1. کتاب دست دوم کتاب کوچک فلسفه تالیف گریگوری برگمن ترجمه کیوان قبادیان-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف گریگوری برگمن مترجم کیوان قبادیان انتشارات کتاب آمه
 2. کتاب دست دوم فلاسفه و موسیقی تالیف آرین رحمانیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف آرین رحمانیان انتشارات متن
 3. کتاب دست دوم پیدایش جهان:تصادف یا طراحی هوشمندانه -در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 273 مولف ویلیام دمبسکی و دیگران مترجم سلاله امینیان انتشارات پارسیک
 4. کتاب دست دوم چنین گفت زرتشت تالیف فردریش نیچه ترجمه داریوش آشوری-چاپ افست

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 488 مولف فردریش نیچه مترجم داریوش آشوری انتشارات نامعلوم
 5. کتاب دست دوم پهنه ی ذن تالیف د.ت. سوزوکی ترجمه فرامرز جواهری نیا-چاپ افست

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف د.ت. سوزوکی مترجم فرامرز جواهری نیا انتشارات فردوس
 6. کتاب دست دوم چیستی هنر تالیف اسوالد هنفلینگ ترجمه علی رامین-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 197 مولف اسوالد هنفلینگ مترجم علی رامین انتشارات هرمس
 7. کتاب دست دوم درباره ی نگریستن تالیف جان برجر ترجمه فیروزه مهاجر- در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 251 مولف جان برجر مترجم فیروزه مهاجر انتشارات آگه
 8. کتاب دست دوم گفتاری در باب نابرابری تالیف ژان ژاک روسو ترجمه حسین راغفر- در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف ژان ژاک روسو مترجم حسین راغفر انتشارات نامعلوم
 9. کتاب دست دوم نیچه و فلسفه تالیف ژیل دلوز ترجمه لیلا کوچک منش-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 314 مولف ژیل دلوز مترجم لیلا کوچک منش انتشارات رخ داد نو
 10. کتاب دست دوم سرشت تلخ بشر تالیف آیزایا برلین ترجمه لیلا سازگار-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 374 مولف آیزایا برلین مترجم لیلا سازگار انتشارات ققنوس
 11. کتاب دست دوم جستاری در فهم بشر تالیف جان لاک ترجمه صادق رضازاده شفق-در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 465 مولف جان لاک مترجم صادق رضازاده شفق انتشارات شفیعی
 12. کتاب دست دوم در جست و جوی آزادی :گفت و گو با آیزایا برلین تالیف رامین جهانبگلو ترجمه خجسته کیا-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 292 مولف رامین جهانبگلو مترجم خجسته کیا انتشارات نشرنی
 13. کتاب دست دوم معنای رئالیسم معاصر تالیف گئورگ لوکاچ ترجمه فریبرز سعادت-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 205 مولف گئورگ لوکاچ مترجم فریبرز سعادت انتشارات نیل
 14. کتاب دست دوم آدمی با دیگران (گزین گویه های نیچه) ترجمه علی عبدالهی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 172 مولف نیچه مترجم علی عبدالهی انتشارات ثالث
 15. کتاب دست دوم آزادی و خیانت به آزادی تالیف آیزایا برلین ترجمه عزت الله فولادوند-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف آیزایا برلین مترجم عزت الله فولادوند انتشارات ماهی
 16. کتاب دست دوم پاره های فکر (فلسفه و سیاست) تالیف مراد فرهاد پور-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 368 مولف مراد فرهاد پور انتشارات طرح نو
 17. کتاب دست دوم بر قله های نا امیدی تالیف امیل چوران ترجمه سپیده کوتی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف امیل چوران مترجم سپیده کوتی انتشارات پیدایش
 18. کتاب دست دوم مسیح تالیف کارل یاسپرس ترجمه احمد سمیعی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف کارل یاسپرس مترجم احمد سمیعی انتشارات خوارزمی
 19. کتاب دست دوم فلسفه ی کانت تالیف اشتفان کورنر ترجمه عزت الله فولادوند-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 440 مولف اشتفان کورنر مترجم عزت الله فولادوند انتشارات خوارزمی
 20. کتاب دست دوم دفترهای فلسفی (دفترهای هگل) تالیف ولادیمیر ایلیچ لنین ترجمه حسن مرتضوی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف ولادیمیر ایلیچ لنین مترجم حسن مرتضوی انتشارات روزبهان
 21. کتاب دست دوم مقدمه ای بر سیر فلسفه در جهان باستان تالیف و.سوکولوف ترجمه مجید کلکته چی چاپ 1356

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف و.سوکولوف مترجم مجید کلکته چیی انتشارات پیام
 22. کتاب دست دوم رولان بارت تالیف رولان بارت ترجمه پیام یزدانجو-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف رولان بارت مترجم پیام یزدانجو انتشارات نشر مرکز
 23. کتاب دست دوم کژ نگریستن تالیف اسلاوی ژیژک ترجمه مازیار اسلامی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 327 مولف اسلاوی ژیژک مترجم مازیار اسلامی انتشارات رخ داد نو
 24. کتاب دست دوم موسیقی و ذهن تالیف آنتونی استور ترجمه غلامحسین معتمدی-در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف آنتونی استور مترجم غلامحسین معتمدی انتشارات نشر مرکز
 25. کتاب دست دوم بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی تالیف ماکس وبر ترجمه حسن خیاطی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 131 مولف ماکس وبر مترجم حسن خیاطی انتشارات علمی و فرهنگی
 26. کتاب دست دوم درآمدی بر فلسفه ی موسیقی تالیف رابرت آگوستوس شارپ ترجمه حسن خیاطی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 312 مولف رابرت آگوستوس شارپ مترجم حسن خیاطی انتشارات نشر بان
 27. کتاب دست دوم خرد و انقلاب تالیف هربرت مارکوزه ترجمه محسن ثلاثی-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف هربرت مارکوزه مترجم محسن ثلاثی انتشارات ثالث
 28. کتاب دست دوم به برهوت حقیقت خوش آمدید تالیف اسلاوی ژیژک ترجمه فتاح محمدی-در حد نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف اسلاوی ژیژک مترجم فتاح محمدی انتشارات هزاره ی سوم
 29. کتاب دست دوم تجربه ی مدرنیته تالیف مارشال برمن ترجمه مراد فرهاد پور-در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 443 مولف مارشال برمن مترجم مراد فرهاد پور انتشارات طرح نو
 30. کتاب دست دوم جهان و تاملات فیلسوف گزیده هایی از نوشته های آرتور شوپنهاور ترجمه رضا ولی یاری-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 266 مولف آرتور شوپنهاور مترجم رضا ولی یاری انتشارات نشر مرکز
 31. کتاب دست دوم انسان تک ساحتی تالیف هربرت مارکوز ترجمه محسن مویدی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 259 مولف هربرت مارکوز مترجم محسن مویدی انتشارات امیر کبیر
 32. کتاب دست دوم فلسفه ی پول تالیف گئورگ زیمل ترجمه ی شهناز مسمی پرست-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 708 مولف گئورگ زیمل مترجم شهناز مسمی پرست انتشارات کتاب پارسه
 33. کتاب دست دوم لکان،دریدا،کریسشتوا تالیف مایکل پین ترجمه پیام یزدانجو-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 386 مولف مایکل پین مترجم پیام یزدانجو انتشارات نشر مرکز
 34. کتاب دست دوم فلسفه ی آرتور شوپنهاور تالیف تامس تافه ترجمه عبدالعلی دست غیب- در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 201 مولف تامس تافه مترجم عبدالعلی دست غیب انتشارات پرسش
 35. کتاب دست دوم تبار شناسی اخلاق تالیف فریدریش ویلهلم نیچه ترجمه داریوش آشوری- در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 214 مولف فریدریش ویلهلم نیچه مترجم داریوش آشوری انتشارات آگه
 36. کتاب دست دوم اسلاوی ژیژک تالیف تونی مایرز ترجمه احسان نورورزی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 212 مولف تونی مایرز مترجم احسان نورورزی انتشارات نشر مرکز
 37. کتاب دست دوم عینیت ایدئولوژی تالیف اسلاوی ژیژک ترجمه علی بهروزی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 436 مولف اسلاوی ژیژک مترجم علی بهروزی انتشارات طرح نو
  0