1. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول-2- نویسنده توماس -مترجم مهدی بهزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف جورج توماس و دیگران ترجمه مهدی بهزاد و دیگران
 2. کتاب دست دوم پارسه ریاضی پایه -جلد اول-نویسنده محمدصادق معتقدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات حرکت نو تالیف محمد صادق معتقدی
 3. کتاب دست دوم پارسه معادلات دیفرانسیل-نویسنده محمد صادق معتقدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات564انتشارات حرکت نو تالیف محمد صادق معتقدی
 4. کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات جهش تألیف فرزین حاجی جمشیدی
 5. کتاب دست دوم مبانی احتمال شلدون راس - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات شیخ بهایی تألیف شلدون راس ترجمه دکتر احمد پارسیان - دکتر علی همدانی
 6. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل نیکوکار - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات آزاده تألیف دکتر مسعود نیکوکار
 7. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 8. کتاب دست دوم مقدمه ای بر نظریه ی آمار-نویسنده الکساندر.م.مود-مترجم علی مشکانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات700انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف الکساندر.م.مود ترجمه علی مشکانی
 9. کتاب دست دوم تحلیل های آماری بااستفاده ازspss -نویسنده منصورمومنی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مولف تالیف منصورمومنی و دیگران
 10. کتاب دست دوم حل و تشریح مسائل تحلیل آماری جلداول-نویسنده اسماعیل اسمعیلی آتشگاه

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات شرح تالیف اسماعیل اسمعیلی آتشگاه
 11. کتاب دست دوم مقدمه ای بر احتمالات و امار کاربردی-نویسنده رونالد والپول-مترجم میربهادر قلی آریا نژاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات440انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف رونالد والپول ترجمه میربهادر قلی آریانژاد
 12. کتاب دست دوم حل المسائل ریاضیات و کابرد آن درمدیریت 1و2-نویسنده جمشید صالحی صدقیانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات هستان تالیف جمشیدصالحی صدقیانی و دیگران
 13. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل- نویسنده محسن شاه حسینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات310انتشارات شرح تالیف محسن شاه حسینی و دیگران
 14. کتاب دست دوم آمارزیستی با رویکردی بر-نویسنده نزهت شاکری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات170انتشارات مولف تالیف نزهت شاکری
 15. کتاب دست دوم تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی جلداول-نویسنده جین ا.وبر-مترجم حسین پورکاظمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف جین ا.وبر ترجمه حسین پورکاظمی
 16. کتاب دست دوم جبر خطی مقدماتی-نویسنده استانلی آی.گراسمان- مترجم علی اکبر عالم زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات763انتشارات نوین پژوهش تالیف استانلی آی.گراسمان ترجمه علی اکبر عالم زاده
 17. کتاب دست دوم حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی-نویسنده فرزین حاجی جمشیدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات248انتشارات صفار تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 18. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی پیشرفته-نویسنده لمیررضا شاهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات412انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف امیررضا شاهانی
 19. کتاب دست دوم مدلسازی معادلات ساختاری -نویسنده یعقوب حسینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات336انتشارات جامعه شناسان تالیف یعقوب حسینی و دیگران
 20. کتاب دست دوم ریاضیات عمومی-نویسنده علیرضافرجی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات577انتشارات سهیل کوشا تالیف علیرضا فرجی و دیگران
 21. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع یک متغیره-نویسنده ایساک مارون-مترجم علی اکبر عالم زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات648انتشارات نگارنده دانش تالیف ایساک مارون ترجمه علی اکبرعالم زاده
 22. کتاب دست دوم حساب دیفرانسیل و انتگرال-نویسنده اس.ام.شلی-مترجم ابوالقاسم لاله

  30,000 تومان

  تعداد صفحات649انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تالیف اس.ام.شلی و دیگران ترجمه ابوالقاسم لاله
 23. کتاب دست دوم ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و2-نویسنده ایرج ابراهیمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات هستان تالیف ایرج ابراهیمی و دیگران
 24. کتاب دست دوم جبرمجرد-نویسنده s.k.jain-مترجم بهروز خسروی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات709انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف s.k.jain ترجمه بهروز خسروی و دیگران
 25. کتاب دست دوم ریاضیات عمومی جلداول-نویسنده ایساک مارون-مترجم خلیل پاریاب

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات پاریاب تالیف ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب
 26. کتاب دست دوم ریاضیات عمومی-نوسنده ایساک مارون-مترجم خلیل پاریاب

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات پاریاب تالیف ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب
 27. کتاب دست دوم مسائل ترکیبات در المپیاد ریاضی-نویسنده عباس ثروتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات160انتشارات پژوهان جوان تالیف عباس ثروتی
 28. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی بانسبیت خاص-نویسنده قاسم اسکویی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات120انتشارات امید انقلاب تالیف قاسم اسکویی و دیگران
 29. کتاب دست دوم آمارتوصیفی-نویسنده هادی هاشمی رزینی -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات125انتشارات آوش تالیف هادی هاشمی رزینی و دیگران
 30. کتاب دست دوم مجموعه کتابهای کارشناسی ارشد گاج ریاضی عمومی2-نویسنده عباس نعمتی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات412 انتشارات بین الملل گاج تالیف عباس نعمتی
 31. کتاب دست دوم راهنما وتشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت 1-نویسنده امیرحسین عباسی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ تالیف امیرحسین عباسی
 32. کتاب دست دوم تشریح مسائل حساب دیفرانسل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلددوم-نویسنده جورج توماس

  30,000 تومان

  تعداد صفحات366انتشارات موسسه علمی تحقیقاتی زند تالیف جورج توماس
 33. james stewart calculus vol.3 کتاب دست دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم
 34. james stewart calculusکتاب دست دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم
 35. کتاب دست دوم حساب دیفرانسل و انتگرال و هندسه تحلیلی ویرایش هفتم جلد اول قسمت دوم-نویسنده جیمز استوارت-مترجم فرزین حاجی جمشیدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات434انتشارات صفار تالیف جیمز استوارت ترجمه فرزین حاجی جمشیدی و دیگران
  0