1. کتاب مدیریت نوین در عصر اطلاعات - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف حسین ابراهیمیان و همکاران
 2. کتاب طراحی استراتژیک برنامه واکنش اضطراری در صنعت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات طحان تألیف مهندس مهدی مرزبان و همکاران
 3. کتاب مبانی مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات فر قلم تألیف امیر رضا خادم و همکاران
 4. کتاب استخدام بهترین ها - کاملا نو

  38,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف مارتین ییت ترجمه مهدی فتاحی - بهاره واثق
 5. کتاب مبانی مدیریت و رهبری - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دستور تألیف علیرضا مشکانی - محمد خوب چهره
 6. کتاب مدیریت موفق پروژه - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر نوین توسعه تألیف بانی بیافور ترجمه علیرضا لرک - علی روحی
 7. کتاب مدیریت درآمد راهکارهای بهینه سازی قیمت و درآمد - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات آراه تألیف دکتر حسین ستاورز و همکاران
 8. کتاب دست دوم مدیریت استراتژیک مفهوم و فرایند رویکرد عملی هکس معمارزاده طهران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات اندیشه های گوهربار تألیف آرنولد هکس ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران
 9. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دکتر سیدمحمد محمود

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیدمحمد محمودی
 10. کتاب مبانی سازمان و مدیریت گروه آموزشی آها - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات آها تألیف صبا کاکاپور
 11. کتاب مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات سمت - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات سمت تألیف آلن رادینگ ترجمه دکتر محمدحسین لطیفی
 12. کتاب پژوهش عملیاتی 3 مسعود حسن پور - کاملا نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات سرافراز تألیف مسعود حسن پور - زینب صادقی
 13. کتاب بهره وری و عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی سمت - کاملا نو

  17,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات سمت تألیف اوان ام برمن ترجمه دکتر مهدی کاظمی و همکاران
 14. کتاب موزه داری سمت - کاملا نو

  10,000تومان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات سمت تألیف نوشین دخت نفیسی
 15. کتاب فرامین و فنون تفکر استراتژیک - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نص تألیف مجتبی لشکر بلوکی
 16. کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدیریت رفتار سازمانی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات رویای سبز تألیف محمدعلی عزیزی - رحیم اسعدی
 17. کتاب درآمدی بر مدیریت جهادی - کاملا نو

  20,000تومان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات سنجش و دانش تألیف محمد وحیدی
 18. کتاب نظریه های سیستمی - کاملا نو

  45,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات فروزش تألیف دکتر سلیمان ایران زاده - داود نوروزی
 19. کتاب آشنایی با سازمان های دولتی ایران همراه - کاملا نو

  19,800تومان

  15,840 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات پیدار تألیف الهام امرالهی ستود آبادی
 20. کتاب اصول و فنون سرپرستی - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دستور تألیف محمد جواد اسماعیل زاده و همکاران
 21. کتاب مدیریت دانش فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات سمت تألیف دکتر بهروز قلیچ لی
 22. کتاب Special & Advanced English for master course of management students - کاملا نو

  45,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات نوآوران دانش تألیف Dehgan Mahmood
 23. کتاب عملیات مدیریت دانش - کاملا نو

  13,500تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات متبا تألیف ژنرال ریموند اودیرنو ترجمه دکتر محمد فلاح و همکاران
 24. کتاب شبیه سازی زنجیره تامین رویکرد پویایی سیستم ها برای بهبود عملکرد - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تألیف فرانسیسکو کامپووزانو - خوسفا موولا ترجمه دکتر علی محقر و همکاران
 25. کتاب پژوهش های عملیاتی با رویکرد مالی - کاملا نو

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات کتاب دانشگاهی تألیف دکتر محمدرضا مهرگان - محمد جواد مهرگان
 26. کتاب آشکارسازی دانش های ضمنی سازمان - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر رضا حسنوی
 27. کتاب برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار - کاملا نو

  23,800تومان

  19,040 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه شاهد تألیف دکتر سید میثم موسوی و همکاران
 28. کتاب روش های تصمیم گیری چندشاخه فازی - کاملا نو

  22,000تومان

  17,600 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسین صفری - احسان خان محمدی
 29. کتاب مدیریت دانش: استخراج دانش فنی کارکنان - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر پیمان اخوان و همکاران
 30. کتاب نوآوری: رفتار نظام های آینده - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف دکتر ابراهیم محمودزاده و همکاران
 31. کتاب پروژه های تحقیق و توسعه مشترک یک راهنمای کاربردی - کاملا نو

  17,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر تألیف تام هریس ترجمه دکتر حسین دهقان - حسن ترابی
 32. کتاب مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی همراه - کاملا نو

  56,000تومان

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات پیدار تألیف راضیه خالقی مهر
 33. کتاب روش های تحقیق در مدیریت ورزشی مینگ لی - کاملا نو

  42,000تومان

  29,400 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مینگ لی و همکاران ترجمه دکتر حسن اسدی - دکتر احمدعلی آصفی
 34. کتاب زبان تخصصی مدیریت همراه - کاملا نو

  47,500تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات پیدار تألیف امیرحسین مستوفی
 35. کتاب تئوری های کارآفرینی همراه - کاملا نو

  44,000تومان

  30,800 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات پیدار تألیف سمانه آستان
 36. کتاب تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه - کاملا نو

  42,000تومان

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات پیدار تألیف زهرا نداف
 37. کتاب نظریه پردازی: مبانی و روش شناسیها - کاملا نو

  28,000تومان

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات سمت تألیف دکتر حسن دانایی فرد
 38. کتاب دست دوم سازمان های شاد و موفق - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات فریور تألیف الکساندر کژرالف ترجمه دکتر دامون نوذری