1. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 2. کتاب دست دوم کامپیوتر آموزش در مسیر اشتغال -مظاهر علیپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 300 وزن 420 انتشارات هوای تازه تالیف مظاهر علیپور چاپ دوازدهم سال 1381
 3. کتاب دست دوم مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 178 وزن 250 انتشارات مدرسان شریف سال1396 چاپ چهارم -
 4. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی2 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 5. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی1 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 6. کتاب دست دوم حرکت شناسی مدرسان شریف تالیف لیلا درزی رامندی

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 212 وزن 400 انتشارات مدرسان شریف سال1399 چاپ پنجم
 7. کتاب زبان تخصصی در روانشناسی تالیف یحیی سید محمدی-در حد نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف یحیی سید محمدی انتشارات پوران پژوهش
 8. کتاب روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده ) تالیف احمد علی نوربالا تفتی -در حد نو

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف احمد علی نوربالا تفتی انتشارات مدرسان شریف
 9. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان تالیف مرتضی پیری-در حد نو

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 346 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 10. کتاب دست دوم مدرسان شریف ریاضی فیزیک 1 و 2 کارشناسی ارشد تالیف حسین نامی-درحد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات396 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 11. کتاب دست دوم 4000 نکته مشاوره روانشناسی شخصیت و کاربرد آزمون های روانی_نویسنده جواد خدادادی سنگده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات306 نویسنده جواد خدادادی سنگده انتشارات به اندیشان
 12. کتاب دست دوم حرکات اصلاحی کارشناسی مدرسان شریف -ارشد دکتری - تالیف فاطمه بذرافکن محمودی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 190 تالیف فاطمه بذرافکن محمودی- انتشارات مدرسان شریف
 13. کتاب دست دوم آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف-هلن سپاهی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 345 تالیف هلن سپاهی انتشارات مدرسان شریف
 14. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های تضمینی مصاحبه حضوری تالیف مریم ساریخانی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 269 مولف مریم ساریخانی انتشارات به آوران
 15. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -زبان تخصصی تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 213 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 16. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی معدنی(جلد اول) تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 17. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی آلی (جلد دوم) تالیف دکتر سعید جعفری - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف دکتر سعید جعفری انتشارات پارسه
 18. کتاب دست دوم گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات مهرگان قلم تالیف فریدون رهنمای رودپشتی
 19. کتاب دست دوم حسابرسی مدرسان شریف علیرضا خانی

  123,000 تومان

  تعداد صفحات440 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 20. کتاب دست دوم روانشناسی رشد پوران پژوهش دکتر عبدالحسن فرهنگی-کتاب نوشته دارد

  163,000 تومان

  تعداد صفحات 662 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 21. کتاب دست دوم استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری هادی مسیح خواه-در حد نو

  122,000 تومان

  تعداد صفحات 572 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف هادی مسیح خواه
 22. کتاب دست دوم دکتری روانشناسی زبان تخصصی ماهان-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات ماهان تالیف عبدالرزاق موسی نتایج
 23. کتاب دست دوم مجموعه روانشناسی شخصیت ماهان حسین کشاورز-در حد نو

  97,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات ماهان تالیف محجوبه یدالله پور
 24. کتاب دست دوم آزمونهای جامع استخدامی بانکها تالیف مهندس هوشیار خزایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 435 مولف مهندس هوشیار خزایی انتشارات مهرگان قلم
 25. کتاب تاریخ روابط بین الملل مدرسان شریف علیرضا غنچه

  140,000 تومان

  تعداد صفحات334 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا غنچه
  0