1. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی تالیف دکتر غلامعباس توسلی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات سمت تالیف دکتر غلامعباس توسلی
 2. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی تالیف دکتر امان اله قرائی مقدم-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات ابجد نویسنده دکتر امان اله قرائی مقدم
 3. کتاب دست دوم گزیده جامعه شناسی ویژه دوره کارشناسی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 222 انتشارات نی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان
 4. کتاب دست دوم جامعه شناسی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 886 انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری
 5. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه شناسی - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات توتیا تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی
 6. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی منصور وثوقی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات بهینه تألیف منصور وثوقی - علی اکبر نیک خلق
 7. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی بروس کوئن ترجمه غلامعباس توسلی انتشارات سمت

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات سمت تألیف بروس کوئن ترجمه دکتر غلامعباس توسلی - دکتر رضا فاضل
 8. کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها اکولوژی اجتماعی شهر تالیف دکتر حسین شکوئی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف دکتر حسین شکوئی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 9. کتاب آزمون های طبقه بندی شده زبان تخصصی علوم اجتماعی تالیف سعیده امانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 312 مولف سعیده امانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 10. کتاب فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی تالیف دکتر محمد رضا رضوانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 377 مولف دکتر محمد رضا رضوانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 11. کتاب روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی تالیف غلامحسین حبیبی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 228مولف غلامحسین حبیبی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 12. کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS تالیف دکتر محمد علی زارع چاهوکی

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 310مولف دکتر محمد علی زارع چاهوکی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران سال 1392
 13. کتاب مروری بر روش های کاربردی تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی تالیف ندا علیزاده

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 260 مولف ندا علیزاده انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 14. کتاب ساختار گرایی،پساساختارگرایی و نظریه اجتماعی پسامدرن تالیف دکتر غلامرضا جمشیدیها

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف دکتر غلامرضا جمشیدیها انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 15. کتاب دست دوم جامعه شناسی به زبان ساده-نویسنده صادق زیباکلام

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات روزنه تالیف صادق زیبا کلام
 16. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه شناسی اسلامی1 تاریخچه جامعه شناسی-نویسنده رحمت الله صدیق سروستانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف رحمت الله صدیق سروستانی و دیگران
 17. کتاب دست دوم جامعه شناسی زنان و خانواده-نویسنده محمدتقی شیخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات شرکت سهامی انتشارتالیف محمدتقی شیخی
 18. کتاب دست دوم تنظیم خانواده-نویسنده فرزانه سلامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه الزهراتالیف فرزانه سلامی و دیگران
 19. کتاب دست دوم مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی باافزودگی فصل سیزدهم-نویسنده محمدتقی شیخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت سهامی انتشارتالیف محمدتقی شیخی
 20. کتاب دست دوم جامعه شناسی دوران کودکی-نویسنده آلن پروت-مترجم علیرضا کرمانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف آلن پروت و دیگران ترجمه علیرضا کرمانی و دیگران
 21. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنایی-نویسنده محمدعلی حاجی ده آبادی -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی تالیف محمدعلی حاجی ده آبادی
 22. کتاب دست دوم مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق-نویسنده عبدالرضا علیزاده -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات414انتشارات نامعلوم تالیف عبدالرضاعلیزاده
 23. کتاب دست دوم مقدمه ای برجامعه شناسی روستایی-نویسنده جی.بی.چیتامبار-مترجم احمدحجاران-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات291انتشارات نشرنی تالیف جی.بی.چیتامبار ترجمه احمدحجاران و دیگران
 24. کتاب دست دوم آینده بنیانگذاران جامعه شناسی-نویسنده ایروینگ ام.زیتلین-مترجم غلام عباس توسلی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات268انتشارات قومس تالیف ایروینگ ام.زیتلین و دیگران ترجمه غلام عباس توسلی
 25. کتاب دست دوم مددکاری اجتماعی کار با جامعه-نویسنده محمدزاهدی اصل -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات312انتشارات علم تالیف محمدزاهدی اصل
 26. کتاب دست دوم جامعه شناسی,علمی انتقادی-نویسنده ارل ببی-مترجم محمدحسین پناهی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف ارل ببی ترجمه محمدحسین پناهی
 27. کتاب دست دوم تحلیل جمعیت شناختی دکتر حبیب الله زنجانی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 2276 انتشارات سمت تألیف دکتر حبیب الله زنجانی
 28. کتاب دست دوم جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران مجموعه مقاله ها و نظرها دکتر سیف الله سیف اللهی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات جامعه پژوهان سینا تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 29. کتاب انسان و مدنیت علی عبادیان نیاری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات نگین سبلان تالیف علی عبادیان نیاری
 30. کتاب اقتصاد برای همه اقتصاد کلان دکتر سید کاظم اورعی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف دکتر سید کاظم اورعی
 31. کتاب بحران خاموش واکاوی جامعه شناختی علل فرهنگی اجتماعی کاهش باروری در ایران اسماعیل چراغی کوتیانی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تالیف اسماعیل چراغی کوتیانی
 32. کتاب جوامع دانشی تألیف دکتر عاطفه زارعی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات اندیشه دانش تالیف دکتر عاطفه زارعی
 33. کتاب کیفیت زندگی کاری زنان تألیف مهسا شجاعی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات تلیاب تالیف مهسا شجاعی
 34. نشریه علمی - پژوهشی نامه علوم اجتماعی مجلد 11 شماره 1 - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه تهران
 35. کتاب دست دوم جامعه شناسی آموزش و پرورش گلشن فومنی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات شیفته تألیف دکتر محمدرسول گلشن فومنی
 36. کتاب دست دوم سلامت و رفتار دیوید هامبورگ

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جانزاده تألیف دیوید هامبورگ - نورمن سارتروس ترجمه خلیل میرزائی
 37. کتاب تجربه دینی بشر جلد دوم سمت - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف نینیان اسمارت ترجمه دکتر محمد محمدرضایی - دکتر ابوالفضل محمودی
 38. کتاب مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات بهمن برنا تألیف دکتر زهرا حضرتی صومعه - سهیلا مبارک
  0