1. کتاب روش های تحلیل جمعیت شناسی فرحت یوسف حاتم حسینی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تألیف فرحت یوسف و همکاران ترجمه دکتر حاتم حسینی - میلاد بگی
 2. کتاب جستاری در هنگام فراغت جلد 1 سفر و جهانگردی صلاح الدین محلاتی - کاملا نو

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف صلاح الدین محلاتی
 3. کتاب فلسفه ی علوم اجتماعی به سوی پراگماتیسم پاتریک برت محمد هدایتی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات شب خیز تألیف پاتریک برت ترجمه محمد هدایتی
 4. کتاب مشکل جدی اعتیاد به اینترنت - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات کدیور تألیف پاتریشیا دی نتسلی ترجمه ابراهیم برادری
 5. کتاب دست دوم جامعه شناسی آموزش و پرورش گلشن فومنی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات شیفته تألیف دکتر محمدرسول گلشن فومنی
 6. کتاب دست دوم سلامت و رفتار دیوید هامبورگ

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جانزاده تألیف دیوید هامبورگ - نورمن سارتروس ترجمه خلیل میرزائی
 7. کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات سنجش و دانش تألیف نیره خوش دوست
 8. کتاب برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای سمت - کاملا نو

  31,000تومان

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود جمعه پور
 9. کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی رویکردی جامع - کاملا نو

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمدعلی شاه حسینی - سعید عربلوی مقدم
 10. کتاب جامعه شناسی جنایی - کاملا نو

  54,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مجد تألیف دکتر حمیدرضا آدابی
 11. کتاب آسیب شناسی سبک زندگی توین در ایران - کاملا نو

  14,500تومان

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات برگ آذین تألیف جواد شیرکرمی و همکاران
 12. کتاب دست دوم ما مردم لئو هوبرمن (بسیار قدیمی)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات علم تألیف لئو هوبرمن ترجمه حشمت کامرانی
 13. کتاب دست دوم محدودیتهای رشد دونالد میدوز محمود بهزاد - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی تألیف دونلا اچ میدوز و همکاران ترجمه دکتر محمود بهزاد
 14. کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری سمت - کاملا نو

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات سمت تألیف ماکس وبر ترجمه دکتر عبدالمعبود انصاری
 15. کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی همراه - کاملا نو

  22,500تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات پیدار تألیف حمیده سلیمانی مغامیر
 16. کتاب تجربه دینی بشر جلد دوم سمت - در حد نو

  23,000تومان

  18,400 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف نینیان اسمارت ترجمه دکتر محمد محمدرضایی - دکتر ابوالفضل محمودی
 17. کتاب مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات بهمن برنا تألیف دکتر زهرا حضرتی صومعه - سهیلا مبارک
 18. کتاب بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف روجر باروز و همکاران ترجمه محمد خانی
 19. کتاب فیروزه و فولاد (زنان در دفاع مقدس) - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان تألیف محبوبه قویدل حیدری - فاطمه آذر خرداد
 20. کتاب مطالبه گری جهادی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات مبنای آموزش تألیف ناصر ترابی
 21. کتاب تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط زوجین - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات سنجش و دانش تألیف نگین صفائی درودخانی - لیلا مقتدر عثماوندانی
 22. کتاب 8 آزمون علوم ارتباطات اجتماعی - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات ارشد تألیف گروه مولفان
 23. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسین کشاورز
 24. کتاب راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی 2 مدیریت و علوم اداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانش پرور تألیف رامتین اورعی زارع - الهام عزیزی
 25. کتاب کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر مجید کفاشی
 26. کتاب دست دوم نسل جوان ایران و بوف کور افکار و عقاید بوف کوری - کاملا تمیز

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 77 انتشارات البرز تألیف دکتر محمد مقدسی
 27. کتاب دست دوم نژادپرستی و فرهنگ مجموعه سخنرانی - کاملا تمیز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات ابن سینا تألیف عیلون دیوپ و دیگران ترجمه دکتر منوچهر هزارخانی
 28. کتاب دست دوم 12 حسی شگفت ترین و عظیمترین تحول تمدن بشری - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات عطائی تألیف دکتر بدیع زاده
 29. کتاب دست دوم فرد و اجتماع - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات کانون انتشار تألیف محمد قطب ترجمه سید غلامرضا سعیدی
 30. کتاب دست دوم رفتارشناسی ایرانیان - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مهکامه تألیف دکتر کیومرث فلاحی
 31. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی اصول، مبانی و مسائل اجتماعی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات جامعه پژوهان سینا تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 32. کتاب دست دوم مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 33. کتاب دست دوم جرم شناسی نظری گذری بر نظریه های جرم شناسی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات سمت تألیف جرج ولد و دیگران ترجمه علی شجاعی
 34. کتاب دست دوم مبانی مددکاری اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شلاک تألیف قاسم قجاوند و همکاران
 35. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات بهینه تألیف منصور وثوقی - علی اکبر نیک خلق
 36. کتاب دست دوم نظریه علمی فرهنگ - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف برانیسلاو مالینوفسکی ترجمه منوچهر فرهومند
 37. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی ادیبی سده
 38. کتاب دست دوم کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 39. کتاب دست دوم روان شناسی توریستی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تالار کتاب تألیف گولیلمو گولتا ترجمه دکتر محمد حسن افضلی نژاد
 40. کتاب دست دوم جامعه شناسی نخبه پروری - در حد نو

  34,500تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات علم تألیف دکتر مهرداد ناظری