1. کتاب دست دوم بنیاد های علم سیاست-نویسنده عبدالرحمن عالم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه391انتشارات نی تالیف عبدالرحمن عالم
 2. کتاب دست دوم روشهای تحقیق درعلوم سیاسی-نویسنده یارول مانهایم-مترجم لی لا سازگار

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف یارول مانهایم ودیگران ترجمه لی لا سازگار انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
 3. کتاب دست دوم مسائل نظامی واستراتژیک معاصر-نویسنده دکترعلیرضا ازغندی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات280 تالیف دکترعلیرضا ازغندی ودیگران انتشارات مرکزتحقیق وتوسعه علوم انسانی
 4. کتاب دست دوم سیاست های خارجی آمریکا و هژمونی -نویسنده دکتر حسین دهشیار

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات خط سوم تالیف دکتر حسین دهشیار
 5. کتاب در خانه اگر کسی است -نویسنده محمد علی موحد

  9,000تومان

  7,650 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 6. کتاب هیاهو بر سر هیچ -نویسنده محمد علی موحد

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 204 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 7. کتاب قانون حکم -نویسنده محمد علی موحد

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 327 انتشارات کارنامه تالیف محمد علی موحد
 8. کتاب طلیعه داران جنبش های عربی اسلامی معاصر -نویسنده احمد صلاح زکی -مترجم ابوالحسن امین مقدسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف احمد صلاح زکی -ترجمه ابوالحسن امین مقدسی
 9. کتاب 10 روزی که دنیا را لرزاند-نویسنده جان رید-مترجم رحیم نامور -بهرام دانش

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نامعلوم تالیف جان رید ترجمه رحیم نامور-بهرام دانش
 10. کتاب دست دوم از مجاهدین خلق تا منافقین-نویسنده صادق تهرانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحات40 انتشارات روزنامه همشهری تالیف صادق تهرانی
 11. کتاب دست دوم خاطرات منتظری ونقد آن -نویسنده اسد الله بادامچیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات780 انتشارات اندیشه ناب تالیف اسد الله بادامچیان
 12. کتاب دست دوم کند و کاو در مسائل تربیتی ایران-نویسنده صمد بهرنگی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات بامداد تالیف صمد بهرنگی
 13. کتاب دست دوم کوبا هرگز بدست امپریالیستها نخواهد افتاد - نویسنده فیدل کاسترو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف فیدل کاسترو انتشارات نشر همبستگی
 14. کتاب دست دوم هوچی مین - منتخب آثار- نویسنده هو چی مین - مترجم جمشید نوایی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف هوچی مین ترجمه جمشید نوایی انتشارات نگاه
 15. کتاب دست دوم دموکراسی یا دموقراضه-نویسنده سید مهدی شجاعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نامعلوم تالیف سید مهدی شجاعی
 16. کتاب سیاستهای مقایسه ای-نویسنده عبدالعلی قوام

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات سمت تالیف عبدالعلی قوام
 17. کتاب رسانه ای به نام احمدی نژاد -سفر به نیویورک

  9,000 تومان

  کتاب رسانه ای به نام احمدی نژاد -سفر به نیویورک- ساسان والیزاده
 18. کتاب هزینه های مالی در نظام انتخاباتی ایران احمد مرادپور - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات ارشدان تالیف احمد مرادپور
 19. کتاب روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دکتر رسول افضلی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر رسول افضلی
 20. کتاب مشروطه و انقلاب اسلامی آراء و اندیشه های سیاسی مهدی مهربخش بهمبری - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات نوید شیراز تألیف مهدی مهربخش بهمبری
 21. کتاب تروریسم ابعاد مکانی و بازتاب جهانی جواد اطاعت - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف جواد اطاعت
 22. کتاب آینده نگاری فناوری برای سازمان دهندگان - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تألیف بهروز کمالی
 23. کتاب تحلیل گفتمان رسانه های جهان کتاب دوم دکتر حسن بشیر - کاملا نو

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات مشق شب تألیف دکتر حسن بشیر
 24. کتاب تحولات راهبردی ارتش آمریکا محمود عسگری - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات دانشگاه افسری امام علی تألیف محمود عسگری
 25. کتاب انتخابات دهه 80 و نظریه اسپریگنز مصطفی ساوه درودی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی تألیف مصطفی ساوه درودی
 26. کتاب طرح خاور میانه بزرگ مجموعه مقالات - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات - تألیف دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران
 27. کتاب دفاع همه جانبه رویکرد همه جانبه مروری بر ادبیات قاسم فولادی - کاملا نو

  28,600 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تالیف قاسم فولادی
 28. کتاب نهادگرایی و جهانی شدن دکتر عباس مصلی نژاد - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر عباس مصلی نژاد
 29. کتاب رسانه و جنگ نرم رویکردی فعال علی اصغر غلامرضایی - کاملا نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 611 انتشارات دانشگاه صدا و سیما تألیف علی اصغر غلامرضایی - دکتر داود نعمتی انارکی
 30. کتاب منطق راهبردی و عقلانیت سیاسی برد فورد ای لی معصومه سراج القوم - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تألیف برد فورد ای لی - کارل اف والینگ ترجمه معصومه سراج القوم
 31. کتاب کنکاشی در بیوتروریسم محمد جواد فرهنگ - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تألیف محمد جواد فرهنگ و همکاران
 32. کتاب آماد و پشتیبانی لجستیک هوایی جلد اول از آغاز تا شروع دفاع مقدس نصرالله زینلی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات راهبردی نهاجا تألیف نصرالله زینلی
 33. کتاب تاریخ تحلیلی روابط سیاسی ایران و هندوستان مهدی یاراحمدی - کاملا نو

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نسل روشن تألیف دکتر مهدی یاراحمدی
 34. کتاب آسیب ها و تهدیدات درون نگر غلامرضا علاماتی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تألیف دکتر غلامرضا علاماتی
 35. کتاب بیست و چهار ساعت مهندسی فرهنگی محمدرضا شاه حسینی روح الله شمقدری - کاملا نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 663 انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان تألیف محمدرضا شاه حسینی - روح الله شمقدری
 36. کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی - کاملا نو

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات نشر مرکز تألیف ریموند گویس ترجمه حسن افشار
 37. کتاب نیرنگ - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات اطلاعات تألیف ادوارد جی اپشتین ترجمه فریدون دولتشاهی
 38. کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان سمت - کاملا نو

  24,000تومان

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 349 انتشارات سمت تألیف ویلیام پیرویان
  0