1. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 مسعود آقاسی جلد اول-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 592 انتشارات نگاه دانش نویسنده مسعود آقاسی
 2. کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات جهش تألیف فرزین حاجی جمشیدی
 3. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 4. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 مسعود آقاسی - جلد اول - در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات نگاه دانش تألیف مسعود آقاسی
 5. کتاب دست دوم آمار،احتمال و استنتاج آماری تالیف علی سوری

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 658 مولف علی سوری انتشارات نورعلم
 6. کتاب دست دوم ریاضیات ترسیمی تالیف علیرضا میرآخوری

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 162 مولف علیرضا میرآخوری انتشارات مبنای خرد
 7. کتاب دست دوم مدرسان شریف کارشناسی ارشد :ریاضیات مهندسی تالیف حسین نامی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 8. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی ویرایش چهارم تالیف فرزین حاجی جمشیدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 451 مولف فرزین حاجی جمشیدی انتشارات صفار
 9. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف نیما هاشمی و دیگران-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف نیما هاشمی و دیگران انتشارات فرهیختگان علوی
 10. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم تالیف اروین کرویت سیگ ترجمه امیر علی طباطبایی عدنانی و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 513 مولف اروین کرویت سیگ مترجم امیر علی طباطبایی عدنانی و دیگران انتشارات آذر باد
 11. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی (جلد اول) تالیف ایساک مارون ترجمه صفی شاهی فرد و دیگران-در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 264 مولف ایساک مارون ترجمه صفی شاهی فرد و دیگران انتشارات تک رنگ
 12. کتاب دست دوم سرعت انتقال محاسبات ذهنی کاربردی (مرحله دوم-قسمت دوم) جذر تالیف علی بیات موحد-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 72 مولف امیر تقی زاده انصاری انتشارات اساتید قلم تهران
 13. کتاب دست دوم طرح 90% ریاضی عمومی 2 رشته های فنی و مهندسی تالیف امیر تقی زاده انصاری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 161 مولف امیر تقی زاده انصاری انتشارات آترین پارسه
 14. کتاب دست دوم طرح 90% ریاضی عمومی 1 رشته های فنی و مهندسی تالیف امیر تقی زاده انصاری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 158 مولف امیر تقی زاده انصاری انتشارات آترین پارسه
 15. کتاب دست دوم هندسه دلپذیر تالیف احمد شرف الدین-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 229 مولف احمد شرف الدین انتشارات مدرسه
 16. کتاب دست دوم راهنما و تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل تالیف طاهر لطفی و دیگران-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف طاهر لطفی و دیگران انتشارات دانشجو
 17. کتاب دست دوم مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی جلد اول تالیف ویلیام ای.بویس و همکاران ترجمه محمدرضا سلطانپور و دیگران

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 495 مولف ویلیام ای.بویس و همکاران ترجمه محمدرضا سلطانپور و دیگران انتشارات نشر دانشگاهی
 18. کتاب دست دوم مجموعه ی جبر و آنالیز تالیف محمود نصیری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 544 مولف محمود نصیری انتشارات مبتکران
 19. کتاب دست دوم تصاعدها ولگاریتم تالیف عبدالحسین مصحفی -در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 210 مولف عبدالحسین مصحفی انتشارات فاطمی
 20. کتاب دست دوم احتمال نظریه اطلاع و کد گذاری تالیف هاشم پروانه مسیحا-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 405 مولف هاشم پروانه مسیحا انتشارات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 21. کتاب دست دوم آمار و احتمالات تالیف مسعود نیکوکار-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 439 مولف مسعود نیکوکار انتشارات گسترش علوم پایه
 22. کتاب دست دوم نظریه اعداد تالیف نیل.اچ.مک کوی ترجمه غلامحسین بهفروز و دیگران

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 177 مولف نیل.اچ.مک کوی مترجم غلامحسین بهفروز و دیگران انتشارات امیر کبیر
 23. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی پیشرفته تالیف امیر رضا شاهانی-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مولف امیر رضا شاهانی انتشارات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 24. کتاب دست دوم نظریه اندازه و انتگرال تالیف فریبا بهرامی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف فریبا بهرامی انتشارات حفیظ
 25. کتاب دست دوم راهنمای حل معادلات دیفرانسیل تالیف مسعود نیکوکار

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 302 مولف مسعود نیکوکار انتشارات آزاده
 26. کتاب دست دوم آمار و احتمال در مهندسی و علوم ویرایش دوم تالیف مقتدی هاشمی پرست-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 844 مولف مقتدی هاشمی پرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 27. کتاب دست دوم توابع ویژه در ریاضیات مهندسی تالیف عبدالله میرطاهری-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 319 مولف عبدالله میرطاهری انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 28. کتاب دست دوم درسی در نظریه ی گروهها تالیف جان اس.رز ترجمه علیرضا مقدم فر و دیگران

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف مولف جان اس.رز مترجم علیرضا مقدم فر و دیگران انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 29. کتاب دست دوم مقدمه ای برکاربرد ریاضیات در مهندسی تالیف علی اشرفی زاده-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 416 مولف علی اشرفی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 30. کتاب دست دوم روش تفاضلات متناهی در حل عددی با معادلات دیفرانسیل جزئی تالیف عظیم امین عطائی -در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 197 مولف عظیم امین عطائی انتشارات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 31. کتاب دست دوم نظریه بازیها و کاربد آن ویرایش دوم تالیف مقتدی هاشمی پرست-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف مقتدی هاشمی پرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 32. کتاب دست دوم کاملترین راهنمای معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها تالیف محمد رضا سمسارزاده-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف محمد رضا سمسارزاده انتشارات سنجش سپاهان
 33. کتاب دست دوم راهنمای حل آمار و احتمال 1 تالیف مسعود نیکوکار-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف مسعود نیکوکار انتشارات گسترش علوم پایه
 34. کتاب دست دوم سیستم های فازی و کنترل فازی تالیف لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 540 مولف لی وانگ مترجم محمد تشنه لب انتشارات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 35. کتاب دست دوم مبانی احتمالات و آمار مهندسی (جلد دوم) تالیف مجید ایوزیان و همکاران-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 460 مولف مجید ایوزیان و همکاران انتشارات ترمه
 36. کتاب دست دوم راهنمای تمرین های درآمدی بر روش های آماری کاربرد آمار در پژوهش تالیف جان هاروی ترجمه تقی برومندزاده و دیگران-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف جان هاروی مترجم تقی برومندزاده و دیگران انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 37. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی تالیف قاسم شادالوئی-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 457 مولف قاسم شادالوئی انتشارات پارسه
  0