1. کتاب اصول و فنون مامائی و روش کار در اتاق عمل-تالیف مریم رستمی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 158-انتشارات حیدری-تالیف مریم رستمی
 2. درسنامه جامع مامایی گلبان 99 دکتر بهرام قاضی جهانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی - کاملا نو

  610,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان تألیف دکتر بهرام قاضی جهانی
 3. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 4. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 5. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران - کاملا نو

  99,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سهیلا امینی مقدم و همکاران
 6. کتاب بانک سوالات مامایی از سال های 80-81 الی 97-98 دکتر مهرداد صلاحی - کاملا نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات حیدری تألیف دکتر مهرداد صلاحی
 7. کتاب خلاصه دروس درسنامه جامع مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 790 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده
 8. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 561 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 9. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 10. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد اول سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 11. کتاب مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 665 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 12. کتاب نوزادان نلسون 2015 ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی و همکاران
 13. کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 14. کتاب پرستاری مادران و نوزادان لیفر 2012 ترجمه دکتر زیبا تقی زاده - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر زیبا تقی زاده و همکاران
 15. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات ابن سینا ترجمه غلامرضا حسن زاده و همکاران
 16. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2016 ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات اشراقیه ترجمه دکتر مهدی مهدی زاده و همکاران
 17. کتاب مراقبت های ویژه در بیماری های نوزادان و کودکان دکتر احمد شاه فرصت - کاملا نو

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر احمد شاه فرصت و همکاران
 18. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی - دکتر شبنم بخشعلی زاده
 19. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم توماس دبلیو سادلر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان تالیف توماس دبلیو سادلر ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 20. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد سوم جین ای مارشال نسرین ابراهیمی - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای مارشال - مورین دی رینور ترجمه نسرین ابراهیمی - دکتر زیبا تقی زاده
 21. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد دوم جین ای مارشال نسرین ابراهیمی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای مارشال - مورین دی رینور ترجمه نسرین ابراهیمی - دکتر زیبا تقی زاده
 22. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد اول جین ای مارشال نسرین ابراهیمی - کاملا نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای مارشال - مورین دی رینور ترجمه نسرین ابراهیمی
 23. کتاب روان پزشکی در مامایی یدالله جنتی - کاملا نو

  33,800 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات جامعه نگر تألیف یدالله جنتی - نسرین خاکی
 24. کتاب نشانه شناسی و معاینات بالینی برای دانشجویان مامایی دکتر نرگس اسکندری - کاملا نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر نرگس اسکندری و همکاران
 25. کتاب حاملگی های پر خطر ترجمه فیروزه میرزایی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات حیدری ترجمه فیروزه میرزایی
 26. کتاب حاملگی هفته به هفته - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف الهام زینالی بقا
 27. کتاب اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان زهرا تذکری - کاملا نو

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات جامعه نگر تألیف زهرا تذکری - انسیه موحدپور
 28. کتاب راهنمای هفته به هفته بارداری ترجمه گیتی شهیدی - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات گلبان ترجمه گیتی شهیدی
 29. کتاب اپیزیوتومی و مراقبت های آن دکتر صدیقه پاک سرشت - کاملا نو

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات گلبان تالیف دکتر صدیقه پاک سرشت
 30. کتاب توانبخشی بعد از زایمان از منظری دیگر فیروزه روستا - کاملا نو

  18,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف فیروزه روستا - شراره مسرور
 31. کتاب نسخه نویسی در مامایی به همراه دارو های ژنریک و گیاهی کاربردی مانیتا خلیلی‌ پور دارستانی - کاملا نو

  24,900تومان

  22,410 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات خسروی تألیف مانیتا خلیلی ‌پور دارستانی
 32. کتاب order زنان زایمان و مامایی اکبرزاده پاشا - کاملا نو

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 815 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت‌اله اکبرزاده پاشا - بشری اکبرزاده پاشا
 33. کتاب بانک سوالات مامایی 97-80 دکتر مهرداد صلاحی - کاملا نو

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات حیدری تألیف کتر مهرداد صلاحی
 34. کتاب جنین شناسی انسانی لارسن - کاملا نو

  115,000تومان

  92,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات سنا ترجمه پروفسور محمدتقی جغتایی و همکاران
 35. کتاب زنان و زایمان 23 رهپویان شریف عوارض مامایی 1 آمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  102,000تومان

  61,200 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر نرگس نهاوندی - دکتر نیره رحمتی
 36. کتاب زنان و زایمان 18 رهپویان شریف بیماری های تروفوبلاستیک جفت، سزارین آمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  94,000تومان

  56,400 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر نفیسه صاعدی - دکتر مینو دشتی
 37. کتاب زنان و زایمان 25 رهپویان شریف عوارض پزشکی و جراحی 1 آمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  138,000تومان

  82,800 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر هاجر عباسی - دکتر نازیلا نجدی
 38. کتاب زنان و زایمان 24 رهپویان شریف عوارض مامایی 2 آمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  94,000تومان

  56,400 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر نرگس نهاوندی - دکتر نیره رحمتی
 39. کتاب زنان و زایمان 22 رهپویان شریف نفاس آمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  74,000تومان

  44,400 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر نرگس نهاوندی
 40. کتاب زنان و زایمان 27 رهپویان شریف فیزیولوژی تولید مثلآمادگی آزمون بورد تخصصی 98 - کاملا نو

  67,000تومان

  40,200 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات رهپویان شریف ترجمه دکتر طیبه عزیزی - دکتر ملیحه عرب
  0