1. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 2. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی -کاملا نو

  225,000تومان

  202,500 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده اندیشه واحدی
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 4. کتاب دست دوم مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان ترجمه بهمن پور جواهری-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات سها دانش نویسنده ترجمه بهمن پور جواهری
 5. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان مدرسان شریف حجت الله ابراهیمی-نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات268 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حجت الله ابراهیمی
 6. کتاب زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف مسعود نادری-نو

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات186 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مسعود نادری
 7. کتاب روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده) مدرسان شریف احمدعلی نوربالا ثقفی-نو

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات246 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمدعلی نوربالا ثقفی
 8. کتاب علم النفس مدرسان شریف صادق خدامرادی-نو

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات258 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 9. کتاب دست دوم علم النفس کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی-کتاب نوشته دارد

  98,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 10. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های98-90 علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف 1398-در حد نو

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 528 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 11. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد دوم مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 12. کتاب دست دوم حقوق مدنی مدرسان شریف جلد اول تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 13. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف تالیف حسین گرامی-در حد نو

  199,000 تومان

  تعداد صفحات 506 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین گرامی
 14. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی مدرسان شریف تالیف افشین برومند-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افشین بروند
 15. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 16. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 17. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 18. کتاب دست دوم کارشناسی ارشد دانش مسائل روز مدرسان شریف-نکات و تست-نویسنده سمیه ملک مکان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات572انتشارات مدرسان شریف تالیف سمیه ملک مکان
 19. کتاب دست دوم آزمون سازی زبان دکتری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مدرسان شریف
 20. کتاب دست دوم آمارو احتمالات-نویسنده علی جعفری دهکردی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات226انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جعفری دهکردی
 21. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی- نویسنده سعیدمشایخی فرد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات292انتشارات مدرسان شریف تالیف سعیدمشایخی فرد
 22. کتاب دست دوم ماشین آلات و محوطه سازی-نویسنده علی افراسیابی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات216انتشارات فراآموزش تالیف علی افراسیابی و دیگران
 23. کتاب دست دوم سیستم های اندازه گیری دقیق-نویسنده علی جاریانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات204انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جاریانی
 24. کتاب دست دوم اجزای ماشین-نویسنده علی جاریانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جاریانی
 25. کتاب دست دوم حسابرسی-نویسنده علیرضاخانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات196انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 26. کتاب دست دوم حسابرسی-نویسنده علیرضا خانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات156انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 27. کتاب دست دوم نقشه برداری-نویسنده پیمان محمدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات168انتشارات مدرسان شریف تالیف پیمان محمدی
 28. کتاب دست دوم اقتصادخرد و کلان-نویسنده حسین امیررحیمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات128انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین امیررحیمی
 29. کتاب دست دوم علم مواد-نویسنده حسسن حامد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مدرسان شریف تالیف حسن حامد
 30. کتاب دست دوم زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی-نویسنده محمد جراحی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات388انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد جراحی
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی زیست شناسی-نویسنده زهره حیدریان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات342انتشارات مدرسان شریف تالیف زهره حیدریان و دیگران
 32. کتاب دست دوم آکادمی تخصصی مهندسی مکانیک مدرسان شریف

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مدرسان شریف
  0