1. کتاب دست دوم حسابداری مالی مدرسان شریف وحید بدیعی-در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات706 انتشارات مدرسان شریف نویسنده وحید بدیعی
 2. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های علوم سیاسی و روابط بین الملل کارشناسی ارشد مدرسان شریف

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 674 انتشارات مدرسان شریف تألیف پریسا رضایی و همکاران
 4. کتاب دست دوم مدرسان شریف مکانیک کوانتوم 1و 2 کارشناسی ارشد تالیف عطا اله کوهیان محمد آبادی-درحد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 548 مولف عطا اله کوهیان محمد آبادی انتشارات مدرسان شریف
 5. کتاب دست دوم مدرسان شریف فیزیک 1 ، 2 و 3 کارشناسی ارشد تالیف حسین نامی-درحد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 640 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 6. کتاب دست دوم مدرسان شریف ریاضی فیزیک 1 و 2 کارشناسی ارشد تالیف حسین نامی-درحد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات396 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 7. کتاب دست دوم 4000 نکته مشاوره روانشناسی شخصیت و کاربرد آزمون های روانی_نویسنده جواد خدادادی سنگده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات306 نویسنده جواد خدادادی سنگده انتشارات به اندیشان
 8. کتاب دست دوم حسابرسی مدرسان شریف علیرضا خانی

  123,000 تومان

  تعداد صفحات440 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 9. کتاب تاریخ روابط بین الملل مدرسان شریف علیرضا غنچه

  88,000 تومان

  تعداد صفحات334 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا غنچه
 10. کتاب دست دوم مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان ترجمه بهمن پور جواهری-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات سها دانش نویسنده ترجمه بهمن پور جواهری
 11. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد دوم مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 12. کتاب دست دوم حقوق مدنی مدرسان شریف جلد اول تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 13. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف تالیف حسین گرامی-در حد نو

  199,000 تومان

  تعداد صفحات 506 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین گرامی
 14. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی مدرسان شریف تالیف افشین برومند-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افشین بروند
 15. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 16. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 17. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 18. کتاب دست دوم اجزای ماشین-نویسنده علی جاریانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات264انتشارات مدرسان شریف تالیف علی جاریانی
 19. کتاب دست دوم زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی-نویسنده محمد جراحی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات384انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد جراحی
 20. کتاب دست دوم زبان تخصصی زیست شناسی-نویسنده زهره حیدریان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات342انتشارات مدرسان شریف تالیف زهره حیدریان و دیگران
 21. کتاب دست دوم آزمون های شناختی هوش و استعداد مدرسان شریف تالیف مژگان حسنی

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 202 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس مژگان حسنی
  0