1. کتاب آگهی نویسی متقاعد کننده اندی ماسلن مسعود کیماسی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات ادیبان روز تألیف اندی ماسلن
 2. کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات نی تالیف دکتر سید مهدی الوانی
 3. کتاب آشنایی با کلیات قوانین مدیریت بحران تالیف دکتر نعمت حسنی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران تالیف دکتر نعمت حسنی
 4. کتاب مدیریت دانش سازمانی در عمل تالیف مهرداد نوری کوپائی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات امید حری تالیف مهرداد نوری کوپائی
 5. کتاب قابلیتها برای مدیریت راهبردی تالیف دیوید بیرچال - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف دیوید بیرچال
 6. کتاب عملکرد لجستیک در تامین انتظارات مشتریان تالیف شاهین بیرانوند - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف شاهین بیرانوند
 7. کتاب تجارتی موفق از نگاه وارن بافت تالیف آدام براونلی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات آراد کتاب تالیف آدام براونلی
 8. کتاب نقش تعهد سازمانی در بازاریابی داخلی تالیف سمیه عزیزی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات راز نهان تالیف سمیه عزیزی
 9. کتاب حمل و نقل و مدیریت عملیاتی تالیف آلن راشتون - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دیموند بلورین تالیف آلن راشتون
 10. کتاب مباحث نوین در لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته تالیف حامد سلیمانی - کاملا نو

  26,500 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی قزوین تالیف حامد سلیمانی
 11. کتاب مدیریت کسب و کار در شبکه های اجتماعی تالیف سید سجاد موسوی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات دیباگران تهران تالیف سید سجاد موسوی
 12. کتاب از خشم تا خرسندی مشتری تالیف احمد حافظی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نظری تالیف احمد حافظی
 13. کتاب بازاریابی دهان به دهان تالیف ایدیل میریام - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف ایدیل میریام
 14. کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل تالیف آرین قلی پور - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف آرین قلی پور
 15. کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف سیده طاهره کریم پور - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات قیطاسی تالیف سیده طاهره کریم پور
 16. کتاب مدیریت دانش: رویکردی نوین در مدیریت پروژه تالیف دکتر پیمان اخوان - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکتر پیمان اخوان
 17. کتاب تحقیقات کارآفرینانه تالیف اندرسون لاندستروم - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هورمزد تالیف اندرسون لاندستروم
 18. کتاب مدیریت استراتژیک و مدیریت در شبکه های اجتماعی تالیف احمدرضا ملکی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات دکتر کاظمینی تالیف احمدرضا ملکی
 19. کتاب برنامه و برنامه ریزی تالیف محمود کاملی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات مروای مهر تالیف محمود کاملی
 20. کتاب 777 نکته در مدیریت تالیف محمود کاملی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مروای مهر تالیف محمود کاملی
 21. کتاب مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد 10015 تالیف سید حامد افتخارزاده - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 83 انتشارات سنجش و دانش تالیف سید حامد افتخارزاده
 22. کتاب بازاریابی غریزی است اما تالیف نسیم توکل - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات ارشدان تالیف نسیم توکل
 23. کتاب مدیریت زمان تالیف معصومه زمانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات گیوا تالیف معصومه زمانی
 24. کتاب مبانی روش تحقیق در مدیریت تالیف دکتر قنبر امیرنژاد - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی تالیف دکتر قنبر امیرنژاد
 25. کتاب مدیریت دولتی نوین تالیف دکتر حسن دانایی فرد - کاملا نو

  1,100 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف دکتر حسن دانایی فرد
 26. کتاب جوامع دانش محور تالیف مامفلا رامفل - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف مامفلا رامفل
 27. کتاب اخلاق حرفه ای با رویکرد مدیریتی تالیف دکتر حسین رحیمی کلور - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکتر حسین رحیمی کلور
 28. کتاب مدیریت نوآوری و فناوری کاربردی تالیف هنریک آرنولد - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات محمدی تالیف هنریک آرنولد
 29. کتاب درآمدی بر اصول اخلاقی حاکم بر کسب و کار تالیف سعید صحت - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تالیف سعید صحت
 30. کتاب مدیریت دانش تالیف مجتبی اسفندیاری بیات - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات کتیبه نوین تالیف مجتبی اسفندیاری بیات
 31. کتاب دوره های آموزش ضمن خدمت و کارمندان تالیف فاطمه کرمی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف فاطمه کرمی
 32. کتاب نشان تجاری تالیف دکتر جمال خانی جزنی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رسانش تالیف دکتر جمال خانی جزنی
 33. کتاب Brand Equality Relationship Eqaulity Approach تالیف سعید غلامی - کاملا نو

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات هوشمند تدبیر تالیف سعید غلامی
 34. کتاب جوهره بازاریابی تالیف نیلز بیک هاف - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات فوژان تالیف نیلز بیک هاف
 35. کتاب مدل تعالی EFQM 2013 از ایده تا عمل تالیف منوچهر نجمی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف منوچهر نجمی
  0