1. کتاب دست دوم مبانی مددکاری اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شلاک تألیف قاسم قجاوند و همکاران
 2. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات بهینه تألیف منصور وثوقی - علی اکبر نیک خلق
 3. کتاب دست دوم نظریه علمی فرهنگ - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف برانیسلاو مالینوفسکی ترجمه منوچهر فرهومند
 4. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی ادیبی سده
 5. کتاب دست دوم کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 6. کتاب دست دوم روان شناسی توریستی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تالار کتاب تألیف گولیلمو گولتا ترجمه دکتر محمد حسن افضلی نژاد
 7. کتاب دست دوم زبان تخصصی علوم اجتماعی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران تألیف دکتر یحیی علی بابایی - دکتر غلامرضا جمشیدیها
 8. کتاب دست دوم جامعه شناسی نخبه پروری - در حد نو

  34,500تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات علم تألیف دکتر مهرداد ناظری
 9. کتاب جامعه شناسی دین رویکردهای کلاسیک و معاصر - کاملا نو

  42,500تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات تمدن علمی تألیف اینیر فیوشت - پل رپستا ترجمه اکبر احمدی
 10. کتاب دست دوم روابط دختر و پسر در جامعه امروز - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات کتابدرمانی تألیف نیاز جاودانی
 11. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه شناسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات توتیا تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی
 12. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2 مدیریت و علوم اداری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی - دکتر اکبر افقری
 13. کتاب دست دوم راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته ی علوم اجتماعی 2 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانش پرور ترجمه رامتین اورعی زارع - الهام عزیزی
 14. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی 1 - در حد نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی
 15. کتاب دست دوم استدلال آماری در علوم رفتاری - جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی تألیف ریچارد جی شیولسون ترجمه دکتر علیرضا کیامنش
 16. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی بروس کوئن

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات سمت تألیف بروس کوئن ترجمه دکتر غلامعباس توسلی - دکتر رضا فاضل
 17. کتاب دست دوم وسایل ارتباط جمعی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکر کاظم معتمد نژاد
 18. کتاب دست دوم درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات فردوس تألیف دکتر خلیل علی محمدزاده - دکتر زهرا فرزادی
 19. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی، آزمون سراسری دکتری - در حد نو

  60,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 537 انتشارات نامعلوم تألیف حسین صنعتی
 20. کتاب دست دوم استدلال آماری در جامعه شناسی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات نی تألیف جی اچ مولر ترجمه هوشنگ نایبی
 21. کتاب دست دوم افکار عمومی و معیارهای سنجش آن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات مروارید تألیف دکتر سیدمحمد دادگران
 22. کتاب دست دوم سیر آراء تربیتی در غرب

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات سمت تألیف دکتر علیمحمد کاردان
 23. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات - کاملا نو

  24,000تومان

  15,600 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات نقش جهان تألیف ترجمه محمد جعفر پوینده
 24. کتاب دست دوم انسان شناسی خانواده و خویشاوندی - کاملا نو

  12,000تومان

  7,800 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات شیرازه تألیف منیژه مقصودی
 25. کتاب دست دوم قشربندی اجتماعی - در حد نو

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات نور علم تألیف دکتر یحیی علی بابایی
 26. کتاب دست دوم دموکراتیک شدن فرهنگ - در حد نو

  8,000تومان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات نی تألیف کارل مانهایم ترجمه پرویز اجلالی
 27. کتاب دست دوم مقدمه ای بر جامعه شناسی دین و انواع دین داری - کاملا نو

  17,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جامعه شناسان تألیف محمد میرسندسی
 28. کتاب دست دوم مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک 1 - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات نشر مرکز تألیف ریمون بودن ترجمه باقر پرهام
 29. کتاب دست دوم مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک 2 - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات نشر مرکز تألیف ریمون بودن ترجمه باقر پرهام
 30. کتاب دست دوم جامعه شناسی و آموزش و پرورش دیروز، امروز، فردا - در حد نو

  6,500تومان

  4,875 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات علم تألیف دکتر غلامعباس توسلی
 31. کتاب دست دوم جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات سمت تألیف دکتر موسی عنبری
 32. کتاب دست دوم کند و کاوی در جامعه شناسی ادبیات - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آگه تألیف فرهنگ ارشاد
 33. کتاب دست دوم دوره دو جلدی فرهنگ جامع جامعه شناسی انگلیسی فارسی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 1727 انتشارات سروش تألیف طاهره میرساردو
 34. کتاب دست دوم درباره ی تقسیم کار اجتماعی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات نشر مرکز تألیف امیل دور کیم ترجمه باقر پرهام
 35. کتاب دست دوم آمارگیری نمونه ای

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 633 انتشارات سمت تألیف ریچارد ال شیفر ترجمه دکتر کریم منصورفر
 36. کتاب دست دوم فارسی عمومی برای دانشگاه های سراسر کشور

  11,000تومان

  6,600 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات سخن تألیف عفت نقابی
 37. کتاب دست دوم جستارهایی درباره ی فهم آدمی - کاملا نو

  6,000تومان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات میزان تألیف دکتر محمود سلجوقی
 38. کتاب دست دوم روش تحقیق ویژه مجموعه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف - در حد نو

  45,000تومان

  29,250 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین صنعتی