1. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 2. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 3. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 4. کتاب دست دوم ریاضیات 2 و 1 مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات فرا آموزش تألیف مهندس حسین نامی
 5. کتاب دست دوم سوالات آزمون های 80-91 مجموعه شیمی با پاسخ تشریحی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف سیروان محمدی آذر و همکاران
 6. کتاب دست دوم مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون های 78-92 مهندسی کامپیوتر با پاسخ تشریحی جلد 1 - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی و همکاران
 7. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 8. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 9. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 10. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 11. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 12. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 13. کتاب دست دوم زبان عمومی مدرسان شریف - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهرداد جوادزاده
 14. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پارسه معتقدی - در حد نو

  27,000تومان

  20,250 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 15. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 16. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 17. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 18. کتاب دست دوم ریاضی پایه معتقدی جلد اول - در حد نو

  29,000تومان

  20,300 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 19. کتاب دست دوم زبان عمومی واژگان رشته های مختلف دانشگاهی پارسه - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات حرکت نو تألیف امیرحسین البرزی
 20. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی راهیان ارشد - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی - محمد بابک مهر
 21. کتاب دست دوم ریاضی مجموعه مدیریت، اقتصاد، حسابداری کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  44,000تومان

  30,800 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات صعود ماهان تألیف دکتر حسن رضاپور
 22. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  41,000تومان

  28,700 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات صعود ماهان تألیف فرشاد احسانی
 23. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 641 انتشارات صعود ماهان تألیف فرشاد احسانی
 24. کتاب دست دوم زبان عمومی مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم رمضان نیا
 25. کتاب دست دوم زبان عمومی مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  4,500تومان

  3,150 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم رمضان نیا
 26. کتاب دست دوم زبان فارسی سری کتاب های مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  19,000تومان

  13,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مهر سبحان تألیف دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  31,000تومان

  21,700 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات مهر سبحان تألیف محسن ابراهیمی و همکاران
 28. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات مهر سبحان تألیف محمد مهدی قائمی نیا و همکاران
 29. کتاب دست دوم دانش مسائل روز مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات مهر سبحان تألیف مهدی باقری نصرآبادی
 30. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت، مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  38,000تومان

  24,700 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات صعود ماهان تألیف محسن ابراهیمی - علیرضا سلامی - سعید پاکدل
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته های معماری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری مدرسان شریف - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
 32. کتاب دست دوم طرح 90% علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی رشته روانشناسی - در حد نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مریم حضرتی
 33. کتاب دست دوم مکانیک سیالات مدرسان شریف

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 34. کتاب دست دوم دینامیک سیستم های قدرت دکتری مدرسان شریف - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مدرسان شریف تألیف ایرج پورکیوانی