1. کتاب تجربه دینی بشر جلد دوم سمت - در حد نو

  23,000تومان

  18,400 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف نینیان اسمارت ترجمه دکتر محمد محمدرضایی - دکتر ابوالفضل محمودی
 2. کتاب مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات بهمن برنا تألیف دکتر زهرا حضرتی صومعه - سهیلا مبارک
 3. کتاب بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف روجر باروز و همکاران ترجمه محمد خانی
 4. کتاب فیروزه و فولاد (زنان در دفاع مقدس) - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان تألیف محبوبه قویدل حیدری - فاطمه آذر خرداد
 5. کتاب مطالبه گری جهادی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات مبنای آموزش تألیف ناصر ترابی
 6. کتاب تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط زوجین - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات سنجش و دانش تألیف نگین صفائی درودخانی - لیلا مقتدر عثماوندانی
 7. کتاب 8 آزمون علوم ارتباطات اجتماعی - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات ارشد تألیف گروه مولفان
 8. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسین کشاورز
 9. کتاب راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی 2 مدیریت و علوم اداری - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانش پرور تألیف رامتین اورعی زارع - الهام عزیزی
 10. کتاب کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر مجید کفاشی
 11. کتاب دست دوم نسل جوان ایران و بوف کور افکار و عقاید بوف کوری - کاملا تمیز

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 77 انتشارات البرز تألیف دکتر محمد مقدسی
 12. کتاب دست دوم نژادپرستی و فرهنگ مجموعه سخنرانی - کاملا تمیز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات ابن سینا تألیف عیلون دیوپ و دیگران ترجمه دکتر منوچهر هزارخانی
 13. کتاب دست دوم 12 حسی شگفت ترین و عظیمترین تحول تمدن بشری - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات عطائی تألیف دکتر بدیع زاده
 14. کتاب دست دوم فرد و اجتماع - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات کانون انتشار تألیف محمد قطب ترجمه سید غلامرضا سعیدی
 15. کتاب دست دوم رفتارشناسی ایرانیان - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مهکامه تألیف دکتر کیومرث فلاحی
 16. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی اصول، مبانی و مسائل اجتماعی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات جامعه پژوهان سینا تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 17. کتاب دست دوم مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 18. کتاب دست دوم جرم شناسی نظری گذری بر نظریه های جرم شناسی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات سمت تألیف جرج ولد و دیگران ترجمه علی شجاعی
 19. کتاب دست دوم مبانی مددکاری اجتماعی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شلاک تألیف قاسم قجاوند و همکاران
 20. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات بهینه تألیف منصور وثوقی - علی اکبر نیک خلق
 21. کتاب دست دوم نظریه علمی فرهنگ - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف برانیسلاو مالینوفسکی ترجمه منوچهر فرهومند
 22. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات سمت تألیف دکتر مهدی ادیبی سده
 23. کتاب دست دوم کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آوای نور تألیف محمدرضا رنجبر
 24. کتاب دست دوم روان شناسی توریستی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تالار کتاب تألیف گولیلمو گولتا ترجمه دکتر محمد حسن افضلی نژاد
 25. کتاب دست دوم جامعه شناسی نخبه پروری - در حد نو

  34,500تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات علم تألیف دکتر مهرداد ناظری
 26. کتاب جامعه شناسی دین رویکردهای کلاسیک و معاصر - کاملا نو

  42,500تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات تمدن علمی تألیف اینیر فیوشت - پل رپستا ترجمه اکبر احمدی
 27. کتاب دست دوم روابط دختر و پسر در جامعه امروز - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات کتابدرمانی تألیف نیاز جاودانی
 28. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه شناسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات توتیا تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی
 29. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2 مدیریت و علوم اداری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی - دکتر اکبر افقری
 30. کتاب دست دوم راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته ی علوم اجتماعی 2 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات دانش پرور ترجمه رامتین اورعی زارع - الهام عزیزی
 31. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی 1 - در حد نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات سمت تألیف دکتر فرهاد مشفقی
 32. کتاب دست دوم استدلال آماری در علوم رفتاری - جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی تألیف ریچارد جی شیولسون ترجمه دکتر علیرضا کیامنش
 33. کتاب دست دوم درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات فردوس تألیف دکتر خلیل علی محمدزاده - دکتر زهرا فرزادی
 34. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی، آزمون سراسری دکتری - در حد نو

  60,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 537 انتشارات نامعلوم تألیف حسین صنعتی
 35. کتاب دست دوم استدلال آماری در جامعه شناسی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات نی تألیف جی اچ مولر ترجمه هوشنگ نایبی
 36. کتاب دست دوم افکار عمومی و معیارهای سنجش آن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات مروارید تألیف دکتر سیدمحمد دادگران
 37. کتاب دست دوم سیر آراء تربیتی در غرب

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات سمت تألیف دکتر علیمحمد کاردان
 38. کتاب دست دوم قشربندی اجتماعی - در حد نو

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات نور علم تألیف دکتر یحیی علی بابایی