1. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی تالیف دکتر غلامعباس توسلی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 538 انتشارات سمت تالیف دکتر غلامعباس توسلی
 2. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی تالیف دکتر امان اله قرائی مقدم-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات ابجد نویسنده دکتر امان اله قرائی مقدم
 3. کتاب دست دوم گزیده جامعه شناسی ویژه دوره کارشناسی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 222 انتشارات نی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان
 4. کتاب دست دوم جامعه شناسی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 886 انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری
 5. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه شناسی - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات توتیا تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی
 6. کتاب دست دوم جامعه شناسی جنایی-نویسنده محمدعلی حاجی ده آبادی -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی تالیف محمدعلی حاجی ده آبادی
 7. کتاب دست دوم مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق-نویسنده عبدالرضا علیزاده -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات414انتشارات نامعلوم تالیف عبدالرضاعلیزاده
 8. کتاب دست دوم مقدمه ای برجامعه شناسی روستایی-نویسنده جی.بی.چیتامبار-مترجم احمدحجاران-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات291انتشارات نشرنی تالیف جی.بی.چیتامبار ترجمه احمدحجاران و دیگران
 9. کتاب دست دوم آینده بنیانگذاران جامعه شناسی-نویسنده ایروینگ ام.زیتلین-مترجم غلام عباس توسلی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات268انتشارات قومس تالیف ایروینگ ام.زیتلین و دیگران ترجمه غلام عباس توسلی
 10. کتاب دست دوم مددکاری اجتماعی کار با جامعه-نویسنده محمدزاهدی اصل -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات312انتشارات علم تالیف محمدزاهدی اصل
 11. کتاب دست دوم جامعه شناسی,علمی انتقادی-نویسنده ارل ببی-مترجم محمدحسین پناهی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف ارل ببی ترجمه محمدحسین پناهی
 12. کتاب دست دوم مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده باقر ساروخانی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات سروش تألیف دکتر باقر ساروخانی
 13. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مطالعات زنان خاطره مافی شیراز

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف خاطره مافی شیراز
 14. کتاب دست دوم مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی کتاب اول جامعه شناسی کجروی علی سلیمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تألیف علی سلیمی - محمد داوری
 15. کتاب دست دوم تحلیل جمعیت شناختی دکتر حبیب الله زنجانی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 2276 انتشارات سمت تألیف دکتر حبیب الله زنجانی
 16. کتاب دست دوم جامعه شناسی ارتباطات دکتر باقر ساروخانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات اطلاعات تألیف دکتر باقر ساروخانی
 17. کتاب دست دوم سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی دکتر فردین علیخواه - در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 808 انتشارات جامعه شناسان تألیف دکتر فردین علیخواه
 18. کتاب روش تحقیق کیفی کاترین مارشال دکتر علی پارسائیان - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف کاترین مارشال ترجمه دکتر علی پارسائیان - دکتر سید محمد اعرابی
 19. کتاب دست دوم اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها آنسلم استراس بیوک محمدی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تألیف آنسلم استراس - جولیت کوربین ترجمه بیوک محمدی
 20. کتاب دست دوم اقتصاد سیاسی ایران مجموعه مقاله ها و نظرها دکتر سیف الله سیف اللهی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات المیزان تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 21. کتاب دست دوم جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران مجموعه مقاله ها و نظرها دکتر سیف الله سیف اللهی

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات جامعه پژوهان سینا تألیف دکتر سیف الله سیف اللهی
 22. کتاب دست دوم از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمنیسم حمیرا مشیرزاده

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 583 انتشارات شیرازه تألیف حمیرا مشیرزاده
 23. کتاب دست دوم جنبش حقوق زنان در ایران الیز ساناساریان نوشین احمدی خراسانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات اختران تألیف الیز ساناساریان ترجمه نوشین احمدی خراسانی
 24. کتاب نبرد خاموش تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان لیاقتعلی پور چنگیز - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات مرکز کرمان شناسی تالیف لیاقتعلی پورچنگیز
 25. کتاب بررسی وضعیت فرهنگ کتاب و کتاب خوانی جوانان - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات سازمان ملی جوانان تالیف -
 26. کتاب جامعه شناسی خانواده و کارآفرینی فرزندان دکتر بیژن زارع - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات جهاد دانشگاهی استان البرز تالیف دکتر بیژن زارع
 27. کتاب بهای تمدن جفری دی ساکس وحید فرمان آرا - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات ارشدان تالیف جفری دی ساکس
 28. کتاب انسان و مدنیت علی عبادیان نیاری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات نگین سبلان تالیف علی عبادیان نیاری
 29. کتاب غدیر در آینه قرآن الشیخ علی الکورانی العاملی محمد حسین شمسایی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دستان تالیف الشیخ علی الکورانی العاملی
 30. کتاب گشت ارشاد در آمریکا سید هاشم میرلوحی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات معارف تالیف سید هاشم میرلوحی
 31. کتاب کارکرد و آسیب شناسی نماز جمعه در ارتباطات انسان محسن حیدری - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات میراث فرهیختگان تالیف محسن حیدری
 32. کتاب اقتصاد برای همه اقتصاد کلان دکتر سید کاظم اورعی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف دکتر سید کاظم اورعی
 33. کتاب بحران خاموش واکاوی جامعه شناختی علل فرهنگی اجتماعی کاهش باروری در ایران اسماعیل چراغی کوتیانی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تالیف اسماعیل چراغی کوتیانی
 34. کتاب مهارت های ساخت نظریه و مدل در علوم اجتماعی جیمز جاکارد دکتر حسن دانائی فرد - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف جیمز جاکارد
 35. کتاب کاربرد نظریه های ارتباطات سون ویندال علیرضا دهقان - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات علمی و فرهنگی تالیف سون ویندال
 36. کتاب جوامع دانشی تألیف دکتر عاطفه زارعی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات اندیشه دانش تالیف دکتر عاطفه زارعی
 37. کتاب کیفیت زندگی کاری زنان تألیف مهسا شجاعی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات تلیاب تالیف مهسا شجاعی
  0