1. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -زبان تخصصی تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 213 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 2. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی معدنی(جلد اول) تالیف دکتر محمد یوسفی - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف دکتر محمد یوسفی انتشارات پارسه
 3. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی آلی (جلد دوم) تالیف دکتر سعید جعفری - نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف دکتر سعید جعفری انتشارات پارسه
 4. کتاب دست دوم زبان تخصصی پارسه مهندسی عمران شاهرخ قاضی مرادی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات60 انتشارات پارسه تالیف شاهرخ قاضی مرادی
 5. کتاب دست دوم مهندسی عمران پارسه

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس سیدامیر حسینی
 6. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات زیتون سبز تألیف محمدصادق معتقدی
 7. کتاب دست دوم مجموعه شیمی -شیمی فیزیک تالیف دکتر حسن بهنژاد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 245 مولف دکتر حسن بهنژاد انتشارات پارسه
 8. کتاب دست دوم تست های کنکور ریاضیات مهندسی مرجع جامع کمک درسی پارسه معتقدی - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات کاوش قلم تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 9. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پارسه معتقدی - در حد نو

  27,000تومان

  20,250 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 10. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 11. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 1 پارسه معتقدی - در حد نو

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 12. کتاب دست دوم ریاضی عمومی 2 پارسه معتقدی - در حد نو

  34,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات حرکت نو تألیف محمد صادق معتقدی
 13. کتاب دست دوم زبان عمومی واژگان رشته های مختلف دانشگاهی پارسه - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات حرکت نو تألیف امیرحسین البرزی
 14. کتاب دست دوم طرح 90% علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی رشته روانشناسی - در حد نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مریم حضرتی
 15. کتاب دست دوم پارسه بانک مدیریت جلد اول

  27,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 16. کتاب دست دوم پارسه بانک مدیریت جلد دوم همراه با CD

  27,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا و همکاران
 17. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه جلد اول مبانی سازمان و مدیریت

  26,000تومان

  15,600 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات حرکت نو تألیف غلامعلی طبرسا
 18. کتاب دست دوم پایگاه داده ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه
 19. کتاب دست دوم ساختمان داده ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس رامین رهنمون
 20. کتاب دست دوم معماری کامپیوتر پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 21. کتاب دست دوم سیستم عامل پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس نصرت الله عابد سلیمی
 22. کتاب دست دوم کامپایلر پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر غلامرضا قاسم ثانی
 23. کتاب دست دوم مدارهای منطقی پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 24. کتاب دست دوم نظریه زبان ها و ماشین پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر محمدرضا میبدی
 25. کتاب دست دوم ساختمانهای گسسته پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر اسماعیل نامور
 26. کتاب دست دوم طراحی الگوریتم ها پارسه - مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر بهروز قلی زاده
 27. کتاب دست دوم ریاضیات مهندسی پارسه - مجموعه دروس عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر محمدصادق معتقدی
 28. کتاب دست دوم آمار و احتمالات پارسه - مجموعه دروس عمومی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف مهندس محسن طورانی
 29. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه - جلد دوم - رفتار سازمانی و منابع انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 515 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف غلامعلی طبرسا
 30. کتاب دست دوم تئوری های مدیریت پارسه - جلد اول - مبانی سازمان و مدیریت

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف غلامعلی طبرسا
 31. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان پارسه - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تألیف دکتر تیمور محمدی
  0