم مدیریت استراژیک بازاریابی نویسنده هلن میک مترجم دکتر سید محمد اعرابی -درحد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات سما -نویسنده هلن میک مترجم دکتر سید محمد اعرابی
 23. کتاب دست دوم حاکمیت شرکتی تالیف حسن همتی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف حسن همتی انتشارات نگاه دانش
 24. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اقتصاد خرد تالیف مهران علیپور-نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف مهران علیپور انتشارات راه
 25. کتاب دست دوم مدیریت مالی در تئوری و عمل نویسنده یوجین اف.بریگام مترجم علی پارسائیان

  560,000 تومان

  تعداد صفحه 835انتشارات ترمه-نویسنده یوجین اف.بریگام مترجم علی پارسائیان
 26. کتاب دست دوم داده کاوی نویسنده دکتر جمال شهرابی-درحد نو

  385,000 تومان

  تعداد صفحه 368انتشارات جهاد دانشگاهی -نویسنده دکتر جمال شهرابی
 27. کتاب دست دوم مدیریت تحول نویسنده غلامرضا خاکی-درحد نو

  155,000 تومان

  تعداد صفحه 225انتشارات فوژان-نویسنده غلامرضا خاکی
 28. کتاب دست دوم بهبود و بازسازی سازمان مدیریت تحول نویسنده زهرا برومند -کاملا نو

  550,000 تومان

  تعداد صفحه 548انتشارات جنگل -نویسنده زهرا برومند
 29. کتاب دست دوم مبانی کارآفرینی تالیف محمود احمدپور داریانی-نوشته دارد

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 446 مولف محمود احمدپور داریانی انتشارات فر اندیش
 30. کتاب دست دوم مباحث نوین تحقیق در عملیات تالیف منصور مومنی-نوشته دارد

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 321 مولف منصور مومنی انتشارات دانشگاه تهران
 31. کتاب دست دوم روش تحقیق در مدیریت تالیف داود کیا کجوری-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف داود کیا کجوری انتشارات جلوه نگار
 32. کتاب دست دوم چهارمین موج توسعه علمی-فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن در ایران تالیف علی پایا

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 510 مولف علی پایا انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 33. کتاب دست دوم کارآفرینی پیشرفته تالیف محمود احمد پور داریانی -نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف محمود احمد پور داریانی انتشارات پویندگان پارس
 34. کتاب دست دوم منابع انسانی در استارت آپ ها تالیف ویلی براون ترجمه آرش میرسنجری-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف ویلی براون مترجم آرش میرسنجری انتشارات کارگاه اتفاق
 35. کتاب دست دوم روش نوآور :دمیدن روح نوپای ناب به سازمان شما تالیف ناتان فور ترجمه کمال سخدری-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف ناتان فور مترجم کمال سخدری انتشارات دانشگاه تهران
 36. کتاب دست دوم دی ان ای نو آور :تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن تالیف جف دایر و همکاران ترجمه عیسی پریزادی و دیگران-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف جف دایر و همکاران مترجم عیسی پریزادی و دیگران انتشارات خدمات فرهنگی رسا
 37. کتاب دست دوم جنگل بارانی :چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم! تالیف ویکتور هوانگ ترجمه آیت حسینی-هایلایت شده

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 398 مولف ویکتور هوانگ مترجم آیت حسینی انتشارات کتاب مهربان نشر
  0