1. کتاب دست دوم مشاوره علوم تربیتی 2 جلد دوم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پردازش تألیف دکتر جواد خلعتبری
 2. کتاب دست دوم مشاوره علوم تربیتی 2 جلد سوم - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات پردازش تألیف احمد رضا کیانی
 3. کتاب دست دوم مشاوره علوم تربیتی 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 393 انتشارات پردازش تألیف دکتر جواد خلعتبری
 4. کتاب دست دوم اصول مهندسی پی پارسه با رویکرد حل مسئله - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات حرکت نو تألیف رضا ضیائی موید
 5. کتاب دست دوم روش تحقیق رشته علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات مهر سبحان تألیف حسین صنعتی - سینا احمدی
 6. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 7. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 2 - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 8. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری کارشناسی ارشد مدرسان شریف - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی - سعیده جوشقانی
 9. کتاب دست دوم کارشناسی ارشد دانش مسائل روز مدرسان شریف - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات مدرسان شریف تألیف سمیه ملک مکان
 10. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 11. کتاب دست دوم کتاب ارشد مدار منطقی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 12. کتاب دست دوم تحلیل فضاهای معماری و شهری کوهساری خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات خانه شهرسازان تألیف دکتر محمد جواد کوهساری
 13. کتاب دست دوم تحلیل مبانی نظری معماری کوچک یزدی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات خانه شهرسازان تألیف دکتر مهدی کوچک یزدی
 14. کتاب دست دوم تحلیل فضاهای معماری و شهری یالپانیان خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 15. کتاب دست دوم مبانی نظری معماری یالپانیان خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 16. کتاب دست دوم تاریخ معماری و شهرسازی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 822 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 17. کتاب دست دوم زبان عمومی و تخصصی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان - مهندس مانی صمدانی
 18. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 19. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 20. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 21. کتاب دست دوم ریاضیات 2 و 1 مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات فرا آموزش تألیف مهندس حسین نامی
 22. کتاب دست دوم سوالات آزمون های 80-91 مجموعه شیمی با پاسخ تشریحی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف سیروان محمدی آذر و همکاران
 23. کتاب دست دوم مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون های 78-92 مهندسی کامپیوتر با پاسخ تشریحی جلد 1 - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی و همکاران
 24. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 25. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 26. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 27. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 28. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 29. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 30. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پارسه معتقدی - در حد نو

  27,000تومان

  20,250 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 31. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی