1. کتاب دست دوم شیمی فیزیک مدرسان شریف- در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 302 مولف سمانه باقری انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب دست دوم شیمی معدنی مدرسان شریف- در حد نو

  395,000 تومان

  تعداد صفحات 530 مولف ابوالقاسم سعیدی انتشارات مدرسان شریف
 3. کتاب دست دوم سوالات دکتری شیمی کاربردی 91 تا 99 مدرسان شریف- در حد نو

  176,000 تومان

  تعداد صفحات 362 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 4. کتاب دست دوم شیمی تجزیه مدرسان شریف (1، 2 و دستگاهی) مدرسان شریف- در حد نو

  335,000 تومان

  تعداد صفحات 468 مولف حسین رباط جزی انتشارات مدرسان شریف
 5. کتاب دست دوم سوالات دکتری شیمی معدنی 91 تا 99 مدرسان شریف- در حد نو

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 406 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 6. کتاب دست دوم سوالات دکتری شیمی فیزیک 91 تا 99 مدرسان شریف- در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف گروه مولفین انتشارات ارشد
 7. کتاب دست دوم شیمی آلی مدرسان شریف- در حد نو

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 508 مولف داوود ستمدیده انتشارات مدرسان شریف
 8. کتاب دست دوم سوالات دکتری شیمی آلی 95 تا 1400 مدرسان شریف- در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 260 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 9. کتاب دست دوم مدیریت تولید مدرسان شریف-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 10. کتاب دست دوم تست ارشد مهندسی مکانیک 93 تا 1402-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 11. کتاب دست دوم خلاصه دروس تخصصی مهندسی مکانیک مدرسان شریف-در حد نو

  255,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 12. کتاب دست دوم سوالات دکتری مکانیک جامدات 91 تا 99 مدرسان شریف-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 406 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 13. کتاب دست دوم سوالات دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 97 تا 1402-در حد نو

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 258 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 14. کتاب دست دوم سوالات کنکور ارشد معماری 91 تا 1401 مدرسان شریف-در حد نو

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف افشین پارام و دیگران انتشارات مدرسان شریف
 15. کتاب دست دوم سوالات دکتری معماری 97 تا 1402 مدرسان شریف-در حد نو

  490,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 16. کتاب دست دوم الکترونیک 1و2 مدرسان شریف-در حد نو

  365,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف پوریا کرمی انتشارات مدرسان شریف
 17. کتاب دست دوم تست دکتری مهندسی برق قدرت با پاسخ تشریحی 91 تا 99 -در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 370 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 18. کتاب دست دوم تست کنکور دکتری الکترونیک 91 تا 99 مدرسان شریف-در حد نو

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 458 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 19. کتاب دست دوم سوالات دکتری عمران سازه 1402 تا 97 مدرسان شریف-در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 20. کتاب دست دوم سوالات دکتری علوم اقتصادی 97 تا 1402 مدرسان شریف-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 21. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 22. کتاب دست دوم GMAT مدرسان شریف کارشناسی ارشد ویرایش جدید تالیف حسین نامی-در حد نو

  336,000 تومان

  تعداد صفحات 738 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 23. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد :ریاضیات عمومی تالیف حسین نامی-در حد نو

  290,000 تومان

  تعداد صفحات 658مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 24. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد :ریاضیات مهندسی تالیف حسین نامی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
  0