1. کتاب زبان تخصصی مدرسان شریف ویژه رشته علوم تربیتی کارشناسی ارشد - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات مدرسان شریف تألیف طاهره ظفری پور - منصوره طالبیان
 2. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف سال های 75 تا 85 - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 3. کتاب عناصر و جزئیات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی افراسیابی
 4. کتاب ایستایی ویژه رشته معماری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهرداد خلیلی
 5. کتاب طراحی قالب های پرس کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 6. کتاب هندسه ترسیمی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 7. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 8. کتاب تاریخ معماری و مبانی نظری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000تومان

  28,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی
 9. کتاب الکترونیک کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس احسان عابدی
 10. کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس افشین پارام
 11. کتاب تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت مدرسان شریف - کاملا نو

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مدرسان شریف تألیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 12. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  61,000تومان

  51,850 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 13. کتاب مجموعه سوالات آزمون های زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات مدرسان شریف تألیف سپیده پارسی و همکاران
 14. کتاب معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر سعید شیری قیداری - دکتر جواد ظهیری
 15. کتاب بانک تست اصول فقه ویژه آزمون وکالت کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف محسن سینجلی - مهدی رحمانی
 16. کتاب بانک تست حقوق مدنی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی رشوند بوکانی
 17. کتاب مهارت ترجمه کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مدرسان شریف تألیف مریم محمدی
 18. کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس محمدرضا نامی - محمد کدخدا
 19. کتاب فیزیک خاک کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس صنم بایبوردی
 20. کتاب کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان - مهندس لویا خسروانی
 21. کتاب زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات مدرسان شریف تألیف فرزانه جباری - منصوره طالبیان
 22. کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرشاد مصافی نیا
 23. کتاب روانشناسی صنعتی - سازمانی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مدرسان شریف تألیف محسن اصلی پور
 24. کتاب زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جراحی
 25. کتاب مجموعه سوالات آزمون های حقوق بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات مدرسان شریف تألیف هما رشید - امید وکیلی خواه
 26. کتاب انتقال داده کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  21,000تومان

  17,850 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید مجتبی مقدم - دکتر محمود فتحی
 27. کتاب ژئوشیمی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مدرسان شریف تألیف ناهید دزوارئی
 28. کتاب تکوین جانوری بافت شناسی و جنین شناسی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات مدرسان شریف تألیف سمیه عرب زاده
 29. کتاب زبان تخصصی رشته های معماری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
 30. کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف - کاملا نو

  29,000تومان

  24,650 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد امانی زاده
 31. کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهدی بهروزی
  0