1. کتاب دست دوم روش تحقیق رشته علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات مهر سبحان تألیف حسین صنعتی - سینا احمدی
 2. کتاب دست دوم ریاضی مجموعه مدیریت، اقتصاد، حسابداری کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  44,000تومان

  30,800 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات صعود ماهان تألیف دکتر حسن رضاپور
 3. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  41,000تومان

  28,700 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات صعود ماهان تألیف فرشاد احسانی
 4. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 641 انتشارات صعود ماهان تألیف فرشاد احسانی
 5. کتاب دست دوم زبان فارسی سری کتاب های مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  19,000تومان

  13,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مهر سبحان تألیف دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  31,000تومان

  21,700 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات مهر سبحان تألیف محسن ابراهیمی و همکاران
 7. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات مهر سبحان تألیف محمد مهدی قائمی نیا و همکاران
 8. کتاب دست دوم دانش مسائل روز مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات مهر سبحان تألیف مهدی باقری نصرآبادی
 9. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت، مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  38,000تومان

  24,700 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات صعود ماهان تألیف محسن ابراهیمی - علیرضا سلامی - سعید پاکدل
 10. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق کمی و کیفی، دکتری ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات مکتب ماهان تألیف دکتر نظام بهرامی کمیل
 11. کتاب دست دوم تکونولوژی آموزشی - کارشناسی ارشد ماهان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تألیف گروه مولفین
 12. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت - کارشناسی ارشد ماهان

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تألیف گروه مولفین
 13. کتاب دست دوم مهندسی زلزله - مجموعه کتابهای دکتری ماهان - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات مکتب ماهان تألیف حمید محمدنژاد - فواد مهاجری
 14. کتاب دست دوم دینامیک خاک - مجموعه کتابهای دکتری ماهان - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات مکتب ماهان تألیف علیرضا سلطانی
 15. کتاب دست دوم دینامیک سازه - مجموعه کتابهای دکتری ماهان - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات مکتب ماهان تألیف حمید محمدنژاد - فواد مهاجری
 16. کتاب دست دوم مبانی کلی ارتباط جمعی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات مهر سبحان تألیف مهدی بدرالدین - خدیجه ططری
 17. کتاب دست دوم زبان عمومی مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  35,000تومان

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم رمضان نیا
 18. کتاب دست دوم زبان عمومی مشترک کلیه رشته ها کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  4,500تومان

  3,150 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم رمضان نیا
 19. کتاب دست دوم روش و فنون تدریس - کارشناسی ارشد ماهان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تألیف گروه مولفین
 20. کتاب دست دوم استعداد تحصیلی - مجموعه کتابهای دکتری ماهان - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات مکتب ماهان تألیف هادی مسیح خواه - مهسا پور رمضان