1. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق تالیف فاطمه صفر زاده -نوشته دارد

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 474 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
 2. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان تالیف فاطمه صفر زاده -نوشته دارد

  125,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
 3. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی تالیف فاطمه صفر زاده -نوشته دارد

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 506 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
 4. کتاب دست دوم علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی تالیف فاطمه صفر زاده -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 237 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
 5. کتاب دست دوم روان شناسی مرضی پارسه تالیف فاطمه صفر زاده مقدم -نوشته دارد

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 397 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
 6. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی تالیف قاسم شادالوئی-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 457 مولف قاسم شادالوئی انتشارات پارسه
 7. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی معدنی (جلد دوم) تالیف دکتر محمد یوسفی -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 260 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 8. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی معدنی(جلد اول) تالیف دکتر محمد یوسفی - در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 9. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی آلی (جلد دوم) تالیف دکتر سعید جعفری - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف دکتر سعید جعفری انتشارات پارسه
 10. کتاب دست دوم زبان تخصصی پارسه مهندسی عمران شاهرخ قاضی مرادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات60 انتشارات پارسه تالیف شاهرخ قاضی مرادی
 11. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمد صادق معتقدی
 12. کتاب دست دوم روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی پارسه - در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پارسه تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 13. کتاب دست دوم هوش مصنوعی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT تالیف رامین رهنمون

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 160انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس رامین رهنمون
 14. کتاب دست دوم ساختمانهای گسسته پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 205انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 15. کتاب دست دوم طراحی الگوریتم پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر بهروز قلی زاده
 16. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه - جلد اول - مبانی سازمان و مدیریت

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف غلامعلی طبرسا
 17. کتاب دست دوم مهندسی عمران پارسه

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس سیدامیر حسینی
 18. کتاب دست دوم تست های کنکور ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات پژوهه تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 19. کتاب دست دوم درس و سوالات چهارگزینه ای تالیفی ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پژوهه تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 20. کتاب دست دوم تست های کنکور ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات پژوهه تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 21. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 677 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 22. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پارسه معتقدی - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 389 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 23. کتاب دست دوم مرجع جامع کمک درسی تست های کنکور معادلات دیفرانسیل پارسه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات کاوش قلم تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 24. کتاب دست دوم اصول مهندسی پی پارسه با رویکرد حل مسئله - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات حرکت نو تألیف رضا ضیائی موید
 25. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 26. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه جلد 2 - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 27. کتاب دست دوم ریاضی پایه معتقدی جلد اول - در حد نو

  29,000تومان

  20,300 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 28. کتاب دست دوم روان شناسی عمومی پارسه - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات حرکت نو تألیف فاطمه صفرزاده مقدم
 29. کتاب دست دوم ارتعاشات پارسه - در حد نو

  11,000تومان

  8,250 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حرکت نو تألیف رضا تیموری فعال
 30. کتاب دست دوم زبان تخصصی مهندسی صنایع پارسه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 395 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف فریدون اوحدی
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدیریت پارسه

  25,000تومان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 32. کتاب دست دوم زبانهای برنامه سازی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس محسن طورانی
 33. کتاب دست دوم محاسبات عددی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه
 34. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات پارسه - مجموعه مدیریت

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر فریدون اوحدی
 35. کتاب دست دوم مدیریت مالی پارسه - مجموعه مدیریت

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر رضا تهرانی
 36. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 37. کتاب دست دوم روانشناسی رشد تالیف فاطمه صفر زاده -نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 291 مولف فاطمه صفر زاده انتشارات آترین پارسه
  0