1. درسنامه مامایی گلبان 99 دکتر بهرام قاضی جهانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی - کاملا نو

  685,000تومان

  616,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان تألیف دکتر بهرام قاضی جهانی
 2. کتاب جنین شناسی سیب سرخ -نویسنده دکتر صادق شفائی

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 68 انتشارات آریانگار تالیف دکتر صادق شفائی-شمیم پور بحری-سعید هاشم زاده
 3. کتاب راهنمای آموزش مادران باردار در مورد تغذیه با شیر مادر-نویسنده سوسن سعد وندیان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات40 انتشارات اندیشه ماندگار تالیف سوسن سعد وندیان و دیگران
 4. کتاب داخلی و جراحی در مامایی-نویسنده مونا جلیل آبادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 222 انتشارات آفتاب گیتی تالیف مونا جلیل آبادی
 5. کتاب درسنامه مامایی بیماریهای داخلی -جراحی - نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 264انتشارات گلبان نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی
 6. کتاب درسنامه مامایی بهداشت - نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 312انتشارات گلبان نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی
 7. کتاب درسنامه مامایی جنین شناسی- نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات گلبان نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی
 8. کتاب درسنامه مامایی بیماریهای زنان- نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 528انتشارات گلبان نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی
 9. کتاب درسنامه مامایی بار داری وزایمان - نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات گلبان نویسنده دکتر بهرام قاضی جهانی
 10. کتاب خلاصه بیماری های زنان برک و نواک-چکیده سه جلدی نواک گلبان-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی دکتر ملک منصور اقصی

  179,000تومان

  152,150 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی دکتر ملک منصور اقصی
 11. کتاب چکیده بارداری و زایمان ویلیامز-خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی دکتر روشنک قطبی

  249,000تومان

  211,650 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی دکتر روشنک قطبی
 12. کتاب پزشکی خانواده راکل مامایی، ژنیکولوژی و روش های جلوگیری از بارداری ترجمه دکتر سارا بهرام زاده - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سارا بهرام زاده - دکتر نازیلا نجدی
 13. کتاب بیماریهای زنان سری cmmd-دکتر سید اصغر ساداتیان

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحه 560انتشارات شهر آب تالیف دکتر سید اصغر ساداتیان
 14. کتاب اصول بارداری و زایمان سری cmmd-تالیف دکتر سید اصغر ساداتیان

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 776انتشارات شهر آب تالیف دکتر سید اصغر ساداتیان
 15. کتاب روان پزشکی برای دانشجویان مامایی-تالیف میثم همدمی

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 356انتشارات گلبان تالیف میثم همدمی
 16. کتاب درسنامه استخدام مامایی گلبان دروس ماژور و مینور دوره دوجلدی-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی

  299,000تومان

  254,150 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 17. کتاب بیماری های زنان برک و نواک جلد سوم سیاه و سفید-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 1388انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 18. کتاب بیماری های زنان برک و نواک جلد دوم سیاه و سفید-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 954انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 19. کتاب زنان و مامایی بکمن و لینک2020-تالیف رابرت کازانوا-ترجمه دکتر فرحناز ترکستانی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 592انتشارات تیمورزاده تالیف رابرت کازانوا ترجمه دکتر فرحناز ترکستانی
 20. کتاب مهارتهای بالینی مامایی-تالیف روث جانسون-ترجمه دکتر شادی گلی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه456انتشارات گلبان تالیف روث جانسون وندی تایلور ترجمه دکتر شادی گلی
 21. کتاب جنین شناسی انسانی لارسن ویرایش پنجم گری سی شون ولف پروفسور محمدتقی جغتایی و همکاران - در حد نو

  145,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات سنا تألیف گری سی شون ولف ترجمه پروفسور محمدتقی جغتایی و همکاران
 22. کتاب اصول و فنون مامائی و روش کار در اتاق عمل-تالیف مریم رستمی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 158-انتشارات حیدری-تالیف مریم رستمی
 23. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 24. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 25. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران - کاملا نو

  99,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 26. کتاب بانک سوالات مامایی از سال های 80-81 الی 97-98 دکتر مهرداد صلاحی - کاملا نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات حیدری تألیف دکتر مهرداد صلاحی
 27. کتاب خلاصه دروس درسنامه جامع مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 790 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده
 28. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 29. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 30. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  96,000تومان

  81,600 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 31. کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 665 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 32. کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 33. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده - کاملا نو

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات ابن سینا ترجمه غلامرضا حسن زاده و همکاران
 34. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2016 ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات اشراقیه ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده و همکاران
 35. کتاب مراقبت های ویژه در بیماری های نوزادان و کودکان دکتر احمد شاه فرصت - کاملا نو

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر احمد شاه فرصت و همکاران
 36. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم توماس دبلیو سادلر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان تالیف توماس دبلیو سادلر ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 37. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد سوم جین ای مارشال نسرین ابراهیمی - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای مارشال - مورین دی رینور ترجمه نسرین ابراهیمی - دکتر زیبا تقی زاده
 38. کتاب روان پزشکی در مامایی یدالله جنتی - کاملا نو

  33,800 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جامعه نگر تألیف یدالله جنتی - نسرین خاکی
 39. کتاب نشانه شناسی و معاینات بالینی برای دانشجویان مامایی دکتر نرگس اسکندری - کاملا نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر نرگس اسکندری و همکاران
  0