1. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی تالیف دکتر غلامعباس توسلی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات سمت تالیف دکتر غلامعباس توسلی
 2. کتاب دست دوم آسیب شناسی نهضت ملی ایران -بهنام کریمی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 344 وزن 500 انتشارات قصیده سرا چاپ اول سال 1385
 3. کتاب دست دوم نظریه پردازی انقلاب ها-تالیف جان فورن-ترجمه فرهنگ ارشاد

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 392 وزن 500 انتشارات نشر نی چاپ هشتم سال 1387
 4. کتاب دست دوم پیمایش در تحقیقات اجتماعی-تالیف دی ای د واس-هوشنگ نایبی

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 155 وزن 220 انتشارات نشر نی چاپ دهم سال 1387
 5. کتاب دست دوم قواعد روش جامعه شناسی-تالیف امیل دور کیم-علیمحمد کاردان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 155 وزن 220 انتشارات دانشگاه تهران چاپ هشتم سال 1387
 6. کتاب دست دوم چکیده مقالات همایش نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 189 وزن 220 انتشارات فصلنامه مطالعات ملی چاپ اول سال 1386
 7. کتاب دست دوم طراحی پژوهش های اجتماعی-نورمن بلیکی-حسن چاوشیان

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 418 وزن 550 انتشارات نشر نی چاپ پنجم سال 1390
 8. کتاب دست دوم منعت طلبی و ساختار اجتماعی-ریچارد سوئدبرگ-ترجمه علی اصغر سعیدی

  350,000 تومان

  تعداد صفحه 442 وزن 650 انتشارات لوح فکر چاپ اول سال 1380
 9. کتاب دست دوم سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه-فاروق خارابی

  250,000 تومان

  تعداد صفحه 290 وزن 350 انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول سال 1380
 10. کتاب دست دوم وندالیسم -دکتر علیرضا محسنی تبریزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 328 وزن 350 انتشارات فصلنامه فرهنگی و اجتماعی چاپ - سال 1383
 11. کتاب دست دوم فصلنامه مطالعات ملی علمی - پژوهشی33

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 وزن 220 انتشارات فصلنامه مطالعات ملی چاپ نهم سال 1387
 12. کتاب دست دوم فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات - پژوهشی34

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 وزن 220 انتشارات فصلنامه مطالعات ملی چاپ نهم سال 1387
 13. کتاب دست دوم گفتگو +43+51+53+57 فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 200 وزن 220 انتشارات فصلنامه فرهنگی و اجتماعی چاپ - سال 1384
 14. کتاب دست دوم خیابان یک طرفه-والتر بنیامین-حمید فرازنده

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 130 وزن 150 تألیف والتر بنیامین ترجمه حمید فرازنده نشر مرکز چاپ ششم سال 1391
 15. کتاب دست دوم جامعه شناختی دین-ملکم همیلتون-محسن ثلاثی

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 426 وزن 550 تألیف ملکم همیلتون ترجمه محسن ثلاثی نشر نی چاپ سوم سال 1390
 16. کتاب دست دوم مقدمه ای بر پژوهش دین عامیانه-ابراهیم موسی پور

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 192 وزن 200 تألیف ابراهیم موسی پور نشر جوانه توس چاپ اول سال 1389
 17. کتاب دست دوم گفتمان و جامعه -حمید عضدانلو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 234 وزن 250 تألیف حمید عضدانلو انتشارات نشر نی چاپ اول سال 1380
 18. کتاب دست دوم مفاهیم اساسی جامعه شناسی -ماکس وبر -احمد صدارتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 159 وزن 200 تألیف ماکس وبر ترجمه احمد صدارتی انتشارات مرکز چاپ هفتم سال 1385
 19. کتاب دست دوم ایران و جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر -محمد علی همایون کاتوزیان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 165 وزن 200 تألیف محمد علی همایون کاتوزیان انتشارات نشر نی چاپ چهارم سال 1391
 20. کتاب دست دوم چیستی جامعه شناسی -نوربرت الیاس- غلامرضا خدیوی

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 296 وزن 350 تألیف نوربرت الیاس غلامرضا خدیوی انتشارات فرهنگستان هنر چاپ اول سال 1391
 21. کتاب دست دوم زیگموند فروید-نویسنده رابرت باکاک-مترجم پرنیان مجدلیان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 278انتشارات بزنگاه تایف رابرت باکاک ترجمه پرنیان مجدلیان
 22. کتاب دست دوم زمینه جامعه شناسی-نویسنده آگ برن و نیم کوف-اقتباس ا.ح.آریان پور

  500,000 تومان

  تعداد صفحات 660 وزن660 انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی مترجم ا.ح.آریان پور نویسنده آگ برن و نیم کوف چاپ هشتم سال 1353
 23. کتاب دست دوم جامعه شناسی نخبه کشی-نویسنده علی رضاقلی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات240 انتشارات نشرنی تایف علی رضاقلی
 24. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی جوانان-نویسنده برنهارد شفرز-ترجمه کرامت الله راسخ

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 290 مولف برنهارد شفرز مترجم کرامت الله راسخ انتشارات نی وزن 320 سال 1384 چاپ دوم
 25. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی تالیف محسن نیازی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 304 مولف محسن نیازی انتشارات اندیشه نوین
 26. کتاب دست دوم پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی تالیف حسن نراقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف حسن نراقی انتشارات کتاب آمه
 27. کتاب دست دوم جمعیت شناسی علم میان رشته ای تالیف جی مایون استیکوس ترجمه محمد سید میرزایی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 298 مولف جی مایون استیکوس مترجم محمد سید میرزایی انتشارات بشری
 28. کتاب دست دوم قدرت فرهنگ تالیف بیکهو پارکه ترجمه ضیاء تاج الدین -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 299 مولف عزت الله نوذری انتشارات اداره کل پژوهشهای سیما
 29. کتاب دست دوم جمعیت شناسی عمومی تالیف محمد سید میرزایی-نوشته دارد

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف محمد سید میرزایی انتشارات بشری
 30. کتاب دست دوم جامعه شناسی فرهنگی تالیف فرهاد امام جمعه- نوشته دارد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 178 تألیف فرهاد امام جمعه انتشارات بهمن برنا
 31. کتاب دست دوم کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی تالیف مجید کفاشی - نوشته دارد

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 144 تألیف دکتر مجید کفاشی انتشارات جامعه شناسان
 32. کتاب دست دوم طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی تالیف دیوید دواس ترجمه هوشنگ نایبی - نوشته دارد

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف دیوید دواس مترجم هوشنگ نایبی انتشارات آگه
 33. کتاب دست دوم روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی تالیف نفیسه صدر ارحامی-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 304 مولف نفیسه صدر ارحامی انتشارات پیام دانشگاهی
 34. کتاب دست دوم جمعیت شناسی مصرف کننده و رفتار مصرفی تالیف جو ام. مارتینز ترجمه محمد سید میرزایی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 358 مولف جو ام. مارتینز مترجم محمد سید میرزایی انتشارات موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 35. کتاب دست دوم جمعیت شناسی (آب و هوا و تعذیه جهانی ) تالیف هانری لریدون ترجمه محمد سید میرزایی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف هانری لریدون مترجم محمد سید میرزایی انتشارات نامعلوم
 36. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی تالیف آذر قلی زاده-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف آذر قلی زاده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 37. کتاب دست دوم شناخت اجتماعی تالیف حسین کاویانی-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 750 مولف حسین کاویانی انتشارات مهر کاویان
 38. کتاب دست دوم متفکران اجتماعی معاصر تالیف مازیار جفرودی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 170 مولف مازیار جفرودی انتشارات مرکز
 39. کتاب دست دوم روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک رسول افضلی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسن صبحی
  0