1. کتاب دست دوم شناسائی منابع و مآخذ تاریخ ایران (جلد 1 و 2)تالیف عزیز الله بیات-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 399 مولف عزیز الله بیات انتشارات امیر کبیر
 2. کتاب دست دوم در قلمروی خانان مغول تالیف آنه ماری شیمل ترجمه فرامرز نجد سمیعی-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 426 مولف آنه ماری شیمل مترجم فرامرز نجد سمیعی انتشارات امیر کبیر
 3. کتاب دست دوم زندگانی چهارده معصوم تالیف علی عطایی اصفهانی-درحد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 1280 مولف علی عطایی اصفهانی انتشارات آیین دانش
 4. کتاب دست دوم قصه های قرآن و انبیا تالیف نعمت الله جزایری-درحد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 792 مولف نعمت الله جزایری انتشارات کتاب جمکران
 5. کتاب دست دوم اسطوره های آزتکی و مایایی تالیف کارل توب ترجمه عباس مخبر-در حد نو

  550,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف کارل توب ترجمه عباس مخبر انتشارات نشر مرکز
 6. کتاب دست دوم اسطوره های یونانی تالیف لوسیلا برن ترجمه عباس مخبر -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 112 مولف لوسیلا برن ترجمه عباس مخبر انتشارات نشر مرکز
 7. کتاب دست دوم تاریخ روابط بین الملل نویسنده دکتر مجید بزرگمهری-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات سمت-نویسنده دکتر مجید بزرگمهری
 8. کتاب دست دوم مقدمه ای بر انقلاب اسلامی نویسنده صادق زیباکلام-درحد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات روزنه - نویسنده صادق زیباکلام
 9. کتاب دست دوم آشنایی با میراث فرهنگی نویسنده فائق توحیدی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 300انتشارات سبحان نور - نویسنده فائق توحیدی
 10. کتاب دست دوم گزیده ی تاریخ جهانگشای جوینی تالیف جعفر شعار-نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 313 مولف جعفر شعار انتشارات بنیاد
 11. کتاب دست دوم دنباله ی جستجو ، در تصوف ایران تالیف عبدالحسین زرین کوب -نوشته دارد

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مولف عبدالحسین زرین کوب انتشارات امیر کبیر
 12. کتاب دست دوم جستجو، در تصوف ایران تالیف عبدالحسین زرین کوب -نوشته دارد

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 446 مولف عبدالحسین زرین کوب انتشارات امیر کبیر
 13. کتاب دست دوم گزیده ی تاریخ بلعمی تالیف ابوعلی محمد بن محمد بلعمی ترجمه رضا انزابی نژاد-نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 213 مولف ابوعلی محمد بن محمد بلعمی مترجم رضا انزابی نژاد انتشارات امیر کبیر
 14. کتاب دست دوم انسان خدا گونه (تاریخ مختصر آینده) تالیف یووال نوح هراری ترجمه زهرا عالی-در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 542 مولف یووال نوح هراری مترجم زهرا عالی انتشارات فرهنگ نشر نو
 15. کتاب دست دوم گذشته چراغ راه آینده است! جلد دوم چاپ 1355

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 332 مولف - انتشارات زبرجد
 16. کتاب دست دوم اولین سفرای ایران و هلند تالیف ویلم فور چاپ 1356

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف ویلم فور انتشارات طهوری
 17. کتاب دست دوم برفراز کنگرک تالیف علیرضا پور بزرگ-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف علیرضا پور بزرگ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 18. کتاب دست دوم محمد مسعود و جهان بینی او تالیف حسن شایگان-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 175 مولف حسن شایگان انتشارات توس
 19. کتاب دست دوم فعالیت های سیاسی-اجتماعی نخشب به روایت اسناد تالیف روح الله بهرامی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 392 مولف روح الله بهرامی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 20. کتاب دست دوم یادداشتهائی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه تالیف دوستعلی معیر الممالک

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف دوستعلی معیر الممالک انتشارات علمی
 21. کتاب دست دوم زنان دربار به روایت اسناد ساواک :فرح پهلوی جلد اول - در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف- انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
 22. کتاب دست دوم خاطرات جعفر شرریف امامی تالیف حبیب لاجوردی-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 308 مولف حبیب لاجوردی انتشارات سخن
 23. کتاب دست دوم خاطرات شاپور بختیار ویراست حبیب لاجوردی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 143 ویراستار حبیب لاجوردی انتشارات زیبا
 24. کتاب دست دوم زنان بر صلیب شکسته تالیف کیت هیست ترجمه رمضان علی روح اللهی-نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف کیت هیست مترجم رمضان علی روح اللهی انتشارات قصیده سرا
 25. کتاب دست دوم کودتا تالیف یرواند آبراهامیان ترجمه محمد ابراهیم فتاحی- درحد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 328 مولف یرواند آبراهامیان مترجم محمد ابراهیم فتاحی انتشارات نشرنی
 26. کتاب دست دوم تاریخ جنبش کارگری اروپا تالیف ولفگانگ آبند روت ترجمه ناهید فروغان چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف ولفگانگ آبند روت مترجم ناهید فروغان انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی
 27. کتاب دست دوم تاریخ طبیعی دین تالیف دیوید هیوم ترجمه حمید عنایت-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 159 مولف دیوید هیوم ترجمه حمید عنایت انتشارات خوارزمی
 28. کتاب دست دوم جوانی یک علم تاریخ تکوینی اقتصاد سیاسی تالیف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی چاپ 1358

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 487 مولف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی انتشارات تیرنگ
 29. کتاب دست دوم استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام تالیف کارل آوگوست ویتفوگل ترجمه محسن ثلاثی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 856 مولف کارل آوگوست ویتفوگل ترجمه محسن ثلاثی انتشارات ثالث
 30. کتاب دست دوم گذار از عهد باستان به فئودالیسم تالیف پری آندرسون ترجمه حسن مرتضوی-نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 424 مولف پری آندرسون مترجم حسن مرتضوی انتشارات ثالث
 31. کتاب دست دوم نوشتن در غربت :نامه های جمال زاده به بزرگ علوی- چاپ افست

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف مجتبی کولیوند انتشارات اندیشه
 32. کتاب دست دوم سوسیالیسم در گذشته و آینده ما تالیف ایگور شافارویچ ترجمه کورش زعیم -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف ایگور شافارویچ مترجم کورش زعیم انتشارات ایران مهر
 33. کتاب دست دوم رئالیسم کاپیتالیستی تالیف مارک فیشر ترجمه آراز بارسقیان-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف مارک فیشر مترجم آراز بارسقیان انتشارات یکشنبه
 34. کتاب دست دوم سیر تحولات اجتماعی تالیف میترو پولسکی ترجمه م.پور کاشانی چاپ 1354

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف میترو پولسکی مترجم م.پور کاشانی انتشارات چاپخش
 35. کتاب دست دوم قرون وسطا ی اولیه تالیف جیمز آ.کوریک ترجمه مهدی حقیقت خواه-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف جیمز آ.کوریک مترجم مهدی حقیقت خواه انتشارات ققنوس
 36. کتاب دست دوم جنبش مقاومت ایرلند تالیف روژه فالیگو ترجمه باقر پرهام چاپ 1361

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 345 مولف روژه فالیگو مترجم باقر پرهام انتشارات خوارزمی
 37. کتاب دست دوم تاریخ قرن هیجدهم،انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون تالیف آلبر ماله ترجمه رشید یاسمی

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 736 مولف آلبر ماله مترجم رشید یاسمی انتشارات امیر کبیر
  0