1. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 2. کتاب دست دوم GMAT مدرسان شریف کارشناسی ارشد ویرایش جدید تالیف حسین نامی-در حد نو

  336,000 تومان

  تعداد صفحات 738 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 3. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد :ریاضیات عمومی تالیف حسین نامی-در حد نو

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 658مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 4. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد :ریاضیات مهندسی تالیف حسین نامی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 5. کتاب دست دوم جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف بیوفیزیک تالیف علی خورزوقی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 194 مولف علی خورزوقی انتشارات مدرسان شریف
 6. کتاب دست دوم مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 178 وزن 250 انتشارات مدرسان شریف سال1396 چاپ چهارم -
 7. کتاب دست دوم مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان ترجمه بهمن پور جواهری-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات سها دانش نویسنده ترجمه بهمن پور جواهری
 8. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری جلد اول مدرسان شریف تالیف علیرضا زاد قناد-در حد نو

  312,000 تومان

  تعداد صفحات 448 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا زاد قناد
 9. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 10. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 11. کتاب دست دوم اجزای ماشین-نویسنده علی جاریانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جاریانی
 12. کتاب دست دوم زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی-نویسنده محمد جراحی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات384انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد جراحی
 13. کتاب دست دوم زبان تخصصی زیست شناسی-نویسنده زهره حیدریان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات342انتشارات مدرسان شریف تالیف زهره حیدریان و دیگران
 14. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری-در حد نو

  465,000تومان

  372,000 تومان

  تعداد صفحات 430 انتشارات مدرسان شریف نویسنده کلثوم امیری
 15. کتاب دست دوم آمار و احتمالات مدرسان شریف تالیف دکتر نادر نعمت اللهی-در حد نو

  285,000 تومان

  تعداد صفحات 754انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر نادر نعمت اللهی
 16. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 92-83 مهندسی مواد مدرسان شریف-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 17. کتاب دست دوم روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مدرسان شریف تالیف ارکان خوش کلام-نوشته دارد

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 498 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس ارکان خوش کلام
 18. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته حسابداری مدرسان شریف تالیف وحید بدیعی بهنمیری-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف نویسنده وحید بدیعی بهنمیری
  0