1. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری کارشناسی ارشد مدرسان شریف - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی - سعیده جوشقانی
 2. کتاب دست دوم کارشناسی ارشد دانش مسائل روز مدرسان شریف - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات مدرسان شریف تألیف سمیه ملک مکان
 3. کتاب دست دوم ریاضیات 2 و 1 مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات فرا آموزش تألیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب دست دوم سوالات آزمون های 80-91 مجموعه شیمی با پاسخ تشریحی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف سیروان محمدی آذر و همکاران
 5. کتاب دست دوم مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون های 78-92 مهندسی کامپیوتر با پاسخ تشریحی جلد 1 - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی و همکاران
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته های معماری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری مدرسان شریف - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
 7. کتاب دست دوم مکانیک سیالات مدرسان شریف

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 8. کتاب دست دوم دینامیک کارشناسی ارشد مدرسان شریف - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مجتبی کبیریان
 9. کتاب دست دوم جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم اجتماعی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمدرضا فدائی
 10. کتاب دست دوم زبان عمومی مدرسان شریف - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهرداد جوادزاده
 11. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000تومان

  22,100 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی شاه نظری
 12. کتاب دست دوم مجموعه کامل کتابهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد MBA مدرسان شریف - در حد نو

  299,000تومان

  194,350 تومان

  تعداد صفحه انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 13. کتاب دست دوم روش تحقیق ویژه مجموعه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف - در حد نو

  45,000تومان

  29,250 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین صنعتی
 14. کتاب دست دوم جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف، آمار و ریاضی ویژه رشته پژوهش علوم اجتماعی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی - علی دهکردی
 15. کتاب دست دوم جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف، زبان تخصصی علوم اجتماعی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمدرضا فدائی
 16. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد اولین کتاب حل سوالات ریاضی مهندسی بدون دخالت دست

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 17. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد دانش مسائل روز

  38,500تومان

  26,950 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات مدرسان شریف تألیف سمیه ملک مکان
 18. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر

  18,700تومان

  13,090 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان
 19. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مقاومت مصالح 2

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مجتبی کبیریان
 20. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

  13,500تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر علیرضا الهی
 21. کتاب دست دوم مدرسان شریف آزمون های شناختی هوش و استعداد

  29,000تومان

  20,300 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات مدرسان شریف تألیف مژگان حسنی - صادق خدامرادی
 22. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی مواد

  15,500تومان

  10,850 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات مدرسان شریف تألیف بابک نادری
 23. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های 83-92 مدیریت جلد 2

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 24. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی

  26,500تومان

  18,550 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محسن شفیعی نیک آبادی
 25. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد کنترل کیفیت آماری

  5,800تومان

  4,060 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر فاطمه طرفی
 26. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مدیریت مالی

  13,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات مدرسان شریف تألیف علی اسدالهی فام
 27. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محسن شفیعی نیک آبادی
 28. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات آزمون های 72-91 مهندسی عمران

  25,500تومان

  17,850 تومان

  تعداد صفحه 652 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 29. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد مجموعه سوالات آزمون های 82-92 مهندسی مکانیک

  28,500تومان

  19,950 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات مدرسان شریف تألیف گروه مولفین
 30. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد نقد و اصطلاحات ادبی

  17,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات مدرسان شریف تألیف مسعود فرهمندفر