1. کتاب ساختار انقلابهای علمی تامس کوهن سعید زیباکلام - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات سمت تألیف تامس کوهن
 2. کتاب ابن عربی و نظریه وحدت وجود دکتر زکریا بهارنژاد - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر زکریا بهارنژاد
 3. کتاب حدوث العالم ترجمه دکتر مهدی محقق - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تالیف دکتر مهدی محقق
 4. کتاب خزانه الحکمه - کاملا نو

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات فرانما تألیف سیاوش خداشناس
 5. کتاب فوتبال و فلسفه ذهن زیبا، بازی زیبا - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 451 انتشارات نشر مرکز تألیف تد ریچاردز ترجمه عیسی عظیمی
 6. کتاب فلسفه علم - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات برتر اندیشان ترجمه دکتر محمود شهبندی
 7. کتاب استنتاج بهترین تبیین بررسی دیدگاه پیتر لیپتون - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تألیف منصور نصیری
 8. کتاب سه رساله ی پیشانقدی - کاملا نو

  35,900تومان

  30,515 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات نشر مرکز تألیف امانوئل کانت ترجمه حسن افشار
 9. کتاب چگونه کیرکگور بخوانیم - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 171 انتشارات نی تألیف جان دی کاپوتو ترجمه صالح نجفی
 10. کتاب مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تألیف زهره سادات ناجی
 11. کتاب راهنمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعه اخلاق کانت - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات ترجمان علوم انسانی تألیف پل گایر ترجمه سیدعلی تقوی نسب
 12. کتاب درآمدی به نظام حاکم صدرائی جلد اول هستی شناسی و جهان شناسی - کاملا نو

  34,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سمت تألیف عبدالرسول عبودیت
 13. کتاب تئاتر ایده ها انگیزش های افلاطونی در تئاتر و فلسفه - کاملا نو

  37,500تومان

  31,875 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات شب خیز تألیف مارتین پوشنر ترجمه مرتضی نوری
 14. کتاب هانری کربن: درپای گمشده تفکر اشراقی ایرانشهری - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پرسش تألیف دکتر علیرضا ساعتی
 15. کتاب قرن ذوق اودیسه فلسفی ذوق در قرن هجدهم - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات حکمت تألیف جورج دیکی ترجمه داود میرزایی - مانیا نوریان
 16. کتاب زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر گامی در تحقق پولی لوگ - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تألیف رضا دهقانی
 17. کتاب راهنمای خواندن شهریار ماکیاوللی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ترجمان علوم انسانی تألیف میگل وتر ترجمه محمد ملاعباسی
 18. کتاب نظریه های مطالعات کلاسیک - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تألیف لوئیس ا هیچکاک ترجمه عبدالله کریم زاده - حسین صبوری
 19. کتاب نیچه زایش تراژدی و چند نوشته ی دیگر - در حد نو

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات نشر مرکز تألیف فریدریش نیچه ترجمه رضا ولی یاری
 20. کتاب تاریخ فلسفه غرب 1: اندیشه فلسفی در عصر باستان - کاملا نو

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات روزنه تألیف ترنس اروین ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی
 21. کتاب علیه تفسیر - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات حرفه نویسنده تألیف سوزان سانتاگ ترجمه احسان کیانی خواه
 22. کتاب گفتار سقراطی کسنوفون - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات آگه تألیف لئو اشتراوس ترجمه یاشار جیرانی
 23. کتاب درآمدی بر فلسفه کانت - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات حکمت تألیف اندرو وارد ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی
 24. کتاب استعاره مقدمه ای کاربردی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 542 انتشارات آگاه تألیف زولتان کوچش ترجمه جهانشاه میرزابیگی
 25. کتاب ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف سث بنردتی ترجمه ایرج آذرفزا
 26. کتاب دیدار غرب و شرق در هجرت گوته ویراست دوم - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه محمود حدادی
 27. کتاب لودویگ ویتگنشتاین: پژوهش های فلسفی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 56 انتشارات زندگی روزانه تألیف رابرت ال ارینگتون ترجمه حسن عرب
 28. کتاب فلسفه دین در عصر جهانی شدن - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات ارشدان تألیف ندا حسینی
 29. کتاب شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی سمت - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات سمت تألیف بندیکتوس دو اسپینوزا ترجمه دکتر محسن جهانگیری
 30. کتاب دائوده جینگ لائوذزی ترجمه از متن چینی باستان - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات زندگی روزانه ترجمه اسماعیل رادپور
 31. کتاب معنا در تاریخ - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف کارل لوویت ترجمه سعید حاجی ناصری - زانیار ابراهیمی
 32. کتاب مکتب کیوتو آشنایی با فلسفه ژاپن - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات ققنوس تألیف محمد اصغری
 33. کتاب بیانیه ی مکتب رمانتیک - کاملا نو

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات تمدن علمی تألیف آین رند ترجمه نیلوفر آقاابراهیمی
 34. کتاب آینده انسان چشم اندازهای فلسفی - کاملا نو

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات علمی تألیف گونتر زیبلد ترجمه گروه مترجمان
 35. کتاب هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف گراهام اسکمبلر ترجمه حسینعلی نوذری
 36. کتاب تاریخ مختصر فلسفه زمان - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 219 انتشارات اطلاعات تألیف آدریان باردون ترجمه محمدحسین وقار
 37. کتاب ضعف و قوت اراده از منظر فلسفی، روان شناختی و زبان شناختی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات سینا تألیف آروین آذرگین
 38. کتاب گامی به سوی تجرد نفس بررسی یک استدلال در دو سنت فلسفی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات فلوطین تألیف محمد سادات منصوری
 39. کتاب ژاک دریدا من مرگ خود را در نوشتن زندگی می کنم آخرین مصاحبه و سایر گفتگوها - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات آفتابکاران تألیف جان برنباوم ترجمه حسین کربلایی طاهر
  0