1. کتاب دست دوم حسابداری مالی مدرسان شریف وحید بدیعی-در حد نو

  94,000 تومان

  تعداد صفحات706 انتشارات مدرسان شریف نویسنده وحید بدیعی
 2. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 3. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی -کاملا نو

  225,000تومان

  202,500 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده اندیشه واحدی
 4. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 5. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 6. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های تضمینی مصاحبه حضوری تالیف مریم ساریخانی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 269 مولف مریم ساریخانی انتشارات به آوران
 7. کتاب دست دوم مرجع آزمون های استخدامی نیروهای مسلح-در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحات183 انتشارات نگاه پارسه تالیف حدیث مهدوی باغی
 8. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -زبان تخصصی تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 213 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 9. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی معدنی(جلد اول) تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 10. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی آلی (جلد دوم) تالیف دکتر سعید جعفری - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف دکتر سعید جعفری انتشارات پارسه
 11. کتاب دست دوم گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات مهرگان قلم تالیف فریدون رهنمای رودپشتی
 12. جزوه دست دوم فن شناسی عکاسی مدرسان شریف تالیف بهزاد صحتی-در حد نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحات196 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بهزاد صحتی
 13. جزوه دست دوم مبانی نظری عکاسی مدرسان شریف تالیف بنفشه بندعلی-در حد نو

  54,000 تومان

  تعداد صفحات189 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بنفشه بندعلی
 14. کتاب دست دوم حسابرسی مدرسان شریف علیرضا خانی

  123,000 تومان

  تعداد صفحات440 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 15. کتاب دست دوم روانشناسی رشد پوران پژوهش دکتر عبدالحسن فرهنگی-کتاب نوشته دارد

  163,000 تومان

  تعداد صفحات 662 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 16. کتاب دست دوم استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری هادی مسیح خواه-در حد نو

  122,000 تومان

  تعداد صفحات 572 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف هادی مسیح خواه
 17. کتاب دست دوم دکتری روانشناسی زبان تخصصی ماهان-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات ماهان تالیف عبدالرزاق موسی نتایج
 18. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون ورودی استعداد تحصیلی سال 1397-1393 علوم انسانی-در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحات 216 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمد وکیلی
 19. کتاب دست دوم مجموعه روانشناسی شخصیت ماهان حسین کشاورز-در حد نو

  97,000 تومان

  تعداد صفحات354 انتشارات ماهان تالیف محجوبه یدالله پور
 20. کتاب دست دوم آزمون های دکتری سال های 98-91 روان شناسی مدرسان شریف-در حد نو

  133,000 تومان

  تعداد صفحات 376 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین نامی
 21. کتاب دست دوم آزمونهای جامع استخدامی بانکها تالیف مهندس هوشیار خزایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 435 مولف مهندس هوشیار خزایی انتشارات مهرگان قلم
 22. کتاب دست دوم ریاضیات عمومی 1 مدرسان شریف حسین نامی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه652 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 23. کتاب تاریخ روابط بین الملل مدرسان شریف علیرضا غنچه

  88,000 تومان

  تعداد صفحات334 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا غنچه
 24. کتاب آزمون های استخدامی علوم آزمایشگاهی(عمومی و تخصصی)تالیف فاطمه نژاد قنبری

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 640 مولف فاطمه نژاد قنبری انتشارات پرستش
 25. کتاب آزمون های استخدامی اتاق عمل(عمومی و تخصصی)تالیف فاطمه نژاد قنبری

  98,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف فاطمه نژاد قنبری انتشارات پرستش
 26. کتاب آزمون های استخدامی پرستاری(عمومی و تخصصی)تالیف نسترن رنجبر

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 710 مولف نسترن رنجبر انتشارات پرستش
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی پارسه مهندسی عمران شاهرخ قاضی مرادی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات60 انتشارات پارسه تالیف شاهرخ قاضی مرادی
  0