1. کتاب دست دوم درک عمومی معماری منظر پارسه - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات حرکت نو
 2. کتاب دست دوم اصول مهندسی پی پارسه با رویکرد حل مسئله - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات حرکت نو تألیف رضا ضیائی موید
 3. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 4. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 2 - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 5. کتاب دست دوم ریاضی پایه معتقدی جلد اول - در حد نو

  29,000تومان

  20,300 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 6. کتاب دست دوم طرح 90% علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی رشته روانشناسی - در حد نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مریم حضرتی
 7. کتاب دست دوم روان شناسی عمومی پارسه - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات حرکت نو تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 8. کتاب دست دوم روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی پارسه - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات حرکت نو تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 9. کتاب دست دوم ارتعاشات پارسه - در حد نو

  11,000تومان

  8,250 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حرکت نو تألیف رضا تیموری فعال
 10. کتاب دست دوم زبان تخصصی مهندسی صنایع پارسه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 395 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 11. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت پارسه

  25,000تومان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 12. کتاب دست دوم پارسه بانک مدیریت جلد اول

  27,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 13. کتاب دست دوم پارسه بانک مدیریت جلد دوم همراه با CD

  27,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 14. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه جلد اول مبانی سازمان و مدیریت

  26,000تومان

  15,600 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا
 15. کتاب دست دوم معماری کامپیوتر پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 16. کتاب دست دوم کامپایلر پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر غلامرضا قاسم ثانی
 17. کتاب دست دوم زبانهای برنامه سازی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس محسن طورانی
 18. کتاب دست دوم مدارهای منطقی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 19. کتاب دست دوم محاسبات عددی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه
 20. کتاب دست دوم نظریه زبان ها و ماشین پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر محمدرضا میبدی
 21. کتاب دست دوم ساختمانهای گسسته پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 22. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی پارسه - مجموعه دروس عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 23. کتاب دست دوم آمار و احتمالات پارسه - مجموعه دروس عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس محسن طورانی
 24. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه - جلد دوم - رفتار سازمانی و منابع انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 515 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف غلامعلی طبرسا
 25. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه - جلد اول - مبانی سازمان و مدیریت

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف غلامعلی طبرسا
 26. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان پارسه - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر تیمور محمدی
 27. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه - مجموعه مدیریت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر فریدون اوحدی
 28. کتاب دست دوم مدیریت مالی پارسه - مجموعه مدیریت

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر رضا تهرانی
 29. کتاب دست دوم مهندسی عمران - تحلیل سازه های 1

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 265 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس سیدامیر حسینی
 30. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پارسه معتقدی - در حد نو

  27,000تومان

  20,250 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 31. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 32. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 33. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 34. کتاب دست دوم زبان عمومی واژگان رشته های مختلف دانشگاهی پارسه - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات حرکت نو تألیف امیرحسین البرزی
 35. کتاب دست دوم پایگاه داده ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه
 36. کتاب دست دوم ساختمان داده ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس رامین رهنمون
 37. کتاب دست دوم سیستم عامل پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس نصرت الله عابد سلیمی
 38. کتاب دست دوم طراحی الگوریتم ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر بهروز قلی زاده