1. کتاب آخرین نخست وزیر زندگی و زمانه میرحسین موسوی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات شهید کاظمی تألیف جواد موگویی
 2. کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی - کاملا نو

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات نشر مرکز تألیف ریموند گویس ترجمه حسن افشار
 3. کتاب نیرنگ - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات اطلاعات تألیف ادوارد جی اپشتین ترجمه فریدون دولتشاهی
 4. کتاب بازتابهای انقلاب اسلامی ایران سمت - کاملا نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدباقر خرمشاد و همکاران
 5. کتاب سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان سمت - کاملا نو

  24,000تومان

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 349 انتشارات سمت تألیف ویلیام پیرویان
 6. کتاب سیاستگذاری رسانه ای - کاملا نو

  21,000تومان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر طاهر روشندل اربطانی
 7. کتاب کلید طلایی اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران - کاملا نو

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات حقوق یار تألیف دکتر سید داوود آقایی - مهسا نظیری
 8. کتاب WORD POWER IN POLITICS - کاملا نو

  46,000تومان

  32,200 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات نی تألیف Mehdi Nowruzi Khibani
 9. کتاب گفتمان چپ در ایران دوره قاجار و پهلوی اول - کاملا نو

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات ققنوس تألیف محمد علی احمدی
 10. کتاب سیاست خارجی نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی جلد اول - کاملا نو

  16,000تومان

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات سمت تألیف استیو اسمیت و همکاران ترجمه دکتر امیر محمد حاجی یوسفی و همکاران
 11. کتاب دست دوم بیداری اسلامی علی اکبر ولایتی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات نامعلوم تألیف دکتر علی اکبر ولایتی
 12. کتاب دست دوم ارتش و سیاست

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات قومس تألیف دکتر علیرضا ازغندی
 13. کتاب دست دوم سیاست و روابط بین الملل در ورزش - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر کیوان شعبانی مقدم - دکتر ابوالفضل فراهانی
 14. کتاب دست دوم صدور انقلاب زمینه ها و پیامدهای بین المللی آن - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تألیف دکتر بهرام نوازنی
 15. کتاب دست دوم جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات فرهنگ جاوید تألیف جان اسپوزیتو - مهران کامروا ترجمه محمدتقی دلفروز
 16. کتاب دست دوم سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی شوروی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات میزان تألیف شیرین هانتر ترجمه مهدی ذوالفقاری
 17. کتاب دست دوم سلفی گری در عراق و جایگاه آن در سیاست ایران و آمریکا - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات مدید تألیف دکتر سروش امیری - دکتر محمد مهدی میرزایی - عباس واحدی
 18. کتاب دست دوم آسیب شناسی انقلاب اسلامی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف دکتر محمد رحیم عیوضی
 19. کتاب دست دوم آشنایی با دفاع مقدس منصوری لاریجانی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات خادم الرضا تألیف دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
 20. کتاب معماری اندیشه سیاسی - کاملا نو

  36,500تومان

  25,550 تومان

  تعداد صفحه 385 انتشارات نسل آفتاب تألیف بیژن طرهانی
 21. کتاب دست دوم وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو - کاملا نو

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات چاپخش تألیف نوریا بادیا ترجمه سیروس سهامی - فروزان خزائنی
 22. کتاب دست دوم دولت و جامعه مدنی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات اختران تألیف آنتونیو گرامشی ترجمه دکتر عباس میلانی
 23. کتاب دست دوم ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت - در حد نو

  7,500تومان

  5,250 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات چشمه تألیف لویی آلتوسر ترجمه روزبه صدرآرا
 24. کتاب دست دوم نومانکلاتورا - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات امیر کبیر تألیف میکائیل وسلنسکی ترجمه غلامرضا وثیق
 25. کتاب متون سیاسی به زبان خارجی 1 پیام نور - کاملا نو

  10,000تومان

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیام نور تألیف دکتر محسن دیانت - اردشیر نایبی
 26. کتاب دست دوم بازتاب جهانی انقلاب اسلامی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف دکتر منوچهر محمدی
 27. کتاب دست دوم مبانی اندیشه سیاسی اسلام - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف عباسعلی عمید زنجانی