1. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 مسعود آقاسی جلد اول-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 592 انتشارات نگاه دانش نویسنده مسعود آقاسی
 2. کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات جهش تألیف فرزین حاجی جمشیدی
 3. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل نیکوکار - در حد نو

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات آزاده تألیف دکتر مسعود نیکوکار
 4. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 5. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 مسعود آقاسی - جلد اول - در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات نگاه دانش تألیف مسعود آقاسی
 6. کتاب روش های آماری تالیف دکتر کریم منصورفر

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 319 وزن 480 تألیف دکتر کریم منصورفر انتشارات دانشگاه تهران چاپ kil سال 1387
 7. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی (مجموعه دو جلدی ) تالیف لویی لیت هولد ترجمه علی اکبر عالم زاده

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 1194 مولف لویی لیت هولد مترجم علی اکبر عالم زاده انتشارات نشر علوم
 8. کتاب دست دوم روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول تالیف جورج آرفکن ترجمه اعظم پور قاضی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 236 مولف جورج آرفکن مترجم شهریار رخزاد پور انتشارات دانشجو
 9. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل تالیف محمود کریمی - نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 812 مولف محمود کریمی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 10. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی جلد دوم تالیف محمود کریمی - در حد نو

  224,000 تومان

  تعداد صفحات 620 مولف محمود کریمی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 11. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی جلد اول تالیف محمود کریمی - در حد نو

  206,000 تومان

  تعداد صفحات 630 مولف محمود کریمی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 12. کتاب دست دوم نظریه مجموعه و کاربردهای آن-نویسنده شووینگ تی لین-مترجم عمید رسولیان

  75,000 تومان

  تعداد صفحات218 انتشارات نشر دانشگاهی نوشته شووینگ تی لین ترجمه عمید رسولیان
 13. کتاب دست دوم تعیین دامنه و برد توابع به روش حل مسئله-نویسنده سید محمدرضاهاشمی موسوی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات135 انتشارات مدرسه برهان نوشته سید محمدرضاهاشمی موسوی
 14. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام جلد اول-نویسنده ریچارد ا سیلورمن-مترجم دکتر علی اکبر عالم زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات590 انتشارات ققنوس نوشته ریچارد ا سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده
 15. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام جلد دوم-نویسنده ریچارد ا سیلورمن -مترجم دکتر علی اکبر عالم زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات560 انتشارات ققنوس نوشته ریچارد ا سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده
 16. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها چاپ دهم-نویسنده دکتر اصغر کرایه چیان

  55,000 تومان

  تعداد صفحات367 انتشارات دانشگاه فردوسی ایران نوشته دکتر اصغر کرایه چیان
 17. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم-نویسنده لوئیس لیتهولد-مترجم دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

  60,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علم صنعت110 نوشته لوئیس لیتهولد ترجمه دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
 18. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول -نویسنده لوئیس لیتهولد-مترجم دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

  60,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علم صنعت نوشته لوئیس لیتهولد ترجمه دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
 19. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل-نویسنده دکتر مسعود نیکوکار

  90,000 تومان

  تعداد صفحات584 انتشارات ازاده دکتر مسعود نیکوکار
 20. کتاب دست دوم روش های ریاضی در فیزیک جلد دوم-نویسنده جورج آرفکن-مترجم اعظم پورقاضی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نشر دانشگاهی نویسنده جورج آرفکن مترجم اعظم پورقاضی
 21. کتاب دست دوم جبر از آغاز تا پایان-نویسنده واویلف ملنیکف-مترجم پرویز شهریاری

  120,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات تهران نویسنده واویلف ملنیکف مترجم پرویز شهریاری
 22. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال جلداول -نویسنده علی باباخانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه تهران تایف علی باباخانی و دیگران
 23. کتاب دست دوم محافل ریاضی تجربه ی روسها-نویسنده دمیتری فومین-مترجم ارشک حمیدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات فاطمی تایف دمیتری فومین و دگران ترجمه ارشک حمیدی و دیگران
 24. کتاب دست دوم مجموعه سوالات المپیاد ریاضی در ایران -نویسنده حسین شفیع زاده

  55,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خوشخوان تایف حسین شفیع زاده
 25. کتاب دست دوم مبانی آنالیز ریاضی-نویسنده محمدعلی رضوانی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 753انتشارات پوران پژوهش تایف محمدعلی رضوانی
 26. کتاب دست دوم ترکیبات جلد اول-نویسنده عباس ثروتی-سعید نعمتی

  54,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات خوشخوان تالیف عباس ثروتی-سعید نعمتی
 27. کتاب دست دوم آنالیز عددی -نویسنده ریچارد ال بوردن و همکاران مترجم علی اکبر عالم زاده و همکاران

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 785انتشارات ققنوس تالیف ریچارد ال بوردن و همکاران
 28. کتاب دست دوم اصول آنالیز حقیقی -نویسنده ربرت جی بارتل مترجم جعفر زعفرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات644انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف ربرت جی بارتل
 29. کتاب دست دوم المپیاد ریاضی درایران مرحله دوم-نویسنده عباس ثروتی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خوشخوان تایف عباس ثروتی و دیگران
 30. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی (مجموعه سه جلدی ) تالیف لویی لیت هولد ترجمه علی اکبر عالم زاده

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 1871 مولف لویی لیت هولد مترجم علی اکبر عالم زاده انتشارات نشر علوم
 31. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 و 2 مسعود آقاسی جلد سوم - نوشته دارد

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 504 تألیف مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش
 32. کتاب دست دوم طرح 90% ریاضی مهندسی رشته های فنی و مهندسی تالیف قاسم شادالوئی

  22,000 تومان

  مولف قاسم شادالوئی تعداد صفحات 116انتشارات آترین پارسه
 33. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 تالیف حسین فرامرزی

  66,000 تومان

  تعداد صفحات 339 مولف حسین فرامرزی انتشارات مولف
 34. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل جلد دوم تالیف محمود کریمی - در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 428 مولف محمود کریمی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 35. کتاب دست دوم راهنمای معادلات دیفرانسیل معمولی بویس ،دیپرما جلد اول تالیف محمد یعقوبی فر

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 373 مولف محمد یعقوبی فر انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 36. کتاب دست دوم محاسبات عددی تالیف بهمن مهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف بهمن مهری انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
  0