1. کتاب دست دوم نگاهی به شاه -نویسنده عباس میلانی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات پرشین سیرکل تالیف عباس میلانی
 2. کتاب دست دوم رفتارشناسی ایرانیان-نویسنده دکترکیومرث فلاحی

  19,000 تومان

  تعداد صفحات288 تالیف دکترکیومرث فلاحی انتشارات مهکامه
 3. کتاب دست دوم داستان تهران-نویسنده سیدمحمد بهشتی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 84 تالیف سیدمحمد بهشتی انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی
 4. کتاب دست دوم آوای نامها ازایران زمین-نویسنده پری زنگنه

  90,000 تومان

  تعداد صفحات491 تالیف پری زنگنه انتشارات کتابسرا
 5. کتاب دست دوم حضرت ابراهیم

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 50 انتشارات کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی
 6. کتاب دست دوم تاریخ عمومی -نویسنده اسد الله بدرلو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات ایران تالیف اسدالله بدرلو
 7. کتاب دست دوم آتوسا -نویسنده هلن افشار

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 648 انتشارات جوانه توس تالیف هلن افشار
 8. کتاب دست دوم فرزند سرنوشت زندگی کوروش بزرگ -نویسنده شاپور آرین نژاد

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 517 انتشارات دیجیتال نقش تالیف شاپور آرین نژاد
 9. کتاب نامه پهلوانی-نویسنده فریدون جنیدی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 10. کتاب فرهنگ واژه های فارسی در زبان اویغوری چین-نویسنده نادره بدیعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 3000انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف نادره بدیعی
 11. کتاب فرهنگ واژه های کهن در زبان امروز آذربایجان-نویسنده محمدرضا شعار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 3000 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 12. کتاب فرهنگ هزوارشهای دبیره پهلوی-نویسنده فریدون جنیدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 13. کتاب داستان ایران از آغاز تا خاموشی دماوند-جلد نرم-نویسنده فریدون جنیدی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 700 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 14. کتاب داستان ایران از آغاز تا خاموشی دماوند-جلد سخت-نویسنده فریدون جنیدی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 700 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 15. کتاب یادگار بزرگمهر-نویسنده فریدون جنیدی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 139 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی-مهناز بصیری-عاطفه جنابی
 16. کتاب خواب آشفته نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ایران -نویسنده محمد علی موحد

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 1144 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 17. کتاب خواب آشفته نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ایران -نویسنده محمد علی موحد

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 1144 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 18. کتاب ایب لینکن بزرگ می شود -نویسنده کارل سند برگ -مترجم احمد کسایی پور

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات کارنامه تالیف کارل سند برگ ترجمه احمد کسایی پور
 19. کتاب گفته ها و ناگفته ها -نویسنده محمد علی موحد

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 20. کتاب ملی کردن و غرامت -نویسنده محمد علی موحد

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحات 269 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 21. کتاب خواب آشفته نفت -نویسنده محمد علی موحد

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 22. کتاب تاریخ نفت از قرار داد دارسی تا سقوط رضا شاه -نویسنده محمد علی موحد

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 653 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 23. کتاب نخستین مسلمانان در اروپا -نویسنده برنارد لوییس -مترجم محمد قائد

  43,500تومان

  39,150 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کارنامه تالیف برنارد لوییس ترجمه محمد قائد
 24. کتاب سفر نامه ابن بطوطه تحفطه الانتظار فی غرائب الامصار -نویسنده محمد ابن عبدالله -مترجم محمد علی موحد

  319,000تومان

  287,100 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کارنامه تالیف محمد ابن عبدالله ترجمه محمد علی موحد
 25. کتاب تنها دویدن-نویسنده نادرخلیلی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحات304 تالیف نادرخلیلی انتشارات نشرچشمه
 26. کتاب کهندژ گوراب و دشت ملایر در داستان ویس و رامین -نویسنده دکتر حسن رضارفیعی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 267 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر حسن رضارفیعی
 27. کتاب در دفاع از انقلاب نیکاراگوآ ساندنیست ها سخن می گویند- نویسنده نامعلوم

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نشر همبستگی تالیف نامعلوم
 28. کتاب سلطانیه ظهور و سقوط یک پایتخت-نویسنده دکتر همایون رضوان قهفرخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر همایون رضوان قهفرخی-حسن کریمیان
 29. کتاب دست دوم زنان ویتنام-نویسنده آرلین ایزن برگمن-مترجم عبدالله کوشیار

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات چکیده تالیف آرلین ایزن برگمن
 30. کتاب دست دوم در ویتنام

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نامعلوم
 31. کتاب دست دوم تاریخ امامان شیعه-نویسنده حمید احمدی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات معارف تالیف حمید احمدی
 32. کتاب دست دوم تاریخ اجتماعی ایران-نویسنده مرتضی راوندی

  100,000تومان

  75,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات ناشر تالیف مرتضی راوندی
 33. کتاب دست دوم اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی -نویسنده محمود سریع القلم

  45,000 تومان

  تعداد صفحات228 انتشارات گاندی تالیف محمود سریع القلم
 34. کتاب دست دوم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- تالیف علیرضا مزرعتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات خردمندان-تالیف علیرضا مزرعتی
 35. کتاب دبیرستان ماندگار و هیئت امنایی سمیه در گذر زمان فاطمه علیدادیانی - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات بیژن یورد تالیف فاطمه علیدادیانی
 36. کتاب قلعه های تاریخی جمهوری آذربایجان حسینعلی کیوانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات آناس تالیف حسینعلی کیوانی
 37. کتاب اعتیاد و قاچاق مواد مخدر روان گردان در گذر زمان ابدال رستمی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات ارشدان تألیف ابدال رستمی
  0