1. کتاب دست دوم شیمی فیزیک ماندگار - مجموعه مهندسی مواد

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 73 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سید میثم هاشمی
 2. کتاب دست دوم بیوشیمی ماندگار - مجموعه زیست شناسی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف کاشانی فر
 3. کتاب دست دوم سیستم های کنترل خطی ماندگار - مجموعه مهندسی برق

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین مسلمی
 4. کتاب دست دوم ترمودینامیک ماندگار - مجموعه مهندسی مواد

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 113 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سید میثم هاشمی
 5. کتاب دست دوم چینه شناسی ماندگار - مجموعه زمین شناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین بهاروند
 6. کتاب دست دوم زبان عربی ماندگار - مجموعه علوم قرآنی و حدیث

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف علیزاده
 7. کتاب دست دوم معلومات عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی صنایع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف گروه مولفین
 8. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات ماندگار - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف علی مروتی شریف آبادی
 9. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مینا بن راضی غابشی
 10. کتاب دست دوم آنالیز ریاضی ماندگار - مجموعه ریاضی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رضا ذوالفقاری
 11. کتاب دست دوم مکانیک سیالات ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف احمد مهدوی
 12. کتاب دست دوم پرستاری داخلی و جراحی ماندگار - مجموعه پرستاری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهسا کاووسی
 13. کتاب دست دوم انتقال حرارت ماندگار - مجموعه مهندسی شیمی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف پیام حق پرست - سحر تسلیمی طالقانی
 14. کتاب دست دوم اقتصاد کلان ماندگار - مجموعه علوم اقتصادی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شه شناس
 15. کتاب دست دوم دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی ماندگار - مجموعه مدیریت اجرایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف عباس هاشمی زاده
 16. کتاب دست دوم زمین شناسی عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی نفت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف میلاد عبدالحسینی
 17. کتاب دست دوم شیمی آلی ماندگار - مجموعه شیمی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مریم خسروی
 18. کتاب دست دوم درک عمومی معماری ماندگار - مجموعه معماری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شادان محبیان
 19. کتاب دست دوم آناتومی ماندگار - مجموعه فیزیولوژی گیاهی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر محمدرضا اقانصیر - دکتر علی شیرکوند
 20. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ماندگار - مجموعه مدیریت اجرایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف عباس هاشمی زاده
 21. کتاب دست دوم تغذیه دام ماندگار - مجموعه مهندسی کشاورزی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهندس محمدرضا پالیزدار
 22. کتاب دست دوم آموزش و پرورش تطبیقی ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 3

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف طیبه شیربیگی
 23. کتاب دست دوم ریاضی عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی صنایع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف نرگس محمدی - مهناز ایمانی
 24. کتاب دست دوم کانیه آرایی ماندگار - مجموعه مهندسی معدن

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف حامد فردوس آرا
 25. کتاب دست دوم زمین شناسی ایران ماندگار - مجموعه زمین شناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین بهاروند
 26. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ماندگار - مجموعه روانشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مریم مهبودی
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی ماندگار - مجموعه علوم جغرافیایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف م بابایی
 28. کتاب دست دوم انتقال حرارت ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف پیام حق پرست - سحر تسلیمی طالقانی
 29. کتاب دست دوم روش های تشخیص آلودگی انگلی ماندگار - مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر محسن ظفری
 30. کتاب دست دوم حقوق مدنی ماندگار - مجموعه حقوق

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف وحید خوش تراش سندی
 31. کتاب دست دوم مباحث عمومی و شهرسازی ایران ماندگار - مجموعه شهرسازی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهندس مریم برومند
 32. کتاب دست دوم ساخت و تولید ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف آنا وفادار
 33. کتاب دست دوم مبانی و نظریه های جامعه شناسی ماندگار - مجموعه مطالعات زنان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رسولیان
 34. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان ماندگار - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شه شناس
 35. کتاب دست دوم کلیات مسائل ادبی ماندگار - مجموعه زبان و ادبیات فارسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سمیه اسدی
 36. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 1

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف بهاره مهربانی
  0