1. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی -نویسنده فیلیپ کاتلر - مترجم بهمن فروزنده

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 851 انتشارات آموخته تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 2. کتاب دست دوم رفتارسازمانی-مورهد-گریفین-مترجم دکتر سید مهدی الوانی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 620 انتشارات مروارید تالیف مورهید-گریفین ترجمه دکتر سید مهدی الوانی-دکتر غلامرضا معمارزاده
 3. کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی-نویسنده علی رضائیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 495 انتشارات سمت تالیف علی رضائیان
 4. کتاب دست دوم تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز ترجمه سید مهدی الوانی

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 504-انتشارات صفار-تالیف استیفن رابینز- ترجمه سید مهدی الوانی
 5. کتاب دست دوم مدیریت عمومی- تالیف دکتر مهدی الوانی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 511-انتشارات نی-تالیف مهدی الوانی
 6. کتاب دست دوم مبانی رفتار سازمانی- تالیف استیفن رابینز- ترجمه علی پارسائیان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 400-انتشارات دفتر نشر پژوهش های فرهنگی-تالیف علی پارسائیان
 7. کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان سمت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات سمت تالیف دکتر علی رضائیان
 8. کتاب دست دوم مدیریت تعاونی ها-نویسنده محمد شکیبا مقدم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات میر تالیف محمدشکیبا مقدم
 9. کتاب دست دوم مجموعه کامل قواین و مقررات تجاری-نویسنده فرج الله قربانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشور تالیف فرج الله قربانی
 10. کتاب دست دوم اقتصادمدیریت-نویسنده سینا نعمتی زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات326انتشارات شهر آشوب تالیف سینا نعمتی زاده
 11. کتاب دست دوم مدیریت تطبیقی-نویسنده راگهونات-مترجم عباس منوریان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات424انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف راگهونات
 12. کتاب دست دوم مباحث ویژه مدیریت دولتی-نویسنده سیدمهدی الوانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات114انتشارات نامعلوم تالیف سیدمهدی الوانی و دیگران
 13. کتاب دست دوم اصول بازاریابی- جلد اول-نویسنده فیلیپ کاتلر-مترجم دکتر علی پارسائیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 1080انتشارات ادبستان تالیف فیلیپ کاتلر-گری آرمسترانگ-ترجمه علی پارسائیان
 14. کتاب دست دوم رفتارسازمانی-نویسنده زهرابرومند

  30,000 تومان

  تعداد صفحات472انتشارات جنگل تالیف زهرا برومند
 15. کتاب دست دوم مدیریت رفتار سازمانی-نویسنده سیدرضا سیدجوادیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات509انتشارات نگاه دانش تالیف سیدرضاسیدجوادیان
 16. کتاب دست دوم اینکوترمز2000- مترجم ضیاالدین مجدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات126انتشارات کیومرث ترجمه ضیاالدین مجدی
 17. کتاب دست دوم کتاب درسی تحقیق درعملیات 1 پزوهش عملیاتی-نویسنده مسعودنیکوکار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات160انتشارات گسترش علوم پایه تالیف مسعودنیکوکار ودیگران
 18. کتاب دست دوم مدیریت سرمایه گذاری و ریسک-نویسنده شاهین شایان آرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات371 انتشارات چالش تالیف شاهین شایان آرانی
 19. کتاب دست دوم مقدمه ای برمدیریت رفتارسازمانی-نویسنده مهدی مددخانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات125انتشارات سخنوران تالیف مهدی مددخانی
 20. کتاب دست دوم مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها-نویسنده جمشید پژویان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات173انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف جمشید پژویان
 21. کتاب دست دوم سازمانها-سیستمهای عقلایی-طبیعی و بز-نویسنده ریچارد اسکات-مترجم دکتر حسن میرائی اهرجانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 633 انتشارات سمت تالیف جمشید پژویان تالیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرائی اهرجانی
 22. کتاب دست دوم مدیریت دولتی نوین-نویسنده آون هیوز-مترجم دکتر سید مهدی الوانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات365 انتشارات مروارید تالیف آون هیوز -ترجمه مهدی الوانی- سهراب خلیلی شورینی-غلامرضا معمارزاده طهران
 23. کتاب دست دوم توانمندسازی ,واگذاری کارو تفوویض اختیار-نویسنده سیدحسین ابطحی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات فوژان تالیف سید حسین ابطحی و دیگران
 24. کتاب دست دوم مدیریت جلد اول مبانی و تئوری های مدیریت -نویسنده استفان رابینز-مترجم شمس الله جعفری نیا

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات گنجینه علوم انسانی تالیف استفان رابینز و دیگران ترجمه شمس الله جعفری نیا و دیگران
 25. کتاب دست دوم توانمندسازی ,واگذاری کارو تفوویض اختیار-نویسنده سیدحسین ابطحی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات فوژان تالیف سید حسین ابطحی و دیگران
 26. کتاب دست دوم تصمیم گیری و تحقیق عملیات درمدیریت جلداول-نویسنده محمدجواد اصغرپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 200صفحه انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدجواداصغرپور
 27. کتاب دست دوم مبانی مدیریت اسناد تنطیم پرونده های اداری,فنی,آموزشی و پزشکی-نویسنده منوچهر امیرشاهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری تالیف منوچهرامیرشاهی
 28. کتاب دست دوم مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی -نویسنده سیدعلی اکبر افجه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات502انتشارات نامعلوم تالیف سید علی اکبر افجه
 29. کتاب دست دوم بازمهندسی فرآیند کسب و کار-نویسنده محمدقلی پور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات392انتشارات آتی نگر تالیف محمدقلی پور و دیگران
 30. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک مالی-نویسنده سیدمحمداعرابی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات478انتشارات مهکامه تالیف سیدمحمد اعرابی و دیگران
 31. کتاب دست دوم تئوری های سازمان ومدیریت-جلد اول-نویسنده دکتر حسین رحمان سرشت

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دوران تالیف حسین رحمان سرشت
 32. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعاتی مدیرت-نویسنده دبلیو.اس.جوادکار-مترجم دکراحمد سرداری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات372انتشارات نامعلوم تالیف دبلیو .ای.جوادکار ترجمه دکتراحمد سرداری
 33. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعات مدیریت -نویسنده لئونارد جساپ-مترجم وجه الله قربانی زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات464انتشارات بازتاب تالیف لئونارد جساپ و دیگران ترجمه وجه الله قربانی زاده
 34. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل آمار کاربرد آن در مدیریت-جلد اول-نویسنده مهندس فرشاد صادقی شهرستانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانش پرور تالیف فرشاد صادقی شهرستانی-فریبرز صادقی شهرستانی
 35. کتاب دست دوم مدیریت مالی و سرمایه گذاری-نویسنده فرانک گالیلنی-مترجم دکتر محمد جلیلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات ترمه تالیف فرانک گالیلنی ترجمه محمد جلیلی-محمد آئینی
 36. کتاب دست دوم متون تخصصی مدیریت به زبان فارسی-نویسنده جیمز استونر-مترجم نادر هوشمندیار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات728انتشارات هزاره سوم نویسنده جیمز استونر-مترجم نادر هوشمندیار
 37. کتاب دست دوم برنامه ریزی درسی-نویسنده معصومه طاهری هشی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات129انتشارات مکتب ماهان تالیف معصومه طاهری هشی
 38. کتاب دست دوم مدیریت بین الملل استراتژیک-نویسنده دیرک مورشت-مترجم مهدی رسولی قهرودی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات510انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف دیرک مورشت و دیگران ترجمه مهدی رسولی قهرودی
  0