1. کتاب دست دوم گزیده جامعه شناسی -نویسنده آنتونی گیدنز-ترجمه حسن چاوشیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 222انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدنز
 2. کتاب سیاست های فضایی دربرنامه ریزی شهری-نویسنده دکترحسین حاتمی نژاد

  19,000 تومان

  تعداد صفحات264 تالیف دکترحسین حاتمی نژاد ودیگران انتشارات پاپلی
 3. کتاب جامعه پذیری دانشگاهی -نویسنده دکتر مهناز اخوان تفتی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر مهناز اخوان تفتی - محبوبه سادات کد خدایی
 4. کتاب ارزش یابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار -نویسنده دکتر ابوالقاسم شریف زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 760 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر ابوالقاسم شریف زاده - دکتر علی اسدی - مهندس مهنوش شریفی
 5. کتاب جهانی شدن و شهر -نویسنده جان ونای شورت -مترجم دکتر احمد پور احمد

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف جان رنای شورت - یونگ هیون کیم ترجمه احمد پور احمد - شایان رستمی
 6. کتاب ساختارگرایی-پساساختارگرایی ونظریه اجتماعی پسامدرن-نویسنده دکترغلامرضا جمشیدیها

  15,000 تومان

  تعداد صفحات220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکترغلامرضا جمشیدیهاودیگران
 7. کتاب مروری برروش های کاربردی تحقیق کیفی درعلوم اجتماعی وانسانی-نویسنده نداعلیزاده

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تالیف نداعلیزاده
 8. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی-نویسنده دکتر غلامعباس توسلی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات سمت تالیف غلامعباس توسلی
 9. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی-نویسنده دکتر امان اله قرائی مقدم

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات ابجد تالیف امان اله قرائی مقدم
 10. کتاب دست دوم درآمدی برجامعه شناسی-نویسنده آنتونی گیدز-مترجم منوچهر صبوری

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 886 انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدز ترجمه منوچهر صبوری
 11. کتاب تحقیق کیفی در علوم اجتماعی -نویسنده عادل ابراهیم لویه

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات لویه تالیف عادل ابراهیمی لویه-سلیمان میرزائی راجعونی
 12. کتاب دست دوم اهمیت نظریه- تالیف تری ایگلتون- ترجمه امیر احمدی آریان

  25,800 تومان

  تعداد صفحه 128-انتشارات حرفه هنرمند-تالیف تری ایگلتون- ترجمه امیر احمدی آریان
 13. کتاب رنگین کمان غذا بر فصلهای تهران دکتر محمد همایون سپهر - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات نویسنده تالیف دکتر محمد همایون سپهر
 14. کتاب بررسی و شناخت ایلات و طوایف جلد دوم کرد در خراسان علی رحمتی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات بیژن یورد تالیف علی رحمتی
 15. کتاب مشارکت های سیاسی زنان در یزد زهرا شکوهی کوچی - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات اندیشمندان یزد تألیف دکتر حسین بنی اسد
 16. کتاب سوگواری ایرانی محمد رسولی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات سمرقند تألیف محمد رسولی
 17. کتاب سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی دکتر فردین علیخواه - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر فردین علیخواه
 18. کتاب تحلیل شبکه های اجتماعی مبانی نظری و ابزارها نسرین حمزه لو - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات گل بیز تألیف نسرین حمزه
 19. کتاب گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری سال 1395 - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 566 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تألیف -
 20. کتاب جامعه شناسی دفاع مقدس و فرهنگ ایثارگری دکتر سید مهدی آقاپور - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات نامه مکتب الزهرا تألیف دکتر سید مهدی آقاپور
 21. کتاب جامعه شناسی بنیادین متاتئوری عباس محمدی اصل - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تألیف عباس محمدی اصل
 22. کتاب سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار خدیجه السادات معصومی زاده دزفولی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات ویهان تالیف خدیجه السادات معصومی زاده دزفولی
 23. کتاب دست دوم مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی کتاب اول جامعه شناسی کجروی علی سلیمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف علی سلیمی - محمد داوری
 24. کتاب دست دوم تحلیل جمعیت شناختی دکتر حبیب الله زنجانی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 2276 انتشارات سمت تألیف دکتر حبیب الله زنجانی
 25. کتاب دست دوم سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی دکتر فردین علیخواه - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر فردین علیخواه
 26. کتاب دست دوم جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران مجموعه مقاله ها و نظرها دکتر سیف الله سیف اللهی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات جامعه پژوهان سینا تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 27. کتاب نبرد خاموش تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان لیاقتعلی پور چنگیز - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات مرکز کرمان شناسی تالیف لیاقتعلی پورچنگیز
 28. کتاب بررسی وضعیت فرهنگ کتاب و کتاب خوانی جوانان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات سازمان ملی جوانان تالیف -
 29. کتاب انسان و مدنیت علی عبادیان نیاری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات نگین سبلان تالیف علی عبادیان نیاری
 30. کتاب غدیر در آینه قرآن الشیخ علی الکورانی العاملی محمد حسین شمسایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دستان تالیف الشیخ علی الکورانی العاملی
 31. کتاب گشت ارشاد در آمریکا سید هاشم میرلوحی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات معارف تالیف سید هاشم میرلوحی
 32. کتاب کارکرد و آسیب شناسی نماز جمعه در ارتباطات انسان محسن حیدری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات میراث فرهیختگان تالیف محسن حیدری
  0