1. کتاب دست دوم مقدمه نظریه سیاسی-نویسنده اندرو هیوود-مترجم عبدالرحمن عالم

  30,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات قومس تالیف اندرو هیوود ترجمه عبدالرحمن عالم
 2. کتاب دست دوم وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو-نویسنده نوریابادیا-مترجم سیروس سهامی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات چاپخش تالیف نوریابادیا-لووراس ترجمه سیروس سهامی-فروزان خزائنی
 3. کتاب دست دوم شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم-نویسنده همایون الهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات قومس تالیف همایون الهی
 4. کتاب دست دوم گذار از کشاورزی سنتی-نویسنده تئودور شولتز-مترجم سیدمحمد سعید نوری نائینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات نی تالیف تئودور شولتز ترجمه سیدمحمد سعید نوری نائینی
 5. کتاب دست دوم دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام-نویسنده عبدالقیوم سجادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 298 انتشارات بوستان کتاب تالیف عبدالقیوم سجادی
 6. کتاب دست دوم درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران -نویسنده دکتر علیرضا ازغندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات قومس تالیف دکتر علیرضا ازغندی
 7. کتاب دست دوم اندیشه های سیاسی در غرب از آغاز تا سده نوزدهم -نویسنده منوچهر مقصودلو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 279 انتشارات سنجش تالیف منوچهر مقصودلو و ابوالقاسم طاهری
 8. کتاب دست دوم مطالعات نظری تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها -نویسنده جک گلدستون مترجم محمد تقی دلفروز

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 480 انتشارات کویر تالیف جک گلدستون ترجمه محمد تقی دلفروز
 9. کتاب دست دوم جهان سوم و مسایل آن -نویسنده علیرضا کلانتری مهرجردی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 131 انتشارات سنجش تالیف علیرضا کلانتری مهرجردی و دکتر ابوالقاسم طاهری
 10. کتاب دست دوم روش تحقیق در علوم سیاسی -نویسنده دکتر ابوالقاسم طاهری

  37,000 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات قومس تالیف دکتر ابوالقاسم طاهری
 11. کتاب دست دوم نظریه های دولت -نویسنده اندرو وینسنت-ترجمه دکتر حسین بشیریه

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 351 انتشارات نشر نی تالیف اندرو وینسنت مترجم دکتر حسین بشیریه
 12. کتاب دست دوم روابط خارجی ایران -نویسنده دکتر علیرضا ازغندی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 511 انتشارات قومس تالیف دکتر علیرضا ازغندی
 13. کتاب دست دوم درامدی بر جامعه شناسی جدید -نویسنده دکترخلیل الله سردار نیا

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات میزان تالیف دکتر خلیل الله سردار نیا
 14. کتاب دست دوم نگرشی نو به سیاست فرهنگی-سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی -نویسنده نعمت الله فاضلی

  33,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات تیسا تالیف نعمت الله فاضلی و مرتضی قلیچ
 15. کتاب دست دوم تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب -نویسنده ابوالقاسم طاهری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات قومس تالیف ابوالقاسم طاهری
 16. کتاب دست دوم خلیج فارس و مسائل ان -نویسنده دکتر همایون الهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 465 انتشارات قومس تالیف دکتر همایون الهی
 17. کتاب دست دوم خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز-نویسنده دکتر محمد رضا حافظ نیا

  30,000 تومان

  تعداد صفحات536 انتشارات سمت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نیا
 18. کتاب دست دوم مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم-نویسنده دکتر احمد ساعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات سمت تالیف دکتر احمد ساعی
 19. کتاب دست دوم درس های دموکراسی برای همه-نویسنده حسین بشیریه

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 233 انتشارات نگاه معاصر تالیف حسین بشیریه
 20. کتاب دست دوم ماکیاوللی برای معاصران -نویسنده کریستینه راینهارد-مترجم علی عبداللهی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات88 انتشارات مرکز تالیف کریستینه راینهارد
 21. کتاب دست دوم نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب-نویسنده دکتر علیرضا ازغندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات اران مصور تالیف دکتر علیرضاازغندی
 22. کتاب دست دوم احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ- نویسنده دکتر احمد نقیب زاده

  18,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات قومس تالیف دکتر احمد نقیب زاده
 23. کتاب دست دوم تئوری های انقلاب-نویسنده الوین استانفورد کوهن-مترجم علیرضا طیب

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات قومس تالیف الوین استانفورد کوهن
 24. کتاب دست دوم جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران-نویسنده ریحانه جوادی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات180انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وهنراسلامی تالیف ریحانه جوادی
 25. کتاب دست دوم ویژه برگزاری سمینار بررسی آراء و اندیشه های ایمانوئل والر شتاین-نویسنده ایمانوئل والر شتاین

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران تالیف ایمانوئل والر شتاین
 26. کتاب دست دوم سیر تاریخی اندیشه های سیاسی در غرب-نویسنده احمد بخشایشی اردستانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات275 انتشارات آوای نور تالیف احمد بخشایشی اردستانی
 27. کتاب دست دوم تحلیل محتوا مبانی روش شناسی-نویسنده کلوس کریپندورف-مترجم هوشنگ نایبی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات نشر نی تالیف کلوس کریپندورف
 28. کتاب دست دوم گفتمان شناسی رایج و انتقادی-نویسنده لطف الله یار محمدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات187 انتشارات هرمس تالیف لطف الله یار محمدی
 29. کتاب دست دوم جریان های فکری مشروطیت- مجموعه سخنرانی ها و مقالات و ضمایم-نویسنده موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 368انتشارات موسسه و مطالعات و پژوهش های سیاسی تالیف موسسه و مطالعات و پژوهش های سیاسی
 30. کتاب دست دوم تحلیلی بر انقلاب اسلامی-نویسنده منوچهر محمدی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 291 انتشارات امیر کبیر تالیف منوچهر محمدی
 31. کتاب دست دوم افکار عمومی-نویسنده وینسنت پرایس-مترجم علی میر سعید قاضی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 142 انتشارات کارگزار روابط عمومی تالیف وینسنت پرایس
 32. کتاب دست دوم تاریخ عقاید سیاسی-نویسنده سون اریک لیدمان-مترجم سعید مقدم

  45,000 تومان

  تعداد صفحات370 انتشارات دانش ایران تالیف سون اریک لیدمان
 33. کتاب دست دوم دمکراسی بازدارنده-نویسنده نو آم چامسکی-مترجم مهوش غلامی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 575 انتشارات اطلاعات تالیف نو آم چامسکی
  0