1. کتاب والیبال-مجموعه کتاب های استعاد یابی ورزشی -نویسنده دکترامید یعقوب پور و دیگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 48 تالیف دکتر یعغوب پور انتشارات بین المللی ابرنگ
 2. کتاب فوتسال مجموعه کتاب های استعدادیابی ورزشی -نویسنده دکتر امید یعغوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 48 تالیف دکتر یعغوب پور و دیگران انتشارات بین المللی آبرنگ
 3. کتاب هندبال-مجموعه کتاب های استعداد یابی ورزشی-نویسنده دکترامید یعغوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 56 تالیف دکترامید یعغوب پور|انتشارات بین المللی ابرنگ
 4. کتاب مهارت در استراتژی شطرنج - جلد دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کیان نشر تألیف یوهان هلستن ترجمه غلامرضا رنجگر
 5. کتاب دست دوم تئوریهای بنیادین و نوین در شطرنج -نویسنده سید کاظم مرتضوی_در حدنو

  30,000 تومان

  تعدادصفحات 401 انتشارات برتر تالیف سید کاظم مرتضوی
 6. کتاب ورزش های پیش دبستان ودبستان-نویسنده مسعود گلمکانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات متخصصان تالیف مسعود گلمکانی
 7. کتاب دست دوم آموزش تنیس روی میز -نویسنده آندرزیج گروبا

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات عصر کتاب تالیف آندرزیج گروبا
 8. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 9. کتاب Chess camp-نویسندهigor sukhin -

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 10. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin-

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 11. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 12. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 13. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 14. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام ششم-مترجم دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 15. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج-گام چهارم-مترجم دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 16. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام پنجم-نویسنده دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 17. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات دردو حرکت-پایه3-نویسنده دانش دادگر

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات120 نویسنده دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 18. کتاب تقویت هوش باتمرین شطرنج-پایه2-مترجم دانش دادگر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 19. کتاب آموزش شطرنج کتاب کارگام دوم-پایه1-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات120 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 20. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی-گام اول-نویسنده دانش دادگر

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات64 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 21. کتاب آموزش شطرنج باتصویر-گام دوم-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات 112 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 22. کتاب چگونه پدرخود را مات کنید-نویسنده مورای چندلر-مترجم اعظم اعتماد

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات127 تالیف مورای چندلر ترجمه اعظم اعتماد انتشارات شباهنگ
 23. کتاب آخربازی-نویسنده سیدکاظم موسوی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف سیدکاظم موسوی انتشارات شباهنگ
 24. کتاب دفترثبت حرکت های شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240
 25. کتاب آموزش گام به گام شطرنج دوره آمادگی 1-نویسنده سیامک آزادواری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات330 تالیف مهندس حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 26. کتاب تمرین های گام به گام شطرنج-نویسنده سیامک آزادواری

  19,000تومان

  18,050 تومان

  تعداد صفحات220 تالیف سیامک آزادواری انتشارات شباهنگ
 27. کتاب آزمونهای مهارت درشطرنج-نویسنده ن ژوراولف-مترجم رضارضایی

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحات143 تالیف ن ژوراولف ودیگران ترجمه رضارضایی انتشارات فرزین
 28. کتاب1001 روش جالب مات-نویسنده فرد رینفلد-مترجم علی اکبرمهرجویی

  32,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحات247 تالیف فرد رینفلد ترجمه علی اکبرمهرجویی ودیگران انتشارات شباهنگ
 29. کتاب شطرنج دینامیک-نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  16,150 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 30. کتاب تمرین های شطرنج-نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات160تالیف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 31. کتاب شطرنج قهرمانی-نویسنده آلبریک اوکلی-مترجم عزیزالله صالحی مقدم

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات273 تالیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزالله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 32. کتاب chess tactics for advanced players-نویسنده ویکتور واموس

  36,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف ویکتور واموس
 33. کتاب تمرین های کاربردی شطرنج 600 درس از تاکتیک تا استراتژی-نویسنده چنگ ری-مترجم احسان محمد اسماعیل

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحات272 انتشارات فرزین تالیف چنگ ری ترجمه احسان محمد اسماعیل
 34. کتاب شروع بازی شطرنج برای نوجوانان-نویسنده جان واکر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف جان واکر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 35. کتاب شطرنج برای ببرها-نویسنده سیمون وب-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات129 تالیف سیمون وب ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 36. کتاب آزمون های استراتژی درشطرنج-نویسنده خلیل حسینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف خلیل حسینی انتشارات فرزین
 37. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج-نویسنده رحیم دلجو

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف رحیم دلجو انتشارات فرزین
 38. کتاب تدریس شطرنج گام به گام -مترجم رضا رضایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات220 ترجمه رضا رضایی انتشارات فرزین
 39. کتاب استراتژی مدرن شطرنج از کلاسیک تا اولترادیناک -نویسنده عزیز اله صالحی مقدم

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات فرزین تالیف عزیز اله صالحی مقدم
 40. کتاب مسئله های شطرنج -نویسنده کاظم مرتضویی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات اندیشه برتر تالیف کاظم مرتضویی و دیگران
  0