1. کتاب دست دوم پیروزی از طریق گشایش فیل -نویسنده گری لین -مترجم بهزاد هنری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف گری لین ترجمه بهزاد هنری انتشارات واژه آرا
 2. کتاب درسنامه 2 راهنمای ترکیب های شطرنج-نویسنده سرگنی ایواشچنگو -مترجم حسین میرزایی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات نشر جوان تالیف سرگنی ایواشچنگو مترجم حسین میرزایی
 3. کتاب مات سهمگین-نویسنده جان نان-مترجم حمید رضا رحیمی

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شباهنگ تالیف جان نان مترجم حمید رضا رحیمی
 4. کتاب وضعیت وطرح مهم در شطرنج-نویسنده لو آلبرت مترجم اعظم اعتماد

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شباهنگ تالیف لو آلبرت مترجم اعظم اعتماد
 5. کتاب بسکتبال مجموعه کتاب های استعدادیابی ورزشی- نویسنده دکتر امید یعقوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 62 تالیف دکتر امید یعقوب پور و دیگران انتشارات بین المللی ابرنگ
 6. کتاب والیبال-مجموعه کتاب های استعاد یابی ورزشی -نویسنده دکترامید یعقوب پور و دیگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 48 تالیف دکتر یعغوب پور انتشارات بین المللی ابرنگ
 7. کتاب فوتسال مجموعه کتاب های استعدادیابی ورزشی -نویسنده دکتر امید یعغوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 48 تالیف دکتر یعغوب پور و دیگران انتشارات بین المللی آبرنگ
 8. کتاب هندبال-مجموعه کتاب های استعداد یابی ورزشی-نویسنده دکترامید یعغوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 56 تالیف دکترامید یعغوب پور|انتشارات بین المللی ابرنگ
 9. کتاب دست دوم تئوریهای بنیادین و نوین در شطرنج -نویسنده سید کاظم مرتضوی_در حدنو

  30,000 تومان

  تعدادصفحات 401 انتشارات برتر تالیف سید کاظم مرتضوی
 10. کتاب ورزش های پیش دبستان ودبستان-نویسنده مسعود گلمکانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات متخصصان تالیف مسعود گلمکانی
 11. کتاب دست دوم آموزش تنیس روی میز -نویسنده آندرزیج گروبا

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات عصر کتاب تالیف آندرزیج گروبا
 12. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 13. کتاب Chess camp-نویسندهigor sukhin -

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 14. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin-

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 15. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 16. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 17. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 18. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام ششم-مترجم دانش دادگر

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 19. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج-گام چهارم-مترجم دانش دادگر

  20,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 20. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات دردو حرکت-پایه3-نویسنده دانش دادگر

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات120 نویسنده دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 21. کتاب تقویت هوش باتمرین شطرنج-پایه2-مترجم دانش دادگر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 22. کتاب آموزش شطرنج کتاب کارگام دوم-پایه1-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات120 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 23. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی-گام اول-نویسنده دانش دادگر

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات64 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 24. کتاب آموزش شطرنج باتصویر-گام دوم-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات 112 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 25. کتاب دفترثبت حرکت های شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240
 26. کتاب آموزش گام به گام شطرنج دوره آمادگی 1-نویسنده سیامک آزادواری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات330 تالیف مهندس حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 27. کتاب تمرین های گام به گام شطرنج-نویسنده سیامک آزادواری

  19,000تومان

  18,050 تومان

  تعداد صفحات220 تالیف سیامک آزادواری انتشارات شباهنگ
 28. کتاب آزمونهای مهارت درشطرنج-نویسنده ن ژوراولف-مترجم رضارضایی

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحات143 تالیف ن ژوراولف ودیگران ترجمه رضارضایی انتشارات فرزین
 29. کتاب1001 روش جالب مات-نویسنده فرد رینفلد-مترجم علی اکبرمهرجویی

  32,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحات247 تالیف فرد رینفلد ترجمه علی اکبرمهرجویی ودیگران انتشارات شباهنگ
 30. کتاب chess tactics for advanced players-نویسنده ویکتور واموس

  36,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف ویکتور واموس
 31. کتاب شروع بازی شطرنج برای نوجوانان-نویسنده جان واکر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف جان واکر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 32. کتاب شطرنج برای ببرها-نویسنده سیمون وب-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات129 تالیف سیمون وب ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 33. کتاب آزمون های استراتژی درشطرنج-نویسنده خلیل حسینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف خلیل حسینی انتشارات فرزین
 34. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج-نویسنده رحیم دلجو

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف رحیم دلجو انتشارات فرزین
 35. کتاب تدریس شطرنج گام به گام -مترجم رضا رضایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات220 ترجمه رضا رضایی انتشارات فرزین
 36. کتاب مسئله های شطرنج -نویسنده کاظم مرتضویی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات اندیشه برتر تالیف کاظم مرتضویی و دیگران
 37. کتاب تمرین های گام به گام اکادمی شطرنج -نویسنده حسن عباسی فر

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خرد پاک تالیف حسن عباسی فر
 38. کتاب شطرنج برنده بازی کنید -نویسنده یاسر سیروان -مترجم سهیل هوشداران

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات نوید شیراز تالیف یاسر سیروان و جرمی سیلمن ترجمه سهیل هوشداران
 39. کتاب روان شناسی کاربردی شطرنج درک عامل انسانی -نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 40. کتاب آخر بازی کرس-نویسنده پائول کرس-مترجم هادی مومنی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات328 تالیف پاول کرس ترجمه هادی مومنی انتشارات فرزین
  0