1. کتاب متون سیاسی به زبان خارجی 1 پیام نور - کاملا نو

  1,000تومان

  750 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیام نور تألیف دکتر محسن دیانت - اردشیر نایبی
 2. کتاب دست دوم بیداری اسلامی علی اکبر ولایتی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات نامعلوم تألیف دکتر علی اکبر ولایتی
 3. کتاب دست دوم ارتش و سیاست

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات قومس تألیف دکتر علیرضا ازغندی
 4. کتاب دست دوم سیاست و روابط بین الملل در ورزش - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر کیوان شعبانی مقدم - دکتر ابوالفضل فراهانی
 5. کتاب دست دوم صدور انقلاب زمینه ها و پیامدهای بین المللی آن - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تألیف دکتر بهرام نوازنی
 6. کتاب دست دوم جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات فرهنگ جاوید تألیف جان اسپوزیتو - مهران کامروا ترجمه محمدتقی دلفروز
 7. کتاب دست دوم سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی شوروی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات میزان تألیف شیرین هانتر ترجمه مهدی ذوالفقاری
 8. کتاب دست دوم سلفی گری در عراق و جایگاه آن در سیاست ایران و آمریکا - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات مدید تألیف دکتر سروش امیری - دکتر محمد مهدی میرزایی - عباس واحدی
 9. کتاب دست دوم آسیب شناسی انقلاب اسلامی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف دکتر محمد رحیم عیوضی
 10. کتاب دست دوم مبانی اندیشه سیاسی اسلام - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف عباسعلی عمید زنجانی
 11. کتاب دست دوم آشنایی با دفاع مقدس منصوری لاریجانی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات خادم الرضا تألیف دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
 12. کتاب معماری اندیشه سیاسی - کاملا نو

  36,500تومان

  25,550 تومان

  تعداد صفحه 385 انتشارات نسل آفتاب تألیف بیژن طرهانی
 13. کتاب دست دوم وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو - کاملا نو

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات چاپخش تألیف نوریا بادیا ترجمه سیروس سهامی - فروزان خزائنی
 14. کتاب دست دوم دولت و جامعه مدنی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات اختران تألیف آنتونیو گرامشی ترجمه دکتر عباس میلانی
 15. کتاب دست دوم ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت - در حد نو

  7,500تومان

  5,250 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات چشمه تألیف لویی آلتوسر ترجمه روزبه صدرآرا
 16. کتاب دست دوم نومانکلاتورا - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات امیر کبیر تألیف میکائیل وسلنسکی ترجمه غلامرضا وثیق
 17. کتاب دست دوم بازتاب جهانی انقلاب اسلامی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف دکتر منوچهر محمدی