1. کتاب اسطوره و هنر - دکتر مهتاب مبینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات پیام نور نویسنده دکتر مهتاب مبینی
 2. کتاب دست دوم فیلمهای ما فیلمهای آنها-نویسنده ساتیا جیت رای-مترجم محمد شهبا

  16,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحات 134 انتشارات هرمس تالیف ساتیا جیت رای ترجمه محمد شهبا
 3. کتاب دست دوم مبانی موسیقی-نویسنده کیوان جعفری نژاد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات323 انتشارات کارنامه تالیف کیوان جعفری نژاد -سروین حزین
 4. کتاب دست دوم طراحی 2-نویسنده مجید آزاد بخت

  8,000 تومان

  تعداد صفحات64 انتشارات سه استادتالیف مجید آزاد بخت
 5. کتاب دست دوم تکنیک عکاسی-نویسنده آندر یاس فی نینگر-مترجم نصر الله کسرائیان

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات ساربان تالیف آندر یاس فی نینگر ترجمه نصر الله کسرائیان
 6. کتاب دست دوم قواعد علمی و هنری عکاسی-نویسنده کرامت منظوری

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات امیر کبیر تالیف کرامت منظوری
 7. کتاب دست دوم آشنایی با هنر در تاریخ 2-نویسنده دکتر غلامعلی حاتم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 159 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف غلامعلی حاتم
 8. کتاب دست دوم سینمای مستند ایران و جهان-نویسنده حمید دهقانپور

  37,000تومان

  29,600 تومان

  تعداد صفحات418 انتشارات سمت تالیف حمید دهقانپور
 9. کتاب دست دوم کاغذ و آینه -نویسنده ولیفراید باتس-مترجم کیارنگ علایی

  48,000تومان

  38,400 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات حرفه هنر مندان تالیف ولیفراید باتس ترجمه کیارنگ علایی
 10. کتاب دست دوم ذهن عکاسی-نویسنده پل مارتین لستر-مترجم زانیا بلوری

  32,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحات128انتشارات حرفه نویسنده تالیف پل مارتین لستر ترجمه زانیا بلوری
 11. کتاب دست دوم روش نوین عکاسی-نویسنده مرتضی عریضی

  25,000تومان

  18,750 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات امیر کبیر تالیف مرتضی عریضی
 12. کتاب دست دوم ظهور و چاپ رنگی-نویسنده ضیاءالدین خطیر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 298 انتشارات سروش تالیف ضیاءالدین خطیر
 13. کتاب دست دوم عکاسی و نظریه -نویسنده دکتر مهدی مقیم نژاد

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحات494 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وهنراسلامی تالیف دکتر مهدی مقیم نژاد
 14. کتاب دست دوم مشق هنر مبانی تصویری سازی-نویسنده مجید آزاد بخت

  5,000 تومان

  تعداد صفحات84 انتشارات سه استاد تالیف مجید آزاد بخت
 15. کتاب دست دوم محموعه کامل تست عکاسی دیجیتال-نویسنده مهندس همایون ابراهیمی

  8,000 تومان

  تعداد صفحات112 انتشارات ادبستان تالیف مهندس همایون ابراهیمی
 16. کتاب دست دوم طراحی گرافیک-نویسنده جرزی کارو-مترجم مهگان فرهنگ پور

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحات132 انتشارات عفاف تالیف جرزی کارو ترجمه مهگان فرهنگ پور
 17. کتاب دست دوم شیمی عکاسی-نویسنده ضیاء الدین خطیر

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحات 243 انتشارات مبلغان تالیف ضیاء الدین خطیر
 18. کتاب دست دوم فیلمنامه نویسی متفاوت-نویسنده کن دنسیگر-مترجم محمد شهبا

  30,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات388 انتشارات هرمس تالیف کن دنسیگر_جف راش ترجمه محمد شهبا
 19. کتاب دست دوم عناصر سینما-نویسنده استفان شارف-مترجم محمد شهبا

  46,000تومان

  39,100 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات هرمس تالیف استفان شارف ترجمه محمد شهبا_فریدون خامنه پور
 20. کتاب دست دوم مشق هنر درک عمومی هنر -نویسنده مجید آزاد بخت

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحات428 انتشارات کانون فرهنگی آموزش تالیف مجید آزاد بخت
 21. کتاب دست دوم مشق هنر درک عمومی ریاضی فیزیک -نویسنده مهندس رحمت مشیدی

  20,000تومان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 512 انتشارات کانون فرهنگی آموزش تالیف مهندس رحمت مشیدی
 22. کتاب دست دوم معماری عکاسی-نویسنده بهزاد صحتی

  25,000تومان

  18,750 تومان

  تعداد صفحات600 انتشارات دانشگاه پارس تالیف بهزاد صحتی
 23. کتاب دست دوم طراح امور گرافیکی بارایانه-نویسنده مهندس محمد رضا افروز

  12,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحات248 انتشارات معین پرداز تالیف مهندس محمد رضا افروز
 24. کتاب دست دوم زبان تصویر-نویسنده جنورگی کپس-مترجم سارا خلیلی

  37,000تومان

  27,750 تومان

  تعداد صفحات220 انتشارات یزدا تالیف جنورگی کپس ترجمه سارا خلیلی
 25. کتاب دست دوم تکنیک نور پردازی در تلویزیون و سینما-نویسنده جرالد میلرسون-مترجم حمید احمدی لاری

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحات544 انتشارات سروش تالیف جرالد میلرسون ترجمه حمید احمدی لاری_فواد نجف زاده
 26. کتاب دست دوم مبادی سواد بصری -نویسنده دونیس آ دونیس-مترجم نسیم منوچهر آبادی

  25,000تومان

  18,750 تومان

  تعداد صفحات190انتشارات نشر خانه هنرمندان تالیف دونیس آ دونیس ترجمه نسیم منوچهر آبادی
 27. کتاب دست دوم فن عکاسی -نویسنده د ایکس فنتن-مترجم مهندس محمود سرشته

  15,000تومان

  11,250 تومان

  تعداد صفحات 240انتشارات نشر اندیشه تالیف د ایکس فنتن ترجمه مهندس محمود سرشته
 28. کتاب دست دوم منابع کنکور هنر انسان فضا طراحی-دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-نویسنده مهندس سید رضا شریف تهرانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 114 انتشارات مدرسه برهان تالیف مهندس سید رضا شریف تهرانی
 29. کتاب دست دوم منابع کنکور هنر کارگاه هنر2-دوره پیشس دانشگاهی رشته هنر-نویسنده سید مهدی حسینی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 140 انتشارات مدرسه برهان تالیف سید مهدی حسینی
 30. کتاب دست دوم منابع کنکور هنر کارگاه هنر1-دوره پیشس دانشگاهی رشته هنر-نویسنده سید مهدی حسینی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 193 انتشارات مدرسه برهان تالیف سید مهدی حسینی
 31. کتاب کودک انیمیشن و تلویزیون اعظم ده صوفیانی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تألیف اعظم ده صوفیانی
 32. کتاب دست دوم تسخیرناپذیر-زندگی و آثار رابرت دونیرو-تالیف اندی دوگان-ترجمه علیرضا عامری

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 248-انتشارات دنیای تصویر-تالیف اندی دوگان-ترجمه علیرضا عامری
 33. کتاب دست دوم بی شیروشکر - تالیف حمید امجد

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 128-انتشارات نیلا-تالیف حمید امجد
 34. کتاب دست دوم کردستان-تالیف شهید دکتر مصطفی چمران

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 174-انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی-تالیف شهید دکتر مصطفی چمران
 35. کتاب دست دوم گفت و گو با بیلی وایلدر-تالیف کمرون کروو-ترجمه گلی امامی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 508-انتشارات پنجره-تالیف کمرون کروو-ترجمه گلی امامی
 36. کتاب دست دوم واتسلاو-تالیف اسلاومیر مروژک-ترجمه داوود دانشور

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 166-انتشارات بیدگل-تالیف اسلاومیر مروژک-ترجمه داوود دانشور
 37. کتاب دست دوم ایوانف-تالیف آنتوان چخوف-دکتر سعید حمیدیان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 136-انتشارات قطره-تالیف آنتوان چخوف-دکتر سعید حمیدیان
 38. کتاب دست دوم خانه آخز-تالیف محمود دولت آبادی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 242-انتشارات قطره-تالیف محمود دولت آبادی
 39. کتاب دست دوم در انتظار گودو- تالیف ساموئل بکث-ترجمه علی اکبر علیزاده

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات بیدگل-تالیف ساموئل بکث-ترجمه علی اکبر علیزاده
 40. کتاب دست دوم شمعی در باد-تالیف آلکساندر سولژنیتسین-ترجمه حسن ملکی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 91-انتشارات سروش-تالیف آلکساندر سولژنیتسین-ترجمه حسن ملکی
  0