1. کتاب دست دوم اطلس ماهیان آب شور-نویسنده سیدحسین مرادی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات216 تالیف سیدحسین مرادی ودیگران
 2. کتاب مدیریت تولید و اقتصاد پروزش آبزیان -نویسنده دکتر رضا فیض بخش

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 286 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر رضا فیض بخش - غلامرضا رفیعی
 3. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی3-نویسنده سید محمد فقیهی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات455 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف سید محمد فقیهی
 4. کتاب مورچه ها روش های استاندارد در سنجش و نظارت بر تنوع زیستی-نویسنده دونات اگوستی-مترجم دکتر محمد مهدوی

  29,000 تومان

  تعداد صفحات528 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دونات اگوستی و دیگران ترجمه محمد مهدوی و دیگران
 5. کتاب پویایی دستگاه گوارش در حیوانات اهلی-نویسنده اوینگ-مترجم موسی وطن دوست

  15,000 تومان

  تعداد صفحات220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف اوینگ مترجم سعید صفری و دیگران
 6. کتاب اصول پرورش گوسفند و بز-نویسنده دکتر مجید خالداری

  138,000تومان

  124,200 تومان

  تعداد صفحات 572 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف مجید خالداری
 7. کتاب کاربردهای فن آوری نانو در صنعت آبزی پروری - دکترعباس همرنگ امشی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 51 انتشارات بجنورد بیژن یورد تالیف دکتر عباس همرنگ امشی-مهندس راشین شهسوار
 8. کتاب اصول نگه داری و بیماری های مهم لاک پشت-دکتر رضا صادقی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 132انتشارات پرتو واقعه تالیف دکتررضا صادقی
 9. کتاب مفاهیم اکولوژی آبزیان-دکتر علی طاهری میرقائد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 436انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکترعلی طاهری میرقائد
 10. کتاب مامائی و تولید مثل در دامپزشکی جلد دوم-دیوید نوکس

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 887انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید نوکس ترجمه دکتر مسعود طالب خان گروسی
 11. کتاب مامائی و تولید مثل دردامپزشکی جلد اول-دکتر مسعود طالب خان گروسی

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 914انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مسعود طالب خان گروسی
 12. کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ-دکتر افشین رِئوفی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 314انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر افشین رِئوفی
 13. کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها-دکتر محمد قلی نادعلیان

  37,000تومان

  33,300 تومان

  تعداد صفحه 312انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد قلی نادعلیان
 14. کتاب اصول پرورش طیور-دکتر مراد علی زهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 490انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مراد علی زهری
 15. کتاب مبانی سیستماتیک جانوری-ارنست مایر-دکتر جمشید درویش

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 512انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف ارنست مایر-دکتر جمشید درویش
 16. کتاب یوز آسیایی بوم شناسی و وضعیت یوز آسیایی در ایران- دکتر باقر نظامی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 247انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر باقر نظامی
 17. کتاب طب دامپزشکی و نقش آن در فقه اسلامی دکتر عارف هوشیاری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی تألیف دکتر عارف هوشیاری - دکتر غلامرضا نجفی
 18. کتاب مقاومت میکروبی در دام و چالش های بهداشتی دکتر سید مصطفی عزیزیان - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید مصطفی عزیزیان
 19. کتاب ساختار نوین در صنعت طیور کشور علیرضا جیران - کاملا نو

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تألیف علیرضا جیران و همکاران
 20. کتاب حد مطلوب تغذیه ویتامین در تولید غذاهای حیوانی باکیفیت - کاملا نو

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر حسین مروج و همکاران
 21. کتاب دست دوم تحولات دامداری و مرغداری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات نامعلوم تألیف دکتر منوچهر صیونیت
 22. کتاب دست دوم کرم شناسی پزشکی، کرمهای حلقوی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات دانش پژوه تألیف دکتر فریدون ارفع
 23. کتاب دست دوم پرورش دامهای شیری، بز و گاومیش

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات اشرفی تألیف دکتر منوچهر سعادت نوری
 24. کتاب دست دوم روش نوین مرغداری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات امیر کبیر تألیف دکتر محمد اسمعیل اسمعیلی
 25. اطلس رنگی بیماری های گوسفند و بز ایران - تالیف دکتر حسین اسماعیلی

  400,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر حسین اسماعیلی
 26. کتاب کرم شناسی دامپزشکی جلد اول ترماتودها جلد اول-دکتر علی اسلامی

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 365انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علی اسلامی
 27. کتاب کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم-دکتر علی اسلامی

  4,600 تومان

  تعداد صفحه 370انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علی اسلامی
 28. کتاب فناوری های تولید مثلی در گاو-دکتر مسعود طالب خان گروسی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 268انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مسعود طالب خان گروسی
 29. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی بیماری ها-اف.جی.فنر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 455انتشارات دانشگاه تهران تالیف اف.جی.فنر-دکتر هادی کیوانفر
 30. کتاب بیماری های مشترک انسان و دام- دکتر محمد علی راد

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 215انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمد علی راد
 31. کتاب بیماری های گوسفند-فیلیپ اسکات-دکتر محمدرضا اصلانی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 778انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدتالیف فیلیپ اسکات ترجمه دکتر علیرضا تقوی رضوی زاده-دکتر محمدرضا اصلانی
 32. کتاب بیماری های باکتریایی دام-عبدالمحمد حسنی طباطبایی

  64,000تومان

  57,600 تومان

  تعداد صفحه260اانتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز هورشتی
 33. کتاب سقط جنین در گاو , گوسفندوبز-دکتر پرویز هورشتی

  52,000تومان

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 260 اانتشارات دانشگاه تهران تألیف پرویز هورشتی
 34. کتاب تغذیه ی گاو-جان.بی.آون

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 227انتشارات دانشگاه شیرازتالیف جان.بی.آون
 35. کتاب زنبور عسل دکتر محمدرضا اکبری - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات شهد سخن تألیف دکتر محمدرضا اکبری
 36. کتاب محافظت از عملکرد میتوکندری طی فرآیند انجماد اسپرم مهندس ناهید محمدی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات عصر زندگی تألیف مهندس ناهید محمدی و همکاران
 37. کتاب کاربرد نرم افزار R در حوزه علوم شیلاتی دکتر مهناز ربانیها - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تالیف دکتر مهناز ربانیها
 38. کتاب ضایعات پاتولوژیکی در کشتارگاه - کاملا نو

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 52 انتشارات ویهان تألیف موسی پاپی
 39. کتاب دست دوم دوره دوجلدی تولید مثل و مامایی دامپزشکی - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 1660 انتشارات دانشگاه ارومیه تألیف جفری اچ آرتور ترجمه دکتر سید مرتضی علوی شوشتری
  0