1. کتاب دست دوم جامعه‌شناسی به زبان ساده-نویسنده صادق زیباکلام

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات روزنه تالیف صادق زیباکلام
 2. کتاب دست دوم درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی ۱-تاریخچه جامعه‌شناسی-نویسنده رحمت‌الله صدیق سروستانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات سمت تالیف رحمت‌الله صدیق سروستانی-سیدمحمد سلیمان‌پناه و دیگران
 3. کتاب دست دوم جامعه‌شناسی زنان و خانواده-نویسنده محمدتقی شیخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف محمدتقی شیخی
 4. کتاب دست دوم تنظیم خانواده-نویسنده فرزانه سلامی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات دانشگاه الزهرا تالیف فاطمه عباسی-فرزانه سلامی
 5. کتاب دست دوم مبانی و مفاهیم جمعیت‌شناسی-نویسنده محمحدتقی شیخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف محمحدتقی شیخی
 6. کتاب دست دوم جامعه‌شناسی دوران کودکی-نظریه‌پردازی درباره دوران کودکی-نویسنده آلیوس جیمز-مترجم علیرضا کرمانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات ثالث تالیف کریس جنکس-آلن پروت-آلیوس جیمز ترجمه علیرضا کرمانی-علیرضا ابراهیم‌آبادی
 7. کتاب دست دوم نظریه اجتماعی شهری - شهر خود جامعه -نویسنده مایکل باندز- ترجمه دکتر رحمت الله صدیق سروستانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 443 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مایکل باندز مترجم دکتر رحمت الله صدیق سروستانی
 8. کتاب دست دوم جامعه شناسی توسعه- اصول و نظریه ها جلد اول-نویسنده تقی ازاد ارمکی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات علم تالیف تقی ازاد ارمکی
 9. کتاب دست دوم جامعه شناسی ارتباطات -نویسنده دکتر باقر ساروخانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات اطلاعات تالیف دکتر باقر ساروخانی
 10. کتاب دست دوم جامعه شناسی ادبیات -نویسنده روبر اسکارپیت-مترجم دکتر مرتضی کتبی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات سمت تالیف روبر اسکارپیت
 11. کتاب دست دوم رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی-نویسنده ارل رابینگتن-مترجم دکتر رحمت اله صدیق سروستانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ارل رابینگتن- مارتین واینبرگ
 12. کتاب دست دوم اشنایی با ماکیاوللی-نویسنده پل استراترن-مترجم پیام یزدانجو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات80 انتشارات فرارنگ تالیف پل استراترن
 13. کتاب دست دوم فرهنگ واندیشه ریاضی-نویسنده سید منصور واعظ پور

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف سید منصور واعظ پور
 14. کتاب دست دوم استراتژی در فرهنگ و رسانه-نویسنده محمد انصاری

  21,000 تومان

  تعداد صفحات296 انتشارات دیبا تالیف محمد انصاری و دیگران
 15. کتاب دست دوم جامعه شناسی فرهنگ -نویسنده محمد حیدرپور

  21,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات قدیانی تالیف محمد حیدرپور و دیگران
 16. کتاب دست دوم تهران شهر زندگی-نویسنده شهرام گیل ابادی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف شهرام گیل ابادی
 17. کتاب دست دوم فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه-نویسنده تقی ازاد ارمکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مرکز تالیف تقی ازاد ارمکی
 18. کتاب دست دوم توسعه در مکاتب-نویسنده دکتر احمد ساعی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف احمد ساعی
 19. کتاب دست دوم فرهنگ اجتماعی-نویسنده دکتر عباس محمد ی اصل

  14,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نشر علم تالیف دکتر عباس محمد ی اصل
 20. کتاب دست دوم جامعه شناسی خودمانی (چرا در مانده ایم)-نویسنده حسن نراقی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات اختران تالیف حسن نراقی
 21. کتاب دست دوم جامعه شناسی جهانی شدن- -نویسنده ساسکیا ساسن-مترجم مسعود کرباسیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات254 انتشارات نشر چشمه تالیف ساسکیا ساسن
 22. کتاب دست دوم جامعه شناسی و توسعه-نویسنده یوسف نراقی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 336 انتشارات فرزان تالیف یوسف نراقی
 23. کتاب دست دوم اصول رفتار سازمانی نویسنده ستیون پی.رابینز مترجم مسعود حقیقی

  63,000 تومان

  تعداد صفحات470 انتشارات تهران تالیف ستیون پی.رابینز ترجمه مسعود حقیقی
 24. کتاب دست دوم جامعه شناسی معرفت ومعرفت شناسی نظریه نویسنده حسین ابوالحسن تنهایی

  54,000 تومان

  تعداد صفحات 380انتشارات تهران بهمن برنا تالیف حسین ابوالحسن تنهایی وهمکاران
 25. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی نویسنده سیف اله سیف اللهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات452 انتشارات نشر تهران تالیف سیف اله سیف اللهی
 26. کتاب دست دوم مبانی تاریخ اجتماعی ایران-نویسنده دکتر رضا شعبانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه285 انتشارات قومس تالیف دکتر رضا شعبانی
 27. کتاب دست دوم تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام-نویسنده محمود رجبی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه223 انتشارات سمت تالیف محمود رجبی و دیگران
 28. کتاب دست دوم درآمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی-نویسنده احمد کتابی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه372 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف احمد کتابی
 29. کتاب دست دوم مبانی ارتباطات جمعی-نویسنده دکتر سید محمد دادگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه214 انتشارات فیروزه تالیف دکتر سید محمد دادگران
 30. کتاب دست دوم زبان تخصصی علوم اجتماعی 2-نویسنده هانیه دیوان بگی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه280انتشارات راه تالیف هانیه دیوان بگی
 31. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم اجتماعی 1-نویسنده ارل ببی-مترجم رضا فاضل

  8,000 تومان

  تعداد صفحه113 انتشارات سمت تالیف ارل ببی- ترجمه رضا فاضل
 32. کتاب دست دوم اقتصاد در برآیند جهانی شدن -نویسنده سعید نیک نام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات عیلام تالیف سعید نیک نام-همایون ساجدی
 33. کتاب دست دوم آناتومی جامعه -نویسنده دکتر فرامرزرفیع پور

  50,000 تومان

  تعداد صفحه582 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر فرامرزرفیع پور
 34. کتاب دست دوم نحوه انجام تحقیقات اجتماعی -نویسنده ترزال بیکر-ترجمه هوشنگ نایبی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه593 انتشارات روش تالیف ترزال بیکر ترجمه هوشنگ نایبی
 35. کتاب دست دوم در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی-نویسنده دکتر محمد حسن بردبار

  5,000 تومان

  تعداد صفحه112 انتشارات ققنوس تالیف دکتر محمد حسن بردبار
 36. کتاب دست دوم مبانی جمعیت شناسی-نویسنده دکتر مهدی امانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه113 انتشارات سمت تالیف دکتر مهدی امانی
 37. کتاب دست دوم سیر جوامع بشری -نویسنده گرهارد لنسکی -مترجم ناصر موفقیان

  60,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علمی و فرهنگی تالیف گرهارد لنسکی-جین لنسکی ترجمه ناصر موفقیان
 38. کتاب دست دوم موج سوم -نویسنده الوین تافلر-مترجم شهیندخت خوارزمی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علم تالیف الوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی
  0