1. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 2. کتاب دست دوم سیستم های کنترل خطی هومن سجادیان مدرسان شریف - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات مدرسان شریف تألیف هومن سجادیان
 3. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف سال های 75 تا 85 - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب عناصر و جزئیات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس علی افراسیابی
 5. کتاب ایستایی ویژه رشته معماری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهرداد خلیلی
 6. کتاب طراحی قالب های پرس کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 7. کتاب هندسه ترسیمی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 8. کتاب ریاضیات 1 و 2 کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 9. کتاب تاریخ معماری و مبانی نظری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی
 10. کتاب زبان تخصصی کامپیوتر کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات مدرسان شریف تألیف بابک کاظم ارگی
 11. کتاب الکترونیک کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  52,000تومان

  44,200 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس احسان عابدی
 12. کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,600 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس افشین پارام
 13. کتاب تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت مدرسان شریف - کاملا نو

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مدرسان شریف تألیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی - حیدرعلی شایانفر
 14. کتاب مجموعه سوالات آزمون های زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات مدرسان شریف تألیف سپیده پارسی و همکاران
 15. کتاب معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر سعید شیری قیداری - دکتر جواد ظهیری
 16. کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر علیرضا الهی - محمد مهدی قدیری
 17. کتاب بانک تست اصول فقه ویژه آزمون وکالت کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف محسن سینجلی - مهدی رحمانی
 18. کتاب بانک تست حقوق مدنی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی رشوند بوکانی
 19. کتاب مهارت ترجمه کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مدرسان شریف تألیف مریم محمدی
 20. کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس محمدرضا نامی - محمد کدخدا
 21. کتاب فیزیک خاک کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس صنم بایبوردی
 22. کتاب کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان - مهندس لویا خسروانی
 23. کتاب زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات مدرسان شریف تألیف فرزانه جباری - منصوره طالبیان
 24. کتاب معدن کاری سطحی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرهاد عابدی - مهندس رسول فرجی
 25. کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس فرشاد مصافی نیا
 26. کتاب روانشناسی صنعتی - سازمانی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مدرسان شریف تألیف محسن اصلی پور
 27. کتاب زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف محمد جراحی
 28. کتاب مجموعه سوالات آزمون های حقوق بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات مدرسان شریف تألیف هما رشید - امید وکیلی خواه
 29. کتاب بانک تست ریاضیات و مدارهای الکتریکی 1 و 2 کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین نامی
 30. کتاب انتقال داده کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید مجتبی مقدم - دکتر محمود فتحی
 31. کتاب ژئوشیمی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مدرسان شریف تألیف ناهید دزوارئی
  0