1. کتاب دست دوم سلسلة التواریخ یا اخبارالصین و الهند -نویسنده سلیمان تاجر سیرافی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات192انتشارات اساطیر تالیف تاجر سیرافی
 2. کتاب دست دوم قرون عثمانی تالیف لردکین راس ترجمه پروانه ستاری

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات کهکشان تالیف لردکین راس ترجمه پروانه ستاری
 3. کتاب دست دوم تاریخ جامع ادیان تالیف جان بایرناس ترجمه علی اصغر حکمت

  73,000 تومان

  تعداد صفحات 856 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تالیف جان بایرناس ترجمه علی اصغر حکمت
 4. کتاب دست دوم تالیف دیوید مک داول ترجمه ابراهیم یونسی

  39,000 تومان

  تعداد صفحات 504 انتشارات پانیذ تالیف دیوید مک داول ترجمه ابراهیم یونسی
 5. کتاب دست دوم گنجینه تاریخ ایران-ایران باستان-نویسنده سعید قانعی- در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 96 تالیف سعید قانعی انتشارات پل-خلاق
 6. کتاب دست دوم تاریخ شر باستان-نویسنده فئودور پ کوروفکین-مترجم متین بیدسرخی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 167 تالیف فئودور پ کوروفکین ترجمه متین بیدسرخی
 7. کتاب دست دوم تاریخ جامع ادیان-نویسنده جان بایرناس-مترجم علی اصغر حکمت

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 856 تالیف جان بایرناس ترجمه علی اصغر حکمت انتشارات علمی و فرهنگی
 8. کتاب دست دوم یزد در سفرنامه ها-نویسنده اکبر قلمسیاه-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات سبز رویش تالیف اکبر قلمسیاه
 9. کتاب دست دوم تاریخ خرم آباد-نویسنده سید فرید قاسمی-در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف سید فرید قاسمی انتشارات افلاک
 10. کتاب دست دوم تاریخ سیاسی لرستان-جلد 1-نویسنده حاجی رضا خدابخشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حاجی رضا خدابخشی انتشارات افلاک
 11. کتاب دست دوم تهران یعنی کجا-نویسنده شمیم مستقیمی-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 160 تالیف شمیم مستقیمی انتشارات سازمان زیباشناسی شهرتهران
 12. کتاب دست دوم یزد نگین کویر-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف استانداری یزد انتشارات نامعلوم
 13. کتاب دست دوم البته واضح و مبرهن است که-نویسنده ضیا موحد-در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 224 تالیف ضیا موحد انتشارات نیلوفر
 14. کتاب دست دوم تاریخ در ترازو-نویسنده عبدالحسین زرین کوب

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 323 تالیف عبدالحسین زرین کوب انتشارات امیرکبیر
 15. کتاب دست دوم درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ-نویسنده علیرضا ملایی توانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 253 تالیف علیرضا ملایی توانی انتشارات نی
 16. کتاب دست دوم احمد شاه مسعود روایت صدیقه مسعود-نویسنده شکیبا هاشمی-مترجم افسر افشاری

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 272انتشارات مرکز تالیف شکیبا هاشمی -فرانسواز کولومبانی ترجمه افسر افشاری
 17. کتاب دست دوم تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی-نویسنده دکتر علی اصغر حلبی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات اساطیر تالیف دکتر علی اصغر حلبی
 18. کتاب دست دوم نگاهی به شاه -نویسنده عباس میلانی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات پرشین سیرکل تالیف عباس میلانی
 19. کتاب دست دوم رفتارشناسی ایرانیان-نویسنده دکترکیومرث فلاحی

  19,000 تومان

  تعداد صفحات288 تالیف دکترکیومرث فلاحی انتشارات مهکامه
 20. کتاب دست دوم آوای نامها ازایران زمین-نویسنده پری زنگنه

  90,000 تومان

  تعداد صفحات491 تالیف پری زنگنه انتشارات کتابسرا
 21. کتاب دست دوم حضرت ابراهیم

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 50 انتشارات کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی
 22. کتاب دست دوم تاریخ عمومی -نویسنده اسد الله بدرلو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات ایران تالیف اسدالله بدرلو
 23. کتاب دست دوم آتوسا -نویسنده هلن افشار

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 648 انتشارات جوانه توس تالیف هلن افشار
 24. کتاب دست دوم فرزند سرنوشت زندگی کوروش بزرگ -نویسنده شاپور آرین نژاد

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 517 انتشارات دیجیتال نقش تالیف شاپور آرین نژاد
 25. کتاب نامه پهلوانی-نویسنده فریدون جنیدی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 26. کتاب فرهنگ واژه های فارسی در زبان اویغوری چین-نویسنده نادره بدیعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 3000انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف نادره بدیعی
 27. کتاب فرهنگ واژه های کهن در زبان امروز آذربایجان-نویسنده محمدرضا شعار

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 3000 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 28. کتاب فرهنگ هزوارشهای دبیره پهلوی-نویسنده فریدون جنیدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 29. کتاب داستان ایران از آغاز تا خاموشی دماوند-جلد نرم-نویسنده فریدون جنیدی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 700 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 30. کتاب داستان ایران از آغاز تا خاموشی دماوند-جلد سخت-نویسنده فریدون جنیدی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 700 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی
 31. کتاب یادگار بزرگمهر-نویسنده فریدون جنیدی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 139 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف فریدون جنیدی-مهناز بصیری-عاطفه جنابی
 32. کتاب خواب آشفته نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ایران -نویسنده محمد علی موحد

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 1144 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 33. کتاب خواب آشفته نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ایران -نویسنده محمد علی موحد

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 1144 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 34. کتاب ایب لینکن بزرگ می شود -نویسنده کارل سند برگ -مترجم احمد کسایی پور

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات کارنامه تالیف کارل سند برگ ترجمه احمد کسایی پور
 35. کتاب گفته ها و ناگفته ها -نویسنده محمد علی موحد

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 36. کتاب ملی کردن و غرامت -نویسنده محمد علی موحد

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحات 269 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 37. کتاب خواب آشفته نفت -نویسنده محمد علی موحد

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 38. کتاب تاریخ نفت از قرار داد دارسی تا سقوط رضا شاه -نویسنده محمد علی موحد

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 653 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
  0