1. کتاب کنترل و بهسازی پل ها با در نظر گرفتن خواص میراگرها و جداگرها - کاملا نو

  15,000تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات راه دکتری تألیف محمد حاجعلی
 2. کتاب سوال های الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام 3 پردازش - کاملا نو

  25,000تومان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات پردازش تألیف رضوانه قاطع
 3. کتاب متون فقه جهاد و ولایت مدرسان شریف دکتری - کاملا نو

  27,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسن کرمی
 4. کتاب دست دوم درک عمومی معماری منظر پارسه - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات حرکت نو
 5. کتاب دست دوم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس محمد صالح راه پیما
 6. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف سال های 75 تا 85 - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 7. کتاب دست دوم TOEFL موسسه معین - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات معین
 8. کتاب دست دوم گرامر موسسه معین

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات معین
 9. کتاب عناصر و جزئیات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی افراسیابی
 10. کتاب ایستایی ویژه رشته معماری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهرداد خلیلی
 11. کتاب طراحی قالب های پرس کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 12. کتاب هندسه ترسیمی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 13. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 14. کتاب تاریخ معماری و مبانی نظری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000تومان

  28,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی
 15. کتاب زبان تخصصی کامپیوتر کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات مدرسان شریف تألیف بابک کاظم ارگی
 16. کتاب الکترونیک کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  52,000تومان

  44,200 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس احسان عابدی
 17. کتاب تحلیل مدارهای الکتریکی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین نامی
 18. کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس افشین پارام
 19. کتاب تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت مدرسان شریف - کاملا نو

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مدرسان شریف تألیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 20. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  61,000تومان

  51,850 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 21. کتاب مجموعه سوالات آزمون های زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات مدرسان شریف تألیف سپیده پارسی و همکاران
 22. کتاب معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر سعید شیری قیداری - دکتر جواد ظهیری
 23. کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر علیرضا الهی - محمد مهدی قدیری
 24. کتاب بانک تست اصول فقه ویژه آزمون وکالت کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف محسن سینجلی - مهدی رحمانی
 25. کتاب بانک تست حقوق مدنی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی رشوند بوکانی
 26. کتاب مهارت ترجمه کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مدرسان شریف تألیف مریم محمدی
 27. کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس محمدرضا نامی - محمد کدخدا
 28. کتاب فیزیک خاک کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس صنم بایبوردی