1. کتاب دست دوم مقدمه ی نظریه سیاسی-نویسنده اندرو هیوود-مترجم عبدالرحمن عالم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات قومس تالیف اندرو هیوود ترجمه عبدالرحمن عالم
 2. کتاب دست دوم وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو-نویسنده نوریا بادیا-مترجم سیروس سهامی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات چاپخش تالیف نوریا بادیا و دیگران ترجمه سیروس سهامی و دیگران
 3. کتاب دست دوم شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم-نویسنده همایون الهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات قومس تالیف همایون الهی
 4. کتاب دست دوم گذاراز کشاورزی سنتی-نویسنده تئودور شولتز-مترجم محمد سعید نوری نائینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات نشرنی تالیف تئودور شولتز ترجمه محمدسعید نوری نائینی
 5. کتاب دست دوم دیپلماسی و رفتار سیاسی دراسلام-نویسنده عبدالقیوم سجادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات285انتشارات نامعلوم تالیف عبدالقیوم سجادی
 6. کتاب دست دوم تحول در نظریه های روابط بین الملل دکتر حمیرا مشیرزاده

  36,000 تومان

  تعداد صفحات385 انتشارات سمت نویسنده دکتر حمیرا مشیرزاده
 7. کتاب دست دوم سازمان های بین المللی دکتر رضا موسی زاده

  65,000 تومان

  تعداد صفحات448 انتشارات میزان نویسنده دکتر رضا موسی زاده
 8. کتاب دست دوم نظریه های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران تالیف ابراهیم برزگر

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات دانشگاه امام صادق نویسنده ابراهیم برزگر
 9. کتاب دست دوم بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی تالیف ناصر نجمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 430 انتشارات انیشتین تالیف ناصر نجمی
 10. کتاب دست دوم حقوق دیپلماتی و کنسولی تالیف دکتر جواد صدر-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات250 انتشارات دانشگاه تهران نویسنده دکتر جواد صدر
 11. کتاب دست دوم تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی
 12. کتاب دست دوم انقلاب اسلامی ایران و چالش های اقتصادی ,فرهنگی و سیاسی-نویسنده قاسم فرج اللهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات356انتشارات آموزش و سنجش تالیف قاسم فرج اللهی
 13. کتاب دست دوم جریان شناسی ضد فرهنگ ها-نویسنده عبدالحسین خسروپناه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات562انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی تالیف عبدالحسین خسروپناه
 14. کتاب دست دوم روند سلطه گری-نویسنده استیفن آمبروز-مترجم احمد تابنده

  25,000 تومان

  تعداد صفحات416انتشارات چاپخش تالیف استیفن آمبروز ترجمه احمد تابنده
 15. کتاب دست دوم اسلام و تجدد- نویسنده مهدی نصیری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات399انتشارات کتاب صبح تالیف مهدی نصیری
 16. کتاب دست دوم جامعه شناسی سیاسی-نویسنده حسین بشیریه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نشرنی تالیف حسین بشیریه
 17. کتاب دست دوم اندیشه های سیاسی در غرب تالیف دکتر ابوالقاسم طاهری

  26,000 تومان

  تعداد صفحات 279 انتشارات سنجش نویسنده دکتر ابوالقاسم طاهری
 18. کتاب دست دوم مطالعاتی تطبیقی در باب انقلاب ها تالیف جک گلدستون ترجمه محمدتقی دلفروز

  46,000 تومان

  تعداد صفحات 480 انتشارات کویر نویسنده جک گلدستون ترجمه محمدتقی دلفروز
 19. کتاب دست دوم جهان سوم و مسایل آن تالیف علیرضا کلانتری مهرجردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 131 انتشارات علیرضا کلانتری مهرجردی نویسنده علیرضا کلانتری مهرجردی
 20. کتاب دست دوم روش تحقیق در علوم سیاسی تالیف دکتر ابوالقاسم طاهری

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات قومس نویسنده دکتر ابوالقاسم طاهری
 21. کتاب دست دوم فلسفه و تجدد تالیف دکتر کریم مجتهدی

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 332 انتشارات امیرکبیر نویسنده دکتر کریم مجتهدی
 22. کتاب دست دوم نگرشی نو به سیاست فرهنگی نویسنده نعمت الله فاضلی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات تیسا نویسنده نعمت الله فاضلی
 23. کتاب دست دوم جامعه شناسی توسعه اصول و نظریه ها نویسنده تقی آزاد ارمکی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات علم نویسنده تقی آزاد ارمکی
 24. کتاب دفاع همه جانبه رویکرد همه جانبه مروری بر ادبیات قاسم فولادی - کاملا نو

  28,600 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تالیف قاسم فولادی
 25. کتاب نهادگرایی و جهانی شدن دکتر عباس مصلی نژاد - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر عباس مصلی نژاد
 26. کتاب رسانه و جنگ نرم رویکردی فعال علی اصغر غلامرضایی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 611 انتشارات دانشگاه صدا و سیما تألیف علی اصغر غلامرضایی - دکتر داود نعمتی انارکی
 27. کتاب نیرنگ - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات اطلاعات تألیف ادوارد جی اپشتین ترجمه فریدون دولتشاهی
 28. کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان سمت - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 349 انتشارات سمت تألیف ویلیام پیرویان
 29. کتاب گفتمان چپ در ایران دوره قاجار و پهلوی اول - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات ققنوس تألیف محمد علی احمدی
 30. کتاب دست دوم سیاست بین الملل طاهره ابراهیمی فر-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 386 انتشارات جهاد دانشگاهی نویسنده طاهره ابراهیمی فر
 31. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تالیف دکتر علیرضا ازغندی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات قومس نویسنده دکتر علیرضا ازغندی
 32. کتاب دست دوم روابط خارجی ایران1357-1320 تالیف دکترعلیرضا ازغندی

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 511 انتشارات قومس نویسنده دکترعلیرضا ازغندی
 33. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی جدید تالیف دکتر خلیل سردارنیا

  26,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات میزان نویسنده دکتر خلیل سردارنیا
 34. کتاب دست دوم تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب نویسنده ابوالقاسم طاهری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات قومس تالیف ابوالقاسم طاهری
 35. کتاب درآمدی بر روانشناسی دفاع مقدس محمد صادق ابراهیمیان - کاملا نو

  18,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات شهبازی تألیف محمدصادق ابراهیمیان
 36. کتاب آخرین نخست وزیر زندگی و زمانه میرحسین موسوی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات شهید کاظمی تألیف جواد موگویی
 37. کتاب کلید طلایی اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران - کاملا نو

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات حقوق یار تألیف دکتر سید داوود آقایی - مهسا نظیری
 38. کتاب متون سیاسی به زبان خارجی 1 پیام نور - کاملا نو

  10,000تومان

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیام نور تألیف دکتر محسن دیانت - اردشیر نایبی
  0