1. کتاب دست دوم منبع جامع آزمون های زبان نویسنده علی اصغررحیمی

  99,000 تومان

  تعداد صفحات556انتشارات مکتب ماهان تالیف علی اصغررحیمی
 2. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 3. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی -کاملا نو

  225,000تومان

  202,500 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده اندیشه واحدی
 4. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 5. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 6. کتاب دست دوم پوران پژوهش معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن اسماعیل یوسفی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 510 انتشارات پوران پژوهش تالیف اسماعیل یوسفی
 7. کتاب دست دوم مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان ترجمه بهمن پور جواهری-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات سها دانش نویسنده ترجمه بهمن پور جواهری
 8. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان مدرسان شریف حجت الله ابراهیمی-نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات268 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حجت الله ابراهیمی
 9. کتاب زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف مسعود نادری-نو

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات186 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مسعود نادری
 10. کتاب روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده) مدرسان شریف احمدعلی نوربالا ثقفی-نو

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات246 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمدعلی نوربالا ثقفی
 11. کتاب علم النفس مدرسان شریف صادق خدامرادی-نو

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات258 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 12. کتاب آزمون استخدامی بانک ها تالیف علی اصغر علیزاده

  69,500تومان

  62,550 تومان

  تعداد صفحات 552 تالیف علی اصغر علیزاده
 13. کتاب دست دوم علم النفس کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی-کتاب نوشته دارد

  98,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 14. کتاب دست دوم مهندسی صنایع-صنایع-نویسنده آرش اپرناک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات736انتشارات رویای سبزتالیف آرش اپرناک
 15. کتاب دست دوم کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری گزینش-نویسنده مینا صفری خرامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مینا صفری خرامه تالیف میناصفری خرامه
 16. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های98-90 علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف 1398-در حد نو

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 528 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 17. کتاب دست دوم علوم سیاسی 90-83 ماهان ویژه دانشگاه آزاد-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات266 انتشارات ساد تالیف گروه مولفین
 18. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد دوم مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 19. کتاب دست دوم حقوق مدنی مدرسان شریف جلد اول تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 20. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف تالیف حسین گرامی-در حد نو

  199,000 تومان

  تعداد صفحات 506 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین گرامی
 21. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی مدرسان شریف تالیف افشین برومند-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افشین بروند
 22. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 23. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 24. کتاب دست دوم ریاضی رشته مدیریت,اقتصاد,حسابداری -نویسنده مهدی قلی زاده در حد نو

  104,000 تومان

  تعداد صفحات340انتشارات مهر سبحان تالیف مهدی قلی زاه و دیگران
 25. کتاب دست دوم ماله عمومی بودجه رشته مدیریت -نویسنده محسن ابراهیمی در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحات175انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 26. کتاب دست دوم زبان عمومب مشترک کلیه رشته ها -نویسنده مریم رمضانی - در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات360انتشارات مکتب ماهان تالیف مریم رمضانی
 27. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان رشته مدیریت-نویسنده محسن ابراهیمی - در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات204انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 28. کتاب دست دوم حسابداری دولتی رشته مدیریت-نویسنده سعیدپاکدل - در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات277انتشارات مهر سبحان تالیف سعیدپاکدل
 29. کتاب دست دوم زبان تصصی رشته مدیریت,مدیریت اجرایی و mba-نویسنده محسن ابراهیمی - در حد نو

  88,000 تومان

  تعداد صفحات272 انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 30. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات192انتشارات مهر سبحان
 32. کتاب دست دوم حسابرسی-نویسنده احسان کمالی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات263انتشارات مکتب ماهان تالیف احسان کمالی
 33. کتاب دست دوم مجموعه تست های علوم تربیتی-نویسنده جمال بارخدا

  30,000 تومان

  تعداد صفحات209انتشارات مکتب ماهان تالیف جمال بارخدا و دیگران
 34. کتاب دست دوم روشها و فنون تدریس-نویسنده مجتبی دستور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات مکتب ماهان تالیف مجتبی دستور
 35. کتاب دست دوم نظام های سیاسی تطبیقی-نویسنده وحید رئیسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات186انتشارات مهر سبحان تالیف وحید رئیسی ودیگران
  0