1. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 2. کتاب دست دوم کامپیوتر آموزش در مسیر اشتغال -مظاهر علیپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 300 وزن 420 انتشارات هوای تازه تالیف مظاهر علیپور چاپ دوازدهم سال 1381
 3. کتاب دست دوم مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 178 وزن 250 انتشارات مدرسان شریف سال1396 چاپ چهارم -
 4. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی2 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 5. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی1 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 6. کتاب دست دوم حرکت شناسی مدرسان شریف تالیف لیلا درزی رامندی

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 212 وزن 400 انتشارات مدرسان شریف سال1399 چاپ پنجم
 7. کتاب روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده ) تالیف احمد علی نوربالا تفتی -در حد نو

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف احمد علی نوربالا تفتی انتشارات مدرسان شریف
 8. کتاب دست دوم مدرسان شریف ریاضی فیزیک 1 و 2 کارشناسی ارشد تالیف حسین نامی-درحد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات396 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 9. کتاب دست دوم 4000 نکته مشاوره روانشناسی شخصیت و کاربرد آزمون های روانی_نویسنده جواد خدادادی سنگده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات306 نویسنده جواد خدادادی سنگده انتشارات به اندیشان
 10. کتاب دست دوم حرکات اصلاحی کارشناسی مدرسان شریف -ارشد دکتری - تالیف فاطمه بذرافکن محمودی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 190 تالیف فاطمه بذرافکن محمودی- انتشارات مدرسان شریف
 11. کتاب دست دوم آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف-هلن سپاهی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 345 تالیف هلن سپاهی انتشارات مدرسان شریف
 12. کتاب دست دوم حسابرسی مدرسان شریف علیرضا خانی

  123,000 تومان

  تعداد صفحات440 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 13. کتاب تاریخ روابط بین الملل مدرسان شریف علیرضا غنچه

  140,000 تومان

  تعداد صفحات334 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا غنچه
 14. کتاب دست دوم مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان ترجمه بهمن پور جواهری-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات سها دانش نویسنده ترجمه بهمن پور جواهری
 15. کتاب علم النفس کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی

  225,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 16. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد دوم مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 17. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف تالیف حسین گرامی-در حد نو

  199,000 تومان

  تعداد صفحات 506 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین گرامی
 18. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 19. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 20. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 21. کتاب دست دوم اجزای ماشین-نویسنده علی جاریانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جاریانی
 22. کتاب دست دوم زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی-نویسنده محمد جراحی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات384انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد جراحی
 23. کتاب دست دوم زبان تخصصی زیست شناسی-نویسنده زهره حیدریان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات342انتشارات مدرسان شریف تالیف زهره حیدریان و دیگران
  0