1. کتاب دست دوم مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای98-90روان شناسی با پاسخ تشریحی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 534 انتشارات مدرسان شریف نویسنده ناصر قلی پور
 2. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 3. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی -کاملا نو

  215,000 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده اندیشه واحدی
 4. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 5. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 6. کتاب دست دوم ریاضی رشته مدیریت,اقتصاد,حسابداری -نویسنده مهدی قلی زاده در حد نو

  104,000 تومان

  تعداد صفحات340انتشارات مهر سبحان تالیف مهدی قلی زاه و دیگران
 7. کتاب دست دوم ماله عمومی بودجه رشته مدیریت -نویسنده محسن ابراهیمی در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحات175انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 8. کتاب دست دوم زبان عمومب مشترک کلیه رشته ها -نویسنده مریم رمضانی - در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات360انتشارات مکتب ماهان تالیف مریم رمضانی
 9. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان رشته مدیریت-نویسنده محسن ابراهیمی - در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات204انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 10. کتاب دست دوم آماررشته مدیریت ,اقتصاد,حسابداری -نویسنده مهدی قلی زاده در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات251انتشارات مهر سبحان تالیف مهدی قلی زاده و دیگران
 11. کتاب دست دوم حسابداری دولتی رشته مدیریت-نویسنده سعیدپاکدل - در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات277انتشارات مهر سبحان تالیف سعیدپاکدل
 12. کتاب دست دوم زبان تصصی رشته مدیریت,مدیریت اجرایی و mba-نویسنده محسن ابراهیمی - در حد نو

  88,000 تومان

  تعداد صفحات272 انتشارات مهر سبحان تالیف محسن ابراهیمی
 13. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 14. کتاب دست دوم زبان تخصصی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات192انتشارات مهر سبحان
 15. کتاب دست دوم حسابرسی-نویسنده احسان کمالی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات263انتشارات مکتب ماهان تالیف احسان کمالی
 16. کتاب دست دوم فلسفه جغرافیا-نویسنده حسین عبادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات230انتشارات مکتب ماهان تالیف حسین عبادی
 17. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل-نویسنده محمدمحمدپور

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مکتب ماهان تالیف محمد محمدپور
 18. کتاب دست دوم منبع جامع آزمون هایزبان,زبان-نویسنده علی اصغررحیمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات556انتشارات مکتب ماهان تالیف علی اصغررحیمی
 19. کتاب دست دوم منبع جامع آزمون زبان زبان عمومب-نویسنده علی اصغررحیمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات556انتشارات مکتب ماهان تالیف علی اصغررحیمی
 20. کتاب دست دوم استعداد تحصیلی-نویسنده علیرضا مروج

  40,000 تومان

  تعداد صفحات435انتشارات مکتب ماهان تالیف علیرضا مروج
 21. کتاب دست دوم مجموعه تست های علوم تربیتی-نویسنده جمال بارخدا

  30,000 تومان

  تعداد صفحات209انتشارات مکتب ماهان تالیف جمال بارخدا و دیگران
 22. کتاب دست دوم روشها و فنون تدریس-نویسنده مجتبی دستور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات مکتب ماهان تالیف مجتبی دستور
 23. کتاب دست دوم نظام های سیاسی تطبیقی-نویسنده وحید رئیسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات186انتشارات مهر سبحان تالیف وحید رئیسی ودیگران
 24. کتاب دست دوم زبان تخصصی-نویسنده حسین صنعتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات329انتشارات مهر سبحان تالیف حسین صنعتی و دیگران
 25. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت-نویسنده ناصر عسگری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات270انتشارات صعود ماهان تالیف ناصر عسگری
 26. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان-نویسنده حمیدرضا معیر

  30,000 تومان

  تعداد صفحات556انتشارات مهر سبحان تالیف حمیدرضا معیر و دیگران
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی-نویسنده محمد آتشک

  30,000 تومان

  تعداد صفحات475انتشارات صعود ماهان تالیف محمد آتشک
 28. کتاب دست دوم حسابداری مالی و صنعتی-نویسنده امیر حسین زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات315انتشارات مهر سبحان تالیف امیر حسین زاده و دیگران
 29. کتاب دست دوم حسابداری مالی-نویسنده مهدی حقیقت شهرستانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات355انتشارات مکتب ماهان تالیف مهدی حقیقت شهرستانی
 30. کتاب دست دوم جامعه شناسی سیاسی-نویسنده مصطفی اسماعیلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات201انتشارات مهر سبحان تالیف مصطفی اسماعیلی
 31. کتاب دست دوم مکانیک آماری پیشرفته-نویسنده فرید تقی نواز

  30,000 تومان

  تعداد صفحات192انتشارات مکتب ماهان تالیف فرید تقی نواز
 32. کتاب دست دوم جهان سوم و مسائل آن-نویسنده محمدامین نوروزی چگینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات230انتشارات مهر سبحان تالیف محمدامین نوروزی چگینی
 33. کتاب دست دوم کارشناسی ارشد دانش مسائل روز مدرسان شریف-نکات و تست-نویسنده سمیه ملک مکان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات572انتشارات مدرسان شریف تالیف سمیه ملک مکان
  0