1. کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی چاپ 1399-مجموعه مدیریت دولتی-نویسنده علیرضا اسدزاده

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 405 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا اسدزاده
 2. کتاب آمار در مدیریت ویرایش اول-نویسنده وحید ناصحی فر

  63,000تومان

  56,700 تومان

  تعداد صفحات 337 انتشارات صعود ماهان تالیف وحید ناصحی فر-مریم کاویانی نیک
 3. کتاب واژگان زبان عمومی 2020-نویسنده حسین زهره وند

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات صعود ماهان تالیف حسین زهره وند
 4. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ تشریحی-آزمون های دکتری سال 95 تا 97 چاپ1398-نویسنده شیما حسنی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات صعود ماهان تالیف شیما حسنی
 5. کتاب مجموعه تست استعداد تحصیلی چاپ 1399-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده سید علی مدنی کزازی

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 372 انتشارات صعود ماهان تالیف سید علی مدنی کزازی-محمد احسان احمدیان یزدی
 6. کتاب بانک تست زبان عمومی دکتری چاپ 99-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی-مسلم فتح الهی
 7. کتاب حقوق کیفری عمومی مجموعه حقوق دکتری ماهان - کاملا نو

  61,000تومان

  48,800 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات صعود ماهان تألیف مهدی شعبانی و همکاران
 8. کتاب آمار و احتمالات مهندسی مجموعه مهندسی آب PHD ماهان - کاملا نو

  51,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات صعود ماهان تألیف شهاب کاوه کار - المیرا ولی پور
 9. کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی مجموعه مهندسی صنایع ارشد ماهان - کاملا نو

  47,000تومان

  37,600 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات صعود ماهان تألیف محمد حسین پورسعیدی
 10. کتاب مهندسی نرم افزار مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  42,000تومان

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات صعود ماهان تألیف آزاده ضیایی
 11. کتاب زبان تخصصی مجموعه حسابداری کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  78,000تومان

  62,400 تومان

  تعداد صفحه 339 انتشارات صعود ماهان تألیف پیمان جهانی
 12. کتاب درک عمومی معماری مجموعه معماری و پروژه و ساخت کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  51,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات صعود ماهان تألیف علی طباطبایی
 13. کتاب زبان تخصصی مجموعه مدیریت ویژه MBA کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  67,000تومان

  53,600 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم رمضان نیا - شیما حسنی
 14. کتاب زبان تخصصی مجموعه جغرافیا کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  47,000تومان

  37,600 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات صعود ماهان تألیف جبرئیل قربانیان
 15. کتاب حقوق مدنی تعهدات مجموعه حقوق کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  47,000تومان

  37,600 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات صعود ماهان تألیف مریم یداله زاده
 16. کتاب زبان تخصصی مجموعه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  51,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات صعود ماهان تألیف یوسف لطفی - سهیلا اجاقی
 17. کتاب حقوق بین الملل عمومی مجموعه علوم سیاسی کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات صعود ماهان تألیف مرتضی شکری گلدره
 18. کتاب زبان تخصصی مجموعه ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ماهان - کاملا نو

  47,000تومان

  37,600 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات صعود ماهان تألیف حماسه طحانی
 19. کتاب دست دوم زبان فارسی سری کتاب های مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  19,000تومان

  13,300 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات مهر سبحان تألیف دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
 20. کتاب دست دوم زبان تخصصی مجموعه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  31,000تومان

  21,700 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات مهر سبحان تألیف محسن ابراهیمی و همکاران
 21. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ماهان - در حد نو

  43,000تومان

  30,100 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات مهر سبحان تألیف محمد مهدی قائمی نیا و همکاران
 22. کتاب دست دوم تکونولوژی آموزشی - کارشناسی ارشد ماهان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تألیف گروه مولفین
 23. کتاب مبانی سازمان و مدیریت چاپ 1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  94,000تومان

  84,600 تومان

  تعداد صفحات 579 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 24. کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی چاپ 1399-گروه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 25. کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی چاپ 1398-گروه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 26. کتاب استعداد تحصیلی چاپ 1399-کلیه رشته ها-نویسنده علیرضا مروج

  114,000تومان

  102,600 تومان

  تعداد صفحات 435 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا مروج
 27. کتاب زبان عمومی چاپ 1399-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  109,000تومان

  98,100 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی
 28. کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی چاپ اول 1399-مجموعه مدیریت دولتی-نویسنده علیرضا اسدزاده

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 405 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا اسدزاده
 29. کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چاپ 1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر احمدرضا مدرسی

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر احمدرضا مدرسی
 30. کتاب مجموعه تست استعداد تحصیلی چاپ 1398-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده سید علی مدنی کزازی

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 372 انتشارات صعود ماهان تالیف سید علی مدنی کزازی-محمد احسان احمدیان یزدی
 31. کتاب آمار چاپ1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر حسن رضاپور

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 440 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر حسن رضاپور
 32. کتاب بانک تست زبان عمومی دکتری چاپ 98-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  64,000تومان

  57,600 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی-مسلم فتح الهی
 33. کتاب آمار چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر حسن رضاپور

  109,000تومان

  98,100 تومان

  تعداد صفحات 440 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر حسن رضاپور
 34. کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر احمدرضا مدرسی

  101,000تومان

  90,900 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر احمدرضا مدرسی
 35. کتاب زبان عمومی چاپ 1398-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی
 36. کتاب استعداد تحصیلی چاپ 1398-کلیه رشته ها-نویسنده علیرضا مروج

  89,000تومان

  80,100 تومان

  تعداد صفحات 435 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا مروج
 37. کتاب مبانی سازمان و مدیریت چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  119,000تومان

  107,100 تومان

  تعداد صفحات 579 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
  0