1. کتاب دست دوم بیوشیمی ماندگار - مجموعه زیست شناسی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف کاشانی فر
 2. کتاب دست دوم سیستم های کنترل خطی ماندگار - مجموعه مهندسی برق

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین مسلمی
 3. کتاب دست دوم چینه شناسی ماندگار - مجموعه زمین شناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین بهاروند
 4. کتاب دست دوم معلومات عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی صنایع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف گروه مولفین
 5. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مینا بن راضی غابشی
 6. کتاب دست دوم آنالیز ریاضی ماندگار - مجموعه ریاضی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رضا ذوالفقاری
 7. کتاب دست دوم مکانیک سیالات ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف احمد مهدوی
 8. کتاب دست دوم پرستاری داخلی و جراحی ماندگار - مجموعه پرستاری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهسا کاووسی
 9. کتاب دست دوم انتقال حرارت ماندگار - مجموعه مهندسی شیمی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف پیام حق پرست - سحر تسلیمی طالقانی
 10. کتاب دست دوم دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی ماندگار - مجموعه مدیریت اجرایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف عباس هاشمی زاده
 11. کتاب دست دوم زمین شناسی عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی نفت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف میلاد عبدالحسینی
 12. کتاب دست دوم درک عمومی معماری ماندگار - مجموعه معماری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شادان محبیان
 13. کتاب دست دوم آناتومی ماندگار - مجموعه فیزیولوژی گیاهی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر محمدرضا اقانصیر - دکتر علی شیرکوند
 14. کتاب دست دوم تغذیه دام ماندگار - مجموعه مهندسی کشاورزی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهندس محمدرضا پالیزدار
 15. کتاب دست دوم آموزش و پرورش تطبیقی ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 3

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف طیبه شیربیگی
 16. کتاب دست دوم ریاضی عمومی ماندگار - مجموعه مهندسی صنایع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف نرگس محمدی - مهناز ایمانی
 17. کتاب دست دوم کانیه آرایی ماندگار - مجموعه مهندسی معدن

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف حامد فردوس آرا
 18. کتاب دست دوم زمین شناسی ایران ماندگار - مجموعه زمین شناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رامین بهاروند
 19. کتاب دست دوم زبان تخصصی ماندگار - مجموعه علوم جغرافیایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف م بابایی
 20. کتاب دست دوم انتقال حرارت ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف پیام حق پرست - سحر تسلیمی طالقانی
 21. کتاب دست دوم روش های تشخیص آلودگی انگلی ماندگار - مجموعه انگل شناسی دامپزشکی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف دکتر محسن ظفری
 22. کتاب دست دوم شیمی فیزیک ماندگار - مجموعه مهندسی مواد

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 73 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سید میثم هاشمی
 23. کتاب دست دوم حقوق مدنی ماندگار - مجموعه حقوق

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف وحید خوش تراش سندی
 24. کتاب دست دوم مباحث عمومی و شهرسازی ایران ماندگار - مجموعه شهرسازی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مهندس مریم برومند
 25. کتاب دست دوم ترمودینامیک ماندگار - مجموعه مهندسی مواد

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 113 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سید میثم هاشمی
 26. کتاب دست دوم ساخت و تولید ماندگار - مجموعه مهندسی مکانیک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف آنا وفادار
 27. کتاب دست دوم مبانی و نظریه های جامعه شناسی ماندگار - مجموعه مطالعات زنان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف رسولیان
 28. کتاب دست دوم زبان عربی ماندگار - مجموعه علوم قرآنی و حدیث

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف علیزاده
 29. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات ماندگار - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف علی مروتی شریف آبادی
 30. کتاب دست دوم اقتصاد خرد و کلان ماندگار - مجموعه مدیریت

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 267 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شه شناس
 31. کتاب دست دوم کلیات مسائل ادبی ماندگار - مجموعه زبان و ادبیات فارسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف سمیه اسدی
 32. کتاب دست دوم اقتصاد کلان ماندگار - مجموعه علوم اقتصادی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف شه شناس
 33. کتاب دست دوم شیمی آلی ماندگار - مجموعه شیمی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مریم خسروی
 34. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ماندگار - مجموعه مدیریت اجرایی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف عباس هاشمی زاده
 35. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ماندگار - مجموعه روانشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف مریم مهبودی
 36. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی ماندگار - مجموعه علوم تربیتی 1

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات انتشارات کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی تألیف بهاره مهربانی
  0