1. کتاب دست دوم روش های تشخیص آلودگی انگلی ماندگار - مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر محسن ظفری
 2. کتاب دست دوم حقوق مدنی ماندگار - مجموعه حقوق

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف وحید خوش تراش سندی
 3. کتاب دست دوم مباحث عمومی و شهرسازی ایران ماندگار - مجموعه شهرسازی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهندس مریم برومند
 4. کتاب دست دوم ساخت و تولید ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف آنا وفادار
 5. کتاب دست دوم مبانی و نظریه های جامعه شناسی ماندگار - مجموعه مطالعات زنان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رسولیان
 6. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان ماندگار - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شه شناس
 7. کتاب دست دوم کلیات مسائل ادبی ماندگار - مجموعه زبان و ادبیات فارسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سمیه اسدی
 8. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 1

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف بهاره مهربانی
0